Return to Video

The OTP Learning Series 07: Hur man granskar

 • 0:06 - 0:10
  [Hur man granskar]
 • 0:10 - 0:15
  Om du har översatt eller transkriberat
  presentationer på totalt minst 90 minuter,
 • 0:15 - 0:18
  du har studerat de andra granskarnas
  och språkkoordinatorernas ändringar
 • 0:18 - 0:20
  och kommentarer på dina undertexter,
 • 0:20 - 0:23
  du har läst alla riktlinjer
  och sett alla instruktionsfilmer...
 • 0:23 - 0:25
  Välkommen att börja granska!
 • 0:25 - 0:29
  Granskningssteget är oerhört viktigt
  för Open Translation Project.
 • 0:29 - 0:32
  Utan dig skulle inte
  undertexterna kunna publiceras
 • 0:32 - 0:34
  och släppas fria ut i världen.
 • 0:34 - 0:38
  Granskare justerar undertexterna
  för att se till att de är korrekta
 • 0:38 - 0:39
  och följer våra kvalitetskrav.
 • 0:40 - 0:42
  De ger också användbar, vänlig feedback
 • 0:42 - 0:45
  till undertextaren eller översättaren.
 • 0:45 - 0:48
  Samarbete är en viktig del av processen,
 • 0:48 - 0:51
  och granskare måste vara beredda
  att diskutera justeringarna och samarbeta
 • 0:51 - 0:53
  för att förbättra texten ytterligare.
 • 0:53 - 0:57
  När du granskar undertexter,
  följ den här enkla checklistan.
 • 0:58 - 1:00
  Ett: Tekniska krav
 • 1:01 - 1:06
  Se till att alla undertexter
  följer TED:s regler.
 • 1:07 - 1:09
  Se till att grammatiska enheter
 • 1:09 - 1:12
  inte har blivit uppdelade
  mellan två rader eller avsnitt.
 • 1:12 - 1:14
  Ett undertextavsnitt ska aldrig innehålla
 • 1:14 - 1:17
  både slutet av en mening
  och början av en annan.
 • 1:19 - 1:21
  Det finns flera tekniker
  för att justera undertexter
 • 1:21 - 1:23
  så att de uppfyller de tekniska kraven.
 • 1:23 - 1:27
  Du kan komprimera
  eller ta bort text, justera timingen,
 • 1:27 - 1:28
  göra radbryt,
 • 1:28 - 1:31
  flytta text mellan rader eller avsnitt,
 • 1:31 - 1:33
  och dela upp eller slå ihop avsnitt.
 • 1:34 - 1:35
  Titta här.
 • 1:36 - 1:40
  För att dela upp ett avsnitt,
  korta ner avsnittets visningstid
 • 1:40 - 1:43
  och klistra sedan in
  en del av texten i ett nytt avsnitt,
 • 1:43 - 1:45
  som skapas i det tidsglapp
  som har uppstått.
 • 1:47 - 1:49
  För att slå ihop flera avsnitt,
 • 1:49 - 1:53
  kopiera först texten och klistra in texten
  från ett avsnitt till ett annat.
 • 1:53 - 1:56
  Ta sedan bort det ursprungliga avsnittet
 • 1:56 - 1:58
  och utöka visningstiden
  för det hopslagna avsnittet
 • 1:58 - 2:01
  över tidsglappet som har uppstått.
 • 2:01 - 2:02
  Nummer två på din checklista är...
 • 2:04 - 2:05
  Korrekt betydelse.
 • 2:05 - 2:07
  Se till att översättningen
 • 2:07 - 2:10
  uttrycker det budskap
  som fanns i originalspråket,
 • 2:10 - 2:13
  och justera avsnitt där språket
  inte låter naturligt.
 • 2:14 - 2:18
  Kontrollera att de specialisttermer
  som använts på ditt språk
 • 2:18 - 2:22
  motsvarar de som används
  av yrkesutövare inom området.
 • 2:23 - 2:27
  Och glöm inte att kolla
  presentationens titel och beskrivning.
 • 2:28 - 2:32
  Om du granskar en transkribering,
  kolla undertexten medan du tittar på filmen.
 • 2:32 - 2:34
  för att vara säker på
  att inget ord har missuppfattats
 • 2:34 - 2:36
  eller utelämnats av misstag.
 • 2:38 - 2:42
  Granska alltid undertexter
  mot TED:s riktlinjer på TED.com
 • 2:42 - 2:46
  och de stilriktlinjer som finns
  på ditt språks avdelning på OTPedia.
 • 2:47 - 2:49
  Den tredje punkten på checklistan är
 • 2:49 - 2:53
  att granska undertextens stavning,
  interpunktion och grammatik.
 • 2:54 - 2:57
  För att hitta stavfel,
  använd webbläsarens rättstavningsverktyg,
 • 2:57 - 3:02
  men håll också utkik efter felstavade ord
  som rättstavningsverktyget inte hittar.
 • 3:03 - 3:05
  Granska också om interpunktionen är rätt,
