Return to Video

سام ریچاردز: یک تجربه بنیانگرایانه در همدردی

 • 0:00 - 0:03
  اغلب دانش آموزانم از من می پرسند،
 • 0:03 - 0:05
  " جامعه شناسی چیست؟"
 • 0:05 - 0:07
  و من به آنها می گویم، "مطالعه
 • 0:07 - 0:09
  روشی است که انسان ها از آن
 • 0:09 - 0:12
  شکل می گیرند,چیزهای که آنها قادر به دیدن آن نیستند."
 • 0:12 - 0:16
  و آنها می گویند" پس من چگونه می توانم جامعه شناس شوم؟
 • 0:16 - 0:18
  چگونه من می توانم این نیروهای نامریی را ببینم؟
 • 0:18 - 0:20
  و من می گویم: همدردی"
 • 0:20 - 0:22
  با همدردی شروع کن.
 • 0:22 - 0:25
  همه چیز با همدردی شروع می شود.
 • 0:25 - 0:27
  از موقعیت خود خارج شو
 • 0:27 - 0:29
  و خودت را جای دیگران بگذار.
 • 0:29 - 0:32
  اینجا ، من یک مثال برای شما می آورم.
 • 0:32 - 0:34
  خوب من زندگیم را تصور می کنم ،
 • 0:34 - 0:36
  اگر صد سال پیش
 • 0:36 - 0:38
  چین قدرتمند ترین کشور دنیا می بود
 • 0:38 - 0:40
  وآنها به ایالات متحده آمریکا می آمدند
 • 0:40 - 0:42
  برای پیدا کردن زغال سنگ،
 • 0:42 - 0:45
  و آن را پیدا می کردند، و در حقیقت ، آنها مقدار زیادی از آن را اینجا پیدا می کردند.
 • 0:45 - 0:48
  و خیلی زود، آنها اقدام به حمل زغال سنگ میکردند
 • 0:48 - 0:50
  هزاران تن زغال سنگ،
 • 0:50 - 0:53
  واگن به واگن،کشتی به کشتی بارگیری می شد،
 • 0:53 - 0:57
  و به چین وسرزمینهای دیگر در سراسر جهان فرستاده می شد.
 • 0:57 - 1:00
  با انجام این کار آنها به طور شگفت آوری ثروتمند میشدند .
 • 1:00 - 1:02
  و آنها شهرهای زیبایی میساختند
 • 1:02 - 1:06
  شهرهایی که همه بر نیروی زغال سنگ استوار بودند.
 • 1:07 - 1:10
  و برگردیم به اینجا ایالات متحده آمریکا،
 • 1:10 - 1:12
  ما شاهد ناامیدی اقتصادی، محرومیت خواهیم بود.
 • 1:12 - 1:14
  این چیزی است که من دیدم.
 • 1:14 - 1:17
  من مردمی را دیدم که زندگی سختی دارند،.
 • 1:17 - 1:20
  نمی دانند که چه شد که این طور شد و در آینده چه خواهد شد.
 • 1:20 - 1:22
  سپس من از خودم این سوال را کردم.
 • 1:22 - 1:25
  من می گویم" چگونه ممکن است که ما در ایالات متحده آنقدر فقیرباشیم،
 • 1:25 - 1:27
  به دلیل آنکه زغال سنگ یک چنین منبع ثروتی است،
 • 1:27 - 1:29
  این پول زیادی است؟"
 • 1:29 - 1:31
  من متوجه می شوم،
 • 1:31 - 1:34
  بواسطه اینکه چینی ها مورد لطف و مرحمت قرار گرفته اند،
 • 1:34 - 1:37
  توسط گروهی کوچک ازطبقه حاکم در ایالات متحده،
 • 1:37 - 1:41
  کسانی که برای خودشان همة آن پول و همة آن ثروت را به سرقت برده اند.
 • 1:41 - 1:43
  و بقیه ما، اکثریت قریب به اتفاق ما،
 • 1:43 - 1:45
  با سختی زندگی می کنیم.
 • 1:45 - 1:48
  و چینی ها به این گروه کوچک، سران حکام
 • 1:48 - 1:51
  تجهزات نظامی و تکنولوژی پیشرفته می دهند
 • 1:51 - 1:54
  برای اطمینان از اینکه مردمی مثل من
 • 1:54 - 1:57
  سخنی علیه این ارتباط برزبان نیاورند.
 • 1:58 - 2:01
  آیا این به نظر آشنا نمی آید؟
 • 2:01 - 2:03
  و آنها آمریکایی هایی را تعلیم دادند
 • 2:03 - 2:05
  برای کمک به حفاظت از زغال سنگ.
 • 2:05 - 2:08
  و همه جا، پر از نماد چینی ها شد--
 • 2:08 - 2:11
  همه جا، یک یادآوری دايمی.
 • 2:11 - 2:13
  و در چین،
 • 2:13 - 2:15
  آنها در چین چه می گویند؟
 • 2:15 - 2:18
  هیچ چیز. آنها در مورد ما صحبت نمی کننند. آنها در مورد زغال سنگ صحبت نمی کنند.
