Nepali subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. उत्तर के हो भने यूष यी वाक्यांशहरुमा धेरै पाइन्छ
 2. तर तिनीहरुमा शतप्रतिशत नै चाँहि होइन।
 3. यो वाक्यांशमा त्यो अनुपस्थित छ।
 4. अनुरूपे, चीनीय पक्षमा पनि
 5. हामि देख्छौँ कि यो वर्णाकृति
 6. धेरै वाक्यांशमा छ,
 7. तर यहाँ अनुपस्थित छ।
 8. त्यसैले हामि देख्यौँ कि सामञ्जस्यता शतप्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने छैन
 9. त्यहाँ सहसम्बन्धको राम्रो अवसर छ भन्नाका निम्ति।
 10. जब हामिले यन्त्र भाषान्तरण सिक्दैछौँ
 11. हामिहरुले प्रायिकता तालिका सिक्नका निम्ति यस्तै प्रकारका संरेखणहरुको प्रयोग गर्छम्
 12. जुन एक वाक्यांशको एक भाषामा तथा सम्बन्धि भाषामा वाक्यांशको
 13. के प्रायिकता छ भनेर उल्लेख भएको हुन्छ।