Return to Video

Education and jobs for the deaf | Ruma Roka

 • 0:07 - 0:09
  Nerozuměli jste, viďte?
 • 0:09 - 0:11
  (smích)
 • 0:11 - 0:13
  V Indii je 63 miliónů neslyšících lidí,
 • 0:13 - 0:17
  kteří si tímto prochází
  rok co rok, den co den,
 • 0:17 - 0:20
  a snaží se dát smysl světu,
  který nemohou slyšet.
 • 0:20 - 0:23
  Obrovský nedostatek povědomí
  a společenské stigma toho,
 • 0:23 - 0:26
  mít dítě, které je odlišně nadané.
 • 0:26 - 0:28
  Rodiče pobíhají od jednoho
  místa k druhému
 • 0:28 - 0:31
  snažící se pochopit,
  jak vychovat jejich dítě.
 • 0:31 - 0:34
  A je jim řečeno:
  ,,I přes to, že vaše dítě neslyší,
 • 0:34 - 0:36
  s jeho hrtanem je vše v pořádku.
 • 0:36 - 0:38
  Vše je v pořádku s jeho hlasivkami
 • 0:38 - 0:41
  a nakonec se může naučit jak mluvit."
 • 0:41 - 0:46
  Tady začíná roky dlouhá cesta
  strávená učením
 • 0:46 - 0:50
  tohoto malého dítěte, jak artikulovat
  slova, která neslyší.
 • 0:51 - 0:54
  I v rámci rodiny
  toto malé dítě chce
 • 0:54 - 0:56
  komunikovat s jeho rodiči.
 • 0:56 - 1:00
  Chce být součástí
  konverzací v jeho rodině.
 • 1:00 - 1:04
  Ale nemůže. A nechápe,
  proč ho nikdo neposlouchá.
 • 1:05 - 1:07
  Takže se cítí osamělý a vynechaný
 • 1:07 - 1:10
  ve stěžejních dovednostech, které jsou
  potřebné když vyrůstáme.
 • 1:10 - 1:14
  Chodí do školy a říká si:
  ,,Ok, třeba se něco změní."
 • 1:14 - 1:17
  A nachází učitele otevírat jejich ústa
  a zase zavírat
 • 1:17 - 1:20
  a psát ty zvláštní věci na tabuli.
 • 1:20 - 1:23
  Bez nějakého pochopení,
  protože neslyší,
 • 1:23 - 1:27
  všechno si přepíše,
  vyvrhne zpátky při písemkách
 • 1:27 - 1:31
  a ze zvyku a několika známkách z milosti
  dokončí školu v desátém ročníku.
 • 1:31 - 1:35
  Jaké jsou jeho šance pro zaměstnání?
 • 1:35 - 1:38
  Takže tu máme dítě, které v podstatě nemá
  žádné skutečné vzdělání.
 • 1:38 - 1:41
  Vizuální podoba slov, slovní zásoba
  o třiceti až čtyřiceti slovech.
 • 1:41 - 1:46
  Je emočně nejistý, je také
  nejspíš naštvaný na celý svět,
 • 1:46 - 1:49
  který ho, podle jeho pocitů,
  systematicky zneschopnil.
 • 1:49 - 1:53
  Kde tedy pracuje?
  Nucené práce, nekvalifikované práce,
 • 1:53 - 1:56
  často ve velmi zneužívajících podmínkách.
 • 1:56 - 2:02
  A tady začala moje "rodící se" cesta,
  roku 2004. Neznám, jak Kelly řekla,
 • 2:02 - 2:04
  neznám žádnou rodinu,
  která by byla hluchá.
 • 2:04 - 2:08
  Jen zvláštní táhnutí,
  žádná racionální myšlenka.
 • 2:08 - 2:10
  Skočila jsem do toho světa,
  naučila se znakový jazyk
 • 2:10 - 2:14
  V té době to byla výzva.
  Nikdo nechtěl.. Nikdo nevypadal, že ví..
 • 2:14 - 2:17
  ,,Co je to, co se chceš naučit, Rumo?
  To je jazyk?"
 • 2:17 - 2:22
  Každopádně učení znakového jazyka
  mi otevřelo dveře do této komunity,
 • 2:22 - 2:25
  která je navenek tichá,
  ale je překypující
 • 2:25 - 2:28
  vášní a zvídavostí
  pro ty, co vidí.
