Serbian subtitles

← OTP lekcija 07: Kako uraditi pregled prevoda

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 5 created 01/13/2016 by Mile Živković.

 1. [Kako uraditi pregled prevoda]
 2. Dale, preveli ste ili transkribovali
  najmanje 90 minuta govora,
 3. proučili ste izmene koje su napravili
  drugi volonteri ili koordinatori,
 4. kao i njihove komentare na vaše titlove,
 5. pročitali ste sva uputstva
  i pogledali sve tutorijale...
 6. Dobro došli u korak pregledanja prevoda!
 7. Ovaj korak je veoma bitan
  u Otvorenom projektu prevođenja.
 8. Bez pregleda,
  titlovi ne bi mogli da se objave
 9. i da se puste u svet.
 10. Onaj ko pregleda, uređuje titlove
  da bi osigurao njihovu tačnost
 11. i ispunjenje naših standarda kvaliteta.
 12. Takođe, ostavlja korisne i pristojne
  povratne informacije
 13. volonteru koji je uradio transkript
  ili prevod.
 14. Saradnja je osnovni deo ovog procesa,
 15. i morate biti otvoreni za diskusiju
  o promenama koje unesete,
 16. ali i za saradnju na daljim poboljšanjima.
 17. Kada pregledate titlove,
  pratite ovu jendostavnu listu.
 18. Jedan: tehnički stil.
 19. Proverite da li svi titlovi
  prate standarde TED-a.
 20. Proverite da li su gramatičke jedinice
 21. podeljene u dve linije ili dva titla.
 22. Jedan titl nikako ne bi trebalo da sadrži
 23. kraj jedne i početak druge rečenice.
 24. Postoji nekoliko tehnika
  koje možete koristiti da podesite ovo.
 25. Možete sažeti ili smanjiti
  količinu teksta,
 26. podesiti vremensko trajanje,
  napraviti prelome,
 27. presložiti tekst
  po redovima ili titlovima,
 28. i razdvojiti ili spojiti titlove.
 29. Daću vam jedan savet.
 30. Da biste razdvojili titl,
  skratite trajanje titla,
 31. i potom deo teksta stavite u drugi titl
 32. koji je nastao u ovoj vremenskoj "rupi".
 33. Da biste spojili titlove,
 34. pro kopirajte i nalepite tekst
  iz jednog titla u drugi.
 35. A onda, obrišite prvobitni titl
 36. i produžite trajanje kombinovanog titla
 37. preko novonastale vremenske "rupe".
 38. Drugo na vašoj listi je...
 39. Tačnost.
 40. Proverite da li prevodi
 41. prirodno prenose izvorno značenje
  u jezik na koji su prevedeni,
 42. i izmenite titlove
  koji su previše bukvalni.
 43. Proverite da stručni termini
  u vašem jeziku
 44. odgovaraju onima koje koriste
  profesionalci u tom polju.
 45. I ne zaboravite da proverite
  naslov i opis govora.
 46. Za transkripte, proverite titlove
  dok slušate govor,
 47. da biste bili sigurni da reči
  nisu pogrešno napisane,
 48. ili nenamerno izostavljene.
 49. Uvek pregledajte titlove u skladu
  sa stilskim navodima TED-a na TED.com
 50. i stilskim vodičima na stranici
  vašeg jezika na OTPediji.
 51. Treći korak na vašoj listi
 52. je pregled slovnih grešaka,
  pravopisa i gramatike.
 53. Da biste našli slovne greške,
  koristite program u pretraživaču,
 54. ali tražite i pogrešno napisane reči
  koje program ne može da nađe.
 55. Takođe, proverite pravopis,
 56. naročito na kraju reda ili titla.
 57. Obratite naročitu pažnju na rečenice
  koje se prostiru preko više titlova.
 58. Da li je red reči u vašem jeziku tačan
 59. ili previše bukvalno prati izvorni jezik?
 60. Da li rečenica u celini ima smisla?
 61. Konačno, pređite na poslednji deo
  vaše liste...
 62. Praćenje!
 63. Kada ste uneli sve izmene,
 64. pogledajte govor sa titlovima,
  da biste bili sigurni da je sve tačno.
 65. Pošaljite poruku osobi koja je radila
  prevod ili transkript
 66. i objasnite svoje izmene,
 67. putem poruke na Amari ili TED profila.
 68. Dajte im rok za odgovor,
 69. ostavite dovoljno vremena
  za diskusiju i dodatne izmene
 70. pre nego što vam zadatak istekne.
 71. Zapamtite, kao neko ko pregleda prevod,
  vi ste i mentor.
 72. Uvek dajte povratnu informaciju.
 73. Budite konkretni, ohrabrujući,
  konstruktivni i pozitivni.
 74. Ostavite savete i linkove
 75. koji će prevodiocu omogućiti
  da nauči i da poboljša svoj rad,
 76. i naglasite šta je u titlovima bilo dobro,
 77. ne samo šta je potrebno izmeniti.
 78. Titlove koji sadrže mnogo grešaka
  koje mogu da se lako isprave
 79. poput slovnih, pošaljite nazad.
 80. Zapamtite da uvek ostavite poruku
  objašnjavajući šta treba da se menja
 81. i kako da se promeni.
 82. I pokušajte na napravite neophodne promene
  u prvih nekoliko minuta,
 83. da biste pokazali na šta mislite.
 84. I konačno, zapamtite
 85. da pre nego što se
  pregledani titlovi objave,
 86. moraće da ih odobri jezički koordinator.
 87. Ispratite sve povratne informacije
 88. koje o svom pregledu
  dobijete od jezičkih koordinatora
 89. i reagujte ako vam pošalju titlove nazad
  na dodatne korekcije.
 90. I najvažnije, zapamtite da je vaš pregled
  jedini način
 91. da se rad nekog volontera objavi,
 92. dakle vaša uloga je veoma važna.
 93. I sada, srećno transkribovanje
  i prevođenje!
 94. I pregledanje!