 • 2:18 - 2:20
  اگر شما از آنها بپرسید،
 • 2:20 - 2:22
  آنها خواهند گفت،"خوب، شما می دانید که ما به زغال سنگ نیاز داریم.
 • 2:22 - 2:25
  منظورم این است که ، خوب دیگه، من قصد ندارم که ترومستاتم را خاموش کنم
 • 2:25 - 2:28
  تو نمی توانی این توقع را داشته باشی."
 • 2:28 - 2:31
  خوب من عصبانی دلخور می شوم.
 • 2:31 - 2:33
  همانند بسیاری از مردم عادی اینجا ,آمریکا.
 • 2:33 - 2:36
  وما برای حقوق خود می جنگیم ، و این اینجاست که قضیه شکل بدی به خود می گیرد.
 • 2:36 - 2:39
  و واکنش چینی ها به شیوه بسیار زشت است.
 • 2:40 - 2:43
  و قبل ار اینکه به خود بیاییم، آنها تانک می فرستند
 • 2:43 - 2:45
  و آنها لشکر می فرستند،
 • 2:45 - 2:47
  و تعداد زیادی از مردم به همین واسطه کشته می شوند.
 • 2:47 - 2:52
  و این شرایط بسیار بسیار دشواری است.
 • 2:52 - 2:55
  آیا می توانی تصور کنی چه احساسی خواهی داشت
 • 2:55 - 2:57
  اگر جای من بودی؟
 • 2:57 - 3:00
  آیا می توانی تصور کنی از این ساختمان خارج شوی
 • 3:00 - 3:02
  و ببینی که یک تانک بیرون از اینجا ایستاده
 • 3:02 - 3:05
  ویا یک کامیون پر از سرباز ؟
 • 3:05 - 3:07
  و فقط تصورکن که چه احساسی خواهی داشت.
 • 3:07 - 3:10
  اما تو از علت حضور آنها در کشورت باخبری و میدانی که آنها در اینجا چه می کنند.
 • 3:10 - 3:14
  وتو فقط احساس خشم می کنی و ترس را حس می کنی
 • 3:14 - 3:17
  اگر بتوانی، این همدری است-- این همدردی است.
 • 3:17 - 3:20
  تو از جای خود خارج شدی و خود را جای من گذاشتی.
 • 3:20 - 3:22
  و تو این را حس کردی.
 • 3:22 - 3:24
  بسیار خوب، این تازه اولش بود.
 • 3:24 - 3:26
  این دست گرمی بود.
 • 3:26 - 3:28
  حالا می رویم که
 • 3:28 - 3:30
  تجربه واقعی بنیادی را داشته باشیم.
 • 3:30 - 3:33
  خوب برای یادآوری صحبت هایم ، چیزی که از شما می خواهم انجام دهید
 • 3:33 - 3:35
  این است که خودتان را جای این فرد بگذارید:
 • 3:35 - 3:38
  یک فرد عادی عرب مسلمان
 • 3:38 - 3:40
  که در خاور میانه زندگی می کند--
 • 3:40 - 3:43
  به طور خاص، در عراق.
 • 3:44 - 3:46
  و برای کمک به شما،
 • 3:46 - 3:50
  احتمالا شما عضو یک خانواده متوسط در بغداد هستید--
 • 3:50 - 3:53
  و چیزی که می خواهی، بهترین چیزها برای فرزندانت است.
 • 3:53 - 3:55
  تو می خواهی فرزندانت زندگی بهتری داشته باشند.
 • 3:55 - 3:57
  و تو به اخبار نگاه می کنی و توجه می کنی،
 • 3:57 - 4:00
  روزنامه ها را می خوانی، با دوستانت به قهوه خانه می روی،
 • 4:00 - 4:02
  و روزنامه های سراسر دنیا را می خوانی
 • 4:02 - 4:04
  و گاهی حتی ماهواره نگاه می کنی،
 • 4:04 - 4:06
  CNN از ایالات متحده.
 • 4:06 - 4:08
  بنابراین تو به طرز فکر آمریکایی ها آشنا می شوی
 • 4:08 - 4:11
  اما واقعا"، تو فقط برای خودت یک زندگی بهتر می خواهی.
 • 4:11 - 4:13
  این چیزی است که می خواهی.
 • 4:13 - 4:15
  تو یک عرب مسلمان ساکن عراق هستی.
 • 4:15 - 4:17
  تو برای خودت یک زندگی بهتر می خواهی.
 • 4:17 - 4:19
  خوب اینجا، بگذار من به تو کمک کنم.
 • 4:19 - 4:21
  اجازه دهید که در رابطه با چند چیز
 • 4:21 - 4:23
  که احتمالا دارید به آنها فکر می کنید ,شما را راهنمایی کنم.
