YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Bulgarian subtitles

← Речта на Президент Обама по време на погребението на Нелсън Мандела

Президентът Обама поднася реч си по време на погребението на бившия Южноафрикански Президент Нелсън Мандела. 10 Декември 2013

Get Embed Code
31 Languages