Return to Video

Introducing Sprite Lab

 • 0:04 - 0:05
  แนะนำ สไปรท์แล็บ
 • 0:07 - 0:11
  ฉันเลสลี่ ทอร์เรซ
  นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะ
 • 0:12 - 0:16
  ฉันชอบวิทยาการคอมพิวเตอร์
  เพราะมันทำให้ฉันมีความคิดสร้างสรรค์
 • 0:17 - 0:19
  และสอนให้มีทักษะการแก้ปัญหาค่ะ
 • 0:23 - 0:25
  นี่คือสไปรท์แล็บ
 • 0:25 - 0:29
  ที่ให้คุณสร้างแอปสนุก ๆ ตามจินตนาการ
  และโปรแกรมที่มีประโยชน์อื่น ๆ
 • 0:30 - 0:32
  นี่คือสไปรท์ค่ะ
 • 0:32 - 0:37
  สไปรท์คือสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรา
  เช่นคาแรคเตอร์ในเกม
 • 0:37 - 0:39
  หรือสิ่งของในฉาก
 • 0:39 - 0:43
  ในสไปรท์แล็บ
  คุณสามารถเปลี่ยนเจ้าสไปรท์ได้
 • 0:43 - 0:48
  เช่นเสื้อผ้า ตำแหน่ง และสีค่ะ
 • 0:48 - 0:51
  รวมถึงพฤติกรรมของสไปรท์บนหน้าจอด้วย
 • 0:51 - 0:55
  สไปรท์มีปฏิสัมพันธ์กับคุณ
  หรือสไปรท์ด้วยกันเองได้
 • 0:55 - 0:57
  คุณสามารถสร้างแดนซ์ปาร์ตี้
 • 0:57 - 0:59
  สัตว์เลี้ยงเสมือนจริง
 • 1:00 - 1:04
  หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ทำทุกอย่าง
  ตามที่คุณบอก
 • 1:05 - 1:08
  ตอนนี้ลองสำรวจสไปรท์แล็บ
 • 1:08 - 1:11
  และดูว่าจินตนาการจะพาคุณไปถึงไหน
Title:
Introducing Sprite Lab
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:21
TranslateByHumans edited Thai subtitles for Introducing Sprite Lab

Thai subtitles

Revisions