Return to Video

4 cesty ku schodnejšiemu mestu

 • 0:01 - 0:03
  Dnes vám poviem o schodných mestách.
 • 0:04 - 0:05
  Čo je to schodné mesto?
 • 0:05 - 0:07
  Keďže nemáme poriadnu definíciu,
 • 0:07 - 0:14
  tak v skratke ide o mesto, v ktorom auto
  predstavuje voliteľný prostriedok slobody,
 • 0:14 - 0:16
  než len prostetický nástroj.
 • 0:16 - 0:19
  Rád by som hovoril o tom,
  prečo potrebujeme schodné mestá,
 • 0:19 - 0:23
  a o spôsobe, ako sa vytvárajú.
 • 0:24 - 0:28
  Zvyčajne totiž hovorím o tom,
  prečo také mestá potrebujeme,
 • 0:28 - 0:31
  ale vy vyzeráte rozumne.
 • 0:32 - 0:35
  Navyše som o tom hovoril
  presne pred mesiacom,
 • 0:35 - 0:37
  reč si nájdete na TED.com.
 • 0:38 - 0:40
  Čiže dnes prejdem k tomu,
  ako také mesto vytvoriť.
 • 0:41 - 0:42
  Dlho som o tom premýšľal
 • 0:43 - 0:46
  a svoju myšlienku som nazval
  všeobecnou teóriou schodnosti.
 • 0:46 - 0:49
  Trochu okázalý termín, trochu ironický,
 • 0:49 - 0:51
  ale je to niečo,
  o čom som veľmi dlho premýšľal,
 • 0:51 - 0:54
  a chcem sa podeliť o to,
  k čomu som dospel.
 • 0:54 - 0:57
  V typickom americkom meste,
 • 0:58 - 1:00
  typickými nie sú Washington
 • 1:00 - 1:02
  ani New York či San Francisco,
 • 1:02 - 1:05
  ale Grand Rapids,
  Cedar Rapids alebo Memphis.
 • 1:05 - 1:08
  Väčšina ľudí v týchto mestách má auto
 • 1:09 - 1:11
  a sú nabádaní stále jazdiť.
 • 1:11 - 1:14
  Ak ich chcete dostať na nohy,
  tak musíte ponúknuť takú prechádzku,
 • 1:14 - 1:17
  ktorá sa kvalitou aspoň vyrovná jazde.
 • 1:17 - 1:18
  Čo nám treba?
 • 1:18 - 1:20
  Potrebujeme splniť štyri podmienky naraz.
 • 1:20 - 1:22
  Dať ľuďom správny dôvod chodiť,
 • 1:22 - 1:25
  poskytnúť pri chôdzi pocit bezpečia,
 • 1:25 - 1:27
  zaistiť komfort chôdze
 • 1:27 - 1:28
  a pripraviť zaujímavé okolie.
 • 1:28 - 1:31
  Musíte myslieť na všetky štyri veci naraz.
 • 1:31 - 1:32
  A o nich je môj prejav.
 • 1:32 - 1:34
  Prejdeme sa každou z nich.
 • 1:34 - 1:38
  O dôvode chodiť
  som sa naučil od svojich mentorov,
 • 1:38 - 1:40
  Andrésa Duanyho
  a Elizabety Platerovej-Zyberkovej,
 • 1:40 - 1:42
  zakladateľov hnutia Nový urbanizmus.
 • 1:42 - 1:46
  A priznávam, že práve od nich
  som sa naučil asi polovicu toho,
 • 1:46 - 1:47
  čo dnes budete počuť.
 • 1:47 - 1:49
  Je to príbeh o plánovaní.
 • 1:49 - 1:52
  Príbeh o zrode práce plánovania mesta.
 • 1:52 - 2:00
  Keď sa v 19. storočí ľudia zadúšali
  zo záplavy sadzí z fabrík,
 • 2:00 - 2:04
  tak si plánovači povedali:
  „Premiestnime domovy ďalej od fabrík.“
 • 2:04 - 2:07
  Dĺžka života sa okamžite
  a výrazne zvýšila
 • 2:08 - 2:09
  a treba povedať,
 • 2:09 - 2:11
  že odvtedy plánovači tento model
  opakujú znova a znova.
 • 2:11 - 2:14
  Preto zažívame rozmach
  modelu funkčného zónovania,
 • 2:14 - 2:18
  členenia územia na veľké zóny,
  z ktorých každá plní jednu funkciu.
 • 2:18 - 2:21
  Keď prídem do mesta plánovať,
 • 2:21 - 2:25
  tak ma zvyčajne na stole čaká
  nákres podobný tomu, aký ste videli.
