Return to Video

Bộ Học tập OTP tập 07: Xét duyệt nhe thế nào

 • 0:06 - 0:10
  [Bình duyệt như thế nào]
 • 0:10 - 0:15
  Bạn đã dịch hoặc chuyển ngữ được
  ít nhất là 90 phút các bài nói chuyện
 • 0:15 - 0:18
  Bạn học những người bình duyệt khác
  và các biên tập của mã ngôn ngữ
 • 0:18 - 0:20
  và các phản hồi trên phụ đề của bạn,
 • 0:20 - 0:23
  bạn đọc tất cả các hướng dẫn
  và xem tất cả các bài giảng...
 • 0:23 - 0:25
  Chào mừng đến với bình duyệt!
 • 0:25 - 0:29
  Giai đoạn bình duyệt là quan trọng
  đối với Dự án Dịch thuật Mở.
 • 0:29 - 0:31
  Không có bạn,
  các phụ đề không thể được xuất bản
 • 0:31 - 0:34
  hãy thoải mái tiến vào thế giới này.
 • 0:34 - 0:38
  Những người bình duyệt biên tập các phụ đề
  để đảm bảo chúng được chính xác.
 • 0:38 - 0:40
  nâng đến tiêu chuẩn
  chất lượng của chúng tôi.
 • 0:40 - 0:42
  Họ cũng đưa ra các phản hồi
  tế nhị, hữu ích
 • 0:42 - 0:45
  đến người chuyển ngữ hoặc dịch thuật viên.
 • 0:45 - 0:48
  Cộng tác là phần quan trọng
  của tiến trình,
 • 0:48 - 0:51
  những người bình duyệt cởi mở
  thảo luận các biên tập của họ
 • 0:51 - 0:53
  và hợp tác để cải thiện hơn nữa.
 • 0:53 - 0:58
  Khi bạn bình duyệt phụ đề, hãy theo
  danh mục kiểm tra đơn giản này.
 • 0:58 - 1:01
  Một: Phong cách kỹ thuật.
 • 1:01 - 1:07
  Đảm bảo tất cả của phụ đề
  phù hợp với tiêu chuẩn của TED.
 • 1:07 - 1:09
  Kiểm tra ngữ pháp
 • 1:09 - 1:12
  không chia tách giữa hai dòng hoặc phụ đề.
 • 1:12 - 1:14
  Một phụ đề đơn lẻ không bao giờ chứa
 • 1:14 - 1:19
  cả phần kết của phụ đề này và
  phần mở đầu của phụ đề khác.
 • 1:19 - 1:23
  Có vài kỹ thuật bạn có thể sử dụng
  để chỉnh sửa phụ đề
 • 1:23 - 1:27
  Bạn có thể rút gọn hoặc
  giảm văn bản, chỉnh thời gian,
 • 1:27 - 1:28
  phân chia dòng,
 • 1:28 - 1:31
  phân bố lại văn bản
  giữa các dòng hoặc phụ đề,
 • 1:31 - 1:34
  và tách hoặc nhập các phụ đề.
 • 1:34 - 1:36
  Để tôi cho bạn một gợi ý.
 • 1:36 - 1:40
  Để chia tách một phụ đề,
  hãy làm ngắn chiều dài của nó,
 • 1:40 - 1:43
  rồi dán vài đoạn văn bản vào phụ đề khác,
 • 1:43 - 1:47
  tạo trong chỗ trống thời gian cuối cùng.
 • 1:47 - 1:49
  Để nhập các phụ đề,
 • 1:49 - 1:53
  đầu tiên sao chép và dán văn bản
  của phụ đề này vào phụ đề khác.
 • 1:53 - 1:55
  Rồi xoá phụ đề gốc,
 • 1:55 - 1:58
  mở rộng khoảng thời gian
  của phụ đề kết hợp này
 • 1:58 - 2:01
  trên khoảng trống thời gian cuối cùng.
 • 2:01 - 2:03
  Thứ hai trên danh mục kiểm tra là...
 • 2:03 - 2:05
  Tính chính xác.
 • 2:05 - 2:07
  Đảm bảo rằng các bản dịch
 • 2:07 - 2:10
  diễn tả được nghĩa gốc trong
  ngôn ngữ đích một cách tự nhiên,
 • 2:10 - 2:14
  chỉnh các phụ đề được dịch bám từ quá mức.
 • 2:14 - 2:18
  kiểm tra thuật ngữ chuyên ngành
  tương đương trong ngôn ngữ của bạn
 • 2:18 - 2:23
  có giống với thuật ngữ mà các chuyên gia
  trong ngành sử dụng không.
 • 2:23 - 2:29
  Đừng quên kiểm tra tiêu đề
  và mô tả về bài nói chuyện.
 • 2:29 - 2:32
  Đối với bản sao, kiểm tra phụ đề
  trong khi nghe bài nói chuyện
 • 2:32 - 2:34
  để đảm bảo rằng các từ
  không bị nghe nhầm
 • 2:34 - 2:38
  hoặc vô tình bị bỏ sót.
 • 2:38 - 2:42
  Luôn duyệt phụ đề theo hướng dẫn
  phong cách của TED trên TED.com
 • 2:42 - 2:47
  và nguồn phong cách trong mục
  ngôn ngữ của bạn trên trang OTP.
 • 2:47 - 2:49
  Thứ ba trong danh mục kiểm tra là,
 • 2:49 - 2:54
  Duyệt chính tả, ngắt câu
  và ngữ pháp của phụ đề.
