Swedish subtitles

← Hur vi kan förändra planetens klimatframtid

Get Embed Code
38 Languages

Showing Revision 7 created 03/29/2020 by Annika Bidner.

 1. Jag ska prata om klimatförändring,
 2. men jag är inte riktigt en miljöaktivist.
 3. Jag har faktiskt aldrig tänkt på mig själv
  som en naturperson.
 4. Jag har aldrig campat,
  aldrig gått på vandring,
 5. inte ens ägt ett husdjur.
 6. Jag har levt hela mitt liv i städer,
 7. faktiskt bara en stad.
 8. Och även om jag gillar att besöka naturen
 9. har jag alltid tänkt att det var något
  som hände någon annanstans,
 10. långt borta,
 11. med hela det moderna livet
  som en fästning mot krafterna.
 12. Med andra ord,
 13. som nästan alla andra som jag kände,
 14. levde jag mitt liv självbelåten
 15. och vilseledd
 16. om hotet från global uppvärmning.
 17. Vilket jag trodde hände långsamt,
 18. hände långt på avstånd
 19. och det representerade bara
  ett blygsamt hot mot sättet jag levde på.
 20. På alla dessa punkter,
 21. hade jag mycket, mycket fel.
 22. De flesta, om de berättar för dig
  om klimatförändringar,

 23. berättar en saga om framtiden.
 24. Om jag gjorde det skulle jag säga,
 25. "Enligt FN, om vi inte ändrar kurs,
 26. vid slutet av seklet,
 27. kommer vi få ungefär fyra grader Celsius
  av uppvärmning."
 28. Det skulle betyda, tror vissa forskare,
 29. dubbelt så mycket krig,
 30. hälften så mycket mat,
 31. globala GDP skulle kunna vara 20 procent
  mindre än utan klimatförändringar.
 32. Det är en påverkan som är djupare
  än den stora depressionen,
 33. och den skulle vara permanent.
 34. Men effekterna händer faktiskt mycket
  snabbare än 2100.

 35. Under 2050, beräknas det
 36. att många av de största städerna
  i Sydasien och Mellanöstern
 37. kommer vara nästan helt obeboeliga
  under sommaren.
 38. Det är städer som idag är hem
  för 10, 12, 15 miljoner människor.
 39. Och på tre decennier
 40. kommer du inte kunna gå runt utomhus i dem
 41. utan att riskera värmeslag
  eller möjligen döden.
 42. Planeten är 1,1 grader Celsius varmare nu

 43. än den var innan industrialiseringen.
 44. Det kanske inte låter som mycket,
 45. men det sätter oss faktiskt helt utanför
  temperaturens räckvidd
 46. som omfattar hela människans historia.
 47. Det betyder att allt vi någonsin
  känt till som art,
 48. evolutionen av människodjuret,
 49. utvecklingen av jordbruket,
 50. utvecklingen av rudimentär civilisation,
 51. och modern civilisation
  och industriell civilisation,
 52. allt som vi vet om oss själva
  som biologiska varelser,
 53. som sociala varelser,
  som politiska varelser,
 54. är resultatet av klimatförhållanden
 55. som vi redan lämnat bakom oss.
 56. Det är som om vi landat
  på en helt annan planet,
 57. med ett helt annat klimat.
 58. Och nu måste vi ta reda på
  vad vi tagit med oss från civilisationen
 59. som kan uthärda dessa nya förhållanden
 60. och vad som inte kan det.
 61. Och saker och ting blir värre härifrån.
 62. Under en mycket lång tid nu,
 63. har vi fått höra att klimatförändringar
  var en långsam saga.

 64. Det började med
  den industriella revolutionen,
 65. och nu är vi skyldiga
 66. att fixa det mor-och farföräldrar lämnat
 67. så att våra barnbarn
  slipper ta itu med det.
 68. Det var en historia om århundraden.
 69. Faktum är att hälften av alla utsläpp
 70. som någonsin producerats
  från förbränning av fossila bränslen
 71. i hela mänsklighetens historia
 72. har producerats under de senaste 30 åren.
 73. Det är efter Al Gore gav ut sin första bok
  om uppvärmning.
 74. Det är efter att FN grundade IPCC,
  sitt klimatförändringsorgan.
 75. Vi har gjort mer skada sedan dess
 76. än under alla århundraden,
  alla årtusenden innan.
 77. Nu är jag 37 år,
 78. vilket betyder att mitt liv
  innehåller hela historien.