 • 2:25 - 2:27
  A takýto plán mesta zaručuje,
 • 2:27 - 2:32
  že mesto schodné nebude,
  lebo nič sa s ničím nespája.
 • 2:32 - 2:35
  Alternatívou je naše najschodnejšie mesto,
 • 2:36 - 2:38
  že toto vyzerá ako od Rothka
 • 2:38 - 2:40
  a toto ako od Seurata.
 • 2:40 - 2:44
  Ide o iné spôsoby plánovania miest.
 • 2:44 - 2:47
  A dokonca aj mapa Manhattanu
  je trochu zavádzajúca,
 • 2:47 - 2:51
  lebo červená predstavuje funkcie,
  ktoré sa vertikálne prelínajú.
 • 2:51 - 2:54
  Čiže veľkým príbehom Nových urbanistov
 • 2:54 - 2:56
  je vedomie, že jestvujú len dva smery,
 • 2:56 - 3:01
  ktoré sú vo svete preverené tisícami ľudí
  a dlhou históriou po celom svete.
 • 3:01 - 3:04
  Prvým je tradičné susedstvo.
 • 3:04 - 3:07
  Tu vidíte pár susedstiev
  v Newburyporte, štáte Massachusetts.
 • 3:07 - 3:11
  Sú kompaktné a rozmanité.
 • 3:11 - 3:15
  Poskytujú miesta na život, prácu,
  nákupy, oddych aj vzdelanie.
 • 3:16 - 3:17
  To všetko na dosah nohy.
 • 3:17 - 3:19
  Také mesto sa považuje za schodné.
 • 3:19 - 3:23
  Je v ňom mnoho uličiek,
  a po každej sa dobre kráča.
 • 3:23 - 3:25
  Postavme si to do kontrastu s opakom,
 • 3:25 - 3:30
  vynálezom zrodeným po druhej svetovej,
  rozširovaním miest.
 • 3:30 - 3:34
  Zjavne nesúdržné,
  očividne jednotvárne a neschodné,
 • 3:34 - 3:36
  lebo sa križuje len málo ulíc,
 • 3:36 - 3:39
  a tie, ktoré sa križujú,
  sú rýchlo preťažené.
 • 3:39 - 3:41
  Určite by ste na ne neposlali dieťa.
 • 3:41 - 3:44
  Chcem sa poďakovať Alexovi Macleanovi
 • 3:44 - 3:47
  za krásne letecké snímky,
  ktoré vám ukazujem.
 • 3:47 - 3:51
  Je fakt zábavné rozširovať mesto
  do jeho jednotlivých častí.
 • 3:51 - 3:52
  Je to také prosté,
 • 3:52 - 3:55
  miesta, kde len bývate,
  miesta, kde len pracujete,
 • 3:56 - 3:58
  miesta, kde iba nakupujete,
 • 3:58 - 4:01
  a pravdaže miesta len pre naše
  obrovské verejné inštitúcie.
 • 4:01 - 4:03
  Školy sú čoraz väčšie
 • 4:03 - 4:05
  a následne aj vzdialenejšie
  jedna od druhej.
 • 4:05 - 4:09
  Pomer veľkosti parkoviska k veľkosti školy
 • 4:09 - 4:12
  hovorí sám za seba.
 • 4:12 - 4:14
  Do tejto školy ešte nedokráčalo
  ani jedno dieťa,
 • 4:14 - 4:16
  a ani jedno nedokráča.
 • 4:16 - 4:20
  Štvrtáci a piataci sa vyvážajú
  s prvákmi a druhákmi,
 • 4:20 - 4:22
  čo potvrdzujú aj údaje o nehodách.
 • 4:22 - 4:26
  Okrem toho znásobujeme veľkosť
  občianskych inštitúcií,
 • 4:26 - 4:27
  ako napríklad ihrísk.
 • 4:27 - 4:31
  Je úplne bombové, že hotel Westin
  má v oblasti Ft. Lauderdale
 • 4:31 - 4:34
  osem futbalových
  a osem baseballových ihrísk
 • 4:34 - 4:36
  a 20 tenisových kurtov.
 • 4:36 - 4:39
  Ale pozrite sa na príjazdovú cestu.
 • 4:39 - 4:41
  Pustili by ste tam dieťa na bicykli?
 • 4:41 - 4:44
  Toto je dôvod, prečo máme
  futbalové mamičky.
 • 4:44 - 4:46
  Ako deti sme mali jedno futbalové,
 • 4:46 - 4:48
  jedno baseballové ihrisko a tenisový kurt.
 • 4:48 - 4:50
  Mohol som k nim dokráčať,
  lebo boli v susedstve.
