Vietnamese subtitles

← 02-01 View Groups

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/12/2015 by sp14.

 1. Bạn có nhớ các dấu vết cà phê,
  Katherine?
 2. >> Làm sao tôi quên được?
 3. >> Tôi biết
  >> Bạn hất nó lên cả người tôi
 4. [Cười]
  >> [Cười] Vì vậy,
 5. chúng tôi nói chuyện về làm thế nào
  có ba phần lớn trong bài học một
 6. >> Mm-hm
  >> Và chúng tôi nói về image
 7. TextView
 8. Và sau đó chúng tôi đã học cách
  để tạo kiểu cho những view này
 9. >> Có
  >> Chúng ta sẽ tiếp tục ở đâu?
 10. >> Vâng, tôi đã suy nghĩ
 11. Vì lúc này chúng ta chỉ có
  một view trên màn hình
 12. >> Vâng
 13. >> Có một chút nhàm chán, vì vậy chúng ta
  nên thêm nhiều hơn một view
 14. >> Phải
 15. Và nếu bạn nghĩ về nó,tất cả các
  ứng dụng thú vị mà chúng tôi sử dụng,
 16. YouTube, OkCupid, có gì khác
  xuất hiện trong đầu bạn không?
 17. >> Gmail,
 18. tất cả dường như có nhiều
  hơn một view được đóng gói
 19. rất gọn gàng trên màn
  hình với nhau
 20. >> Yeah
  Và cách họ làm
 21. đó là thông qua các
  Group view
 22. >> Mm-hm
 23. >> Vì vậy,
  chúng ta sẽ tìm hiểu về nó sau
 24. Và nó mang lại cho ta sức mạnh để xem
  vị trí của các view trên màn hình
 25. nơi mà ta muốn đặt chúng
 26. >> Phải
 27. Vì vậy, cho phép nói về các nhóm
  viewở phầntiếp theo
 28. >> Vì vậy,đến giờ chúng tôi đang
  chỉ có một TextView đơn hoặc
 29. một ImageView duy nhất
  trên màn hình
 30. Nếu chúng ta muốn thêm view khác
  dưới đây chúng ta có thể cố gắng
 31. sao chép và dán nó vào bên dưới
 32. Nhưng sau đó chúng ta gặp một số lỗi
 33. Nó nói các tài liệu XML có
  nhiều hơn một root view
 34. Chỉ có một root view, và nó chứa
  đựng tất cả các view khác của bạn
 35. Nếu chúng ta muốn cả hai TextViews
  xuất hiện trên màn hình và
 36. không cô đơn nữa, sau đó chúng tôi cần
  phải đặt chúng trong một View Group
 37. Sau đó View Group sẽ
  root view duy nhất cho bố cục
 38. View Group cũng là view
  chúng là hình chữ nhật trên màn hình
 39. Ví dụ hình chữ nhật màu đỏ và màu
  da cam ở đây là view group
 40. Chúng có thể có chiều rộng, cao hoặc
  màu nền, hoặc các thuộc tính khác
 41. Màu nền ở đây là màu cam
 42. Màu cam,
  Nhưng nó cũng có thể trong suốt để
 43. View Group không phải là
  có thể nhìn thấy bởi người sử dụng
 44. Thay vì tổ chức một số nội dung như
  văn bản cho TextView hoặc hình
 45. ảnh cho ImageView, nội dung mà
  View Group nắm giữ là các view
 46. Bạn có thể nghĩ về một View Group
  như là một container cho view
 47. Khi view có chứa các view khác
  ta gọi nó là cha mẹ của những view này
 48. Vì vậy, đây là cha mẹ
 49. Đây là cha mẹ
 50. Và đây là cha mẹ
 51. Khi một view ở trong một view Group,
  ta gọi nó là con của View GroupM đó
 52. Vì vậy, đây là một con, và đây là
  một con, và đây là một con
 53. Tương tự ở đây, có hai con ở đây,
  và hai con ở đây
 54. Tiếp tục với các ngôn ngữ gia đình,
  nếu có nhiều con,
 55. sau đó mỗi người trong những con
  là anh chị em với nhau
 56. Đây là những anh chị em view, và
  đây là những anh chị em view
 57. Được rồi, có rất nhiều
 58. Để giúp bạn nhớ tất cả các thuật ngữ
  xung quanh mẹ và con và view và
 59. view group, tôi muốn bạn gặp
  một gia đình rất đẹp gọi là View
 60. Bạn đã gặp Tommy TextView
 61. Anh ấy là khá tuyệt vời
  về hiển thị văn bản
 62. Bạn cũng biết em gái, Ivy ImageView,
  người hiển thị hình ảnh rất đẹp
 63. Và bây giờ chúng ta
  đang gặp cha mẹ của họ
 64. Nó luôn luôn làm đau đớn
  để đáp ứng các bậc cha mẹ
 65. Ta có Laura là LinearLayout
  và Ray là RelativeLayout
 66. Cả hai đều là view groups,
 67. mà chúng tôi đã đề cập trước
  được gọi là View bố mẹ
 68. Sau đó, View con
  được định vị dựa vào cha mẹ của họ
 69. Hãy xem xét một ví dụ
  của một cha mẹ
 70. Một cha mẹ có thể bảo
  con em mình để ngồi hoặc
 71. đứng ở một nơi cụ thể và
  không di chuyển
 72. Hãy bỏ qua khả năng đó
  các con có thể muốn dậy
 73. và chạy xung quanh
 74. Bởi vì đó chỉ là một
  trường hợp đặc biệt
 75. Trên một thiết bị nó có nghĩa là
  cha mẹ đã kiểm soát định vị
 76. con của họ
 77. Ví dụ, một con Text View
  có thể được ở trên cùng của màn hình và
 78. sau đó một đứa con thứ hai
  ImageView có thể ở dưới đó
 79. Hoặc, nếu cha mẹ muốn,
 80. họ có thể sắp xếp lại các con
  theo một cách khác nhau
 81. Các ImageView con có thể
  được ở bên trái, và
 82. sau đó các con TextView
  có thể được ở bên phải
 83. Chúng ta sẽ nói về view của các nhóm
  chi tiết hơn trong bài học này, nhưng
 84. để đảm bảo rằng bạn đã
  hiểu những gì chúng tôi nói đến mức nào
 85. xin vui lòng trả lời
  những câu hỏi này
 86. Từ ảnh chụp màn hình trên thiết bị này,
  bạn có thể cho tôi biết bao nhiêu view?
 87. Số 2, Đối với hình ảnh núi,
  nó là con hay
 88. một cha mẹ của
  group view đỏ
 89. Số 3, là group view đỏ là con hay
  che mẹ của đi bộ text view
 90. Số 4, những view nào
  là anh em ruột của nhau
 91. Và bạn có thể liệt kê chúng ở đây