 79. När jag föddes
  verkade planetens klimat stabilt.
 80. Idag
 81. står vi på randen till en katastrof.
 82. Klimatkrisen är inte arvet
  från våra förfäder.
 83. Det är verket från en enda generation.
 84. Vår.
 85. Detta kanske låter
  som bara dåliga nyheter.
 86. Det är det, riktigt dåliga nyheter.

 87. Men det innehåller också, tror jag,
 88. några goda nyheter,
  åtminstone relativt sett.
 89. Dessa effekter är skrämmande stora.
 90. Men de är också, tycker jag, spännande.
 91. Eftersom de är i slutändan en reflektion
 92. av hur mycket makt vi har över klimatet.
 93. Om vi kommer
  till de helvetiska scenarierna
 94. kommer det vara för
  att vi har fått dem att hända,
 95. för vi har valt att låta dem hända.
 96. Vilket betyder att vi kan välja
  vilka scenarier som ska ske.
 97. Nu kan det verka som
  en för rosenröd bild att tro på
 98. och de politiska hindren
  är faktiskt enorma.

 99. Men det är ett enkelt faktum -
 100. främsta källan till global
  uppvärmning är mänsklig.
 101. Hur mycket kol vi släpper ut i atmosfären.
 102. Våra händer är på de spakarna.
 103. Och vi kan skriva historien
  om planetens klimatframtid själva.
 104. Inte bara kan - utan är.
 105. Eftersom passivitet är en slags åtgärd,
 106. kommer vi skriva historien
  vare sig vi vill det eller ej.
 107. Det här är inte vilken historia som helst,
 108. vi håller alla framtiden i våra händer.
 109. Det är den slags historia
  som vi är vana vid i mytologin
 110. och teologin.
 111. En enda generation
 112. som har skapat tvivel
  om mänsklighetens framtid
 113. har nu uppdraget att säkra en ny framtid.
 114. Så hur skulle det se ut?
 115. Det kan betyda solpaneler
  som täcker hela jorden,

 116. överallt du tittar.
 117. Det kan betyda att
  om vi utvecklar bättre teknik,
 118. kommer vi inte ens behöva
  distribuera dem globalt,
 119. eftersom det har uppskattats
  att bara en bråkdel av Saharas öken
 120. absorberar nog mycket solkraft
  för att tillgodose världens energibehov.
 121. Men vi skulle förmodligen
  behöva ett nytt elnät,
 122. ett som inte förlorar två tredjedelar
  av sin kraft i värme,
 123. som idag är fallet i USA.
 124. Vi kanske skulle använda mer kärnkraft,
 125. även om det måste vara
  en helt annan typ av kärnkraft,
 126. eftersom dagens teknik
  inte alls är ekonomiskt konkurrenskraftig
 127. med förnybar energi,
  vars kostnader faller så snabbt.
 128. Vi skulle behöva nya slags flygplan,
 129. eftersom jag inte tror det är praktiskt

 130. att be hela världen ge upp flygresor,
 131. särskilt när så mycket
  av den globala södern,
 132. för första gången, har råd med dem.
 133. Vi behöver flygplan
  som inte producerar kol.
 134. Vi behöver en ny typ av jordbruk.
 135. Eftersom vi inte kan be folk
  att helt ge upp kött och bli veganer,
 136. det skulle innebära ett nytt sätt
  att föda upp nötkött.
 137. Eller kanske ett gammalt sätt,
 138. eftersom vi redan vet
  att traditionella betesmetoder
 139. kan förvandla boskap
 140. från vad som kallas kolkällor,
  som producerar koldioxid,
 141. till kolsänkor som absorberar dem.
 142. Om du föredrar en teknisk lösning,
 143. kan vi kanske odla lite
  av det köttet i ett labb.
 144. Vi kan förmodligen också mata
  den riktiga boskapen med sjögräs,
 145. eftersom det minskar deras metanutsläpp
  med så mycket som 95 eller 99 procent.
 146. Troligen måste vi göra alla dessa saker,
 147. för att, precis som med varje aspekt
  av det här pusslet,

 148. är problemet helt enkelt för stort
  och komplicerat
 149. att bli löst på ett enkelt sätt
  med en enda perfekt lösning.
 150. Oavsett hur många lösningar vi använder,
 151. kommer vi förmodligen
  inte kunna bli kolbefriade i tid.