 • 4:23 - 4:26
  نخست اینکه:این تاخت و تاز به سرزمینت
 • 4:26 - 4:28
  در این 20 سال گذشته، و قبل از آن،
 • 4:28 - 4:31
  دلیل اینکه همه به سرزمین تو علاقه مند هستند، به ویژه ایالات متحده،
 • 4:31 - 4:33
  نفت است.
 • 4:33 - 4:36
  همه اینها به خاطر نفت است : این را تو می دانی ، همه این را می دانند.
 • 4:36 - 4:39
  مردم در ایالات متحده هم می دانند که همه اینها مربوط به نفت است.
 • 4:39 - 4:41
  به این دلیل که یک نفر دیگر
 • 4:41 - 4:44
  نقشه ای برای منابع تو دارد
 • 4:44 - 4:47
  این منابع توست، این متعلق به کسی دیگری نیست.
 • 4:47 - 4:50
  این سرزمین توست. این منابع توست.
 • 4:50 - 4:52
  یک نفر دیگر برای نفت تو برنامه دارد.
 • 4:52 - 4:54
  و تو می دانی که چرا آنها این نقشه را دارند؟
 • 4:54 - 4:56
  تو می دانی که چرا آنها چشم به آن دوخته اند.
 • 4:56 - 4:58
  زیرا آنها سیستم اقتصادی ای دارند
 • 4:58 - 5:00
  که تماما" وابسته به این نفت است--
 • 5:00 - 5:02
  نفت خارجی،
 • 5:02 - 5:05
  نفت دیگر نقاط جهان که آنها مالک آن نیستند.
 • 5:05 - 5:07
  وتوراجع به این مردم چه فکر می کنی؟
 • 5:07 - 5:09
  آمریکایی ها، آنها ثروتمند هستند.
 • 5:09 - 5:11
  دست بردار، آنها در خانه های بزرگ زندگی می کنند، آنها خودروهای بزرگ دارند،
 • 5:11 - 5:13
  همه آنها موهای طلایی ، چشمان آبی دارند، آنها شاد هستند
 • 5:13 - 5:15
  شما فکر می کنید که. البته که این حقیقت ندارد
 • 5:15 - 5:18
  اما این برداشت رسانه ها است ، و این مانند برداشتی است که شما دارید.
 • 5:18 - 5:20
  وآنها شهرهای بزرگ دارند،
 • 5:20 - 5:23
  و همه این شهرها وابسته به نفت هستند
 • 5:24 - 5:26
  ودر اینجا در سرزمین خودت، چه می بینی ؟
 • 5:26 - 5:28
  فقر، ناامیدی، مبارزه.
 • 5:28 - 5:31
  نگاه کن, تو در یک کشور ثروتمند زندگی نمی کنی.
 • 5:31 - 5:34
  این جاعراق است.
 • 5:35 - 5:37
  این چیزیست که می بینی.
 • 5:37 - 5:39
  تو مردمی را می بینی که برای زندگی در مبارزه اند.
 • 5:39 - 5:41
  منظورم این است، کار آسانی نیست ، تو فقر زیادی را می بینی.
 • 5:41 - 5:43
  و تو یک چیزی حس می کنی
 • 5:43 - 5:45
  این مردم برای منابع تو نقشه کشیدند.
 • 5:45 - 5:47
  و این چیزی است که تو می بینی؟
 • 5:47 - 5:49
  تو چیز دیگری را می بینی که در مورد آن صحبت می کنی--
 • 5:49 - 5:51
  آمریکایی ها درباره آن صحبت نمی کنند، ولی تو می کنی.
 • 5:51 - 5:54
  در اینجا نکته ای است، نظامی کردن جهان،
 • 5:54 - 5:56
  و این درست در ایالات متحده آمریکا مرکزیت یافته است.
 • 5:56 - 5:58
  و ایالات متحده آمریکا
 • 5:58 - 6:01
  عهده دار تفریبا نصف
 • 6:01 - 6:03
  هزینه های نظامی جهان است--
 • 6:03 - 6:05
  کشوری که تنها 4% جمعیت دنیا را تشکیل می دهد.
 • 6:05 - 6:08
  و تو آن را هرروزه حس می کنی و می بینی
 • 6:08 - 6:10
  این قسمتی از زندگی تو شده است.
 • 6:10 - 6:12
  و تو با دوستانت در این باره صحبت می کنی.
 • 6:12 - 6:15
  تو در این باره می خوانی.
 • 6:15 - 6:18
  قبلا وقتی که صدام حسین در قدرت بود،
 • 6:18 - 6:21
  آمریکایی ها توجه ای به جنایات او نمی کردند.
 • 6:21 - 6:23
  وفتی که او کردها و ایرانی ها را با گازهای شیمیایی می کشت،
 • 6:23 - 6:25
  آنها به این اهمیتی ندادند.
 • 6:25 - 6:27
  وقتی که نفت به خطر افتاد
 • 6:27 - 6:31
  به نحوی، به طور ناگهانی همه چیزبرایشان اهمیت پیدا کرد
 • 6:32 - 6:34
  و آنچه که شما می بینید چیز دیگری است،
 • 6:34 - 6:36
  ایالات متحده آمریکا،
 • 6:36 - 6:38
  قطب دموکراسی در سراسر جهان،
 • 6:38 - 6:40
  واقعا" به نظر نمی رسد که آنها
 • 6:40 - 6:44
  حامی کشور های دموکرات سراسر جهان باشند.
