Malay subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Jawapan betul adalah "sup" terdapat dalam kebanyakan frasa-frasa ini
 2. tetapi bukan 100% mereka.¾
 3. Ia terhilang dalam frasa ini
 4. Setarafnya, pada sebelah bahasa Cina,
 5. kita melihat aksara ini
 6. dalam kebanyakan frasa-frasa,
 7. tetapi ia terhilang di sini.
 8. Jadi, kami berlihat bahawa pemadanannya tidak seharusnya 100%
 9. untuk memberitahu kita bahawa masih terdapat peluang baik untuk korelasi.
 10. Apabila kita belajar membuat terjemahan secara mesin
 11. kita menggunakan penjajaran ini untuk belajar kebarangkalian
 12. suata frasa dalan bahasa tertentu
 13. sepadan dengan frasa dalam bahasa lain.