Return to Video

OTP lekcija 07: Kako uraditi pregled prevoda

 • 0:06 - 0:08
  [Kako uraditi pregled prevoda]
 • 0:10 - 0:15
  Dale, preveli ste ili transkribovali
  najmanje 90 minuta govora,
 • 0:15 - 0:18
  proučili ste izmene koje su napravili
  drugi volonteri ili koordinatori,
 • 0:18 - 0:20
  kao i njihove komentare na vaše titlove,
 • 0:20 - 0:23
  pročitali ste sva uputstva
  i pogledali sve tutorijale...
 • 0:23 - 0:25
  Dobro došli u korak pregledanja prevoda!
 • 0:25 - 0:29
  Ovaj korak je veoma bitan
  u Otvorenom projektu prevođenja.
 • 0:29 - 0:32
  Bez pregleda,
  titlovi ne bi mogli da se objave
 • 0:32 - 0:34
  i da se puste u svet.
 • 0:34 - 0:38
  Onaj ko pregleda, uređuje titlove
  da bi osigurao njihovu tačnost
 • 0:38 - 0:40
  i ispunjenje naših standarda kvaliteta.
 • 0:40 - 0:42
  Takođe, ostavlja korisne i pristojne
  povratne informacije
 • 0:42 - 0:45
  volonteru koji je uradio transkript
  ili prevod.
 • 0:45 - 0:48
  Saradnja je osnovni deo ovog procesa,
 • 0:48 - 0:51
  i morate biti otvoreni za diskusiju
  o promenama koje unesete,
 • 0:51 - 0:53
  ali i za saradnju na daljim poboljšanjima.
 • 0:53 - 0:57
  Kada pregledate titlove,
  pratite ovu jendostavnu listu.
 • 0:58 - 1:00
  Jedan: tehnički stil.
 • 1:01 - 1:05
  Proverite da li svi titlovi
  prate standarde TED-a.
 • 1:07 - 1:09
  Proverite da li su gramatičke jedinice
 • 1:09 - 1:12
  podeljene u dve linije ili dva titla.
 • 1:12 - 1:14
  Jedan titl nikako ne bi trebalo da sadrži
 • 1:14 - 1:17
  kraj jedne i početak druge rečenice.
 • 1:19 - 1:23
  Postoji nekoliko tehnika
  koje možete koristiti da podesite ovo.
 • 1:23 - 1:25
  Možete sažeti ili smanjiti
  količinu teksta,
 • 1:25 - 1:28
  podesiti vremensko trajanje,
  napraviti prelome,
 • 1:28 - 1:31
  presložiti tekst
  po redovima ili titlovima,
 • 1:31 - 1:33
  i razdvojiti ili spojiti titlove.
 • 1:34 - 1:35
  Daću vam jedan savet.
 • 1:36 - 1:40
  Da biste razdvojili titl,
  skratite trajanje titla,
 • 1:40 - 1:43
  i potom deo teksta stavite u drugi titl
 • 1:43 - 1:45
  koji je nastao u ovoj vremenskoj "rupi".
 • 1:47 - 1:49
  Da biste spojili titlove,
 • 1:49 - 1:53
  pro kopirajte i nalepite tekst
  iz jednog titla u drugi.
 • 1:53 - 1:56
  A onda, obrišite prvobitni titl
 • 1:56 - 1:58
  i produžite trajanje kombinovanog titla
 • 1:58 - 2:00
  preko novonastale vremenske "rupe".
 • 2:01 - 2:03
  Drugo na vašoj listi je...
 • 2:03 - 2:04
  Tačnost.
 • 2:05 - 2:07
  Proverite da li prevodi
 • 2:07 - 2:10
  prirodno prenose izvorno značenje
  u jezik na koji su prevedeni,
 • 2:10 - 2:13
  i izmenite titlove
  koji su previše bukvalni.
 • 2:14 - 2:18
  Proverite da stručni termini
  u vašem jeziku
 • 2:18 - 2:22
  odgovaraju onima koje koriste
  profesionalci u tom polju.
 • 2:23 - 2:27
  I ne zaboravite da proverite
  naslov i opis govora.
 • 2:29 - 2:32
  Za transkripte, proverite titlove
  dok slušate govor,
 • 2:32 - 2:34
  da biste bili sigurni da reči
  nisu pogrešno napisane,
 • 2:34 - 2:36
  ili nenamerno izostavljene.
 • 2:38 - 2:42
  Uvek pregledajte titlove u skladu
  sa stilskim navodima TED-a na TED.com
 • 2:42 - 2:46
  i stilskim vodičima na stranici
  vašeg jezika na OTPediji.
 • 2:47 - 2:49
  Treći korak na vašoj listi
 • 2:49 - 2:53
