Vietnamese subtitles

← 01-26 Documentation

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/10/2015 by sp16.

 1. Tài liệu về Android, nó có trên trang
  web tên là developer.android.com.
 2. Nó chứa nhiều thông tin
  hữu ích như mẫu mã,
 3. hướng dẫn và bài viết.
 4. Bạn có thể coi nó như sổ tay
  hướng dẫn cách tạo ứng dụng.
 5. Tôi dùng trang web này hàng ngày và
  đến trang bằng tìm kiếm trên Google.
 6. Tôi sẽ chỉ cho bạn điều tôi muốn nói.
 7. Hãy nhìn vào tài liệu
  hiển thị văn bản.
 8. Vậy là tôi tìm android textview.
 9. Liên kết trên cùng là trang web
  developer.android.com site, vậy là
 10. tôi nhấp vào đó.
 11. Chúng tôi gọi đây là tài liệu
  tham khảo dành cho TextView.
 12. Tôi biết có nhiều thông tin trên
  trang này và có thể nó quá tràn lan.
 13. Nhưng thông thường khi bạn
  xem tài liệu tham khảo,
 14. bạn sẽ cố gắng giải quyết
  vấn đề cụ thể.
 15. Vì vậy, thực tế bạn có thể lọc bỏ
  tất cả thông tin không cần thiết
 16. mà bạn không cần đến.
 17. Khi tôi đọc đến trang này, tôi
  kiểm tra nó đúng là về TextView.
 18. Tôi có thể đọc tổng quan lớp học,
  sau đó tôi cuộn xuống.
 19. Đây là phần hấp dẫn.
 20. Nó liệt kê các thuộc tính XML.
 21. Đây là tất cả các thuộc tính XML
  có thể có của TextView.
 22. Nó cũng bao gồm mô tả chi tiết về
  chức năng ở phía bên tay phải.
 23. Giờ bạn không cần ghi nhớ tất
  cả các thuộc tính này.
 24. Thực tế, tôi không sử dụng một số.
 25. Tôi thường xuyên làm việc
  với một tập hợp con nhỏ .
 26. Nhưng tôi biết rằng nếu cần thứ gì
  đặc biệt thì tôi luôn có thể đến
 27. tài liệu TextView để tìm
  thuộc tính cụ thể đó.
 28. Đây là một thuộc tính chúng tôi nhận ra.
 29. Android:textSize.
 30. Vì vậy, chúng tôi nhấp vào nó và nó
  dẫn đến mô tả thuộc tính này.
 31. Nó ghi rằng thuộc tính này điều
  khiển kích thước văn bản.
 32. Và loại kích thước khuyến nghị cho
  văn bản là sp viết tắt của
 33. pixel căn chỉnh, ví dụ 15sp.
 34. Tuyệt, vậy chúng ta đã học điều này sớm.
 35. Và nếu bạn quên, lúc nào bạn cũng
  có thể quay lại tài liệu TextView

  36
  00:01:41,120 --> 00:01:43,340
  và tra thuộc tính là gì.
 36. Giờ nói đến ví dụ, tôi không
  biết tên chính xác là gì.
 37. Trong trình duyệt web, bạn có thể
  sử dụng tính năng tìm kiếm để tìm trang.
 38. Cách khác để mở cửa sổ Tìm kiếm này
  là sử dụng phím Cmd+F trên Mac hoặc
 39. Ctrl+F trên Windows.
 40. Sau đó, tôi có thể nhập
  nội dung tìm kiếm.
 41. Nói đến ví dụ, tôi đang tìm
 42. cách viết hoa tất cả
  chữ cái trong TextView.
 43. Điều này có thể hữu ích, ví dụ nếu
  tôi thử hiển thị thẻ như này hoặc
 44. nếu tôi tạo thanh snack
  bar ở dưới màn hình,
 45. như này văn bản UNDO
  ở đây in hoa toàn bộ.
 46. Các nút cũng được in hoa.
 47. Quay trở lại tài liệu TextView,
  tôi có thể tìm kiếm in hoa.
 48. Tôi có thể duyệt tất cả kết quả tìm kiếm,
  nhưng cái này có vẻ khá được.
 49. Nó ghi rằng có thuộc tính XML tên là
  android:textAllCaps và
 50. mô tả này ghi hiển thị văn
  bản in hoa toàn bộ.
 51. Nếu tôi nhấp vào đây và
  đọc mô tả thì
 52. nó có vẻ là thứ tôi đang tìm và nó
  ghi rằng giá trị có thể có đối với
 53. thuộc tính này là đúng hoặc sai.
 54. Vì vậy, giờ tôi có thể thử nó bằng mã.
 55. Quay trở lại XML Visualizer, tôi có
  TextView này trên màn hình và
 56. tôi muốn chuyển sang in hoa toàn bộ.
 57. Theo tài liệu, tôi có thể thêm
  thuộc tính ở đây có ghi là
 58. android:textAllCaps , sau đó tôi
  có thể đặt nó là đúng hoặc sai.
 59. Nếu tôi đặt là đúng thì xem này,
  nó in hoa toàn bộ, thật tuyệt.
 60. Điều thú vị về thuộc tính này
  là tôi không phải đến và
 61. thay đổi văn bản.
 62. Ví dụ như oh the possibilities
  và in hoa tất cả.
 63. Thay vào đó, tôi có thể để nguyên
  văn bản và tất cả tôi cần
 64. làm là bật thuộc tính này để thay
  đổi nó từ đúng thành sai.
 65. Giờ tới lượt bạn thực hành.
 66. Việc có thể xem tài liệu, sau đó cập
  nhật mã sao cho phù hợp để
 67. thử thực sự là kỹ năng vô cùng
  hữu ích cần phải có.
 68. Điều này nghĩa là bạn không phải ghi
  nhớ mọi thứ mà bạn có thể muốn
 69. làm trong Android.
 70. Chỉ cần tìm kiếm trên Google và bạn
  có thể tìm thấy nó khi bạn cần.
 71. Vì vậy, trước tiên tôi muốn bạn
  tìm kiếm textview android
 72. trên Google để tìm tài liệu
  tham khảo về TextView.
 73. Sau đó, tôi muốn bạn dùng tính năng Tìm
  kiếm trong trình duyệt web để tìm trang
 74. về thuộc tính XML bôi đen hoặc
  in nghiêng văn bản TextView.
 75. Trước đó, chúng ta chưa bàn đến thuộc
  tính XML này, do đó đây là cơ hội để
 76. bạn tự học nó.
 77. Khi bạn tìm thấy thứ có thể hiệu quả,
  hãy tiếp tục và thử dùng nó.
 78. Nếu việc này không hiệu quả
  thì cũng không sao.
 79. Chỉ cần tiếp tục quay lại tài liệu
  cho đến khi bạn tìm thấy thứ
 80. có hiệu quả.