Return to Video

چهار روش برای شهری با امکان پیاده روی بیشتر

 • 0:01 - 0:04
  خب من اینجا هستم تا درباره شهر های
  پیاده رو صحبت کنم
 • 0:04 - 0:05
  یک شهر پیاده چیست؟
 • 0:05 - 0:08
  خب، برای یک تعریف بهتر،
 • 0:08 - 0:15
  شهریست که در آن ماشین یک وسیله
  اختیاری آزادانه است
 • 0:15 - 0:16
  تا یک وسیله مصنوعی.
 • 0:17 - 0:19
  میخواهم درباره این صحبت کنم که
  چرا به شهر پیاده رو نیاز داریم
 • 0:19 - 0:24
  و چگونه یک شهر پیاده رو داشته باشیم.
 • 0:24 - 0:28
  بیشتر سخنرانی های این روزهای
  من درباره دلیل نیازمان به آن است
 • 0:28 - 0:31
  ولی شما دوستان باهوش هستید.
 • 0:32 - 0:36
  و همچنین من یه سخنرانی
  دقیقا یک ماه پیش ارائه دادم،
 • 0:36 - 0:38
  و شما میتوانید در ted.com ببینیدش.
 • 0:38 - 0:41
  پس امروز میخواهم درباره
  چگونگی ایجاد آن صحبت کنم.
 • 0:41 - 0:43
  با صرف زمان زیادی در
  فکر کردن به این موضوع،
 • 0:43 - 0:46
  به چیزی رسیدم که اسم آن را
  تئوری عمومی شهر پیاده رو گذاشتم.
 • 0:46 - 0:49
  یکم عبارت پر ادعاییست،
  کمی هم با مزه است،
 • 0:49 - 0:51
  ولی چیزیست که من مدت
  زیادی به آن فکر کرده ام،
 • 0:51 - 0:55
  و دوست دارم آنچه که فهمیده ام
  را با شما در میان بگذارم.
 • 0:55 - 0:58
  در شهر آمریکایی،
  در یک شهر معمول آمریکایی
 • 0:58 - 1:00
  یک شهر معمول آمریکایی واشینگتن نیست،
 • 1:00 - 1:02
  یا نیویورک، یا سانفرانسیسکو،
 • 1:02 - 1:05
  گرند رپیدز یا سدر ریپرز یا ممفیس است.
 • 1:05 - 1:09
  در یک شهر معمول آمریکایی که
  بیشتر مردم صاحب خودرو هستند،
 • 1:09 - 1:11
  و گرایش به این است که
  آنها را همیشه برانند،
 • 1:11 - 1:15
  اگر بخواهید آنها را به راه رفتن وادارید،
  باید به آنها راه رفتنی را پیشنهاد بدهید
 • 1:15 - 1:17
  که به خوبی راندن یا بهتر از آن باشد.
 • 1:17 - 1:18
  این به چه معناست؟
 • 1:18 - 1:20
  بدین معناست که باید
  ۴ چیز را همزمان پیشنهاد بدهید:
 • 1:20 - 1:22
  نیازبه دلیل مناسبی برای
  راه رفتن وجود دارد.
 • 1:22 - 1:25
  راه رفتن باید ایمن و
  احساس امنیت داشته باشد،
 • 1:25 - 1:27
  راه رفتن باید راحت باشد
 • 1:27 - 1:28
  و باید جالب باشد.
 • 1:28 - 1:31
  شما باید تمام این 4 چیز
  را همزمان انجام دهید
 • 1:31 - 1:33
  و این ساختار صحبت امروز من است،
 • 1:33 - 1:35
  که درباره هر کدام با شما صحبت کنم.
 • 1:35 - 1:38
  دلیل راه رفتن داستانی است که
  من از مربیان خود یاد گرفته ام،
 • 1:38 - 1:40
  آندرس دوانی و الیزابت پلتر-زیبرک،
 • 1:40 - 1:42
  پایه گذاران جنبش شهرسازی جدید.
 • 1:42 - 1:46
  و باید بگویم نصف اسلاید ها و
  صحبت های امروزم
 • 1:46 - 1:47
  را از آنها یاد گرفته ام.
 • 1:47 - 1:49
  این داستان طراحی است،
 • 1:49 - 1:52
  داستان شکل گیری حرفه طراحیست.
 • 1:52 - 1:57
  زمانیکه در قرن 19 مردم درحال خفگی بودند
 • 1:57 - 2:00
  از دوده ها و کارخانههای شیطانی،
 • 2:00 - 2:04
  طراحان گفتند،هی، بیایید خانه هایمان را
  به دور از کارخانهها انتقال بدهیم.
 • 2:04 - 2:07
  و طول زندگی افراد،به طور چشمگیری،
  سریعا افزایش پیدا کرد،
 • 2:08 - 2:09
  و ما دوست داریم بگوییم،
 • 2:09 - 2:12
  که طراحان سعی کردند آن تجربه
  را از آن موقع تکرار کنند.
 • 2:12 - 2:15
  این شروع چیزیست که به آن
  منطقه بندی اقلیدسی میگوییم،
 • 2:15 - 2:19
  تقسیم بندی منظره (شهری) به منطقه های
  بزرگ برای یک نیازخاص
 • 2:19 - 2:21
  و معمولا من وقتی میخواهم
  یک شهر را طراحی کنم،
 • 2:21 - 2:25
  طرحی مانند این من را منتظر میگذارد
  برای چیزی که من به آن فکر میکنم.
