Hungarian subtitles

← Mit adhat a Szaturnusz legrejtélyesebb holdja az élet keletkezésének megfejtéséhez?

Get Embed Code
42 Languages

Showing Revision 5 created 10/07/2020 by Csaba Lóki.

 1. Képzeljenek maguk elé
  egy változatos felszínű világot.
 2. Sűrű légkör borítja,
 3. melyben szelek fújnak a talaj mentén,
 4. és esik az eső.
 5. Hegységek, síkságok,
 6. folyók, tavak és tengerek,
 7. homokdűnék és becsapódási kráterek
  váltakoznak rajta.
 8. A Földhöz hasonlónak tűnik, igaz?

 9. Ez a Titán.
 10. 1981 augusztusában

 11. a Voyager–2 készítette ezt a felvételt
  a Szaturnusz legnagyobb holdjáról.
 12. A Voyager űrszondák minden korábbinál
  messzebb jutottak a világűrben,
 13. sikeresen feltérképezve a Naprendszert
 14. és az azon túli térséget.
 15. Ez a felvétel, ez a ködös hold
  azonban élesen rávilágított arra,
 16. hogy mennyi rejtély maradt még.
 17. Ismereteink exponenciálisan növekedtek,
  ahogy az űrszondák a holdhoz értek,
 18. arról azonban fogalmunk sem volt,
  hogy mi rejlik a ködtakaró alatt.
 19. Jéggel borított vidék

 20. a Szaturnusz és Jupiter holdjaihoz
  hasonló felszíni formákkal?
 21. Vagy folyékony metánból álló
  hatalmas óceán?
 22. A Titán ködbe burkolózó felszíne

 23. óriási rejtélyt jelentett.
 24. Ennek megoldására tervezték
  az 1997-ben elindított,
 25. keringő- és leszállóegységből álló
  Cassini–Huygens űrszondapárost.
 26. 2004-ben érkeztek meg,
 27. és az első felvételek, melyeket
  a Cassini küldött a Titán felszínéről,
 28. csak tovább fokozták a kíváncsiságot.
 29. Hónapokig tartott, mire megértettük,
  mit látunk a felszínen,
 30. hogy például
 31. a felismerhetetlenség miatt
 32. kezdetben macskakarmolásként
  emlegetett sötét csíkok
 33. valójában szerves homokból álló dűnék.
 34. A Cassini 13 éven át tanulmányozta

 35. a Szaturnusz gyűrűit és holdjait;
 36. ez idő alatt eljutottunk onnan,
 37. hogy semmit sem tudtunk
  a Titán felszínéről,
 38. oda, hogy megértettük a geológiáját,
 39. légkörének felszínformáló szerepét,
 40. sőt kaptunk némi támpontot,
  hogy mi lehet e felszín alatt.
 41. A Titán egyike a Mars pályáján
  és a kisbolygóövezeten túl,

 42. a Naprendszer külső, fagyos részében lévő,
 43. óceánnal borított világoknak, holdaknak,
 44. melyek felszíne nagy mennyiségű
  folyékony vízből álló óceánokat rejt.
 45. A Titán belső óceánját akár
  tízszer több folyékony víz is alkothatja,
 46. mint a Föld folyóit, tavait,
  tengereit, óceánjait együttesen.
 47. A Titán felszínén
  folyékony metánból és etánból álló
 48. különleges tavak és tengerek is vannak.
 49. Az óceánvilágok
 50. a Naprendszer legérdekesebb
  helyei közé tartoznak,
 51. és csak nemrég kezdtük felfedezni őket.
 52. Ez a Dragonfly.

 53. A Johns Hopkins Egyetem
  kutatóintézetében fejlesztjük ki
 54. a NASA New Frontiers nevű
  programja keretében.
 55. A tervek szerint 2026-ban indul,
  és 2034-re éri el a Titánt
 56. ez a forgószárnyas leszállóeszköz.
 57. Mérete alapján hasonló egy marsjáróhoz
  vagy kisebb autóhoz.
 58. A Titán sűrű légköre
  gyenge gravitációval párosul,
 59. így könnyű repülni ezen a holdon –
 60. és pontosan erre tervezték a Dragonflyt.
 61. A nyolcrotoros drón

