Serbian subtitles

← Programiranje bakterija kako bi se borile protiv raka

Get Embed Code
26 Languages

Showing Revision 8 created 12/29/2019 by Ivana Korom.

 1. Godine 1884. sreća jednog pacijenta
  je čini se od loše postala još gora.
 2. Ovaj pacijent je imao
  galopirajući rak u vratu,
 3. a onda je dobio i nepovezanu
  kožnu bakterijisku infekciju.
 4. Malo nakon toga,
  desilo se nešto neočekivano:
 5. kako se oporavljao od infekcije,
  rak je krenuo da se smanjuje.
 6. Kada je lekar Vilijam Koli
  našao pacijenta sedam godina kasnije,
 7. nije bilo vidljivih tragova raka.
 8. Koli je verovao
  da se nešto izvanredno dešavalo,
 9. a to je da je bakterijska infekcija
  stimulisala imuni sistem pacijenta
 10. da se bori protiv raka.
 11. Kolijev srećan pronalazak
  doveo ga je do toga da razvije

 12. injekciju punu bakterija
  za uspešno lečenje raka.
 13. Više od veka kasnije, sintetički biolozi
  su pronašli još bolji način
 14. da koriste
  ove nekadašnje neprijatelje,
 15. programirajući ih da na siguran način
  direktno dostave lekove tumorima.
 16. Rak nastaje kada se promene
  normalne ćelijske funkcije,

 17. što prouzrokuje da se brzo umnožavaju
  i stvaraju izrasline zvane tumori.
 18. Lečenja kao što su radijacija,
  hemoterapija i imunoterapija
 19. pokušavaju da ubiju maligne ćelije,
  ali mogu da utiču na celo telo
 20. i time poremete zdrava tkiva.
 21. Međutim, neke bakterije
  kao što je ešerihija koli

 22. imaju jedinstvenu prednost
  da selektivno rastu unutar tumora.
 23. U stvari, srži tumora stvaraju
  idealno okruženje
 24. gde mogu da se neometano množe,
  sakriveni od imunih ćelija.
 25. Umesto da prouzrokuju infekciju,
 26. bakterije mogu da budu programirane
  da prenose lekove za borbu protiv raka,
 27. ponašajući se kao trojanski konj
  koji traži tumor iznutra.
 28. Ova ideja o programiranju bakterija
  da opažaju i reaguju na nove načine
 29. je glavni fokus oblasti
  zvane sintetička biologija.
 30. A kako mogu da se programiraju bakterije?

 31. Ključ je u manipulisanju njihovom DNK.
 32. Ubacivanjem određenih
  genetičkih sekvenci u bakterije,
 33. one mogu dobiti uputstva
  da spajaju različite molekule,
 34. uključujući one koji ometaju razvoj raka.
 35. Mogu da budu napravljeni tako
  da se ponašaju na veoma specifičan način
 36. uz pomoć bioloških kola.
 37. Oni programiraju različita ponašanja
  u zavisnosti od prisustva, odsustva
 38. ili kombinacije izvesnih faktora.
 39. Na primer, tumori imaju
  malo kiseonika i male pH nivoe
 40. i prozvode više posebnih molekula.
 41. Sintetički biolozi mogu da programiraju
  bakterije da opaze ove uslove,
 42. i odgovore tumorima
  izbegavajući zdrava tkiva.
 43. Jedan tip biološkog kola poznat kao
  sinhronizovano kolo lize, ili SKL,

 44. dopušta bakterijama da dostave lekove
  i da to rade po rasporedu.
 45. Prvo, kako bi izbegli
  oštećenje zdravih tkiva,
 46. proizvodnja lekova protiv raka počinje
  kako bakterije krenu da rastu,
 47. a to se dešava samo unutar samog tumora.
 48. Onda, nakon što proizvedu lekove,
 49. dugme za zaustavljanje uzrokuje
  da bakterije puknu
 50. kad dostignu prag kritične populacije.
 51. Ovako ispuštaju lekove i u isto vreme
  smanjuju populaciju bakterija.
 52. Međutim, određeni procenat
  bakterija ostaje živ
 53. kako bi se ispunila kolonija.
 54. Vremenom se njihov broj dovoljno poveća
  da aktiviraju dugme za zaustavljanje
 55. i onda se ciklus nastavlja.
 56. Ovo kolo se može podesiti da dostavlja
  lekove po bilo kom periodičnom rasporedu
 57. koji je najbolji za borbu protiv raka.
 58. Ovaj pristup se pokazao dobrim
  u naučnim ispitivanjima na miševima.

 59. Ne samo da su naučnici bili u mogućnosti
  da uspešno eliminišu limfome
 60. u koje su bile ubačene bakterije,
  već je injekcija stimulisala imuni sistem,
 61. što je pripremilo imune ćelije
  da identifikuju i napadnu limfome
 62. na drugim mestima kod miševa.
 63. Za razliku od drugih terapija, bakterije
  ne ciljaju na jedan specifičan tip raka,

 64. nego na opšte karakteristike
  koje dele svi čvrsti tumori.
 65. Niti su programirane bakterije ograničene
  da se samo bore protiv raka.
 66. Umesto toga, one mogu da služe
  kao sofisticirani senzori
 67. koji nadgledaju lokacije
  budućih oboljenja.
 68. Bezopasne probiotske bakterije bi mogle
  biti uspavane unutar naših stomaka,
 69. gde bi detektovale, sprečile
  i lečile poremećaje
 70. pre nego što imaju šansu
  da prouzrokuju simtome.
 71. Napreci u tehnologiji su stvorili
  uzbuđenje oko budućnosti

 72. personalizovane medicine
  kojima upravljaju mehanički nanoroboti.
 73. Ali zahvaljujući
  milijardama godina evolucije
 74. možda već imamo polaznu tačku
 75. u neočekivanoj biološkoj formi bakterija.
 76. Dodajte sintetičku biologiju u sve to,
 77. i ko zna šta će uskoro biti moguće.