 • 6:44 - 6:47
  کشورهای زیادی در دنیا هستند، کشورهای تولید کننده نفت،
 • 6:47 - 6:50
  که واقعا" خیلی دموکراتیک نیستند، اما توسط آمریکا حمایت می شوند.
 • 6:50 - 6:52
  و این عجیب است .
 • 6:52 - 6:55
  آه، این تهاجم ها، این دو جنگ،
 • 6:55 - 6:57
  10 سال تحریم،
 • 6:57 - 7:01
  8 سال اشغال
 • 7:01 - 7:04
  و این شورشی که بر مردم تو تحمیل شده،
 • 7:04 - 7:07
  صد ها هزار
 • 7:07 - 7:12
  تلفات غیر نظامیان،
 • 7:12 - 7:15
  همه به خاطر نفت است.
 • 7:15 - 7:17
  تو نمی توانی به آن فکر نکنی
 • 7:17 - 7:19
  راجع به آن صحبت می کنی.
 • 7:19 - 7:22
  و این همواره در صدر همه افکار توست.
 • 7:22 - 7:25
  تو می گویی،" این چگونه امکان دارد؟"
 • 7:25 - 7:28
  این فرد، که می تواند هر کسی باشد--
 • 7:28 - 7:30
  پدر بزرگت ، عمویت،
 • 7:30 - 7:32
  پدرت، پسرت،
 • 7:32 - 7:35
  همسایه ات، استادت، دانش آموزت.
 • 7:35 - 7:38
  یکباره شادی ها و لذت زندگی اش،
 • 7:38 - 7:41
  ناگهان به درد و غم و اندوه تبدیل می شود.
 • 7:41 - 7:44
  همه در کشور تو
 • 7:44 - 7:47
  طعم خشونت را چشیده اند.
 • 7:47 - 7:49
  خون ریزی، درد ،
 • 7:49 - 7:51
  ترس، همه .
 • 7:51 - 7:54
  حتی یک نفر در کشورت نیست
 • 7:54 - 7:56
  که ( خشونت) را لمس نکرده باشد.
 • 7:56 - 7:58
  اما در اینجا چیزی دیگری هم وجود دارد
 • 7:58 - 8:00
  چیزی دیگری در مورد این افراد وجود دارد،
 • 8:00 - 8:02
  این آمریکایی هایی که اینجا هستند.
 • 8:02 - 8:05
  چیز دیگری در مورد این افراد وجود دارد که تو می بینی- آنها خودشان را نمی بینند.
 • 8:05 - 8:08
  و چه چیزی تو می بینی ؟ آنها مسیحی هستند.
 • 8:08 - 8:10
  آنها مسیحی هستند.
 • 8:10 - 8:13
  آنها خدای مسیحیت را می پرستند، آنها صلیب دارند، آنها انجیل را حمل می کنند.
 • 8:13 - 8:15
  انجیل آنها یک نشان کوچک دارد
 • 8:15 - 8:18
  نشانی که می گوید: "ارتش آمریکا"
 • 8:19 - 8:22
  و رهبران آنها، رهبران آنها :
 • 8:22 - 8:24
  قبل از اینکه آنها پسران و دخترانشان را
 • 8:24 - 8:26
  برای جنگ به کشور تو بفرستند --
 • 8:26 - 8:28
  و تو دلیلش را می دانی
 • 8:28 - 8:30
  که آنها قبل از اینکه فرزندانشان را برای جنگیدن به کشور تو بفرستند
 • 8:30 - 8:32
  به کلیسا رفته اندو به خدای مسیحی شان دعا کرده اند,
 • 8:32 - 8:35
  واز آن خدا محافظت و رهنمود خواسته اند.
 • 8:35 - 8:37
  چرا؟
 • 8:37 - 8:41
  خب، بدیهی است، زمانی که مردم در جنگ می میرند،
 • 8:41 - 8:43
  آنها مسلمان هستند، آنها عراقی هستند---
 • 8:43 - 8:45
  آنها آمریکایی نیستند.
 • 8:45 - 8:48
  شما نمی خواهید آمریکایها بمیرند. از نیروهای نظامیمان حفاظت کن.
 • 8:48 - 8:50
  و شما چیزی در مورد آن احساس می کنید--
 • 8:50 - 8:52
  البته که این را حس می کنید.
 • 8:52 - 8:54
  آنها کار های فوق العاده ای هم انجام می دهند.
 • 8:54 - 8:56
  شما درباره آن خوانده اید ، درباره آن شنیده اید.
 • 8:56 - 8:58
  آنها آنجا هستند که مدرسه بسازند و به مردم کمک کنند، این چیزهایی است که آنها می خواهند انجام دهند.