 • 4:50 - 4:53
  A nakoniec, každý
  pri rozrastaní miest zabudol na to,
 • 4:53 - 4:55
  že ak všetko od seba oddelíte
 • 4:55 - 4:57
  a prepojíte výlučne cestami,
 • 4:57 - 5:01
  vaša krajina bude vyzerať asi takto.
 • 5:01 - 5:02
  Nosnou myšlienkou je,
 • 5:02 - 5:07
  že ak chcete žiť v schodnom meste,
  nedá sa začať s modelom rozširovania.
 • 5:07 - 5:09
  Potrebujete skelet mestského modelu.
 • 5:09 - 5:12
  Naopak, výsledkom rozširovania je toto,
 • 5:12 - 5:13
  ako aj toto.
 • 5:13 - 5:16
  Je to niečo, čo chce mnoho Američanov.
 • 5:16 - 5:18
  Americký sen má však aj temnú stranu.
 • 5:18 - 5:19
  Ak snívate o tomto,
 • 5:19 - 5:21
  potom snívate aj o tomto.
 • 5:21 - 5:26
  Keď postavíme mestá primárne pre autá,
  dostaneme sa do absurdných extrémov.
 • 5:26 - 5:27
  A život v týchto mestách –
 • 5:27 - 5:29
  (smiech)
  [Tu nikdy nesvieti zelená]
 • 5:29 - 5:30
  To nie je fotomontáž.
 • 5:30 - 5:32
  Fotku zhotovil Walter Kulash.
 • 5:32 - 5:34
  Je to Panama City.
 • 5:34 - 5:36
  Je to skutočné.
 • 5:36 - 5:39
  Na takýchto miestach
 • 5:39 - 5:41
  je nepríjemné byť šoférom,
 • 5:41 - 5:42
  ako aj chodcom.
 • 5:42 - 5:46
  Toto nám epidemiológovia istý čas ukazujú.
 • 5:46 - 5:47
  (smiech)
 • 5:47 - 5:50
  Fakt, že sme v spoločnosti,
  v ktorej sa autom dovezieme
 • 5:50 - 5:52
  k eskalátoru, ktorý nás vyvezie
  k bežiacemu pásu dokazuje,
 • 5:52 - 5:54
  že sme niekde zlyhali.
 • 5:54 - 5:56
  Vieme to však napraviť.
 • 5:56 - 5:57
  Porovnajme si dva modely.
 • 5:58 - 5:59
  Tento obrázok,
 • 5:59 - 6:01
  ktorý od vzniku slúži Novému urbanizmu
 • 6:01 - 6:03
  už asi 30 rokov ukazuje,
 • 6:03 - 6:07
  že tradičný model zahŕňa všetky funkcie,
  ktoré sú aj v rozširovacom.
 • 6:07 - 6:09
  Rozdiel je vo veľkosti,
 • 6:09 - 6:10
  vo vzdialenosti medzi nimi,
 • 6:10 - 6:12
  ako sú rozptýlené,
 • 6:12 - 6:15
  či máte sieť ulíc alebo slepé uličky,
 • 6:15 - 6:17
  alebo systém zberných ciest.
 • 6:17 - 6:19
  Hovorme chvíľu o centre mesta.
 • 6:19 - 6:21
  Centrá majú nádej byť schodnými,
 • 6:21 - 6:24
  a v Amerike sú to práve ony,
  vo veľkomestách,
 • 6:24 - 6:25
  mestách a dedinách,
 • 6:25 - 6:29
  od ktorých očakávame
  vyváženosť vo funkciách.
 • 6:29 - 6:31
  V čom je háčik? Čo v nich chýba?
 • 6:31 - 6:34
  Tam, kde žije väčšina ľudí,
  v typickom Americkom veľkomeste,
 • 6:34 - 6:36
  chýbajú práve domovy.
 • 6:36 - 6:39
  Chýba balans medzi pracoviskami a domovmi.
 • 6:39 - 6:41
  Keď však navrátite domovy, tak zistíte,
 • 6:41 - 6:43
  že s nimi prídu aj zvyšné funkcie,
 • 6:43 - 6:45
  ale domovy sú prvoradé.
 • 6:45 - 6:49
  Ako posledná postupne príde škola,
 • 6:50 - 6:52
  lebo ľudia sa najskôr presťahujú,
 • 6:52 - 6:57
  mladí priekopníci sa musia presťahovať,
  zabehnúť sa, priniesť potomstvo,
 • 6:57 - 7:00
  vydržať, a až potom sa školy zlepšia.