 • 2:25 - 2:27
  چیزی که طرحی مانند این تضمین میکند،
 • 2:27 - 2:29
  اینست که شما یک شهر پیاده رو نخواهید داشت.
 • 2:29 - 2:32
  چون هیچ چیز نزدیک چیز دیگری واقع نشده است.
 • 2:32 - 2:36
  جایگزین آن شهرماست که
  بیشترین قابلیت راه رفتن را دارد.
 • 2:36 - 2:38
  و باید بگم،میدونید، آن روتکو است،
 • 2:38 - 2:40
  و این سورا است.
 • 2:40 - 2:42
  این فقط یک راه متفاوت است،
 • 2:42 - 2:44
  یک راه متفاوت برای ساخت فضاهاست.
 • 2:44 - 2:47
  و حتی این نقشه منهتن
  مقداری گمراه کننده است.
 • 2:47 - 2:51
  چونکه رنگ قرمز برای کاربری های
  مخلوط عمودی استفاده شده است.
 • 2:51 - 2:54
  این داستان بزرگ شهرسازی جدید است
 • 2:54 - 2:56
  تا اذعان کند که فقط دو راه وجود دارد.
 • 2:56 - 2:59
  که توسط هزاران نفر امتحان شده است
 • 2:59 - 3:02
  برای ساختن جوامع،
  در دنیا و در طول تاریخ.
 • 3:02 - 3:04
  یکی همسایگی های سنتی است.
 • 3:04 - 3:07
  شما اینجا چند همسایگی در نیوبریپرت،
  ماساچوست را میبینید.
 • 3:07 - 3:11
  که به عنوان جمع و جور و
  متنوع تعریف شده است
 • 3:11 - 3:15
  مکانی برای زندگی، کار، خرید،
  تفریح و تحصیل
 • 3:16 - 3:17
  همه در فواصل پیاده.
 • 3:17 - 3:20
  و در تعریفشان به عنوان قابل راه رفتن بودن.
 • 3:20 - 3:21
  کوچه های کوچک بسیاری هست.
 • 3:21 - 3:23
  هرکدام برای راه رفتن راحت هستند.
 • 3:23 - 3:25
  و ما آن را به روش دیگری متمایز کردیم،
 • 3:25 - 3:28
  اختراعی که بعد از
  جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد
 • 3:28 - 3:30
  پراکندگی در حومه شهر،
 • 3:30 - 3:34
  به وضوح متراکم و گوناگون نیست
  و قابل پیاده رفتن نیست،
 • 3:34 - 3:36
  چون تعداد کمی از کوچه ها
  بهم راه دارند،
 • 3:36 - 3:39
  و آن کوچه هایی که راه دارند
  بیش از حد شلوغ میشوند.
 • 3:39 - 3:41
  و شما اجازه نمیدهید کودکتان به آنها برود.
 • 3:41 - 3:44
  میخواهم از الکس مکلین عکاس هوایی تشکر کنم،
 • 3:44 - 3:47
  به خاطر بیشتر این عکسهای که امروز
  به شما دارم نشان میدهم
 • 3:47 - 3:51
  اینکه پراکندگی (شهری) رو به قطعات
  کوچکتر تقسیم کنیم، جالبه.
 • 3:51 - 3:52
  فهمیدنش خیلی آسان است،
 • 3:52 - 3:56
  مکانهایی که شما فقط زندگی کردید،
  مکانهایی که فقط در آن کار کردید،
 • 3:56 - 3:58
  مکانهایی که در آن فقط خرید کردید،
 • 3:58 - 4:01
  و موسسات دولتی بزرگ.
 • 4:01 - 4:03
  مدرسه ها بزرگ و بزرگتر میشوند،
 • 4:03 - 4:05
  و به همین خاطر از همدیگر دورتر
  و دورتر میشوند.
 • 4:05 - 4:09
  ونسبت اندازه پارکینگ ها
 • 4:09 - 4:10
  به اندازه مدرسه
 • 4:10 - 4:11
  به شما هرچیزی
  لازم باشد میگوید،
 • 4:11 - 4:14
  هیچ بچه ای به این مدرسه پیاده نرفته است،
 • 4:14 - 4:16
  هیچ بچه ای به این مدرسه پیاده نخواهد رفت.
 • 4:16 - 4:20
  سال بالایی ها سال اولی ها و
  دومی ها را میبرند،
 • 4:20 - 4:22
  و صد البته ما آمار تصادفات
  را برای اثبات آن داریم.
 • 4:22 - 4:26
  و همچنین بزرگ تر شدن موسسات دیگر شهریمان
 • 4:26 - 4:27
  مثل زمین های بازی
 • 4:27 - 4:31
  خیلی عالیست که وستین
  در محدوده فوت لادردیل
 • 4:31 - 4:34
  ۸ زمین فوتبال و ۸ زمین بیسبال دارد
 • 4:34 - 4:36
  و ۲۰ زمین تنیس،
 • 4:36 - 4:40
  ولی به راهی که باید طی کنیم تا
  به آنجا برسیم نگاه کنید،
 • 4:40 - 4:42
  میگذارید بچه تان
  این راه را با دوچرخه برود؟
 • 4:42 - 4:44
  همین دلیل داشتن"مادر فوتبالی" است.
 • 4:44 - 4:46
  وقتی من بچه بودم، من یک زمین فوتبال داشتم،
 • 4:46 - 4:48
  یک زمین بیسبال و یک زمین تنیس،
 • 4:48 - 4:51
  ولی من میتوانستم پیاده به آن بروم،
  چون نزدیک خونمون بود.
