Czech subtitles

← Gever Tulley uděluje životní lekce "tinkeringem"

Get Embed Code
42 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 11/26/2010 by Irena Svobodová.

 1. V tomto okamžiku jsem
 2. začal tvořit to, co nazýváme školou Tinkeringu.
 3. Je to místo, kde mohou děti s důvěrou vzít do ruky

 4. nebezpečné předměty jako jsou klacky
 5. a využívat je s důvěrou.
 6. S důvěrou, že neublíží sobě,
 7. ani ostatním.
 8. Tinkering škola se neřídí složitými pravidly.
 9. Neskládají se zkoušky.
 10. Nesnažíme se o to, naučit konkrétní dovednosti.
 11. Po příjezdu děti

 12. seznámíme s mnoha věcmi -
 13. dřevem, hřebíky, provazy, koly,
 14. a množstvím skutečného nářadí.
 15. Je to pro ně šestidenní, pohlcující zkušenost.
 16. A v tomto prostředí můžeme dát dětem čas,
 17. který se v jejich nabitých životech
 18. stává nedostatkovým zbožím.
 19. Naším cílem je zajistit, aby odešly
 20. s jasnější představou, jak tvořit konkrétní
 21. věci, než když přijížděly,
 22. a hlubokým vnitřním uvědoměním, že
 23. během hraní si, můžete přijít na báječné věci.
 24. Nicméně, nic se nevyvíjí podle plánu vždycky.

 25. (smích)
 26. A děti brzy pochopí, že
 27. všechny plány se mění -
 28. (smích)
 29. a přijmou poznání, že každý krok v práci
 30. je krokem směrem buď ke
 31. sladkému úspěchu,
 32. nebo kalamitě.
 33. Začínáme od čmáranic a hrubých črtů.
 34. Někdy připravujeme opravdový plán.
 35. Někdy se pustíme rovnou do stavby.
 36. Tvorba samotná je podstatou této zkušenosti.
 37. Tvorba, hluboké zaujetí a
 38. plné odevzdání problému.
 39. S Robin, coby spolupracovnící,
 40. zajišťujeme vývoj projektu
 41. ke skutečnému dotvoření.
 42. Úspěch je tvorba sama.
 43. Chyby a pády oslavíme a prozkoumáme.
 44. Problémy se mění v puzzle
 45. a překážky mizí.
 46. Když se potýkáme se zvláště těžkými

 47. nezdary či obtíže,
 48. vynoří se pozoruhodná aktivita: výzdoba.
 49. (smích)
 50. Zdobení nedokončeného projektu
 51. je typ abstraktní tvorby.
 52. Tyto přestávky generují hluboké vhledy,
 53. a úžasné, nové přístupy k řešení problémů, které
 54. nás ještě před chvílí naprosto frustrovaly.
 55. Všechny materiály jsou volně k

 56. dispozici. Dokonce světské, odporné, plastové sáčky
 57. se mohou proměnit v most
 58. silnější, než kdo čekal.
 59. A to, co vytvoří, přivede
 60. úžasu i děti samotné.
 61. Video: Tři, dva, jedna, teď!

 62. Gever Tulley: Horská dráha vytvořená sedmiletými děcky.

 63. Video: Jupí!

 64. (potlesk)
 65. Díky, bylo mi velkým potěšením.

 66. (potlesk)