 • 8:58 - 9:00
  آنها کارهای خارق العاده ای انجام می دهند، ولیکن آنها کارهای بدی هم انجام می دهند
 • 9:00 - 9:02
  و نمی توانی بین این ها فرق قائل شوی.
 • 9:02 - 9:06
  و این مرد، مردی مثل سپهبد ویلیام بویکین .
 • 9:06 - 9:09
  منظورم این است، مردی که به تو می گوید که خدای تو خدای دروغی است.
 • 9:09 - 9:11
  خدای تو خدای دروغیست، و خدای او معبود حقیقی است
 • 9:11 - 9:14
  به گفته او،راه حل مشکلات خاور میانه،
 • 9:14 - 9:16
  این است که همه شما به مسیحیت برگروید.
 • 9:16 - 9:18
  فقط کافیه ازشر مذهب خود رها شوید.
 • 9:18 - 9:20
  و تو می دانی که، که آمریکایی ها درباره این مرد نمی خوانند.
 • 9:20 - 9:23
  آنها چیزی راجع به او نمی دانند، اما تو می دانی.
 • 9:23 - 9:25
  تو این را به اطرافیان منتقل می کنی. تو حرف های اورا به اطرافیان منتقل می کنی.
 • 9:25 - 9:28
  منظورم این است که خیلی جدی است
 • 9:28 - 9:31
  او یکی از فرماندهان برجسته دومین حمله به عراق بود.
 • 9:31 - 9:34
  و تو فکر می کنی، خدایا، اگر این مرد این طرزتفکر را دارد،
 • 9:34 - 9:36
  پس تمامی این سربازان هم همین طور فکر می کنند."
 • 9:36 - 9:38
  و حرف در اینجاست که
 • 9:38 - 9:40
  جرج بوش این جنگ را جنگ صلیبی خواند.
 • 9:40 - 9:42
  آخ ، این آمریکایی ها ، آنها فقط مثل این هستند "آه، جنگ صلیبی.
 • 9:42 - 9:44
  هر چی، من نمی دانم."
 • 9:44 - 9:46
  تو می دانی که معنی آن چیست.
 • 9:46 - 9:48
  این جنگ مقدسی علیه مسلمانان است.
 • 9:48 - 9:51
  ببین، تجاوز کردن به آنها، به زانو در آوردن آنها و منابعشان را به یغما بردن.
 • 9:51 - 9:53
  اگر آنها تسلیم نشدند، آنها را بکش.
 • 9:53 - 9:55
  و این در این رابطه است
 • 9:55 - 9:58
  و تو فکر می کنی" خدایا این مسیحیان می آیند تا ما را بکشند."
 • 9:58 - 10:00
  و این وحشت آور است.
 • 10:00 - 10:03
  می ترسی. البته که وحشت می کنی.
 • 10:03 - 10:06
  و این مرد تری جونز:
 • 10:06 - 10:08
  منظورم این است اینجا مردی است که می خواهد قرآنها را به آتش بکشاند.
 • 10:08 - 10:10
  و آمریکایی ها می گن: اوه او یک مرد کله شق است
 • 10:10 - 10:12
  او یک مدیر هتل سابق است
 • 10:12 - 10:14
  و او سه دو جین عضو برای کلیسا یش بدست آورده."
 • 10:14 - 10:16
  آمریکایی ها به او می خندند. تو به او نمی خندی.
 • 10:16 - 10:18
  زیرا در این مجموعه از همه چیز،
 • 10:18 - 10:20
  تمام تکه ها تکمیل شده اند.
 • 10:20 - 10:22
  البته ،منظورم این است، این روشی است آمریکایی ها با مسائل برخورد می کنند،.
 • 10:22 - 10:24
  بنابر این همه مردم خاور میانه، نه فقط در کشور تو
 • 10:24 - 10:26
  معترض هستند.
 • 10:26 - 10:28
  " او می خواهد قرآنها را بسوزاند، کتاب مقدس ما ،
 • 10:28 - 10:30
  این مسیحیان، این مسیحیان چه کسانی هستند؟
 • 10:30 - 10:32
  آنها بسیار شر هستند، آنها بسیار پست فطرت هستند
 • 10:32 - 10:34
  این چیزیست که آنها هستند.
 • 10:34 - 10:36
  این چیزی است که تو به عنوان یک عرب مسلمان فکر می کنی.
 • 10:36 - 10:38
  بعنوان یک عراقی.
 • 10:38 - 10:40
  البته تو به این فکر می کنی.
 • 10:40 - 10:42
  و سپس پسر عموی تو
 • 10:42 - 10:44
  می گوید،" هی پسرعمو/دخترعمو، این وب سایت را نگاه کن
 • 10:44 - 10:46
  باید اینو ببینی-- اردوگاه نظامی انجیل.
 • 10:46 - 10:48
  این مسیحی ها دیوانه اند.