  je pregled slovnih grešaka,
  pravopisa i gramatike.
 • 2:54 - 2:57
  Da biste našli slovne greške,
  koristite program u pretraživaču,
 • 2:57 - 3:02
  ali tražite i pogrešno napisane reči
  koje program ne može da nađe.
 • 3:03 - 3:05
  Takođe, proverite pravopis,
 • 3:05 - 3:08
  naročito na kraju reda ili titla.
 • 3:10 - 3:15
  Obratite naročitu pažnju na rečenice
  koje se prostiru preko više titlova.
 • 3:15 - 3:18
  Da li je red reči u vašem jeziku tačan
 • 3:18 - 3:20
  ili previše bukvalno prati izvorni jezik?
 • 3:21 - 3:24
  Da li rečenica u celini ima smisla?
 • 3:24 - 3:28
  Konačno, pređite na poslednji deo
  vaše liste...
 • 3:29 - 3:30
  Praćenje!
 • 3:31 - 3:32
  Kada ste uneli sve izmene,
 • 3:32 - 3:36
  pogledajte govor sa titlovima,
  da biste bili sigurni da je sve tačno.
 • 3:37 - 3:40
  Pošaljite poruku osobi koja je radila
  prevod ili transkript
 • 3:40 - 3:42
  i objasnite svoje izmene,
 • 3:42 - 3:44
  putem poruke na Amari ili TED profila.
 • 3:44 - 3:46
  Dajte im rok za odgovor,
 • 3:46 - 3:49
  ostavite dovoljno vremena
  za diskusiju i dodatne izmene
 • 3:49 - 3:52
  pre nego što vam zadatak istekne.
 • 3:53 - 3:57
  Zapamtite, kao neko ko pregleda prevod,
  vi ste i mentor.
 • 3:57 - 3:59
  Uvek dajte povratnu informaciju.
 • 3:59 - 4:03
  Budite konkretni, ohrabrujući,
  konstruktivni i pozitivni.
 • 4:04 - 4:06
  Ostavite savete i linkove
 • 4:06 - 4:09
  koji će prevodiocu omogućiti
  da nauči i da poboljša svoj rad,
 • 4:09 - 4:12
  i naglasite šta je u titlovima bilo dobro,
 • 4:12 - 4:14
  ne samo šta je potrebno izmeniti.
 • 4:15 - 4:19
  Titlove koji sadrže mnogo grešaka
  koje mogu da se lako isprave
 • 4:19 - 4:21
  poput slovnih, pošaljite nazad.
 • 4:22 - 4:26
  Zapamtite da uvek ostavite poruku
  objašnjavajući šta treba da se menja
 • 4:26 - 4:27
  i kako da se promeni.
 • 4:27 - 4:31
  I pokušajte na napravite neophodne promene
  u prvih nekoliko minuta,
 • 4:31 - 4:33
  da biste pokazali na šta mislite.
 • 4:35 - 4:37
  I konačno, zapamtite
 • 4:37 - 4:40
  da pre nego što se
  pregledani titlovi objave,
 • 4:40 - 4:43
  moraće da ih odobri jezički koordinator.
 • 4:43 - 4:45
  Ispratite sve povratne informacije
 • 4:45 - 4:48
  koje o svom pregledu
  dobijete od jezičkih koordinatora
 • 4:48 - 4:51
  i reagujte ako vam pošalju titlove nazad
  na dodatne korekcije.
 • 4:51 - 4:55
  I najvažnije, zapamtite da je vaš pregled
  jedini način
 • 4:55 - 4:58
  da se rad nekog volontera objavi,
 • 4:58 - 5:00
  dakle vaša uloga je veoma važna.
 • 5:01 - 5:04
  I sada, srećno transkribovanje
  i prevođenje!
 • 5:04 - 5:05
  I pregledanje!
Title:
OTP lekcija 07: Kako uraditi pregled prevoda
Description:

Ova tutorijal objašnjava korak pregleda u Otvorenom projektu prevođenja. Za više saveta o pregledanju prevoda, pogledajte http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

Ovaj video je snimljen za volontere TED otvorenog projekta prevođenja. Ovim projektom, TED govori, TED/Ed lekcije i TEDx govori se prenose van engleskog jezika, putem titlova, interaktivnih transkripta i mogućnosti da volonteri širom sveta prevedu svaki govor.
Saznajte više na http://www.ted.com/pages/287

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Serbian subtitles

Revisions