Hebrew subtitles

החיים הסודיים של הפלנקטון - טירני ת'ייס

טכניקות צילום חדשות פתחו בפנינו את המערכות האקולוגית המיקרוסקופית באוקינוסים, וחשפו את היופי המהפנט והמורכבות המדהימה שלהן. הביולוג הימי טירני ת'ייס השיג את התיעוד הזה מפרוייקט חלוצי ליצירת סרט שיצית את יצר הסקרנות לגבי העולם החבוי הזה שתומך בשרשת המזון שלנו.

Get Embed Code
24 Languages