Vietnamese subtitles

← 02-04 Các loại ViewGroup - Giải đáp

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/08/2015 by Retired user.

 1. Và đây là 1 số nhận xét
  mà bạn có thể đưa ra.
 2. Không có câu trả lời nào
  đúng hay sai cả.
 3. Chúng tôi chỉ muốn bạn có thói quen
  nhận diện những điều bạn biết
 4. và không biết trong một số code.
 5. Bạn có thể thấy là code này bắt đầu
  bằng 1 dấu ngoặc nhọn mở,
 6. rồi tới tên view.
 7. Ding.
 8. Và có một số đặc tính.
 9. Và một dấu ngoặc nhọn đóng, bùm.
 10. Nhưng không có dấu gạch chéo
  ở cuối.
 11. Bạn có thể nhận ra các giá trị
  dài, cao, tức là kích cỡ của view group
 12. sẽ co lại để ôm trọn
  nội dung bên trong nó.
 13. Và có đặc tính mới này
  bạn chưa thấy bao giờ,
 14. android:orientation="vertical".
 15. Bạn có thể suy luận
 16. theo cách chúng được đặt
  theo chiều dọc trong 1 cột.
 17. Và có 2 đoạn TextView.
 18. Từ việc nhìn vào đoạn đặc tính,
  nó giống như Guest List
 19. và Kunal.
 20. Giống như một bữa tiệc vây.
 21. Rồi ta có những biểu tượng
  vui nhộn dưới chỗ này.
 22. Bạn có thể có hoặc không nhận ra từ đầu,
  nhưng đây là 1 ngoặc nhọn mở,
 23. dấu gạch chéo Linear layout
  và dấu ngoặc nhọn đóng.
 24. Đây là tag đóng,
  và đây là tag mở.
 25. Bạn được điểm cộng
  nếu đã nhớ điều đó từ đầu bài học.
 26. Tuyệt. Giờ hãy tiếp tục
  nhìn những mẫu code này,
 27. và đào sâu thêm nữa