Dutch subtitles

← Hoe we de klimaattoekomst van de planeet kunnen veranderen

Get Embed Code
38 Languages

Showing Revision 29 created 03/23/2020 by Peter van de Ven.

 1. Ik kom praten over klimaatverandering,
 2. maar ik ben geen milieudeskundige.
 3. Eigenlijk heb ik mezelf nooit
  als een natuurmens gezien.
 4. Ik ben nooit gaan kamperen,
  heb nooit rondgetrokken,
 5. had zelfs nooit een huisdier.
 6. Ik heb mijn hele leven in steden gewoond,
 7. in feite slechts in één stad.
 8. En alhoewel ik de natuur
  graag een bezoekje breng,
 9. zag ik haar altijd als iets van elders,
 10. ver weg,
 11. met het hele moderne leven
  een bastion tegen haar krachten.
 12. In andere woorden,
 13. net als iedereen die ik kende,
 14. leefde ik mijn leven zelfvoldaan
 15. en misleid
 16. over de dreiging van mondiale opwarming.
 17. Ik dacht dat die traag verliep,
 18. ver weg gebeurde
 19. en slechts een bescheiden bedreiging was
  voor mijn manier van leven.
 20. Op al die manieren
 21. zat ik er schromelijk naast.
 22. Als de meesten praten
  over klimaatverandering,

 23. praten ze over de toekomst.
 24. Als ik dat deed, zou ik zeggen:
 25. "Volgens de VN zullen we met deze koers
  tegen het eind van de eeuw
 26. waarschijnlijk vier graden Celsius
  opwarming krijgen."
 27. Dat zou volgens sommige
  wetenschappers betekenen:
 28. tweemaal meer oorlog,
 29. half zoveel voedsel,
 30. en een mondiaal BBP mogelijk 20% kleiner
  dan het zou zijn zonder klimaatopwarming.
 31. Dat is een pak erger
  dan bij de Grote Depressie
 32. en het zou blijvend zijn.
 33. Maar de tegenslagen
  zullen veel vroeger dan 2100 komen.

 34. Men schat dat tegen 2050
 35. veel van de grote steden
  in Zuid Azië en het Midden Oosten
 36. in de zomer bijna letterlijk
  onleefbaar heet zullen worden.
 37. Dat zijn steden die vandaag een thuis
  bieden aan 10, 12, 15 miljoen mensen.
 38. En binnen 30 jaar
 39. kan je daar misschien
  niet meer buitenkomen
 40. zonder risico op zonnesteek
  of misschien wel dood.
 41. De planeet is nu 1,1 °C warmer

 42. dan voor de industrialisatie.
 43. Dat lijkt misschien niet veel,
 44. maar het plaatst ons al
  buiten het temperatuurgebied
 45. van de hele menselijke geschiedenis.
 46. Dat betekent dat alles dat we
  als soort ooit hebben gekend,
 47. de evolutie van het menselijk dier,
 48. de ontwikkeling van de landbouw,
 49. de ontwikkeling
  van de primitieve beschaving,
 50. de moderne beschaving
  en de industriële beschaving,
 51. alles wat we van onszelf weten
  als biologische wezens,
 52. als sociale wezens, als politieke wezens,
 53. is allemaal het resultaat
  van klimaatomstandigheden
 54. die we al achter ons hebben gelaten.
 55. Het is alsof we landden
  op een compleet andere planeet
 56. met een compleet ander klimaat.
 57. En nu moeten we uitzoeken
 58. wat van de beschaving die we meebrachten
 59. deze nieuwe omstandigheden kan doorstaan,
 60. en wat niet.
 61. En het gaat van hier verder bergafwaarts.
 62. Een heel lange tijd

 63. werd ons verteld dat klimaatverandering
  een traag verloop kent.
 64. Het begon met de industriële revolutie
 65. en wij moesten de rommel
  van onze grootouders opruimen
 66. om er onze kleinkinderen
  niet mee op te schepen.
 67. Het was een verhaal van eeuwen.
 68. In feite is de helft van de uitstoot
 69. ooit geproduceerd door het verbranden
  van fossiele brandstoffen
 70. in de loop van de hele
  menselijke geschiedenis
 71. geproduceerd
  in slechts de laatste 30 jaar.
 72. Dat is sinds Al Gore zijn eerste boek
  over opwarming publiceerde.
 73. Dat is sinds de VN het IPCC
  over klimaatverandering oprichtte.
 74. Wij hebben sinds toen
  meer schade aangericht
 75. dan in alle eeuwen en millennia tevoren.
 76. Ik ben 37 jaar,

