Vietnamese subtitles

← HTML meta tag verification in Webmaster Tools

This video discusses the HTML meta tag method of verifying ownership of your site in Webmaster Tools. Please see http://goo.gl/qPvw1 for more information.

Get Embed Code
24 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 2 created 01/01/2013 by Thành Phan.

 1. Chào, Tôi là Miley Oyea, Tôi là thành viên của nhóm hỗ trợ Webmaster của Google.
 2. để giúp bạn với phương pháp HTML meta tag, sự xác minh trong công cụ Webmaster.
 3. Sự xác minh quyền sở hữu địa chỉ của bạn trong Webmaster Tool cung cấp cho bạn và Google một kênh an toàn
 4. để cung cấp và nhận thông tin.
 5. Trong video này, chúng tôi sẽ tập trung vào sự xác minh bằng thẻ HTML meta tag.
 6. Sử dụng một thẻ HTML riêng chỉ là một trong số một vài cách mà bạn có thể xác thực quyền sở hữu địa chỉ của bạn.
 7. Đó là lựa chọn tốt nếu bạn biết rõ về mã HTML như là head title, và body của thẻ,
 8. cũng như bạn biết nơi và làm thế nào để cài nội dung
 9. hoặc nếu bạn đang sử dụng hệ thống quản lý nội dung, hoặc CMS như Google Sites,
 10. được chắc chắc để theo bất kì lệnh đặc biệt nào từ bạn.
 11. nếu thẻ HTML nghe như chuyện tầm phào thì có thể thử thực hiện những phương pháp xác thực khác.
 12. Nhưng nếu bạn muốn thử HTML tag, hãy bắt đầu.
 13. Hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm địa chỉ của bạn vào Webmaster Tools.
 14. Địa chỉ của bạn là nơi bạn bạn cho bạn bè hoặc khách hàng của bạn thấy trang chủ.
 15. Sau khi thêm địa chỉ, chọn phần quản lí địa chỉ. Xác nhận địa chỉ của bạn.
 16. Nếu thẻ HTML không thể truy cập được trên the method đã được gợi ý thì hãy click vào thẻ alternate methods.
 17. Chọn thẻ HTML. Bây giờ, bạn sẽ thấy mã HTML cho việc xác nhận.

 18. tiếp tục chép toàn bộ dòng bằng cách highlight và chọn copy.
 19. Tiếp theo, vào phần soạn thảo HTML của bạn và mở trang chủ địa chỉ của bạn.
 20. Trình soạn thảo HTML của bạn có thể ở trong một giao diện sinh động, hấp dẫn, hoặc bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản thông thường.
 21. Nếu sử dụng giao diện đồ họa, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ xem HTML và có thể thấy được mã HTML thực.
 22. Trong phần đầu của trang chủ của bạn, dán mã code mà bạn vừa copy từ Webmaster Tools.
 23. Ví dụ, bạn sẽ dán mã code của bạn đây.
 24. Trật tự của thẻ xác nhận này và thẻ title hoặc những thẻ sau không quan trọng.
 25. Nhưng nó phải được nằm trong phần mở đầu.
 26. Nếu trang của bạn không có phần head, bạn có thể muốn thêm nó vào trang chủ để xác nhận.
 27. Hoặc có thể cân nhắc việc sử dụng một phương phác xác nhận khác.
 28. Thứ mà bạn vừa thêm vào thẻ tời trang chủ của bạn, lưu file này lại.