 • 7:00 - 7:02
  Druhá stránka tejto časti,
 • 7:02 - 7:05
  tejto užitočnej časti,
 • 7:05 - 7:07
  je mestská hromadná doprava.
 • 7:07 - 7:10
  Dokonale schodné susedstvo
  sa bez nej zaobíde,
 • 7:10 - 7:12
  ale dokonale schodné veľkomesto
 • 7:12 - 7:14
  si ju vyžaduje.
 • 7:14 - 7:17
  Ak nemáte prístup
  do každého kúta mesta ako chodec,
 • 7:17 - 7:18
  tak si kúpite auto,
 • 7:18 - 7:20
  a keď ho už máte,
 • 7:20 - 7:22
  tak sa mesto vytvaruje
  podľa vašich potrieb.
 • 7:22 - 7:25
  Ulice sa rozšíria, parkoviská sa zväčšia,
 • 7:25 - 7:26
  a idea schodného mesta je preč.
 • 7:26 - 7:27
  MHD je teda základ.
 • 7:28 - 7:32
  Jazda MHD sa však začína aj končí chôdzou.
 • 7:32 - 7:36
  Musíme preto dbať na to,
  aby boli zastávky ľahko prístupné.
 • 7:36 - 7:39
  Ďalším bodom, najväčším,
  je bezpečnosť chôdze.
 • 7:39 - 7:41
  Hovorí o ňom väčšina
  odborníkov na schodnosť.
 • 7:41 - 7:45
  Bezpečnosť tvorí základ,
  ale sama nepresvedčí ľudí chodiť.
 • 7:45 - 7:48
  Máme veľa premenných,
  ktoré môžu prispieť ku schodnosti.
 • 7:48 - 7:50
  Napríklad veľkosť bloku.
 • 7:50 - 7:51
  Portland v Oregone.
 • 7:51 - 7:55
  Slávne 60 metrov dlhé bloky,
  slávne schodné.
 • 7:55 - 7:56
  Salt Lake City,
 • 7:56 - 7:58
  slávne 180 metrov dlhé bloky,
 • 7:58 - 8:00
  slávne neschodné.
 • 8:00 - 8:02
  V porovnaní sú to dva odlišné svety,
 • 8:02 - 8:04
  hoci oba postavili ľudia.
 • 8:04 - 8:09
  Pointa je, že keď máte 60 m dlhé bloky,
 • 8:09 - 8:10
  používate cesty s 2 pruhmi
 • 8:10 - 8:12
  alebo maximálne so 4.
 • 8:12 - 8:16
  Pri 180 m dlhých blokoch
  máte cesty až so 6 pruhmi, čo je problém.
 • 8:16 - 8:17
  Nehodovosť.
 • 8:17 - 8:20
  Výskum v Kalifornii na 24 mestách ukázal,
 • 8:20 - 8:23
  že keď zdvojnásobíte veľkosť blokov,
 • 8:23 - 8:27
  tak počet smrteľných
  nehôd na mestských cestách
 • 8:27 - 8:29
  sa viac ako strojnásobí.
 • 8:29 - 8:31
  Koľko pruhov nám teda treba?
 • 8:31 - 8:34
  Poviem vám to, čo hovorím
  každému publiku.
 • 8:34 - 8:37
  Pripomeniem vám otázku
  latentného dopytu.
 • 8:37 - 8:41
  Latentný dopyt platí ako pre
  diaľnice, tak aj pre mestské komunikácie.
 • 8:42 - 8:45
  A jeho zákon nám hovorí,
  že keď rozšírime cesty,
 • 8:45 - 8:48
  aby sme pokryli predpokladané zaťaženie
 • 8:48 - 8:51
  alebo predpokladaný nárast jázd,
 • 8:51 - 8:55
  tak je to práve premávka,
 • 8:55 - 8:57
  ktorá stimuluje dopyt.
 • 8:57 - 8:59
  Prichádza na rad rozširovanie
 • 8:59 - 9:02
  a s sním aj všetky možné latentné jazdy.
 • 9:02 - 9:03
  Cesta z práce je dlhšia,
 • 9:03 - 9:05
  a tak si vyberajú, kedy budú cestovať,
 • 9:05 - 9:08
  vinou čoho sa pruhy rýchlo zahltia.
 • 9:08 - 9:10
  Opäť rozšírime cesty a zasa sa zahltia.
 • 9:10 - 9:12
  Naučili sme sa, že takýmto spôsobom
 • 9:13 - 9:15
  sa situácia s autami riešiť nedá.
