YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Norwegian Bokmal subtitles

← Gever Tulley lærer bort livserfaringer gjennom "mekking"

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 07/08/2011 by Martin Hassel.

 1. Dette er det eksakte øyeblikket
 2. at jeg startet lage noe som jeg kaller "Mekkeskolen".
 3. Tinkering School er et sted hvor unger kan plukke opp pinner

 4. og hammere og andre farlige ting,
 5. og få tillit.
 6. Tillit til at de ikke skader seg,
 7. og tillit til at de ikke skader andre.
 8. Tinkering School følger ikke noe bestemt pensum.
 9. Og det er ingen prøver.
 10. Vi prøver ikke å lære noen noe spesielt.
 11. Når ungene ankommer

 12. blir de møtt av masse utstyr,
 13. treverk og spiker og tauverk og hjul,
 14. og masse verktøy, ordentlig verktøy.
 15. Det er en seksdagers engasjerende opplevelse for ungene.
 16. Og innenfor den rammen kan vi tilby ungene tid.
 17. Noe som ofte er mangelvare
 18. i deres ellers så overbookede liv.
 19. Vårt mål er å påse at de drar
 20. med en bedre forståelse for hvordan de kan lage ting
 21. enn da de ankom,
 22. og en dyptsittende forståelse
 23. av at du kan finne ut hvordan noe fungerer ved å tukle med det.
 24. Ingenting blir som planlagt ... noen gang.

 25. (Latter)
 26. Og ungene lærer fort
 27. at alle prosjekter går over styr --
 28. (Latter)
 29. og blir fortrolige med ideén om at hvert steg
 30. i et prosjekt er et steg nærmere
 31. søt suksess,
 32. eller sursøt katastrofe.
 33. Vi starter fra skisser og skriblerier.
 34. Og noen ganger lager vi skikkelige planer.
 35. Og noen ganger bare starter vi å bygge.
 36. Bygging er i hjertet av opplevelsen.
 37. Personlig involvert, dypt engasjert
 38. og fullt ut forpliktet til problemet foran seg.
 39. Robin og jeg fungerer som samarbeidspartnere,
 40. og sørger for at prosjektene
 41. beveger seg mot ferdigstillelse.
 42. Suksess er selve arbeidet.
 43. Og feilskjær blir feiret og analysert.
 44. Problemer blir til utfordringer
 45. og hindringer forsvinner.
 46. Når man møter spesielt vanskelige

 47. tilbakeslag eller kompleksiteter
 48. kommer en interessant adferd fram: dekorasjon.
 49. (Latter)
 50. Dekorasjon av et uferdig prosjekt
 51. er en slags konseptuell inkubasjon.
 52. Fra disse pausene kommer dyp innsikt
 53. og utrolige nye tilnærminger til å løse problemer
 54. som frustrerte dem bare øyeblikk tidligere.
 55. Alle materialer er tilgjengelige for bruk.

 56. Selv de kjedelige, fæle plastikkposene fra matbutikken
 57. kan bli en bro
 58. sterkere enn noen kunne ha trodd.
 59. Og tingene de bygger
 60. overrasker til og med dem selv.
 61. Video: Tre, to, en, gå!

 62. Gever Tulley: En berg- og dalbane bygget av syvåringer.

 63. Video: Yay!

 64. (Applaus)
 65. Gever Tulley: Takk. Det har vært en fornøyelse.

 66. (Applaus)