 • 2:28 - 2:31
  Slyšela jsem jejich příběhy o tom,
  co vše chtěli dělat.
 • 2:31 - 2:39
  A o rok později, v roce 2005,
  se skromnými úsporami 5 000 dolarů
 • 2:39 - 2:42
  ve vyplatitelné pojistné smlouvě,
  jsem založila toto centrum
 • 2:42 - 2:46
  v malém dvoupokojovém bytě,
  s pouze šesti studenty
 • 2:46 - 2:49
  a mnou učící je angličtinu
  v znakovém jazyce.
 • 2:50 - 2:53
  Všechny ty výzvy, ten nejvyšší
  čas pomoci,
 • 2:53 - 2:56
  jak dostanu tyto děti, které
  zrovna prošli střední školou
 • 2:56 - 2:58
  do opravdových zaměstnání do společností?
 • 2:58 - 3:03
  Do zaměstnání s důstojností, do zaměstnání
  co dokáží, že neslyšící nejsou hloupí?
 • 3:04 - 3:08
  Takže výzvy byly obrovské.
  Neslyšící lidé takto seděli roky
 • 3:08 - 3:11
  Roky plné znuděnosti a temnoty.
 • 3:11 - 3:14
  Potřebovali věřit v sami sebe.
  Rodiče potřebovali být přesvědčeni,
 • 3:14 - 3:17
  že toto jejich dítě není hluché a hloupé.
 • 3:17 - 3:19
  Že je schopné stát
  na svých vlastních nohou.
 • 3:19 - 3:21
  Ale co je více důležité,
 • 3:21 - 3:24
  zaměstnal by zaměstnavatel
  někoho, kdo neumí mluvit,
 • 3:24 - 3:27
  neslyší a také dost dobře
  neumí číst ani psát?
 • 3:27 - 3:31
  Sedla jsem si dohromady s některými
  mými přáteli z odvětví
 • 3:31 - 3:35
  a sdílela jsem s nimi můj příběh,
  co znamená být neslyšící.
 • 3:35 - 3:39
  A pochopila jsem, že tady
  jsou čistá místa ve společnostech,
 • 3:39 - 3:43
  kde neslyšící mohou pracovat,
  mohou být skvělá obohacující složka.
 • 3:43 - 3:46
  A se slabými zdroji
  jsme utvořili vůbec první
 • 3:46 - 3:49
  kurikula odborného vzdělávání pro
  neslyšící občany ve státě.
 • 3:49 - 3:54
  Najít instruktory byl problém.
  Takže jsem trénovala neslyšící děti,
 • 3:54 - 3:57
  mé studenty, aby se stali
  učiteli pro Neslyšící
 • 3:57 - 4:01
  A je to zaměstnání, které
  berou s velkou zodpovědností a pýchou.
 • 4:01 - 4:07
  Přesto zaměstnavatel byl stále skeptický.
  Vzdělávání, kvalifikace, maturita.
 • 4:07 - 4:09
  ,,Ne, ne, ne, Rumo,
  nezaměstnáme je."
 • 4:09 - 4:10
  To byl veliký problém.
 • 4:10 - 4:12
  ,,A i kdybychom je zaměstnali,
 • 4:12 - 4:15
  jak bychom s nimi komunikovali?
  Neumí číst, psát.
 • 4:15 - 4:16
  Neslyší, nemluví."
 • 4:16 - 4:20
  Řekla jsem jim: ,,Prosím, mohli
  bychom to brát krůček po krůčku?
 • 4:21 - 4:23
  Chápete, zaměřit se na to,
  co vlastně umí?
 • 4:23 - 4:26
  Mají obrovskou představivost.
  Umí pracovat. A...
 • 4:26 - 4:30
  A pokud to bude fungovat, pokud nebude,
  alespoň budeme vědět."
 • 4:30 - 4:35
  Tady bych ráda sdílela
  příběh o Vishu Kapoor.
 • 4:35 - 4:39
  Přišel k nám v roce 2009
  s vůbec žádným jazykem.
 • 4:39 - 4:41
  Dokonce ani neuměl používat znakový jazyk.
