Macedonian subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Одговорот е дека зборот „супа“ се појавува во најголемиот дел од фразите
 2. но не во сите.
 3. Недостасува во оваа фраза.
 4. Соодветно, на кинеската страна
 5. гледаме дека овој знак се појавува
 6. во повеќето фрази
 7. но недостасува овде.
 8. Значи гледаме дека кореспонденцијата не мора да биде 100%
 9. за да ни покаже дека постои шанса за корелација.
 10. Кога учиме да правиме машинско преведување
 11. ги користиме ваквите подредувања за да внесеме во веројатносните табели
 12. колкава е веројатноста една фраза во еден јазик
 13. да одговара на друга фраза во друг јазик.