Bulgarian subtitles

← Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Unit 1w, 14 Chinese Translation Answer 3

Get Embed Code
29 Languages

Showing Revision 1 created 11/28/2012 by Amara Bot.

 1. Отговорът е, че думата `супа` се появява в повечето от тези фрази,
 2. но не в 100% от тях.
 3. Тя липсва в тази фраза.
 4. По същия начин, в китайската част
 5. ние виждаме,че този символ се появява
 6. в по-голямата част от фразите,
 7. но липсва тук.
 8. Така виждаме, че кореспонденцията не трябва да бъде 100%,
 9. за да ни покаже, че все още има добър шанс за корелация.
 10. Когато се учим да правим превод на машина,
 11. ние използваме този вид съответствия, за да изучаваме таблици на вероятностите
 12. относно каква е вероятността една фраза в един език
 13. да съответства на тази фраза в друг език.