 • 2:54 - 2:58
  Để phát hiện lỗi, dùng ứng dụng
  kiểm tra chính tả trong trình duyệt,
 • 2:58 - 3:03
  cẩn thận tìm các từ sai chính tả
  mà ứng dụng không phát hiện ra.
 • 3:03 - 3:05
  Cũng kiểm tra cách ngắt câu thích hợp,
 • 3:05 - 3:10
  đặc biệt ở cuối một dòng hoặc một phụ đề.
 • 3:10 - 3:15
  Chú ý kỹ các câu kết nối nhiều phụ đề.
 • 3:15 - 3:18
  Thứ tự từ có đúng trong ngôn ngữ của bạn
 • 3:18 - 3:21
  hoặc nó có sát nghĩa với
  ngôn ngữ gốc không?
 • 3:21 - 3:24
  Câu có chặt chẽ nhất quán không?
 • 3:24 - 3:29
  Cuối cùng, trên danh mục kiểm tra
  của người bình duyệt...
 • 3:29 - 3:31
  Theo dõi tiếp!
 • 3:31 - 3:32
  Sau khi biên tập,
 • 3:32 - 3:37
  xem lại bài nói chuyện có phụ đề
  để đảm bảo mọi thứ đều đúng.
 • 3:37 - 3:38
  trao đổi các biên tập của bạn
 • 3:38 - 3:42
  bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp đến
  dịch thuật viên hoặc người chuyển ngữ
 • 3:42 - 3:44
  thông qua Amara hoặc hồ sơ TED của họ.
 • 3:44 - 3:46
  Cho họ hạn cuối để trả lời,
 • 3:46 - 3:49
  để bạn vừa đủ thời gian thảo luận
  vừa biên tập thêm được
 • 3:49 - 3:53
  trước khi nhiệm vụ bình duyệt
  của bạn hết hạn.
 • 3:53 - 3:57
  Hãy nhớ bạn vừa là người
  bình duyệt, vừa là cố vấn viên.
 • 3:57 - 3:59
  Luôn cho các phản hồi trên
  phần bình duyệt của bạn.
 • 3:59 - 4:02
  cụ thể, khuyến khích,
  có tính xây dựng và tích cực.
 • 4:02 - 4:06
  Chia sẻ lời khuyên và các mối liên kết,
 • 4:06 - 4:09
  mà cho phép người dịch hoặc
  người chuyển ngữ được học hỏi và nâng cao,
 • 4:09 - 4:12
  chỉ ra những điều hiệu quả trong phụ đề,
 • 4:12 - 4:15
  những điều cần chỉnh sửa.
 • 4:15 - 4:19
  Cân nhắc gửi lại các phụ đề
  chứa nhiều lỗi,
 • 4:19 - 4:22
  như lỗi đánh máy, mà có thể sửa dễ dàng.
 • 4:22 - 4:26
  Nhớ luôn ghi chú giải thích những điều
  cần chỉnh sửa cho đúng
 • 4:26 - 4:27
  và cách chỉnh sửa nó.
 • 4:27 - 4:31
  Cố gắng làm các thay đổi cần thiết
  ít nhất trong vài phút đầu tiên,
 • 4:31 - 4:35
  để biểu thị điều bạn muốn.
 • 4:35 - 4:37
  Cuối cùng, ghi nhớ là
 • 4:37 - 4:40
  trước khi phụ đề đã bình duyệt
  được xuất bản,
 • 4:40 - 4:43
  chúng cần được một người
  Hợp tác Ngôn ngữ chấp thuận.
 • 4:43 - 4:45
  Theo dõi phản hồi mà bạn nhận
 • 4:45 - 4:47
  từ những người Hợp tác Ngôn ngữ
  đối với bình duyệt của bạn
 • 4:47 - 4:51
  đáp ứng nếu họ gửi phụ đề trở lại
  để bạn biên tập thêm.
 • 4:51 - 4:55
  Luôn nhớ bình duyệt của bạn
  là cách duy nhất làm cho sản phẩm
 • 4:55 - 4:58
  của các tình nguyện viên khác
  được xuất bản,
 • 4:58 - 5:01
  vì vậy vai trò của bạn rất quan trọng.
 • 5:01 - 5:04
  Và bây giờ, hãy chuyển ngữ
  và dịch thuật vui vẻ!
 • 5:04 - 5:06
  Và bình duyệt nhé!
Title:
Bộ Học tập OTP tập 07: Xét duyệt nhe thế nào
Description:

Bài giảng này giải thích bước bình duyệt trong Dự án Dịch thuật Mở. Để tìm hiểu thêm về các gợi ý bình duyệt , xem http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

Video này đã được tạo nên bởi những tình nguyện viên đang làm việc trong Dự án Dịch thuật Mở (OTP) của TED. TED OTP mang các bài nói chuyện của TED, các bài học TED-Ed và TEDxtalks ra ngoài thế giới nói tiếng Anh bằng cách đưa ra đề nghị với các tình nguyện viên trên khắp thế giới để dịch các phụ đề, phiên bản tương tác và khả năng của bất kỳ bài nói chuyện nào.

Tìm hiểu thêm tại http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Vietnamese subtitles

Revisions