Vietnamese subtitles

← Terms to Know - Ads Monetization Strategies App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/13/2015 by sp16.

 1. Trong video trước, chúng tôi đã cung cấp
  rất nhiều thuật ngữ, vậy hãy cùng tìm hiểu
 2. rõ hơn về các chỉ số và từ viết tắt thường
  sử dụng khi nói đến quảng cáo.
 3. Có năm từ viết tắt chúng ta sẽ khám phá.
  CPC, CPM, eCPM, CPI và CTR.
 4. Biết định nghĩa của mỗi thuật ngữ
  này là điều cực kỳ quan trọng.
 5. đặc biệt khi bạn đánh giá mức độ sử dụng
  quảng cáo thành công trong sản phẩm.
 6. Hãy bắt đầu với CPC hay
  chi phí mỗi lần nhấp.
 7. Về cơ bản, đây là số tiền nhà
  quảng cáo trả cho bạn
 8. nếu có khách đến trang web hoặc người dùng
  sản phẩm của bạn nhấp vào quảng cáo.
 9. Từ viết tắt CPM hơi phức tạp chút.
 10. Đây là từ viết tắt của chi
  phí mỗi nghìn lần xem
 11. M là chữ số La Mã
  của một nghìn.
 12. CPM là số tiền bạn kiếm được cho
  mỗi 1000 lượt xem quảng cáo.
 13. Nó cũng có thể được gọi là CPI hay
 14. chi phí mỗi lượt xem, một thuật
  ngữ khác trong danh sách.
 15. eCPM là chi phí ước tính mỗi nghìn
  lần xem và được tính bằng cách
 16. chia tổng doanh thu cho tổng số
  nghìn lượt xem quảng cáo.
 17. eCPM hữu ích khi bạn đánh giá hiệu suất
  của các quảng cáo khác nhau trên
 18. trang web và muốn ước tính số tiền
  kiếm được khi lượt xem tăng.
 19. Cuối cùng, chúng ta đến tỷ lệ nhấp
 20. quảng cáo hay CTR, chỉ số này đo số
  lần người dùng nhấp vào quảng cáo.
 21. Nó được tính bằng cách chia tổng số
  lần nhấp chuột cho tổng số lần hiển
 22. thị hoặc lượt xem và nhân số đó
  với 100 để được tỷ lệ phần trăm.
 23. Giờ chúng ta đã học xong từng
  định nghĩa, hãy kiểm tra trí nhớ
 24. và xem bạn có thể nhớ các từ viết
  tắt gồm ba chữ cái này không.
 25. Viết tên đầy đủ của từng từ
  viết tắt trong ô đã cho.