 • 4:51 - 4:54
  و آخرین بخش پراکندگی که همه فراموش
  میکنند به حساب بیاورند:
 • 4:54 - 4:56
  اگر شما هرچیزی رو از چیزهای دیگر جدا کنید،
 • 4:56 - 4:58
  و دوباره با زیرساخت های خودرویی
  بهم متصلشان کنیم،
 • 4:58 - 5:01
  بعد این منظره(شهری) است به وجود میاید.
 • 5:01 - 5:03
  پیام اصلی این است:
 • 5:03 - 5:07
  اگر میخواهید یک شهر پیاده داشته باشید،
  با مدل پراکنده نمیتوانید شروع کنید.
 • 5:07 - 5:09
  شما نیاز به چارچوبی از مدلی شهری دارید.
 • 5:09 - 5:12
  این نتیجه آن فرم طراحیست،
 • 5:12 - 5:13
  همینطور این.
 • 5:13 - 5:16
  این چیزی است که بیشتر
  آمریکایی ها میخواهند.
 • 5:16 - 5:18
  ولی باید بدانیم که این رویای
  دوبخشی آمریکایی است.
 • 5:18 - 5:20
  اگر شما این رویا را دارید،
 • 5:20 - 5:23
  شما این رویا را هم دارید،
  اغلب (ساختار شهری) بی هدف و اضافی اند،
 • 5:23 - 5:26
  منظره شهری را بگونه ای میسازیم
  که اول ماشینها را درخود جای دهد
 • 5:26 - 5:28
  و تجربه حضور در این مکانها
 • 5:28 - 5:29
  (خنده حضار)
 • 5:29 - 5:31
  (متن عکس:این چراغ هیچ وقت سبز نخواهد شد!)
  این فتوشاپ نیست.
 • 5:31 - 5:32
  والتر کولاش این اسلاید را گرفته است.
 • 5:33 - 5:34
  در شهر پاناماست.
 • 5:34 - 5:36
  این مکان واقعیست.
 • 5:36 - 5:39
  و سواره بودن میتواند ازار باشد.
 • 5:39 - 5:41
  و پیاده بودن میتواند آزار دهنده باشد
 • 5:41 - 5:43
  در این مکانها.
 • 5:43 - 5:46
  این اسلایدیست که اپیدمولوژیست ها
  برای مدتی نشان داده اند،
 • 5:46 - 5:47
  (خنده حضار)
 • 5:47 - 5:51
  حقیقتی که ما جامعه ای داریم که
  به سوی پارکینگ رانندگی میکنیم
 • 5:51 - 5:52
  با پله برقی به سمت تردمیل میرویم
 • 5:52 - 5:54
  نشان میدهد که ما داریم اشتباه میکنیم.
 • 5:54 - 5:56
  ولی میدونیم که چگونه بهترش بکنیم.
 • 5:56 - 5:58
  اینجا دو مدل مختلف هست.
 • 5:58 - 5:59
  این اسلاید را نشان میدهم،
 • 5:59 - 6:02
  که سند سازنده شهرسازی نوین بوده است
 • 6:02 - 6:03
  برای حدود 30 سال،
 • 6:03 - 6:07
  تا نشان دهد که پراکندگی و همسایگی سنتی
  چیزهای یکسانی را شامل میشوند.
 • 6:07 - 6:09
  اینکه چقدر بزرگ هستند،
 • 6:09 - 6:10
  چقدر بهم نزدیک هستند،
 • 6:10 - 6:12
  چقدر باهم آمیخته هستند
 • 6:12 - 6:15
  و آیا شما یک شبکه خیابانی بجای
  تنگناها و بنبستها دارید
 • 6:15 - 6:17
  یا یک سیستم جمع کننده از خیابان ها دارید؟
 • 6:17 - 6:19
  ما وقتی به محدوده مرکز شهر نگاه میکنیم،
 • 6:19 - 6:21
  جایی که امید به پیاده بودن در آنها هست،
 • 6:21 - 6:24
  در شهرهای آمریکایی معمولا مراکز
  شهرمان هستند،
 • 6:24 - 6:25
  و شهرها و روستاها،
 • 6:25 - 6:29
  به آنها نگاه میکنیم و میگوییم،
  تعادل مناسبی از کاربریها لازم است.
 • 6:29 - 6:31
  چه چیز فراموش شده یا جاافتاده؟
 • 6:31 - 6:34
  و دوباره،درشهر معمول آمریکایی
  که بیشتر آمریکایی ها زندگی میکند،
 • 6:34 - 6:36
  کمبود خانه سازی هست،
 • 6:36 - 6:39
  نسبت کار به مسکن تعادل ندارد.
 • 6:39 - 6:41
  و وقتی معلوم میشود که شما
  مسکن را برمیگردانید،
 • 6:41 - 6:43
  چیزهای دیگری هم بازمیگردد،
 • 6:43 - 6:45
  معمولا مسکن اولینشان است.
 • 6:45 - 6:49
  و البته در آخر چیزی که نمایان میشود،
 • 6:49 - 6:50
  مدرسه ها هستند،
 • 6:50 - 6:52
  چون مردم باید نقل مکان کنند،
 • 6:52 - 6:57
  پیشگامان جوان نقل مکان میکنند، سنشان
  بالا میرود و بچه دار میشوند
 • 6:57 - 7:00
  و دعوا میکنند، درنهایت مدرسه ها
  خوب میشوند.