 • 4:41 - 4:45
  Vše co viděl, zpracovával mozkem
  skrze jeho oči.
 • 4:45 - 4:47
  Jeho matka byla zoufalá
  a říká mi:
 • 4:47 - 4:50
  ,,Rumo, mohla bych ho, prosím,
  nechat v centru na dvě hodiny?
 • 4:50 - 4:52
  Je pro mě velice obtížné ho zvládat,
 • 4:52 - 4:54
  víš, zvládat ho 24 hodin denně."
 • 4:54 - 4:58
  Tak jsem řekla: ,,Jo, jasně."
  Jako havarijní služba.
 • 4:58 - 5:03
  Zabralo nám to velice usilovný
  rok a půl
 • 5:03 - 5:07
  dát Vishuovi jazyk.
  A on začal komunikovat a
 • 5:07 - 5:11
  a získal cit sám sebe a
  rozumí, že tady je...
 • 5:11 - 5:14
  Myslím tím, on neslyší, ale sakra,
  on dokáže tolik věcí.
 • 5:14 - 5:16
  Zjistil, že rád pracuje na počítačích.
 • 5:16 - 5:18
  Dodali jsme mu kuráž, motivovali ho,
 • 5:18 - 5:23
  a nechali ho projít naše IT programy.
  Zvládl všechny testy, víte,
 • 5:23 - 5:26
  k mojí nervozitě.
  Jednoho dne začal nábor
 • 5:26 - 5:28
  do back-endu
  velmi známé IT společnosti,
 • 5:28 - 5:32
  a jen tak pro zjištění a
  pro zkušenost říkám:
 • 5:32 - 5:35
  ,,Nechte Vishua se také zúčastnit
  tohoto pohovoru."
 • 5:35 - 5:38
  Vishu tam šel a prošel
  všemi technickými testy.
 • 5:38 - 5:42
  A i potom jsem řekla: ,,Uh, já jen doufám,
  že bude schopný se udržet
 • 5:42 - 5:44
  přinejmenším šest měsíců."
 • 5:44 - 5:46
  Teď to byl rok a půl.
 • 5:46 - 5:50
  Vishu je stále tam,
  a není jen
 • 5:50 - 5:53
  'oh, ten chudák pracuje
  v prostředí slyšících.'
 • 5:53 - 5:58
  Vyhrává ocenění za nejlepšího
  zaměstnance měsíce, ne jednou, ale dvakrát
 • 5:58 - 6:01
  (Potlesk)
 • 6:01 - 6:04
  A chci vám říct to, že
  dnes nám zabere přibližně
 • 6:04 - 6:08
  rok a půl naučit
  neslyšícího člověka se připravit
 • 6:08 - 6:10
  na tento reálný svět,
  který známe.
 • 6:10 - 6:15
  Za krátký čas šesti let,
  500 z mých úžasných mladých studentů
 • 6:15 - 6:20
  dnes pracuje v některých nejlepších
  organizacích v odvětví:
 • 6:20 - 6:24
  v grafickém designu,
  v back-endu IT organizací,
 • 6:24 - 6:28
  v pohostinství,
  v zaměstnáních bořící bariéry
 • 6:28 - 6:31
  jako například v ochrance a v bankách.
 • 6:31 - 6:34
  A také v maloobchodních prodejnách a
  v přímých službách zákazníkům.
 • 6:34 - 6:36
  (Potlesk)
 • 6:36 - 6:40
  Tváří v tvář lidem jako jsem já
  nebo vy - v KFC, v kavárnách.
 • 6:40 - 6:42
  Nechám vás s nepatrnou myšlenkou toho, že,
 • 6:42 - 6:44
  ano, změna je možná.
 • 6:44 - 6:48
  A začíná s jednou nepatrnou změnou
  v naší perspektivě.
 • 6:48 - 6:49
  Děkuji vám mnohokrát.
 • 6:49 - 6:56
  (Potlesk)
 • 7:02 - 7:06
  A tohle je potlesk,
  tohle je mezinárodní znak pro potlesk.
 • 7:06 - 7:08
  Děkuji mnohokrát.
Title:
Education and jobs for the deaf | Ruma Roka
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
07:10

Czech subtitles

Revisions Compare revisions