 • 3:05 - 3:08
  speciellt i slutet av en rad
  eller ett avsnitt.
 • 3:10 - 3:15
  Uppmärksamma särskilt meningar
  som sträcker sig över flera avsnitt.
 • 3:15 - 3:18
  Är ordföljden korrekt på ditt språk
 • 3:18 - 3:20
  eller följer den snarare originalspråket?
 • 3:21 - 3:24
  Bildar meningen en begriplig helhet?
 • 3:24 - 3:26
  Slutligen är vi framme
  vid den sista punkten
 • 3:26 - 3:28
  på granskarens checklista...
 • 3:28 - 3:30
  Uppföljning!
 • 3:31 - 3:32
  När du har gjort dina ändringar,
 • 3:32 - 3:36
  se om filmen med undertexten påslagen
  för att se om allting har blivit rätt.
 • 3:37 - 3:38
  Kommunicera dina ändringar
 • 3:38 - 3:42
  genom att skicka ett direktmeddelande
  till översättaren eller undertextaren
 • 3:42 - 3:44
  via Amara eller deras TED-profil.
 • 3:44 - 3:46
  Ge dem en deadline
  för att svara på ditt meddelande,
 • 3:46 - 3:49
  så att ni båda får tillräckligt med tid
  att diskutera och göra fler ändringar
 • 3:49 - 3:52
  innan granskningens tidsgräns är uppnådd.
 • 3:53 - 3:57
  Kom ihåg att du som granskare
  också är en mentor.
 • 3:57 - 3:59
  Ge alltid feedback
  tillsammans med din granskning.
 • 3:59 - 4:03
  Var specifik, uppmuntrande,
  konstruktiv och positiv.
 • 4:04 - 4:06
  Dela med dig av tips och länkar
 • 4:06 - 4:08
  som hjälper översättaren
  eller undertextaren
 • 4:08 - 4:10
  att utvecklas och lära sig mer,
 • 4:10 - 4:12
  och peka även ut
  vad som fungerade bra,
 • 4:12 - 4:14
  inte bara det som behövde justeras.
 • 4:15 - 4:19
  Överväg att skicka tillbaka undertexter
  som innehåller många fel,
 • 4:19 - 4:21
  som korrekturfel, som är enkla att rätta.
 • 4:22 - 4:26
  Kom ihåg att alltid skicka med en notering
  där du förklarar vad som behöver rättas
 • 4:26 - 4:27
  och hur det kan gå till.
 • 4:27 - 4:31
  Försök att göra de nödvändiga rättningarna
  i alla fall för de första minuterna,
 • 4:31 - 4:33
  för att illustrera vad du menade.
 • 4:35 - 4:37
  Och slutligen, ha i åtanke
 • 4:37 - 4:40
  att innan undertexten blir publicerad
 • 4:40 - 4:43
  behöver den bli godkänd
  av en språkkoordinator.
 • 4:43 - 4:45
  Följ upp den feedback
 • 4:45 - 4:47
  som du får på dina granskningar
  från språkkoordinatorerna
 • 4:47 - 4:49
  och reagera ifall de
  skickar tillbaka undertexten till dig
 • 4:49 - 4:51
  för ytterligare justeringar.
 • 4:51 - 4:55
  Och kom först och främst ihåg
  att dina granskningar är det enda sättet
 • 4:55 - 4:58
  för en annan volontärs arbete
  att bli publicerat,
 • 4:58 - 5:00
  så din roll är väldigt viktig.
 • 5:01 - 5:04
  Vi önskar dig lycka till
  med din transkribering och översättning!
 • 5:04 - 5:06
  Och granskning!
Title:
The OTP Learning Series 07: Hur man granskar
Description:

Den här instruktionsfilmen förklarar granskningssteget i Open Translation Project. Tips: för att markera undertextavsnitt som har tekniska problem, använd webbläsartilläggen som utvecklats av Kriszian Stancz: http://archifabrika.hu/tools/

Den här videon har skapats för volontärer som jobbar i TED Open Translation Project.

TED Open Translation Project för ut TEDTalks, TED-Ed-lektioner och TEDxTalks utanför den engelskspråkiga sfären genom att erbjuda undertexter, interaktiva utskifter och möjligheten för varje presentation att bli översatt av volontärer från hela världen.

Läs mer på http://www.ted.com/participate/translate .

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07
 • Jag klickade Accept på denna, för jag hade bara en enda ändring att göra, och det var en radbrytning vid 0:47 som hade blivit missad. Avsnittet stod som en enda rad med 74 tecken.

  Den här översättningen var väldigt bra. Bra gjort att få ihop en så ordrik föreläsning till vettiga undertexter!

 • Tack Lisbeth! :-)

Swedish subtitles

Revisions