 • 10:48 - 10:51
  آنها فرزندانشان را آموزش می دهند که سربازان مسیح باشند
 • 10:51 - 10:53
  وآنها این بچه های کوچک را دور این چیزها می دوانند
 • 10:53 - 10:55
  تا زمانی که به آنان بیاموزند که چگونه بگویند : "آقا، بله، آقا"
 • 10:55 - 10:58
  و چیزهای مانند پرتاب نارنجک ونگهداری و مراقبت ازاسلحه .
 • 10:58 - 11:00
  برو به این وب سایت.
 • 11:00 - 11:02
  این می گوید " اردوگاه ایالات متحده" درست در اینجاست
 • 11:02 - 11:05
  منظورم این است ، این مسیحی ها ، آنها دیوانه اند. آنها چگونه می توانند با این بچه های کوچک این کار را بکنند؟
 • 11:05 - 11:07
  و تو این وب سایت را می خوانی
 • 11:07 - 11:10
  و البته ، مسیحیان آمریکایی، یا هر کس دیگری،
 • 11:10 - 11:12
  می گویند، " اه این چیز کوچکی است، کلیسای کوچکی در میان نا کجا آباد."
 • 11:12 - 11:14
  تو این را نمی دانی.
 • 11:14 - 11:17
  برای تو، این مثل کل مسحیت است
 • 11:17 - 11:19
  این در تمام اینترنت پخش شده , اردوگاه نظامی انجیل .
 • 11:19 - 11:21
  و به این نگاه کنید:
 • 11:21 - 11:23
  آنها حتی کودکانشان را آموزش می دهند--
 • 11:23 - 11:25
  مشابه ارتش ایالات متحده به آنها آموزش های نظامی داده می شود.
 • 11:25 - 11:27
  آیا این خیلی جالب نیست.
 • 11:27 - 11:29
  و این تو را می ترساند ، و تو را وحشت زده می کند.
 • 11:29 - 11:31
  خوب این افراد,تو آنها را می بینی.
 • 11:31 - 11:34
  ببین، من ، سام ریچاردز، من می دانم آنها جه کسانی هستند.
 • 11:34 - 11:36
  آنها دانش آموزان من، دوستان من هستند
 • 11:36 - 11:38
  من می دانم که آنها چه فکر می کنند: " تو نمی دانی"
 • 11:38 - 11:40
  وقتی تو آنها را می بینی،
 • 11:40 - 11:43
  آنها یک چیز دیگری هستند، آنها یک چیز دیگری برای توجلوه می کنند.
 • 11:43 - 11:46
  این آن چیزی است که اونها برای تو هستند.
 • 11:46 - 11:49
  ما آمریکایی ها آنها را از دید تو نمی بینیم
 • 11:49 - 11:52
  ولی تو این طور می بینی.
 • 11:54 - 11:56
  خوب اینجا.
 • 11:56 - 11:58
  البته تو این را درست نمی دانی.
 • 11:58 - 12:01
  تو آن را تعمیم می دهی. این غلط است.
 • 12:01 - 12:03
  تو آمریکایی ها را نمی فهمی.
 • 12:03 - 12:05
  این یک تهاجم مسیحی نیست.
 • 12:05 - 12:07
  ما فقط برای نفت آنجا نیستیم: ما برای دلایل زیادی آنجا هستیم.
 • 12:07 - 12:09
  تو آن را اشتباه فهمیدی .تو آن را نفهمیدی.
 • 12:09 - 12:12
  و البته، بیشتر شما این شورش را پشتیبانی نمی کنید;
 • 12:12 - 12:14
  شما کشتار آمریکایها را پشتیبانی نمی کنی;
 • 12:14 - 12:16
  شما تروریست را پشتیبانی نمی کنی.
 • 12:16 - 12:18
  البته که شما نمی کنید. تعداد کمی از مردم پشتیبانی می کنند
 • 12:18 - 12:21
  اما بعضی از شما پشتیبانی می کنید.
 • 12:21 - 12:24
  و این یک دیدگاه است.
 • 12:24 - 12:26
  بسیار خوب، حالا، در اینجا این کاری است که ما قصد داریم انجام دهیم.
 • 12:26 - 12:28
  از موقعیت خود بیرون بیاید
 • 12:28 - 12:30
  موقعیتی که در حال حاضر دارید
 • 12:30 - 12:32
  و برگردید به موقعیت عادیتان
 • 12:32 - 12:34
  همه برگردند به این اینجا، بسیار خوب
 • 12:34 - 12:36
  حالا در اینجا تجربه واقعی بنیادی ظهور پیدا می کنئ.
 • 12:36 - 12:38
  خوب ما همه به جای خودمان بر می گردیم.
 • 12:38 - 12:40
  این عکس: این زن
 • 12:40 - 12:42
  واقعا، من او را درک می کنم.
 • 12:42 - 12:44
  من او را درک می کنم.
 • 12:44 - 12:46
  او می تواند خواهر من باشد.
 • 12:46 - 12:49
  همسرم، عموزاده ام، همسایه ام.
 • 12:49 - 12:51
  او می تواند هرکسی برای من باشد.
 • 12:51 - 12:53
  این مردم که در اینجا ایستاده اند، همه افراد در این عکس .