 • 7:00 - 7:02
  بخش دیگری از این قسمت،
 • 7:02 - 7:06
  بخش کارآمد شهر،
 • 7:06 - 7:07
  عبور ومرور است،
 • 7:07 - 7:11
  و شما میتوانید بدون آن
  یک محله پیاده داشته باشید.
 • 7:11 - 7:14
  ولی شهرهای کاملاً پیاده هم
  نیازمند عبور و مرور هستند،
 • 7:14 - 7:17
  چون اگر شما به عنوان یک پیاده
  دسترسی به کل شهر نداشته باشید،
 • 7:17 - 7:19
  شما ماشین میگیرید،
 • 7:19 - 7:20
  و اگر ماشین بگیرید،
 • 7:20 - 7:22
  شهر در راستای نیازهای
  شما دوباره شکل میگیرد،
 • 7:22 - 7:25
  خیابان ها پهن تر میشوند،
  و پارکینگها بزرگتر میشوند
 • 7:25 - 7:27
  و شما دیگر یک شهر پیاده ندارید.
 • 7:27 - 7:28
  پس عبور و مرور لازم است.
 • 7:28 - 7:30
  ولی هر تجربه عبور و مرور،
  هر سفر شهری،
 • 7:31 - 7:32
  شروع یا پایانش با راه رفتن است،
 • 7:32 - 7:36
  پس ما باید قابلیت پیاده بودن را اطراف
  ایستگاه هایمان در نظر بگیریم.
 • 7:36 - 7:39
  تقسیم بندی بعدی،بزرگترین آن،
  راه رفتن امن است.
 • 7:39 - 7:41
  چیزیست که بیشتر متخصصان
  درباره آن میگویند.
 • 7:41 - 7:45
  ضروریست،ولی به تنهایی کافی نیست
  که مردم را وادار به راه رفتن کند.
 • 7:45 - 7:48
  بخش های زیاد دیگری وجود دارد
  که به شهر پیاده اضافه میشود.
 • 7:48 - 7:50
  اولینشان اندازه بلوک است،
 • 7:50 - 7:51
  این پرتلند، اورگان است،
 • 7:51 - 7:55
  مشهور به بلوکهای ۲۰۰ فوتی،
  مشهور به راه رفتنی بودن.
 • 7:55 - 7:56
  این سالت لیک سیتی است
 • 7:56 - 7:58
  معروف به بلوکهای ۶۰۰ فوتی،
 • 7:58 - 8:00
  معروف به غیرقابل راه رفتن.
 • 8:00 - 8:03
  اگر به این دو نگاه کنید،
  تقریبا شبیه دو سیاره مختلف هستند.
 • 8:03 - 8:05
  ولی این دو مکان به دست انسان
  ساخته شده است.
 • 8:05 - 8:09
  و در حقیقت، داستان زمانیست که شما یک شهر
  با بلوک ۲۰۰ فوتی دارید،
 • 8:09 - 8:10
  میتوانید شهر دولاینه داشته باشید
 • 8:10 - 8:12
  یا یک شهر ۲ تا ۴ لاینه،
 • 8:12 - 8:16
  یک شهر با بلوکهای ۶۰۰ فوتی،
  یک شهر ۶ لاینه است،و همین مشکل است.
 • 8:16 - 8:17
  اینها آمار تصادفات هستند.
 • 8:17 - 8:20
  وقتی شما ابعاد بلوک را دو برابر میکنید
 • 8:20 - 8:22
  این مطالعه در ۲۴ شهرکالیفرنیا انجام شد --
 • 8:22 - 8:23
  وقتی ابعاد بلوک را ۲ برابر میکنید،
 • 8:23 - 8:27
  تقریبا تعداد تصادفات کشنده
  را ۴ برابر میکنید
 • 8:27 - 8:29
  در خیاباتهای غیر بزرگراه.
 • 8:29 - 8:31
  پس ما چند لاین داریم؟
 • 8:31 - 8:35
  این جاییست که من به شما خواهم گفت
  آنچه که به همه مخاطبانم میگویم،
 • 8:35 - 8:37
  که به شما درباره تقاضاهای
  القایی یادآور میشود.
 • 8:37 - 8:42
  نیازهای القایی هم به بزرگراهها
  و هم به خیابانها اعمال میشود.
 • 8:42 - 8:45
  و به ما میگوید که وقتی ما
  خیابان ها را پهن میکنیم
 • 8:45 - 8:48
  برای قبول ازدحامیست که پیش بینی میکنیم،
 • 8:48 - 8:51
  یا سفرهای اضافی است که پیش بینی میکنیم
 • 8:51 - 8:55
  در سیستم های متراکم،
  یک اصل است که ازدحام
 • 8:55 - 8:57
  نیاز را تحمیل میکند،
 • 8:57 - 8:59
  و پس پهن کردن انجام میشود،
 • 8:59 - 9:02
  و سفرهای پنهان زیادی هستند
  که آماده وقوع هستند.
 • 9:02 - 9:03
  مردم از کارشان دورتر میشوند
 • 9:03 - 9:05
  تصمیمهای دیگری درباره زمان
  آمد و شدشان میگیرند،
 • 9:05 - 9:08
  و آن لاینها به سرعت با ترافیک پر میشوند،
 • 9:08 - 9:10
  پس ما دوباره خیابانها را پهن میکنیم،
  باز پر میشوند.
 • 9:10 - 9:12
  و ما فهمیدیم که در سیستمهای متراکم،
 • 9:13 - 9:15
  ما نمیتوانیم ماشین را راضی کنیم.
