Albanian subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Pergjigjja eshte se fjala "soup"(supe) paraqitet ne shumicen e ketyre frazave
 2. por jo ne 100% te tyre.
 3. mungon ne kete fraze.
 4. ne menyre ekuivalente, ne anen me shkrim kinez
 5. shohim se ky karakter paraqitet
 6. ne shumicen e frazave
 7. por mungon ketu.
 8. Pra shohim se korespondenca nuk do te thote te jete 100%
 9. per te na thene se ende kemi gjasa te mira per korelacion.
 10. Kur jemi duke mesuar te bejme perkthim mekanik
 11. ne shfrytezojme kete lloj radhitje per ti bere tabelat e probabilitetit
 12. qe sa eshte gjasa qe nje fraze ne nje gjuhe
 13. korespondon me frazen ne gjuhen tjeter.