YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Polish subtitles

← Prezydent Obama wygłasza mowę żałobną ku pamięci Nelsona Mandeli

Prezydent Obama wygłasza mowę żałobną podczas okoliczności pożegnania byłego Prezydenta Republiki Południowej Afryki, Nelsona Mandeli. Grudzień 10, 2013.

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 9 created 04/15/2014 by Retired user.

 1. [owacje]
 2. Dziękuje.
 3. [owacje]
 4. Dziękuje
 5. [owacje]
 6. Dziękuje bardzo.
 7. Dziękuje.
 8. [owacje]
 9. Do Graça'y Machel i rodziny Mandeli,
 10. do Prezydenta Zumy i
 11. członków rządu;
 12. do głów państwa,
 13. szanownych gości.
 14. To niezwykły zaszczyt
 15. by być tu dzisiaj z wami i uczcić
 16. to nietuzinkowe życie.
 17. Do mieszkańców Południowej Afryki.
 18. [owacje]
 19. Niestrudzonemu narodowi
 20. świat dziękuje
 21. za podzielenie się z nami Nelsonem Mandelą.
 22. Jego walka była waszą walką,
 23. jego triumf był waszym triumfem,
 24. wasza godność,
 25. nadzieja i wolność zostały wyrażone jego życiem
 26. Wasza demokracja
 27. to jego pielęgnowana spuścizna
 28. Trudno jest wychwalać człowieka
 29. ujmując w słowa
 30. nie tylko fakty i daty
 31. z życia, ale istotną prawdę
 32. o osobie, chwile radości,
 33. smutku i ciszy,
 34. cechy tworzące czyjąś duszę.
 35. Ciężko uczynić to w przypadku kogoś,
 36. kto pokierował naród ku sprawiedliwości i
 37. poruszył miliardy ludzi na świecie.
 38. Spróbujmy przekroczyć fakty:
 39. urodzony w czasie I Wojny Światowej,
  z dala od zgiełku władzy,
 40. chłopiec wypasający bydło,
 41. uczący się od starszyzny plemienia Mambu.
 42. Madiba jawi się jako ostatni wielki wyzwoliciel
 43. minionego wieku. Jak Gandhi,
 44. zainicjował ruch oporu,
 45. który miał nikłe szanse powodzenia.
 46. Przemawiał w imieniu
 47. uciśnionych, mówiąc o
 48. moralnej potrzebie sprawiedliwości rasowej.
 49. W okresie Kennedy'ego i Chruszczowa
 50. przeszedł brutalne zniewolenie,
 51. które trwało do ostatnich dni Zimnej Wojny.
 52. Po wyjściu z więzienia, podobnie jak Abraham Lincoln,
 53. utrzymał kraj w jedności bez użycia siły,
 54. pomimo zagrażającego mu rozpadu.
 55. Jak amerykańscy ojcowie założyciele ustanowił
 56. konstytucyjne prawo dbające o wolność przyszłych pokoleń.
 57. Oddanie demokracji,
 58. rządy prawa,
  zostały usankcjonowane nie tylko dzięki
 59. jego elekcji, ale również gotowości do oddania
 60. władzy po jednej kadencji.
 61. Rozmach
 62. jego życia,
 63. zakres osiągnięć, powszechne uznanie,
 64. kuszą, aby wspominać Nelsona Mandelę
 65. jako ikonę, radosną i pogodną,
 66. oderwaną od przyziemnych spraw małych ludzi,
 67. ale Madiba oparł się
 68. takiemu bezdusznemu portretowi.
 69. [owacje]
 70. Zamiast tego, dzielił się
 71. wątpliwościami i obawami,
 72. pomyłkami, jak również zwycięstwami.
 73. Mówił, że nie jest świętym,
 74. o ile nie myśli się o świętym jak o grzeszniku,
 75. który wciąż próbuje.
 76. Potrafił przyznać się do niedoskonałości,
 77. zawsze towarzyszył mu dobry humor,
 78. nawet figlarność, pomimo ciężaru jaki dźwigał,
 79. za co go kochaliśmy.
 80. Nie był z marmuru, był człowiekiem z krwi i kości,
 81. synem i mężem, ojcem
 82. i przyjacielem, dlatego tak wiele
 83. nas nauczył, i wciąż uczy,
 84. Nie wszystko co osiągnął było nieuniknione,
 85. w jego wzniosłym życiu, widzimy człowieka
 86. który zasłużył na miejsce w historii dzięki walce
 87. i sprytowi, a także wytrwałości i wierze.
 88. Mówi nam, co jest możliwe,
 89. nie tylko na kartach historii, ale także
 90. w naszym życiu.
 91. Mandela pokazał nam moc działania
 92. w podejmowaniu ryzyka w imię idei.
 93. Był prawy, bo po ojcu odziedziczył
 94. dumną niepokorność,
 95. silne poczucie uczciwości.
 96. Podzielał z milionami czarnych i kolorowych Południowoafrykańczyków
 97. złość zrodzoną z tysięcy upokorzeń
 98. zniewag, niezapamiętanych chwil
 99. chęci walki z systemem, który zniewolił,
 100. jak mawiał, mój lud
 101. jak inni wielcy Afrykańskiego Kongresu Narodowego,
 102. Zulusi i Tambosi,
 103. [owacje]
 104. Madiba poskromił swój gniew
 105. kierując pragnienie walki na stworzenie
 106. programów i strategii działań,
 107. pozwalające mężczyznom i kobietom upomnieć się
 108. o godność daną od Boga.
 109. Zaakceptował również konsekwencje swoich działań,
 110. wiedząc, że stając przeciw potężnej niesprawiedliwości
 111. ponosi wysoką cenę.
 112. Walczyłem przeciwko dominacji białych i dominacji
 113. czarnych
 114. Ceniłem ideę demokratycznego i wolnego społeczeństwa,
 115. w którym wszyscy żyją razem w harmonii i
 116. na równych zasadach, jest to ideał,
  dla którego pragnę żyć
 117. i go osiągnąć, a jeśli zajdzie potrzeba
 118. jestem gotów za niego umrzeć.
 119. [owacje]
 120. Mandela nauczył nas siły działania
 121. ale również siły idei,
 122. znaczenia rozsądku i debaty,
 123. potrzeby nauki od zwolenników,
 124. jak i opozycjonistów,
 125. rozumiał,
  że idei nie zatrzymają więzienne mury
 126. lub kula snajpera.
 127. Jego proces stał się aktem oskarżenia przeciwko apartheidowi,
 128. nie tylko dzięki jego elokwencji i zaciekłości,
 129. ale właśnie jego prawniczego przygotowania.
 130. Dekady spędzone w więzieniu nie tylko wyostrzyły jego argumentację,
 131. lecz także rozsiały jego pragnienie wiedzy
  do innych w ruchu,
 132. tak więc nauczył się języka
  i zwyczajów swojego prześladowcy
 133. by pewnego dnia móc zakomunikować im
 134. jak zależna od niego jest ich wolność.
 135. [owacje]
 136. Mandela pokazał, że działania
  i idee nie są wystarczające
 137. i że jakkolwiek słuszne by nie były
 138. muszą zostać objęte prawem i instytucjami
 139. Był rozsądny, sprawdzał swoje przekonania
 140. wobec twardej powierzchni okoliczności i historii