Vietnamese subtitles

← HTML meta tag verification in Webmaster Tools

This video discusses the HTML meta tag method of verifying ownership of your site in Webmaster Tools. Please see http://goo.gl/qPvw1 for more information.

Get Embed Code
24 Languages

Subtitles translated from English Showing Revision 1 created 12/30/2012 by Thành Phan.

  1. Chào, Tôi là Miley Oyea, Tôi là thành viên của nhóm hỗ trợ Webmaster của Google.
  2. để giúp bạn với phương pháp HTML meta tag, sự xác minh trong công cụ Webmaster.
  3. Sự xác minh quyền sở hữu vị trí của bạn trong Webmaster Tool cung cấp cho bạn và Google một kênh an toàn
  4. để cung cấp và nhận thông tin.
  5. Trong video này, chúng tôi sẽ tập trung vào sự xác minh bằng thẻ HTML meta tag.
  6. Sử dụng một thẻ HTML riêng chỉ là một trong số một vài cách mà bạn có thể xác thực quyền sở hữu site của bạn.
  7. Đó là lựa chọn tốt nếu bạn biết rõ về mã HTML như là head title, và body của thẻ,
  8. cũng như bạn biết nơi và làm thế nào để cài nội dung
  9. hoặc nếu bạn đang sử dụng hệ thống quản lý nội dung, hoặc CMS như Google Sites,
  10. được chắc chắc để theo bất kì lệnh đặc biệt nào từ bạn.