 • 9:15 - 9:16
  Úryvok z Newsweek Magazine,
 • 9:16 - 9:18
  žiadna ezoterika:
 • 9:18 - 9:20
  „Terajší inžinieri priznávajú,
 • 9:20 - 9:23
  že výstavba nových ciest
  zvyčajne zhorší premávku.“
 • 9:23 - 9:27
  Moja reakcia bola taká,
  že som sa chcel s nimi stretnúť,
 • 9:27 - 9:29
  lebo v súčasnosti pracujem
 • 9:29 - 9:32
  skôr s výnimkami v odbore.
 • 9:32 - 9:35
  Zvyčajne sa pri práci stretnem s takými,
 • 9:35 - 9:38
  ktorí povedia:
  „Aha, ulica je preplnená, pridajme pruh.“
 • 9:38 - 9:41
  Pridá sa pruh, naplní sa autami,
 • 9:41 - 9:43
  a potom povedia: „Vidíš, hovoril som to.“
 • 9:43 - 9:47
  To platí ako pre diaľnice,
  tak aj pre upchaté ulice.
 • 9:47 - 9:50
  Dobrou správou je však to,
  že vo väčšine našich veľkomiest,
 • 9:50 - 9:51
  typickejších veľkomiest,
 • 9:51 - 9:57
  je mnoho ulíc, ktoré sú širšie,
  než je potrebné pre aktuálnu premávku.
 • 9:57 - 9:58
  Presne prípad Oklahoma City.
 • 9:58 - 10:01
  Oslovil ma rozhnevaný primátor,
 • 10:01 - 10:03
  lebo Prevention Magazine označil mesto
 • 10:03 - 10:07
  za najhoršie mesto
  pre chodcov v celých Štátoch,
 • 10:07 - 10:08
  čo je sotva pravda,
 • 10:08 - 10:11
  ale rozhodne dosť na to,
  aby primátor začal konať.
 • 10:11 - 10:13
  Preskúmali sme schodnosť
 • 10:13 - 10:16
  a pri počítaní áut na cestách sme zistili,
 • 10:16 - 10:20
  že ich počet na cestách
  dosahuje 3 000, 4 000 až 7 000.
 • 10:20 - 10:24
  Vieme, že dva pruhy obslúžia
  až 10 000 áut denne.
 • 10:24 - 10:29
  Všimnite si čísla,
  všetky sú takmer alebo menej ako 10 000.
 • 10:29 - 10:31
  Tieto cesty sa plánovali
 • 10:31 - 10:33
  podľa nového plánu pre centrá,
 • 10:33 - 10:36
  ktoré mali mať 4 až 6 pruhov.
 • 10:36 - 10:39
  Vidíme teda zásadný rozdiel
  medzi počtom pruhov
 • 10:39 - 10:42
  a počtom áut, ktoré ich používajú.
 • 10:42 - 10:46
  Mojou úlohou bolo preplánovať
  každú ulicu v centre mesta
 • 10:46 - 10:47
  od obrubníka po obrubník.
 • 10:47 - 10:49
  Preplánovali sme 50 blokov ciest
 • 10:49 - 10:51
  a teraz sú vo výstavbe.
 • 10:51 - 10:54
  Typická ulica od nevidím do nevidím
 • 10:54 - 10:56
  sa zužuje, momentálne vo výstavbe.
 • 10:56 - 10:58
  Polovica je už hotová.
 • 10:58 - 11:00
  Keď preplánujete širokú ulicu,
 • 11:00 - 11:05
  odrazu získate miesto
  na deliaci pás a cyklistické pruhy.
 • 11:05 - 11:07
  Máme 2x toľko parkovacích miest na ceste.
 • 11:07 - 11:11
  Plne sme integrovali cyklopruhy,
  ktoré v meste predtým neboli.
 • 11:11 - 11:15
  Nie každé mesto má však toľko peňazí
  ako Oklahoma City.
 • 11:15 - 11:18
  Darí sa im totiž v ropnom priemysle.
 • 11:18 - 11:20
  Typickejším mestom je Cedar Rapids,
 • 11:20 - 11:24
  v ktorom je štvorpruhový systém,
  polovica ciest je jednosmerných.
 • 11:24 - 11:25
  Asi to dobre nevidno,
 • 11:25 - 11:29
  ale hoci sú cesty ešte stále v prestavbe,
 • 11:29 - 11:30
  tak sme preplánovali cesty
 • 11:30 - 11:34
  zo štvorpruhových, z čoho polovica
  tvorila jednosmerné cesty,
 • 11:34 - 11:38
  na dvojpruhové, všetky obojsmerné.
 • 11:38 - 11:41
  Tým sme pridali o 70 % viac
  parkovacích miest na ceste,
 • 11:41 - 11:42
  čo obchodníkov teší,
 • 11:42 - 11:45
  a navyše takéto parkovanie chodník chráni.