 • 12:53 - 12:56
  من واقعا این عکس را احساس می کنم.
 • 12:56 - 12:58
  خوب این کاری است که در اینجا می خواهم انجام دهم.
 • 12:58 - 13:01
  اجازه بدهید که به مثال اولی که از چینی ها زدم برگردیم
 • 13:02 - 13:04
  خوب من از شما می خوام که به اون موقعیت برگردید.
 • 13:04 - 13:07
  خوب همه چیز در باره زغال سنگ و چینی هایی که در آمریکا هستند است
 • 13:07 - 13:09
  و چیزی که از شما می خواهم این است که تصور کنید این زن یک زن چینی است
 • 13:09 - 13:12
  که پرچم چین را در یافت کرده
 • 13:12 - 13:15
  برای آنکه عشق او در آمریکا کشته شده است
 • 13:15 - 13:17
  در جنبش ذغال سنگ .
 • 13:17 - 13:19
  و این سربازان چینی ها هستند،
 • 13:19 - 13:21
  و بقیه هم چینی هستند.
 • 13:21 - 13:24
  به عنوان یک آمریکایی، تو راجع به این عکس چه احساسی داری؟
 • 13:26 - 13:29
  تو در مورد این صحنه چه فکر می کنی؟
 • 13:31 - 13:33
  بسیار خوب، این را امتحان کنید
 • 13:33 - 13:35
  صحنه نمایش اینجاست.
 • 13:35 - 13:37
  این یک زن آمریکایی است، و این سربازها هم آمریکایی هستند،
 • 13:37 - 13:39
  زن آمریکایی کسی که عشقش را از دست داده است
 • 13:39 - 13:42
  در خاورمیانه- در عراق یا افقانستان.
 • 13:42 - 13:44
  اکنون ، خود را جای آنها قرار بده
 • 13:44 - 13:46
  و برگرد به جای
 • 13:46 - 13:49
  یک عرب مسلمان که در بغداد زندگی می کند.
 • 13:50 - 13:53
  تو چه احساسی داری و چه فکر می کنی
 • 13:53 - 13:55
  درباره این عکس،
 • 13:55 - 13:58
  درباره این زن؟
 • 14:05 - 14:07
  بسیار خوب.
 • 14:07 - 14:09
  حالا من را دنبال کن،
 • 14:09 - 14:11
  زیرا من می خواهم اینجا یک ریسکی بکنم.
 • 14:11 - 14:14
  و می خواهم از شما دعوت کنم که با من در این ریسک همراه شوید.
 • 14:14 - 14:16
  این مردان شرافتمند در اینجا، شورشیان هستند.
 • 14:16 - 14:18
  آنها توسط سربازان آمریکایی دستگیر شده اند،
 • 14:18 - 14:20
  در حالی که سعی داشتند که آمریکایی ها رابکشند.
 • 14:20 - 14:23
  و شاید آنها موفق شدند. شاید آنها به هدف خود رسیدند.
 • 14:23 - 14:25
  خودت را بگذار جای آن
 • 14:25 - 14:29
  آمریکایی ها یی که آنها را گرفته اند .
 • 14:29 - 14:31
  آیا آن خشم را حس می کنی؟
 • 14:31 - 14:33
  می تونی حس کنی که در اونجا فقط دلت می خواهد که این مردان رابگیری
 • 14:33 - 14:35
  و آنقدر گردنشان رابفشاری که بمیرند؟
 • 14:35 - 14:37
  آیا می توانی تا این حد آنها را درک کنی؟
 • 14:37 - 14:39
  این نباید خیلی مشکل باشد
 • 14:39 - 14:42
  تو فقط-- آه ، واقعا.
 • 14:44 - 14:48
  حالا خودت را جای اینها بگذار.
 • 14:50 - 14:52
  آیا آنها قاتلان بی رحم هستند
 • 14:52 - 14:55
  و یا اینکه مدافعان وطن پرست هستند؟
 • 14:55 - 14:57
  کدامیک؟
 • 14:58 - 15:01
  آیا می توانی خشم آنها را احساس کنی،
 • 15:01 - 15:03
  ترس آنها،
 • 15:03 - 15:05
  غضب آنها
 • 15:05 - 15:07
  در آنچه که در کشور آنها رخ داده است؟
 • 15:07 - 15:09
  آیا می توانی تصور کنی
 • 15:09 - 15:12
  که شاید یکی از آنها در یک صبح
 • 15:12 - 15:15
  خم شده و فرزندش را به آغوش گرفته
 • 15:15 - 15:19
  و گفته: " عزیزم من بعدا بر می گردم.
 • 15:19 - 15:22
  من می روم تا از آزادی تو و زندگی تو دفاع کنم.
 • 15:22 - 15:26
  من می روم تا از خودمان حفاظت کنم
 • 15:26 - 15:28
  برای آینده کشورمان بجنگم."
