Vietnamese subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Câu trả lời là từ soup xuất hiện trong hầu hết các cụm từ này
 2. nhưng không hẳn 100%.
 3. Nó không có trong cụm từ này.
 4. Tương đương như vậy, bên phần tiếng Trung
 5. chúng ta thấy chữ này xuất hiện
 6. trong hầu hết các cụm từ,
 7. nhưng lại không xuất hiện ở đây.
 8. Nên ta thấy rằng sự tương ứng không hẳn phải là 100%
 9. để cho chúng ta biết có sự tương quan lớn.
 10. Khi học xây dựng trình dịch máy
 11. chúng tôi sử dụng những kiểu liên kết này để tìm hiểu các bảng xác xuất
 12. nhằm tìm ra xác xuất của 1 cụm từ trong 1 ngôn ngữ
 13. tương ứng với cụm từ đó trong ngôn ngữ khác.