 • 11:45 - 11:49
  Postupne budujeme
  rozsiahlejšiu sieť cyklopruhov.
 • 11:49 - 11:52
  A čo samotné jazdné pruhy?
  Aké sú široké?
 • 11:52 - 11:53
  To je dôležité.
 • 11:53 - 11:56
  Normy sa zmenili,
  a ako povedal Andrés Duany,
 • 11:56 - 11:58
  bežná cesta vedúca k americkému sídlisku
 • 11:58 - 12:00
  vám umožní vidieť zakrivenie Zeme.
 • 12:00 - 12:01
  (smiech)
 • 12:01 - 12:05
  Na snímke vidíte
  predmestie Washingtonu zo 60. rokov.
 • 12:05 - 12:07
  Dobre si všimnite šírku ulíc.
 • 12:07 - 12:09
  Toto je snímka z 80. rokov.
 • 12:09 - 12:11
  Rozdiel len 20 rokov.
 • 12:11 - 12:13
  Normy sa zmenili tak výrazne,
 • 12:13 - 12:15
  že keď v mojom starom susedstve,
 • 12:15 - 12:18
  South Beach, mali opraviť drenáž,
 • 12:18 - 12:21
  tak pre širšie normy museli cestu rozšíriť
 • 12:21 - 12:23
  a ubrať polovicu z chodníka.
 • 12:23 - 12:26
  Na širších cestách sa jazdí rýchlejšie.
 • 12:26 - 12:27
  Ľudia o tom vedia.
 • 12:27 - 12:30
  Inžinieri to popierajú,
  ale občania o tom vedia.
 • 12:30 - 12:34
  Preto v Birminghame v Michigane
  bojujú za užšie cesty.
 • 12:34 - 12:37
  Portland v Oregone je známy pre schodnosť.
 • 12:37 - 12:40
  V jednom susedstve spustili program
  s názvom „Štíhle cesty“.
 • 12:40 - 12:42
  Užšie cesty sú spravidla bezpečnejšie.
 • 12:42 - 12:45
  S projektantom Vincom Grahamom
  sme pracovali na projekte I'On
 • 12:45 - 12:47
  v Južnej Karolíne.
 • 12:47 - 12:51
  Na konferenciách svetu ukazuje
  svoje neuveriteľné 6,7 m široké cesty.
 • 12:51 - 12:54
  Sú obojsmerné,
  využíva sa právo prednosti v jazde.
 • 12:54 - 12:56
  Odvoláva sa na svetoznámeho filozofa,
 • 12:56 - 12:58
  ktorý povedal: „Široká cesta
  vedie do zatratenia...
 • 12:58 - 13:01
  úzka cesta vedie do života.“
 • 13:01 - 13:03
  (smiech)
 • 13:03 - 13:05
  (potlesk)
 • 13:05 - 13:07
  Toto na juhu USA vždy zaberie.
 • 13:07 - 13:09
  Teraz o bicykloch.
 • 13:10 - 13:14
  Bicykle a cyklistika predstavujú
  rodiacu sa revolúciu
 • 13:14 - 13:16
  len v niektorých mestách v USA.
 • 13:16 - 13:18
  Kde sú však podmienky, tam prídu.
 • 13:18 - 13:22
  Nerád to ako architekt hovorím,
  ale musím priznať,
 • 13:22 - 13:26
  že populácia cyklistov
  závisí od cyklistickej infraštruktúry.
 • 13:26 - 13:29
  Požiadal som Toma Brennana
  z Nelson\Nygaard z Portlandu,
 • 13:29 - 13:32
  aby mi poslal pár snímok
  cyklistickej dopravy v meste.
 • 13:32 - 13:34
  Pýtam sa ho:
  „Reklama bicyklom do práce?“
 • 13:34 - 13:36
  Vraj: „Nie, to je utorok.“
 • 13:36 - 13:41
  Keď v New Yoku urobili to, čo v Portlande,
  a peniaze šli na cyklo infraštruktúru,
 • 13:41 - 13:45
  tak sa počet cyklistov v meste
  niekoľkokrát zdvojnásobil,
 • 13:45 - 13:47
  všetko vďaka týmto zeleným pruhom.
 • 13:47 - 13:51
  Dokonca aj automobilové mestá
  ako Long Beach v Kalifornii zaznamenali
 • 13:51 - 13:55
  veľký nárast počtu cyklistov,
  vďaka infraštruktúre.
 • 13:55 - 13:57
  A samozrejme, kľúčovým je,
 • 13:57 - 13:59
  tak ako na 15th Street
  vo Washingtone, DC,
 • 13:59 - 14:02
  tak aj v Chicagu – cyklopruhy
  od Rahma Emanuela.