 • 15:28 - 15:30
  آیا می توانید تصور کنید ؟
 • 15:30 - 15:33
  آیا می توانید تصور کنید که این را بگویی؟
 • 15:33 - 15:36
  آیا می توانی آن را درک کنی؟
 • 15:37 - 15:40
  فکر می کنی آنها چه حسی دارند؟
 • 15:47 - 15:49
  ببینید، این همان همدردی است.
 • 15:49 - 15:52
  و این همچنین درک کردن است.
 • 15:52 - 15:54
  حالا ممکنه بپرسی,
 • 15:54 - 15:57
  "بسیار خوب، سام، چرا باید همچین کاری رو انجام بدهی؟
 • 15:57 - 15:59
  چرا باید از این گونه مثال ها استفاده کنی؟"
 • 15:59 - 16:02
  و من می گویم چون ... چون
 • 16:02 - 16:04
  شما مجازید که از این مردم متنفر باشید.
 • 16:04 - 16:07
  شما اجازه دارید که تا حدی از آنها متنفر باشید که
 • 16:07 - 16:09
  که این تنفر را با تمام وجود خود حس کنید.
 • 16:09 - 16:11
  و اگر من بتوانم شما را قانع کنم
 • 16:11 - 16:13
  که خود را جای آنها بگذاری
 • 16:13 - 16:15
  و یک اینچ راه بروی،
 • 16:15 - 16:17
  یک اینچ کوچک
 • 16:17 - 16:20
  سپس تصور کنید یک تجزیه تحلیل جامعه شناسی
 • 16:20 - 16:24
  که شما می توانید در تمام جنبه های دیگر زندگی خود نیز انجام دهید؟
 • 16:24 - 16:26
  تو می توانی راه درازی را بروی
 • 16:26 - 16:28
  وقتی که حرف از درک کردن در میان است
 • 16:28 - 16:31
  خودت را جای یک نفری که 40 مایل در ساعت رانندگی می کند
 • 16:31 - 16:34
  که از شما سبقت بگیرد بگذاری,
 • 16:34 - 16:36
  یا پسر نوجوانت,
 • 16:36 - 16:38
  یا همسایه تان که شما را
 • 16:38 - 16:40
  با قطع کردن چمنهایش در روز تعطیل می آزارد.
 • 16:40 - 16:43
  هر چه که آن هست، تو می توانی خیلی راه بروی.
 • 16:43 - 16:45
  و این جیزی است که من به دانش آموزانم می گویم:
 • 16:45 - 16:49
  از دنیای خیلی کوچک خود بیرون بیائید.
 • 16:49 - 16:51
  و پا به دنیای بسیار کوچک
 • 16:51 - 16:53
  فرد دیگری بگذارید.
 • 16:53 - 16:57
  و بعد آن را چندین بار انجام دهید.
 • 16:57 - 16:59
  و ناگهان همه آن دنیا های کوچک و نا چیز
 • 16:59 - 17:01
  مثل تارهای پیچیده به هم می پیوندند.
 • 17:01 - 17:04
  و یک دنیای پیچیده می سازند.
 • 17:04 - 17:06
  و ناگهان ، بدون اینکه متوجه آن شوید،
 • 17:06 - 17:09
  دنیا را به شکل دیگری می بینید.
 • 17:09 - 17:11
  حس می کنید همه چیز تغییر کرده.
 • 17:11 - 17:13
  همه چیز زندگی خود را تغییر یافته می یابید.
 • 17:13 - 17:16
  و آن ,به طور قطع ,همان چیزی است که در موردش صحبت کردم.
 • 17:16 - 17:19
  با زندگی دیگران همراه شوید
 • 17:19 - 17:21
  به مسائل با دید بازتری نگاه کنید
 • 17:21 - 17:23
  به مردم گوش فرا دهید
 • 17:23 - 17:26
  روشنگری را از خود آغاز کنید.
 • 17:26 - 17:28
  من نمی گویم
 • 17:28 - 17:30
  که من از تروریست های عراقی پشتیبانی می کنم,
 • 17:30 - 17:32
  ولی به عنوان یک جامعه شناس،
 • 17:32 - 17:34
  جیزی که من می گویم
 • 17:34 - 17:37
  این است که من درک می کنم.
 • 17:38 - 17:42
  و حالا شاید--شاید شما هم درک می کنید.
 • 17:42 - 17:44
  سپاسگزارم
 • 17:44 - 17:46
  تشویق حاضران
Title:
سام ریچاردز: یک تجربه بنیانگرایانه در همدردی
Speaker:
Sam Richards
Description:

جامعه شناس, سام ریچاردز مخاطبان آمریکایی خود در TEDxPSU را قدم به قدم از طریق یک روند متفکرانه به چالشی فوق العاده می طلبد: آیا آنها می توانند انگیزه های یک شورشی عراقی را درک کنند -- نه اینکه تایید کنند-- اما درک کنند ؟ و به طور کلی، آیا واقعا هر کسی می تواند دیگران رادرک کند و نسبت به آنها همدلی ورزد؟

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
17:47
soheila Jafari added a translation

Persian subtitles

Revisions