Vietnamese subtitles

← 13-08 Average

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 12/16/2015 by dat trinh.

 1. Hãy thực hành thu thập nhiều gía trị.
  Tôi muốn viết 1 chương trình để giúp
 2. 1 người dùng tính toán thời gian trung
  bình của họ cho việc chạy nước rút 100 mét
 3. Đây là khởi đầu của phuong thức average.
  phương thức này sẽ đọc điểm nổi
 4. từ người dùng đến khi người dùng nhập vào 0 vàsau đó nó trả về
 5. trung bình của những con số.
  Bạn có thể dùng Average tester method để
 6. kiểm tra .