 • 14:02 - 14:06
  Je to nárazníkový pruh,
  parkuje sa pár metrov od chodníka,
 • 14:06 - 14:10
  cyklisti jazdia medzi chodníkom
  a zaparkovanými autami.
 • 14:10 - 14:12
  Na snímke nadšení cyklisti.
 • 14:12 - 14:15
  Ak je však cyklopruhom každý pruh,
  ako v Pasadene,
 • 14:15 - 14:17
  tak ním nie je ani jeden.
 • 14:17 - 14:20
  A toto je jediný cyklista,
  ktorého som tam stretol...
 • 14:20 - 14:22
  (smiech)
 • 14:22 - 14:24
  Pozdĺžne parkovanie
 • 14:24 - 14:25
  je v podstate stena z ocele,
 • 14:25 - 14:29
  ktorá chráni chodcov na chodníku
  pred jazdiacimi autami.
 • 14:29 - 14:33
  Toto je Ft. Lauderdale,
  na jednej strane ulice sa parkovať dá,
 • 14:33 - 14:35
  na druhej strane sa nedá.
 • 14:35 - 14:37
  Šťastná hodinka na jednej strane,
 • 14:37 - 14:40
  smutná hodinka na druhej.
 • 14:40 - 14:43
  Aj samotné stromy spomaľujú autá.
 • 14:43 - 14:45
  Autá jazdia pomalšie,
  keď sú okolo cesty stromy,
 • 14:45 - 14:47
  a niekedy spomalia veľmi rýchlo.
 • 14:48 - 14:51
  Na detailoch záleží.
  Aký je polomer zákruty?
 • 14:51 - 14:53
  Je to pol metra alebo 12 metrov?
 • 14:53 - 14:56
  Zaoblenie zákruty určuje rýchlosť auta
 • 14:56 - 14:58
  a vzdialenosť, ktorú musíte prekonať.
 • 14:58 - 15:01
  Milujem objektívnu žurnalistiku.
 • 15:01 - 15:06
  „Niektorí tvrdia, že vstup do centra
  nie je pre chodcov príťažlivý.“
 • 15:06 - 15:08
  Keď je každý aspekt terénu zaoblený,
 • 15:08 - 15:11
  aerodynamický, s geometriou obtekania,
 • 15:11 - 15:13
  miesto jasné hovorí „som pre autá“.
 • 15:13 - 15:18
  Preto by ani jeden detail či výnimka
  nemali určovať budúci vzhľad cesty.
 • 15:18 - 15:20
  A na tejto ulici vidíme,
 • 15:20 - 15:24
  že kanalizácia si poradí
  so storočnou vodou,
 • 15:24 - 15:26
  ale táto chudinka musí šplhať
  na chodník každý deň.
 • 15:26 - 15:29
  Ešte poviem,
  že príjemná prechádzka súvisí s tým,
 • 15:29 - 15:34
  že každý tvor chce súčasne
  výhľad a útočisko.
 • 15:34 - 15:37
  Chceme dobre vidieť predátorov
 • 15:37 - 15:39
  a zároveň si byť istí,
  že máme krytý chrbát.
 • 15:39 - 15:42
  Radi chodíme na dobre lemované ulice.
 • 15:42 - 15:45
  Ak také ulice nemáte, ľudia neprídu.
 • 15:45 - 15:47
  Aký je ideálny pomer
  výšky a šírky?
 • 15:47 - 15:49
  Jedna k jednej? Tri ku jednej?
 • 15:49 - 15:52
  Ak presiahnete 1:6,
  už sa necítite veľmi pohodlne.
 • 15:52 - 15:54
  Necítite sa chránene.
 • 15:54 - 15:57
  Šesť ku jednej v Salzburgu
  pôsobí príjemne.
 • 15:57 - 16:00
  Opak Salzburgu je Houston.
 • 16:00 - 16:04
  Najväčším problémom sú parkoviská.
 • 16:04 - 16:08
  Chýbajúce zuby, prázdne parcely
  však tiež nepôsobia príjemne,
 • 16:08 - 16:10
  a keď pre zastarané územné členenie
 • 16:10 - 16:11
  chýba na ulici roh,
 • 16:11 - 16:14
  tak vám chýba aj nos.
 • 16:14 - 16:16
  Tak to bolo v mojom susedstve.
 • 16:16 - 16:19
  Podľa územného členenia
  som na rohu nemohol stavať.
