Return to Video

Jak robić korekty

 • 0:06 - 0:08
  [Jak robić korekty]
 • 0:10 - 0:15
  Masz za sobą przynajmniej 90 minut
  transkryptów lub tłumaczeń,
 • 0:15 - 0:18
  zapoznajesz się dogłębnie
  z uwagami do twoich napisów,
 • 0:18 - 0:20
  które przesłali ci
  korektorzy i koordynatorzy
 • 0:20 - 0:23
  znasz wszystkie instrukcje
  i poradniki wideo...
 • 0:23 - 0:25
  Witamy w roli korektora!
 • 0:25 - 0:29
  Etap korekty napisów jest bardzo istotny
  w Otwartym Projekcie Tłumaczeniowym.
 • 0:29 - 0:32
  Bez ciebie napisy nie mogłyby
  zostać opublikowane
 • 0:32 - 0:34
  i wypuszczone w świat.
 • 0:34 - 0:37
  Korektorzy edytują napisy,
  usuwając wszelakie błędy
 • 0:37 - 0:40
  i naprawiając odstępstwa
  od standardów TED.
 • 0:40 - 0:42
  Przekazują także użyteczne,
  uprzejme komentarze
 • 0:42 - 0:45
  transkrybentom i tłumaczom.
 • 0:45 - 0:48
  Fundamentalną częścią
  etapu korekty jest współpraca.
 • 0:48 - 0:51
  Korektorzy muszą być gotowi
  na dyskusję o wprowadzonych poprawkach
 • 0:51 - 0:53
  i na wspólną pracę
  nad dalszymi ulepszeniami.
 • 0:53 - 0:57
  Pracując nad korektą,
  kieruj się tą prostą listą.
 • 0:58 - 1:00
  Punkt jeden: aspekty techniczne.
 • 1:01 - 1:05
  Wszystkie napisy muszą być zgodne
  ze standardami TED.
 • 1:07 - 1:09
  Sprawdź, czy jednostki składniowe
 • 1:09 - 1:12
  nie są rozbite
  na końcu linijki lub napisu.
 • 1:12 - 1:15
  Jeden napis nie może zawierać
  końca jednego zdania
 • 1:15 - 1:17
  i początku następnego.
 • 1:19 - 1:23
  Istnieje wiele technik przydatnych
  w poprawianiu aspektów technicznych.
 • 1:23 - 1:27
  Można kompresować czy redukować tekst,
  zmieniać czas wyświetlania napisu,
 • 1:27 - 1:28
  łamać linijki,
 • 1:28 - 1:31
  przestawiać część tekstu
  do innego napisu lub linijki
 • 1:31 - 1:33
  i dzielić lub łączyć napisy.
 • 1:34 - 1:35
  Oto mała podpowiedź.
 • 1:36 - 1:40
  Żeby podzielić napis,
  najpierw skróć jego czas wyświetlania,
 • 1:40 - 1:43
  a potem wklej część tekstu
  do nowego napisu
 • 1:43 - 1:45
  utworzonego w powstałej przerwie.
 • 1:47 - 1:49
  Żeby połączyć napisy,
 • 1:49 - 1:53
  najpierw skopiuj i wklej tekst
  do innego napisu.
 • 1:53 - 1:56
  Następnie skasuj pierwszy napis
 • 1:56 - 1:58
  i wydłuż czas wyświetlania
  połączonego napisu,
 • 1:58 - 2:00
  wypełniając powstałą przerwę.
 • 2:01 - 2:03
  Numer drugi na liście to...
 • 2:03 - 2:05
  Dokładność.
 • 2:05 - 2:08
  Sprawdź, czy tłumaczenia oddają
  znaczenia oryginału
 • 2:08 - 2:10
  w zdaniach brzmiących naturalnie
  w języku docelowym
 • 2:10 - 2:13
  i napraw tłumaczenia nazbyt dosłowne.
 • 2:14 - 2:18
  Sprawdź, czy odpowiedniki
  terminów specjalistycznych w twoim języku
 • 2:18 - 2:22
  są zgodne z tymi, których używają
  eksperci w danej dziedzinie.
 • 2:23 - 2:27
  I nie zapomnij sprawdzić
  tytułu i opisu prelekcji.
 • 2:29 - 2:32
  Pracując nad transkryptem sprawdź napisy,
  słuchając prelekcji,
 • 2:32 - 2:34
  żeby upewnić się, że transkrybent
  nie przesłyszał się
 • 2:34 - 2:36
  i nie opuścił żadnego słowa bez powodu.
 • 2:38 - 2:42
  Zawsze sprawdź zgodność napisów
  z poradnikiem stylistycznym na TED.com
 • 2:42 - 2:46
  i artykułami na OTPedii
  dotyczącymi stylu w twoim języku.
 • 2:47 - 2:49
  Trzecia pozycja na liście korektora to...
 • 2:49 - 2:53
  Ortografia, interpunkcja i gramatyka.
 • 2:54 - 2:57
  Zainstaluj w przeglądarce
  moduł sprawdzania pisowni,
