Filipino subtitles

← Ang pagtuturo ni Gever Tulley ng mga aral sa buhay sa pamamagitan ng pagkalikot

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 02/26/2012 by Schubert Malbas.

 1. Ito ang mismong pangyayari
 2. nang naisip kong lumikha ng tinatawag na Tinkering School.
 3. Ang Tinkering School ay isang lugar kung saan ang mga bata ay maaaring gumamit ng tingting na kahoy

 4. at martilyo at iba pang mapanganib na bagay,
 5. at mapagkatiwalaan.
 6. Pinagkakatiwalaan na hindi sasaktan ang sarili,
 7. at pinagkakatiwalaang hindi makakasakit ng iba.
 8. Walang sinusundang curriculum ang Tinkering School,
 9. at walang mga pagsusulit.
 10. Wala kaming sinusubukang ituro na anumang partikular na bagay.
 11. Pagdating ng mga bata

 12. nakatambad ang iba't ibang klase ng kagamitan:
 13. mga kahoy at pako at lubid at gulong,
 14. at maraming kasangkapan, mga totoong kagamitan.
 15. Ito ay isang karanasan para sa mga bata sa loob ng anim na araw.
 16. Sa ganitong paraan, nabibigyan namin ang mga bata ng panahon --
 17. isang bagay na tila kulang na ngayon
 18. dahil sa dami ng kanilang gawain.
 19. Layunin namin na sa pag-alis nila
 20. lumawak ang kanilang pag-unawa sa paggawa
 21. higit pa sa noong sila'y unang dumating,
 22. at ang pagtanto
 23. na may kaalamang nakukuha sa pamamagitan ng pagkalikot.
 24. Gayunman ... walang bagay na natutupad ayon sa napagplanuhan.

 25. (Tawanan)
 26. At maaga nilang natututunan
 27. na lahat ng proyekto ay nabubulilyaso --
 28. (Tawanan)
 29. at madaling nilang natatanggap na bawat hakbang
 30. sa isang proyekto ay hakbang tungo
 31. sa matamis na tagumpay,
 32. o sa nakakatuwang kasawiangpalad.
 33. Nagsisimula kami mula sa mga doodles at pagguhit.
 34. At minsan gumagawa kami ng totoong disenyo.
 35. At minsan agad kaming nagbubuo.
 36. Ang paggawa ay nasa puso ng karanasang ito:
 37. gawa ng sariling kamay,
 38. at ganap na nakatutok sa napiling suliranin.
 39. Kami ni Robin, bilang katuwang at katulong,
 40. sinisiguro namin na ang direksyon ng mga proyekto
 41. ay upang matapos ito.
 42. Ang tagumpay ay nasa paggawa,
 43. at ang pagkabigo ay pinagdiriwang at sinisiyasat.
 44. Ang mga suliranin ay nagiging palaisipan
 45. at nawawala ang mga balakid.
 46. Kapag nahaharap sa matinding

 47. dagok o sa masalimuot na balakid,
 48. isang nakakatuwang ugali ang kusang lumalabas: paglalagay ng dekorasyon.
 49. (Tawanan)
 50. Ang pagpapalamuti sa proyektong hindi natapos
 51. ay gaya ng isang limliman ng mga konsepto.
 52. Sa paghinto nagmumula ang mga bagong pananaw
 53. at kahanga-hangang pamamaraan sa paglutas ng mga suliranin
 54. na dati'y humahadlang sa kanila.
 55. Lahat ng materyales ay maaring gamitin.

 56. Kahit pa ang mga nakamumuhing plastik pang-grocery
 57. ay maaaring maging isang tulay
 58. na mas malakas pa kaysa sa inakala.
 59. At kahit sila mismo ay napapahanga
 60. sa mga bagay na binuo nila.
 61. Bidyo: Tatlo, dalawa, isa, go!

 62. Gever Tulley: Isang rollercoaster na binuo ng mga batang pitong-taon gulang.

 63. Bidyo: Yay!

 64. (Palakpakan)
 65. GT: Salamat. Ako'y tunay na nagagalak.

 66. (Palakpakan)