 77. wat inhoudt dat mijn leven
  dit hele verhaal omvat.
 78. Toen ik werd geboren,
  leek het klimaat van de planeet stabiel.
 79. Vandaag ...
 80. staan we op de rand van een katastrofe.
 81. De klimaatcrisis is geen
  erfenis van onze voorouders.
 82. Ze is het werk van één enkele generatie.
 83. De onze.
 84. Dit kan allemaal
  op slecht nieuws lijken --

 85. wat het ook is, heel slecht nieuws --
 86. maar het bevat, denk ik,
  ook wat goed nieuws,
 87. tenminste relatief gezien.
 88. Deze impacts zijn angstwekkend groot.
 89. Maar ook opwindend, denk ik.
 90. Want het toont uiteindelijk aan
 91. hoeveel macht wij hebben
  over het klimaat.
 92. Als deze helse scenario's op ons afkomen,
 93. is dat omdat wij ze hebben laten gebeuren,
 94. omdat wij ervoor kozen
  ze te laten gebeuren.
 95. Wat inhoudt dat we ook
  voor andere scenario's kunnen kiezen.
 96. Nu ziet dat er misschien
  een beetje te rooskleurig uit

 97. en de politieke hindernissen
  zijn in feite enorm.
 98. Maar het is een feit dat de mens de
  voornaamste oorzaak van de opwarming is:
 99. de koolstof die we
  de atmosfeer inpompen.
 100. Onze handen rusten op de knoppen.
 101. Wijzelf kunnen het verhaal schrijven
 102. van de toekomst van het klimaat
  van onze planeet.
 103. Niet alleen kunnen -- we doen het al.
 104. Omdat niets doen ook iets doet,
 105. zullen wijzelf dat verhaal schrijven
  of we het nu leuk vinden of niet.
 106. Dit is niet zomaar een verhaal,
 107. wij allen houden de toekomst
  van onze planeet in onze handen.
 108. Het is het soort verhaal
  dat we alleen tegenkwamen
 109. in de mythologie
 110. en de theologie.
 111. Een enkele generatie
 112. die de toekomst van de mensheid
  op het spel zette,
 113. krijgt de taak te zorgen
  voor een nieuwe toekomst.
 114. Hoe zou die eruizien?

 115. Het kan betekenen dat we de planeet
  moeten overdekken met zonnepanelen --
 116. echt waar je ook kijkt.
 117. Het kon betekenen dat als we een betere
  technologie zouden ontwikkelen,
 118. we met wat minder zouden kunnen volstaan.
 119. Men schat dat slechts een sliertje Sahara
  genoeg zonne-energie absorbeert
 120. voor alle energiebehoeften van de aarde.
 121. We zouden waarschijnlijk
  een nieuw elektriciteitsnet nodig hebben,
 122. een dat geen twee derde
  van zijn energie verspilt als warmte,
 123. zoals vandaag in de VS.
 124. Misschien konden we
  wat meer kernenergie nodig hebben,
 125. al zou het een totaal andere vorm
  van kernenergie moeten zijn,
 126. omdat nu de technologie
  simpelweg niet kost-competitief is
 127. met die van hernieuwbare energie,
  waarvan de prijs snel aan het dalen is.
 128. We hebben een nieuw soort vliegtuig nodig,

 129. omdat ik niet denk
  dat het erg realistisch is
 130. om aan de hele wereld te vragen
  het vliegen op te geven,
 131. vooral omdat zovelen
  van het mondiale Zuiden
 132. het zich nu pas kunnen veroorloven.
 133. We hebben vliegtuigen nodig
  die geen koolstof uitstoten.
 134. We hebben een nieuw soort landbouw nodig.
 135. Waarschijnlijk willen mensen vlees
  niet opgeven of veganist worden,
 136. dus zouden we vlees
  anders moeten gaan kweken.
 137. Of misschien op een oude manier,
 138. vermits we al weten
  dat traditionele graaspraktijken
 139. runderboerderijen kunnen veranderen
 140. van wat we koolstofbronnen noemen,
  die CO2 produceren,
 141. tot koolstofputten, die het absorberen.
 142. Als je van tech-oplossingen houdt,
 143. kunnen we misschien
  vlees in een lab kweken.
 144. Wellicht kunnen we ook
  echt vee voeden met zeewier,
 145. omdat dat hun methaanproductie
  met 95 tot 99% vermindert.
 146. Waarschijnlijk moeten we
  dat allemaal doen,