 • 2:57 - 3:02
  ale uważaj też na błędy ortograficzne
  i literówki, których automat nie wykryje.
 • 3:03 - 3:05
  Sprawdź też, czy zastosowano
  poprawną interpunkcję,
 • 3:05 - 3:08
  szczególnie na końcu linijki lub napisu.
 • 3:10 - 3:15
  Uważaj na zdania
  podzielone na kilka napisów.
 • 3:15 - 3:18
  Czy szyk wyrazów w zdaniu jest poprawny,
 • 3:18 - 3:20
  czy trzyma się za bardzo języka oryginału?
 • 3:21 - 3:24
  Czy zdanie trzyma się kupy jako całość?
 • 3:24 - 3:28
  A ostatnia pozycja na liście to...
 • 3:29 - 3:30
  To, co po korekcie.
 • 3:31 - 3:32
  Po wprowadzeniu zmian
 • 3:32 - 3:37
  obejrzyj prelekcję z napisami,
  żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK.
 • 3:37 - 3:42
  Opisz swoje zmiany w wiadomości
  wysłanej tłumaczowi lub transkrybentowi
 • 3:42 - 3:44
  w serwisie Amara lub
  przez jego profil na TED.com.
 • 3:44 - 3:47
  Określ datę,
  do której musisz otrzymać odpowiedź
 • 3:47 - 3:50
  tak, żeby zostawić obu stronom czas
  na dyskusję i dodatkowe zmiany
 • 3:50 - 3:53
  przed wyczerpaniem się okresu
  przeznaczonego na korektę w systemie.
 • 3:53 - 3:57
  Pamiętaj, że jako korektor,
  jesteś też mentorem.
 • 3:57 - 3:59
  Zawsze udostępniaj autorom
  informacje zwrotne o napisach.
 • 3:59 - 4:03
  Pisz konkretnie, zachęcająco,
  konstruktywnie i z pozytywną nutą.
 • 4:04 - 4:06
  Dodaj rady i linki,
 • 4:06 - 4:09
  dzięki którym tłumacz lub transkrybent
  nauczą się czegoś i unikną błędów
 • 4:09 - 4:12
  i zawsze napisz o tym,
  co w napisach było dobre,
 • 4:12 - 4:14
  nie tylko o tym, co wymagało poprawek.
 • 4:15 - 4:19
  Zastanów się, czy nie odesłać napisów,
  które zawierają bardzo dużo błędów,
 • 4:19 - 4:21
  na przykład łatwych
  do poprawienia literówek.
 • 4:22 - 4:26
  Odsyłając, zawsze wyjaśnij,
  co należy poprawić
 • 4:26 - 4:27
  i jak się za to zabrać.
 • 4:27 - 4:31
  Postaraj się też wprowadzić poprawki
  przynajmniej w kilku minutach prelekcji,
 • 4:31 - 4:33
  żeby pokazać, o co ci chodzi.
 • 4:35 - 4:40
  Pamiętaj też, że zanim napisy po korekcie
  zostaną opublikowane,
 • 4:40 - 4:43
  muszą zostać zatwierdzone
  przez koordynatora językowego.
 • 4:43 - 4:47
  Postępuj zgodnie z uwagami
  otrzymanymi od koordynatorów
 • 4:47 - 4:51
  i wprowadź odpowiednie poprawki,
  kiedy odeślą ci korektę.
 • 4:51 - 4:53
  I co najważniejsze, pamiętaj,
 • 4:53 - 4:58
  że tylko dzięki twoim korektom
  napisy innych mogą zostać opublikowane,
 • 4:58 - 5:00
  więc twoja rola jest niezmiernie ważna.
 • 5:01 - 5:04
  A tymczasem...
  Miłego tłumaczenia i transkrypcji!
 • 5:04 - 5:05
  I korekty!
Title:
Jak robić korekty
Description:

Ten poradnik tłumaczy, jak wykonywać korekty w Otwartym Projekcie Tłumaczeniowym TED. Uwaga: aby podświetlić napisy wymagające poprawek technicznych, polecamy zastosowanie rozszerzeń do przeglądarki przygotowanych przez Krisztiana Stancza: Kriszian Stancz http://archifabrika.hu/tools/

Film ten został stworzony dla ochotników pracujących w Otwartym Projekcie Tłumaczeniowym TED. Misją Otwartego Projektu Tłumaczeniowego TED jest udostępnianie prelekcji TED widzom nieangielskojęzycznym dzięki napisom, interaktywnym transkryptom i narzędziom umożliwiającym przetłumaczenie każdej prelekcji przez ochotników z całego świata.
Więcej informacji pod adresem http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Polish subtitles

Revisions Compare revisions