 62. mobil laboratóriumként
  képes lesz ide-oda repülni
 63. összes tudományos eszközével együtt.
 64. A Dragonfly egyedülálló módon fogja
  feltérképezni a Titánt;
 65. tanulmányozza majd
  időjárását, geológiáját,
 66. sőt mintákat is vesz,
 67. hogy megtudjuk,
  milyen anyag borítja a felszínét.
 68. Összesen három évig kutatná a holdat,
 69. részletesen felmérné
  kémiai tulajdonságait,
 70. megvizsgálná légkörét
  és a felszínalakító tevékenységét,
 71. sőt a Titán kérgében támadt
  földrengéseket,
 72. pontosabban
  titánrengéseket is megfigyelné.
 73. A Dragonfly fejlesztőcsapata –

 74. több száz ember Észak-Amerikában
  és szerte a világban –
 75. kitartóan dolgozik
  a küldetés megtervezésén,
 76. építi a forgószárnyas eszközt,
  az autonóm navigációs rendszerét
 77. és műszereit,
 78. melyeknek összehangoltan kell működniük,
 79. hogy tudományos méréseket
  végezhessenek a Titán felszínén.
 80. A Dragonfly a következő nagy lépés

 81. e csodálatos "természetes
  laboratórium" felderítésében.
 82. A lehetőséget először a Voyager
  mutatta meg, amikor elrepült mellette.
 83. A Cassini–Huygens űrszonda
  tíz évig keringett a Szaturnusz körül,
 84. és a Titán légkörén keresztül
  a holdra leereszkedve
 85. valamelyest fellebbentette a fátylat.
 86. A Dragonfly otthonosan fog mozogni
  a Titán közegében,
 87. melyről ez idáig
  egyetlen közeli felvételünk van:
 88. a képet a Huygens-szonda
  készítette 2005 januárjában.
 89. Sok szempontból
  a Titán hasonlít legjobban a korai,

 90. még az élet kialakulása előtti Földhöz.
 91. A Cassini–Huygens mérései alapján tudjuk,
 92. hogy az élet alkotóelemei,
 93. legalábbis az általunk ismert életé,
 94. jelen voltak a Titánon,
 95. és a Dragonfly teljesen belemerül majd
  ebbe az idegen közegbe,
 96. kutatni fog olyan vegyületek után,
 97. melyek hasonlók a földi élet
  kialakulását elősegítő összetevőkhöz,
 98. elmélyítve ezzel tudásunkat
  más égitestek lakhatóságáról.
 99. A lakhatóság roppant érdekes.

 100. Mitől válik alkalmassá egy égitest
  az élet befogadására –
 101. akár a Földön általunk megismert élet
 102. vagy egészen más körülmények között
  kialakult különleges élet befogadására?
 103. Az élet lehetősége más bolygókon

 104. mindig is ösztönzőleg hatott
  az emberi képzeletre és felfedezésre.
 105. Ezért váltak
 106. a Naprendszer külső részében
  lévő óceánvilágok
 107. ilyen fontos kutatási célponttá.
 108. A "mi van akkor, ha" kérdések
  hajtják előre a felderítést.
 109. Nem tudjuk, hogy itt a Földön
  hogyan lett a kémiából biológia,

 110. de hasonló kémiai folyamatok
  végbemehetettek a Titánon is,
 111. ahol volt rá esély,
 112. hogy szerves molekulák folyékony
  vízzel keveredjenek a felszínen.
 113. Elindultak-e szerves szintézisek
  ilyen körülmények között?
 114. És ha igen, meddig jutottak?
 115. Nem tudjuk – egyelőre.
 116. A Dragonfly által nyerhető tudás,
  ez a sajátosan emberi törekvés

 117. szívbe markoló.
 118. Kutatás olyan építőkövek,
  alkotóelemek, kémiai reakciók után,
 119. melyek lehetővé tették
  az élet kialakulását a Földön.
 120. Nem tudjuk pontosan, hogy mit találunk
  a Titánon, amikor odaérünk,
 121. de éppen ezért indulunk el.
 122. Carl Sagan ezt írta 1994-ben:

 123. "A Titánon az elmúlt négymilliárd évben
 124. mennyei mannaként lehulló molekulák
 125. lehet, hogy most is ott vannak,
 126. szinte változatlanul, fagyott állapotban,
  és várják a vegyészeket a Földről."
 127. Mi vagyunk ezek a vegyészek.
 128. A Dragonfly célja,
  hogy mélyebben megértsük
 129. nemcsak a Titánt
  és a Naprendszer rejtélyeit,
 130. hanem saját eredetünket is.
 131. Köszönöm.