 147. omdat, zoals met elk
  stukje van deze puzzel,
 148. het probleem eenvoudig
  te enorm en te gecompliceerd is
 149. om het op te lossen
  met één enkel wondermiddel.
 150. En hoeveel oplossingen we
  ook zullen gaan toepassen,

 151. we gaan waarschijnlijk
  niet op tijd 'decarboniseren'.
 152. Dat is de angstwekkende wiskunde
  waar we tegen aankijken.
 153. We gaan de klimaatverandering
  niet kunnen verslaan,
 154. alleen maar ermee leven en ze beperken.
 155. Dat betekent dat we waarschijnlijk
  wat 'negatieve uitstoot' moeten hebben,
 156. waardoor we ook koolstof
  uit de atmosfeer gaan halen.
 157. Miljarden nieuwe bomen,
  misschien wel biljoenen.
 158. En hele plantages
  met koolstofvangende machines.
 159. Misschien een industrie
  van twee- of viermaal de omvang
 160. van de olie- en gasindustrie van vandaag,
 161. om de schade ongedaan te maken
 162. die deze industrieën de afgelopen
  tientallen jaren hebben veroorzaakt.
 163. We zouden een nieuw soort
  infrastructuur moeten hebben,

 164. gemaakt van een nieuw soort cement,
 165. want als cement nu een land zou zijn,
 166. het de derde grootste
  uitstoter van de wereld was.
 167. China giet elke drie jaar evenveel cement
 168. als de VS in de hele 20ste eeuw.
 169. We zouden zeedijken
  en rivierdijken moeten bouwen
 170. om de mensen aan de kust te beschermen,
 171. waarvan er velen nu te arm zijn
  om ze vandaag te bouwen,
 172. wat betekent dat we moeten stoppen
  met eng nationalistische geopolitiek
 173. die maakt dat we het lijden
  van mensen elders onbelangrijk vinden,
 174. zelfs als we ervan op de hoogte zijn.
 175. Deze betere toekomst
  zal niet gemakkelijk zijn.

 176. Maar alleen mensen staan haar in de weg.
 177. Dat zal je misschien niet erg troosten,
 178. als je weet wat ik weet over menselijke
  brutaliteit en onverschilligheid,
 179. maar ik beloof je dat
  het beter is dan het alternatief.
 180. Wetenschap weerhoudt ons niet van actie
 181. en de technologie evenmin.
 182. Vandaag al hebben we
  de middelen om ermee te beginnen.
 183. En natuurlijk hebben we ook de middelen
 184. om de armoede in de wereld te stoppen,
 185. epidemieën
 186. en ook vrouwenmishandeling.
 187. Wat we daarom nodig hebben,
  meer nog dan nieuwe middelen,
 188. is nieuwe politiek,
 189. een manier om deze menselijke
  hindernissen te overwinnen --
 190. onze cultuur, onze economieën,
 191. onze voorkeur voor status quo
 192. en het feit dat we bagatelliseren
  wat ons echt bang maakt.
 193. Onze kortzichtigheid.
 194. Ons gevoel van eigenbelang.
 195. En het egoïsme van 's werelds
  rijken en machtigen,
 196. die er het minst bij gebaat zijn
  om iets te veranderen.
 197. Ook zij zullen lijden,
 198. maar niet zoveel als diegenen
  die het minst hebben,
 199. die het minst aan de opwarming
  hebben bijgedragen
 200. en die het minst hebben geprofiteerd
 201. van de gebeurtenissen
  die ons tot de crisis hebben gebracht,
 202. maar die er in de komende jaren
  de grootste last van zullen dragen.
 203. Een nieuwe politiek
  zou de zaak om die last te beheren --
 204. waar hij terechtkomt
  en hoe zwaar hij zal zijn --
 205. de topprioriteit van onze tijd
  moeten maken.
 206. Wat dan ook, klimaatverandering
  zal het moderne leven veranderen.

 207. Een zekere hoeveelheid opwarming
  hebben we al en is onvermijdelijk,
 208. wat waarschijnlijk ook zal gelden
  voor een zekere hoeveelheid lijden.
 209. En zelfs als we heldhaftig
  actie ondernemen
 210. en een aantal van de meest
  angstaanjagende scenario's vermijden,
 211. zou dat betekenen dat we op een totaal
  andere planeet gaan leven.
 212. Met nieuwe politiek, nieuwe economieën,
 213. een nieuwe relatie tot de technologie
 214. en een nieuwe relatie met de natuur --
 215. een totaal nieuwe wereld.
 216. Maar wel een relatief leefbare.
 217. Relatief welvarend.
 218. En groen.
 219. Waarom niet voor die gaan?
 220. Bedankt.

 221. (Applaus)