 152. Det är den skrämmande matematiken
  som vi står inför.
 153. Vi kommer inte kunna besegra
  klimatförändringarna,
 154. bara leva med dem och begränsa dem.
 155. Det innebär att vi troligen behöver
 156. någon mängd av det
  som kallas negativa utsläpp,
 157. som också tar kol ut ur atmosfären.
 158. Miljarder nya träd,
  kanske biljoner nya träd.
 159. Hela plantager av kolupptagningsmaskiner.
 160. Kanske en industri
  som är två till fyra gånger större
 161. än dagens olje- och gasverksamhet,
 162. för att upphäva skadan från dessa företag
  under de senaste decennierna.
 163. Vi skulle behöva en ny typ
  av infrastruktur,
 164. tillverkad av en annan typ av cement.

 165. För i nuläget, om cement var ett land,
 166. skulle det vara världens
  tredje största utsläppskälla.
 167. Kina häller ut lika mycket
  cement på tre år
 168. som USA hällt ut under hela 1900-talet.
 169. Vi skulle behöva bygga
  havs- och landvallar
 170. för att skydda personerna
  som bor längs kusten,
 171. där många är för fattiga
  för att bygga dem idag.
 172. Därför måste den snäva nationalistiska
  geopolitiken ta slut
 173. som tillåter att vi kan definiera lidandet
  hos dem som bor på andra håll i världen
 174. som obetydligt,
 175. när vi ens erkänner det.
 176. Denna bättre framtid blir inte lätt.
 177. Men de enda hindren är mänskliga.

 178. Det kanske inte är en tröst,
 179. om du vet vad jag vet
  om mänsklig brutalitet och likgiltighet,
 180. men jag lovar dig,
  det är bättre än alternativet.
 181. Vetenskap hindrar inte oss
  från att agera,
 182. och inte heller teknik.
 183. Vi har idag de verktyg vi behöver
  för att börja.
 184. Självklart har vi också de verktyg
  vi behöver för att få ett slut
 185. på global fattigdom, epidemisk sjukdom
 186. och kvinnomisshandel.
 187. Därför behöver vi mer än nya verktyg,
  vi behöver ny politik,
 188. ett sätt att övervinna
  alla dessa mänskliga hinder -
 189. vår kultur, vår ekonomi,
 190. vår lutning mot status quo,
 191. vårt ointresse att ta det som verkligen
  skrämmer oss på allvar.
 192. Vår kortsiktighet.
 193. Vår känsla av egenintresse.
 194. Och själviskheten
  hos världens rika och mäktiga
 195. som har minst motivation att ändra något.
 196. Nu kommer de också att lida,
 197. men inte lika mycket
  som dem som äger minst,
 198. som har gjort minst
  för att producera uppvärmning
 199. och har gynnats minst
 200. från processerna som har fört oss
  till denna krispunkt
 201. men kommer bli mest belastade
  under de kommande decennierna.
 202. En ny politik
 203. skulle kunna göra hanteringen
  av den bördan,
 204. var den faller och hur tungt,
 205. vår tids största prioritet.
 206. Oavsett vad vi gör,
 207. kommer klimatförändringar
  att förändra det moderna livet.
 208. En del uppvärmning är redan inbakad
  och är oundviklig,

 209. vilket innebär att en viss mängd
  ytterligare lidande också är det.
 210. Även om vi vidtar dramatiska åtgärder
 211. och undviker några
  av dessa skrämmande scenarier,
 212. kommer det betyda att leva
  på en helt annan planet.
 213. Med ny politik, ny ekonomi,
 214. en ny relation till teknik
 215. och en ny relation till naturen -
 216. en helt ny värld.
 217. Men en som är relativt beboelig.
 218. Relativt välmående.
 219. Och grön.
 220. Varför inte välja den?
 221. Tack.
 222. (Applåder)