 • 16:19 - 16:22
  Možno viete, že Washington DC
  upravuje svoje územné členenie,
 • 16:22 - 16:24
  aby sa takéto miesta
 • 16:24 - 16:26
  zmenili na takéto.
 • 16:26 - 16:28
  Vyžaduje si to mnoho ústupkov.
 • 16:28 - 16:30
  Postaviť trojhranné domy
  dá celkom zabrať,
 • 16:30 - 16:33
  ale keď sa to podarí,
  ľuďom sa obyčajne páčia.
 • 16:33 - 16:35
  Treba vyplniť chýbajúce nosy.
 • 16:35 - 16:37
  A napokon: zaujímavé okolie,
 • 16:37 - 16:39
  znak ľudstva.
 • 16:39 - 16:41
  Človek je tvor spoločenský.
 • 16:41 - 16:43
  Nič nás nezaujíma viac ako iní ľudia.
 • 16:43 - 16:45
  Chceme cítiť ľudskosť.
 • 16:45 - 16:48
  Dokonalý pomer 1:1 je super.
 • 16:48 - 16:50
  Toto je Grand Rapids, veľmi schodné mesto,
 • 16:50 - 16:52
  a hoci táto ulica
  spája dva najlepšie hotely,
 • 16:52 - 16:54
  nikto po nej nechodí,
 • 16:54 - 16:58
  lebo na jednej strane
  je odhalené poschodové parkovisko,
 • 16:58 - 17:00
  a na druhej konferenčná budova,
 • 17:01 - 17:04
  ktorá sa evidentne inšpirovala
  dizajnom parkoviska,
 • 17:04 - 17:06
  a spolu tak odohnali ľudí.
 • 17:07 - 17:11
  Primátor Charlestonu, Joe Riley,
  so skúsenosťami 10 funkčných období
 • 17:11 - 17:13
  dokázal, že schovať 75 m dlhú garáž
 • 17:13 - 17:15
  vedia aj 7,5 m vysoké budovy.
 • 17:15 - 17:18
  Volám ju Šalviová garáž.
  Je v South Beach.
 • 17:18 - 17:19
  Má využité prízemie.
 • 17:19 - 17:22
  Zakončím obľúbeným projektom
  v Columbe, Ohio,
 • 17:22 - 17:25
  vytvorený skupinou Meleca Architects.
 • 17:25 - 17:28
  Naľavo je konferenčné centrum
  a susedstvo plné chodcov.
 • 17:28 - 17:31
  Napravo je etnické susedstvo Short North,
 • 17:31 - 17:34
  kde sú reštaurácie, dobré obchody.
 • 17:34 - 17:36
  Ale nedarilo sa mu,
  lebo s centrom ho spájal tento most,
 • 17:36 - 17:40
  a nikto z centra doň nechodil.
 • 17:40 - 17:45
  Keď však prestavali diaľnicu,
  most rozšírili o 24 metrov.
 • 17:45 - 17:47
  Pardon, prestavali most.
 • 17:47 - 17:49
  Mesto to stálo 1,9 milióna dolárov,
 • 17:49 - 17:52
  most zverili staviteľovi,
 • 17:52 - 17:53
  ten most prestaval,
 • 17:53 - 17:55
  a do Short North opäť vdýchol život.
 • 17:55 - 17:59
  A každý, vrátane novín,
  nie staviteľských magazínov, vraví,
 • 17:59 - 18:00
  že za to vďačia mostu.
 • 18:00 - 18:03
  To by sme mali.
  To je všeobecná teória schodnosti.
 • 18:03 - 18:05
  Premýšľajte o svojich mestách.
 • 18:06 - 18:08
  Ako sa dá teória aplikovať.
 • 18:08 - 18:10
  Treba splniť všetky 4 podmienky naraz.
 • 18:10 - 18:12
  Nájdite miesta,
  ktoré ich spĺňajú čo najviac,
 • 18:12 - 18:17
  a napravte to, čo nefunguje.
 • 18:17 - 18:19
  Ďakujem pekne za pozornosť.
 • 18:20 - 18:21
  Som rád, že ste dnes prišli.
 • 18:21 - 18:24
  (potlesk)
Title:
4 cesty ku schodnejšiemu mestu
Speaker:
Jeff Speck
Description:

Oslobodenie od áut, oslobodenie od rozťahaného mesta, sloboda chôdze v meste. Mestský architekt Jeff Speck sa delí o svoju všeobecnú teóriu schodnosti – štyri princípy, podľa ktorých je možné premeniť rozširujúce sa mestá so šesťpruhovými cestami a 180 m dlhými blokmi na bezpečné a schodné oázy plné cyklopruhov a stromami lemovaných ulíc.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:37

Slovak subtitles

Revisions