 • 9:15 - 9:18
  این از مجله نیوزویک است
  به سختی یک نشریه داخلیست:
 • 9:18 - 9:20
  مهندسان امروزه اذعان کرده اند:
 • 9:20 - 9:23
  "ساختن راههای جدید معمولا
  ترافیک را بدتر میکند."
 • 9:23 - 9:27
  پاسخ من به خواندن این بود:
  ممکنه تعدادی از این مهندسان را ملاقات کنم،
 • 9:27 - 9:29
  چون اینها معمولا آنهایی نیستند که من
 • 9:29 - 9:32
  استثنا هم هست، آنهایی که امروزه
  من باهاشان کار میکنم
 • 9:32 - 9:35
  اینها مهندسانی نیستند که
  معمولا روی شهرها کار میکنند،
 • 9:35 - 9:38
  جایی که آنها میگویند: آن راه شلوع است
  بیایید یک لاین دیگر اضافه کنیم.
 • 9:38 - 9:41
  پس یک لاین اضافه میکنید،
  و ترافیک میآید
 • 9:41 - 9:43
  و میگویند،"دیدید به آن
  لاین دیگر نیاز داشتیم."
 • 9:43 - 9:47
  این هم به بزرگراهها و هم به خیابانها
  اگر متراکم باشد اعمال میشود.
 • 9:47 - 9:50
  ولی نکته جالب درباره اکثر شهرهای آمریکایی
  که رویشان کار کردم،
 • 9:50 - 9:51
  معمولی ترین شهرها،
 • 9:51 - 9:54
  این است که دارای خیابان های زیادی هستند
  که زیادی بزرگ شده اند
 • 9:54 - 9:57
  برای ازدحامی که اکنون دارند.
 • 9:57 - 9:59
  این یک مورد در اکلوهوما است
 • 9:59 - 10:01
  وقتی که شهردار خیلی ناراحت به دیدنم آمد،
 • 10:01 - 10:04
  چون اسمشان در مجله "جلوگیری" آمده بود
 • 10:04 - 10:07
  بدترین شهر برای عابران پیاده در تمام کشور.
 • 10:07 - 10:08
  آن احتمالا نمیتواند درست باشد،
 • 10:08 - 10:12
  ولی قطعا کافیست تا شهردار
  را وادار به کاری کند
 • 10:12 - 10:13
  مطالعه ای برای امکان پیاده روی
 • 10:13 - 10:16
  کردیم و با نگاه کردن به تعداد
  ماشینها در خیابان فهمیدیم
 • 10:16 - 10:20
  ۳۰۰۰،۴۰۰۰،۷۰۰۰ ماشین هست
 • 10:20 - 10:24
  و میدانیم جاده های دولاینه ها روزانه
  ۱۰۰۰۰ جای میدهند.
 • 10:24 - 10:29
  به این ارقام نگاه کنید
  تماما نزدیک یا زیر ده هزار هستند،
 • 10:29 - 10:31
  و اینها خیابان هایی بودند
  که تعیین شده بودند
 • 10:31 - 10:33
  در نقشه جدید مرکزشهر
 • 10:33 - 10:36
  که ۴ یا ۶ لاینه باشند.
 • 10:36 - 10:39
  پس یک تفکیک بنیادی بین تعداد لاین ها
 • 10:39 - 10:42
  و تعداد ماشین های مورد مصرف داریم
 • 10:42 - 10:46
  پس این کار من بود که تمام خیابان های
  مرکزشهر را دوباره طراحی کنم
 • 10:46 - 10:47
  از جدول به جدول (خیابانها)،
 • 10:47 - 10:49
  اینکارا برای خیابانهای ۵۰
  بلوک انجام دادیم،
 • 10:49 - 10:51
  و داریم دوباره میسازیمش.
 • 10:51 - 10:54
  پس یک خیابان زیادی
  بزرگ شده معمولی به هیچکجا
 • 10:54 - 10:56
  باریک شد،و اکنون در حال ساخت است،
 • 10:56 - 10:58
  پروژه نصفیش انجام شده.
 • 10:58 - 11:00
  خیابانهای معمولی مانند این،میدانید،
 • 11:00 - 11:03
  وقتی آنرا انجام میدهید،
  فضا برای میانه جاده ها پیدا میشود.
 • 11:03 - 11:05
  برای لاین دوچرخه.
 • 11:05 - 11:07
  ما گنجایش پارکینگ خیابان
  را دو برابر کردیم.
 • 11:07 - 11:11
  یک شبکه دوچرخه که قبلا
  وجود نداشت اضافه کردیم.
 • 11:11 - 11:15
  ولی همه پولی که اکلوهما
  سیتی داشت را ندارند،
 • 11:15 - 11:18
  چون آنها یک اصل اقتصادی
  داشتند که خوب کار میکرد.
 • 11:18 - 11:20
  یک شهر معمولی بیشتر شبیه سیدار راپیدز است،
 • 11:20 - 11:24
  جاییکه سیستم چهارلاینه که
  نصف یک طرفه است، دارند.
 • 11:24 - 11:25
  و کمی سخت است که ببینیم،
 • 11:25 - 11:29
  ولی ما کاری که شما دارید انجام
  میدهید را انجام دادیم،درحال پیشرفت است،
 • 11:29 - 11:30
  الان درحال مهندسی است
 • 11:30 - 11:34
  درحال تبدیل سیستم
  دو لاین رفت، دو لاین برگشت
 • 11:34 - 11:38
  به سیتم یک لاین رفت، یک لاین برگشت هستیم
 • 11:38 - 11:41
  و برای انجام آن،ما ۷۰ درصد به
  پارکینگ خیابانی اضافه میکنیم،
 • 11:41 - 11:42
  که بازرگانان دوست دارند،
 • 11:42 - 11:44
  و (این طرح) از پیاده رو حفاظت میکند.
