YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Gever Tulley dạy những bài học cuộc sống qua việc chế tạo vật dụng

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 05/12/2010 by Minh-Tuan Ta.

 1. Đây là khoảnh khắc
 2. mà tôi tạo ra cái được gọi là Trường Chế Tạo ( Tinkering School ).
 3. Trường Chế Tạo là nơi mà trẻ em có thể cầm que

 4. và búa và những vật nguy hiểm khác,
 5. và được tin tưởng.
 6. Được tin tưởng là không làm mình bị thương,
 7. và được tin tưởng là không làm bị thương người khác.
 8. Trường Chế Tạo không theo một giáo trình nào cả.
 9. Và không có bài kiểm tra nào cả.
 10. Chúng tôi không cố gặng dạy một điều cụ thể nào.
 11. Khi bọn trẻ đến

 12. Chúng đối mặt với rất nhiều thứ,
 13. gỗ và đinh và dây nhợ và bánh xe,
 14. và nhiều công cụ, công cụ thực sự.
 15. Đây là một trải nghiệm trong vòng sáu ngày cho trẻ em.
 16. Và trong hoàn cảnh đó, chúng tôi có thể cho bọn trẻ thời gian.
 17. Cái mà có vẻ thiếu
 18. trong thời khóa biểu quá tải của chúng.
 19. Mục đích là để bảo đảm rằng chúng rời trường
 20. với nhận thức tốt hơn về việc làm sao để chế tạo đồ vật
 21. tốt hơn khi chúng đến,
 22. và để nhận ra từ sâu bên trong
 23. rằng bạn có thể nghĩ ra cái gì đó bằng việc chơi đùa.
 24. Không gì xảy ra như là kế hoạch... mãi mãi.

 25. (Tiếng cười)
 26. Và trẻ em sớm học được
 27. rằng mọi dự án đều méo mó đi --
 28. (Tiếng cười)
 29. và trở nên thoải mái hơn với ý tưởng là mỗi bước
 30. trong một dự án là một bước gần hơn
 31. với thành công,
 32. hay là thảm họa.
 33. Chúng tôi bắt đầu từ vẽ và phát thảo.
 34. Và đôi khi chúng tôi lập ra kế hoạch thật sự.
 35. Và đôi khi chúng tôi chỉ bắt đầu bằng việc xây dựng.
 36. Xây dựng là trung tâm của trải nghiệm.
 37. Bắt tay làm
 38. và chính mình đối mặt với vấn đề.
 39. Robin và tôi giữ vai trò là người cộng tác,
 40. giữ cho bố cục của các dự án
 41. dần tới thành công.
 42. Thành công là trong khi làm.
 43. Và thất bại được ăn mừng và phân tích.
 44. Các vấn đề trở thành các câu đố
 45. và trở ngại biến mất.
 46. Khi đối mặt với khó khăn cụ thể

 47. sự trì trệ hay phức tạp,
 48. một hành động thú vị xảy ra: trang trí.
 49. (Tiếng cười)
 50. Trang trí cho những dự án dang dở
 51. là một kiểu ấp ủ nhận thức.
 52. Và trong khoảng thời gian đó nảy ra những nhận thức sâu xa
 53. và những hướng tiếp cận đáng ngạc nhiên để giải quyết vấn đề
 54. đã làm chúng thất vọng mới đây.
 55. Tất cả nguyên liệu đều có sẵn.

 56. Thậm chí những thứ tầm thường, đáng ghét, bao tạp hóa
 57. đều có thể trở thành một cái cầu
 58. vững chắc hơn nhiều người tưởng.
 59. Và những thứ mà bọn trẻ làm
 60. thậm chí cũng làm kinh ngạc chúng.
 61. Trong phim: Ba, hai, một, xuất phát!

 62. Gever Tulley: Một tàu lượn siêu tốc được làm bởi một đứa trẻ 7 tuổi.

 63. Trong phim: Yay!

 64. (Vỗ tay)
 65. Gever Tulley: Cảm ơn. Rất lấy làm vinh dự.

 66. (Vỗ tay)