 • 11:44 - 11:46
  (ایجاد) پارکینگ پیاده رو را امن میکند،
 • 11:46 - 11:49
  و داریم یک شبکه قوی دوچرخه اضافه میکنیم.
 • 11:49 - 11:52
  بعد لاین ها خودشان چقدر پهنا دارند؟
 • 11:52 - 11:53
  واقعا مهم است.
 • 11:53 - 11:56
  استانداردها تغییر کردند،
  اندرس دوانی میگوید،
 • 11:56 - 11:58
  یک راه معمولی به بخش فرعی در آمریکا
 • 11:58 - 12:01
  به شما امکان دیدن گردی زمین را میدهد.
 • 12:01 - 12:02
  (خنده حضار)
 • 12:02 - 12:05
  این یک بخش فرعی خارج از واشنگتن
  در دهه ۶۰ است.
 • 12:05 - 12:07
  به پهنای خیابانها با دقت نگاه کنید.
 • 12:07 - 12:09
  این یک بخش فرعی از دهه ۸۰ است.
 • 12:09 - 12:11
  دهه۶۰، دهه۸۰.
 • 12:11 - 12:13
  استاندارها چنین تغییر کرده اند
 • 12:13 - 12:15
  آن همسایگی قدیمی من در ساحل جنوبی،
 • 12:15 - 12:18
  وقتی زمان درست کردن خیابانها شد،
  خوب تخلیه نمی کرد،
 • 12:18 - 12:21
  باید پهنش میکردند و نصفی
  از پیاده رو را گرقتند،
 • 12:21 - 12:23
  چون استانداردها پهنتر بود.
 • 12:23 - 12:26
  مردم در خیابانهای پهن سریعتر میروند.
 • 12:26 - 12:27
  مردم این رو میدونند.
 • 12:27 - 12:30
  مهندسان زیربار نمیروند،
  ولی شهروندان میدانند،
 • 12:30 - 12:34
  پس در بیرمنگهام، میشیگان،
  برای خیابان های باریک مبارزه کردند.
 • 12:34 - 12:37
  پرتلند،اورگان مشهور به قابل پیاده بودن.
 • 12:37 - 12:40
  در محله های مسکونی خود برنامه
  "خیابانهای باریک" را اجرا کرد.
 • 12:40 - 12:42
  میدانیم که خیابانهای باریک امن ترند.
 • 12:42 - 12:45
  وینس گراهام در پروژه"آی آن" خود
 • 12:45 - 12:47
  که ما در کارولینا جنوبی کار کردیم،
 • 12:47 - 12:51
  او به کنفرانس ها میرفت و
  راههای ۲۲ فوتی جذاب خود را نشان میداد.
 • 12:51 - 12:54
  این راهها دوطرفه هستند،
  راههای بسیار باریک،
 • 12:54 - 12:56
  و این فیلسوف معروف نشان داد،
 • 12:56 - 12:58
  که گفت،: "راه پهن منجر به تخریب
 • 12:58 - 13:01
  و راه باریک به زندگی هدایت میکند."
 • 13:01 - 13:03
  (خنده حضار)
 • 13:03 - 13:05
  (تشویق)
 • 13:05 - 13:07
  این در جنوب خوب عمل کرد.
 • 13:07 - 13:09
  حالا: دوچرخه ها.
 • 13:10 - 13:14
  دوچرخه و راندنش یک انقلاب درحال انجام است
 • 13:14 - 13:16
  در بعضی شهرهای آمریکا.
 • 13:16 - 13:18
  اما جایی که بسازیدش،میآیند.
 • 13:18 - 13:22
  به عنوان یک طراح،بدم میاد آنرا بگویم،
  اما چیزی که میتونم بگم این است که
 • 13:22 - 13:26
  جمعیت دوچرخه سوار تابعی از
  زیرساخت های دوچرخه است.
 • 13:26 - 13:29
  از دوستم تام برنان درباره
  رفت و آمد دوچرخه در پرتلند پرسیدم
 • 13:29 - 13:32
  که برایم عکس بفرستند از
  رفت و آمد دوچرخه در پرتلند.
 • 13:32 - 13:35
  این را فرستاد.گفتم: "دوچرخه در
  یک روز کاری است؟"
 • 13:35 - 13:36
  گفت،"نه،سه شنبه است."
 • 13:36 - 13:41
  وقتی شما کاری که پرتلند کرد را میکنید و بر
  زیرساخت های دوچرخه هزینه میکنید
 • 13:41 - 13:45
  نیویورک تا الان تعداد دوچرخه
  سوارانش را چندبرابر کرده است
 • 13:45 - 13:48
  با کشیدن این لاینهای سبز روشن.
 • 13:48 - 13:51
  حتی شهرهای ماشینی
  مانند لانگ بیچ، کالیفرنیا:
 • 13:51 - 13:55
  تابع زیرساخت ها تعداد
  دوچرخه سواران بسیار افزایش یافته.
 • 13:55 - 13:57
  و البته،آنچه واقعا انجامش داد،
 • 13:57 - 13:59
  اگر شما خیابان ۱۵ ام را
  در واشینگتن بشناسید
 • 13:59 - 14:02
  لطفا لاین های جدید دوچرخه رام امانویس
  را در شیکاگو ببینید،
 • 14:02 - 14:06
  لاین میانه،موازی جای پارک
  کشیده شده کنار جدول،
 • 14:06 - 14:10
  دوچرخه ها بین جای پارک و جدول
 • 14:10 - 14:12
  این دوچرخه سواران تر و تازه.
 • 14:12 - 14:15
  اگر،اگرچه، مانند پاسادنا، همه
  لاین ها لاین دوچرخه است
 • 14:15 - 14:17
  پس هیچ لاینی لاین دوچرخه نیست.
 • 14:17 - 14:20
  و این تنها دوچرخه ای بود
  که من پاسادانا دیدم، پس
 • 14:20 - 14:22
  (خنده خضار)
 • 14:22 - 14:24
  پارکینگ های موازی که قبلا گفتم
 • 14:24 - 14:25
  مانع فولادی مهمی هستند
 • 14:25 - 14:29
  که جدول و پیاده ها را از
  وسایل نقلیه محافظت میکند.
 • 14:29 - 14:33
  این فورت لادردیل است، یک طرف
  خیابان میتوانید پارک کنید،
 • 14:33 - 14:35
  آن طرف نمیتوانید.
 • 14:35 - 14:37
  این لحظات خوبی در طرف پارک است،
 • 14:37 - 14:40
  این لحظات بد در طرف بدون پارک است.
 • 14:40 - 14:43
  و بعد درختان خودشان
  سرعت ماشین ها را کم میکنند.
 • 14:43 - 14:45
  (رانده ها) آرام تر میرانند وقتی
  درختان کنار جاده هستند،
 • 14:45 - 14:48
  و البته بعضی وقت ها خیلی
  سریع سرعت کم میکنند.(تصادف میکنند با درختان)
 • 14:48 - 14:51
  تمام جزئیات کوچک
  شعاع دور زدن جدول (خیابان).
 • 14:51 - 14:53
  ۱ فوت یا ۴۰ فوت است؟
 • 14:53 - 14:56
  چقدر آن جدول برای تعیین
  سرعت ماشین ها انحنای نرم دارد؟
 • 14:56 - 14:58
  و چقدر جا برای گذر کردن دارید؟
 • 14:58 - 15:01
  و بعد من این را دوست دارم،
  چون یک خبرنگاری بیطرفانه است.
 • 15:01 - 15:06
  "بعضی میگویند ورودی مرکز شهر
  برای پباده ها دعوت کننده نیست."
 • 15:06 - 15:08
  وقتی هر جنبه از منظره انحنا دارد،
 • 15:08 - 15:11
  آیرودینامیک است، شکل هندسی جریانی است،
 • 15:11 - 15:13
  میگوید:"یک مکان وابسطه
  به وسائل نقلیه است."
 • 15:13 - 15:18
  پس هیج جزئیاتی، هیچ ویژگی خاصی،
  نماند اجازه داده شود تا وضعیت را درست کند
 • 15:18 - 15:20
  و اینجا،شما میدانید، این خیابان:
 • 15:20 - 15:24
  بله، در دقیقه ای از طوفان
  صدساله خالی میشود،
 • 15:24 - 15:26
  اما این زن بیچاره،
  باید هر روز از جدول بالا برود.
 • 15:26 - 15:29
  پس سریعا،پیاده روی آسان
  با این حقیقت مواجه میشود
 • 15:29 - 15:34
  تمام حیوانات، به طور همزمان،
  دنبال رفاه و آسایش هستند.
 • 15:34 - 15:37
  دوست داریم که بتوانیم
  شکارچیانمان را ببینیم،
 • 15:37 - 15:39
  همچنین دوست داریم که حس کنیم که
  اطرافمان پوشیده است.
 • 15:39 - 15:42
  پس مکان هایی را میکشیم
  که لبه های خوبی دارند،
 • 15:42 - 15:45
  اگر لبه ها را خوب نکشید
  مردم نمیخواهند که آنجا باشند.
 • 15:45 - 15:47
  نسبت مناسب ارتفاع به پهنا چقدر است؟
 • 15:47 - 15:49
  یک به یک؟ سه به یک؟
 • 15:49 - 15:53
  اگر بیشتر از 6 به یک باشد
  دیگر خیلی راحت نخواهید بود.
 • 15:53 - 15:54
  حس محصور بودن نمیکنید.
 • 15:54 - 15:57
  حالا،6 به 1 در سالزبورگ
  میتواند خیلی مناسب باشد.
 • 15:57 - 16:00
  برعکس سالزبورگ، هوستون است.
 • 16:00 - 16:04
  مسئله اصلی اینجا نقطه پارک ماشین است.
 • 16:04 - 16:08
  هرچند،مثل دندان افتاده، این پارکینگ های
  خالی میتواند مسئله ساز باشد،
 • 16:08 - 16:11
  و اگر یک گوشه از دست رفته به خاطر
  منطقه بندی قدیمی داشته باشید،
 • 16:11 - 16:14
  بعد میتوانید یک منظره بدی
  در محله خود داشته باشید.
 • 16:14 - 16:16
  این چیزیست که در محله من داریم.
 • 16:16 - 16:19
  منطقه بندی ای بود که میگفت
  نمیتوانم آنجا ساخت و ساز کنم.
 • 16:19 - 16:23
  همانطور که ممکن است بدانید،واشنگتن،
  در حال تغییر منطقه بندیست
 • 16:23 - 16:26
  تا سایتی هایی مانند این را اجازه دهد
  مثل این بشوند.
 • 16:26 - 16:28
  اختلافات زیادی میخواهیم
  تا آن را انجام دهیم.
 • 16:28 - 16:30
  خانه های مثلثی،
  میتوانند برای ساخت جالب باشد،
 • 16:30 - 16:33
  ولی اگر یکی را بسازید،
  مردم بطور کلی دوستش دارند.
 • 16:33 - 16:35
  پس شما باید آن منظره های خالی
  را پر کنید.
 • 16:35 - 16:37
  و بعد درنهایت،(نکته) جالب پیاده روی:
 • 16:37 - 16:39
  نشانه های انسانیت است.
 • 16:39 - 16:41
  ما در میان پستانداران اجتماعی هستیم.
 • 16:41 - 16:43
  هیچیز ما را بیشتر
  از دیگران هیجان زده نمیکند.
 • 16:43 - 16:45
  ما نشانه های مردم را میخواهیم.
 • 16:45 - 16:48
  پس نسبت ۱ به ۱ عالیست.
 • 16:48 - 16:50
  این گراندرپیدز است.
  یک شهر قابل پیاده روی.
 • 16:50 - 16:52
  ولی کسی بر این خیابان راه نمیرود
 • 16:52 - 16:54
  که دو تا از بهترین هتل ها را بهم وصل میکند
 • 16:54 - 16:58
  چون اگر در چپ، یک پارکینگ روباز دارید
 • 16:58 - 17:01
  و در راست، تسهیلات کنفرانس دارید
 • 17:01 - 17:04
  که ظاهرا برای تحسین پارکینگ
  ساخته شده است،
 • 17:04 - 17:07
  بعد شما مردم زیادی را جذب نمیکنید.
 • 17:07 - 17:11
  شهردار جو رایلی، در دوره دهم خود،
  شهردار چارلزتون،کارولینای جنوبی
 • 17:11 - 17:13
  به ما یاد داد که فقط ۲۵ فوت
  ساختمان لازم است
 • 17:13 - 17:15
  تا یک پارکنیگ ۲۵۰ فوتی را بپوشاند.
 • 17:15 - 17:18
  این یکی که به آن پارکینگ "چای پت"
  میگویم در ساحل جنوبیست.
 • 17:18 - 17:19
  آن طبقه همکف پر جنب وجوش.
 • 17:19 - 17:22
  میخواهم با این پروژه که دوست دارم
  نشان بدهم، تمام کنم.
 • 17:22 - 17:25
  توسط معماران ملکا طراحی شده است.
  در کولومبوس، اوهایو.
 • 17:25 - 17:28
  در چپ یک مرکز همایش محله،
  پر از پیاده قرار دارد.
 • 17:28 - 17:31
  در راست محله شورت نورت قرار دارد. قومی،
 • 17:31 - 17:34
  رستوران های بزرگ، مغازه های بزرگ، باشگاه.
 • 17:34 - 17:36
  خوب عمل نمیکرد چون این پل بود،
 • 17:36 - 17:39
  و هیچکس از مرکز محله به
 • 17:39 - 17:40
  آن محله نمیرفت.
 • 17:40 - 17:45
  خب،وقتی دوباره بزرگراه را ساختند،
  ۸۰ فوت به پل اضافه کردند.
 • 17:45 - 17:47
  ببخشید..آنها پل رو روی
  بزرگراه دوباره ساختند.
 • 17:47 - 17:49
  شهر ۱.۹ میلیون دلار هزینه کرد،
 • 17:49 - 17:52
  این سایت را به یک پیمانکار دادند،
 • 17:52 - 17:53
  و پیمانکار این را ساخت
 • 17:53 - 17:55
  و حالا شورت نورت به زندگی برگشت.
 • 17:55 - 17:59
  و همه میگویند،روزنامه ها،
  نه مجله های طراحی،
 • 17:59 - 18:01
  روزنامه ها میگویند که به خاطر پل است.
 • 18:01 - 18:04
  خب همین است. این تئوری قابل
  راه رفتن کردن است.
 • 18:04 - 18:06
  به شهرهای خودتون فکر کنید.
 • 18:06 - 18:08
  فکرکنید که چگونه میتوانید
  (این ایده) رو اعمال کنید.
 • 18:08 - 18:10
  باید تمام این ۴ کار را با هم انجام دهید.
 • 18:10 - 18:12
  پس مکانهایی را پیدا کنید
  که ازشون زیادی دارید.
 • 18:12 - 18:14
  و آنچه که میتوانید رو درست کنید.
 • 18:14 - 18:17
  در آن مکانها آنچه که نیاز به درست شدن
  دارد رو درست کنید.
 • 18:17 - 18:19
  واقعا قدردان توجهتون هستم.
 • 18:19 - 18:22
  و مرسی که امروز آمدید.
 • 18:22 - 18:24
  (تشویق)
Title:
چهار روش برای شهری با امکان پیاده روی بیشتر
Speaker:
جف اسپک
Description:

رهایی از خودروها، رهایی از پراکندگی، آزادی برای پیاده رفتن در شهر خودتان!
طراح شهری، جف اسپک، تئوری عمومی خود را درباره راه رفتنی کردن (شهر) بیان میکند-- چهار اصل برای اینکه شهر های پراکنده متشکل از بزرگراه های شش بانده و بلوک های ۱۸۰ متری را به شهرهایی امن، عرصه هایی مناسب عابر پیاده، پر از مسیرهای دوچرخه و خیابان های سه لاینه تبدیل کرد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
18:37

Persian subtitles

Revisions