Dutch subtitles

← The OTP Learning Series 07: How to review

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 4 created 08/16/2014 by Els De Keyser.

 1. [Hoe je een vertaling naleest]
 2. Je hebt minstens 90 minuten
  vertaald of getranscribeerd,
 3. je hebt de wijzigingen van reviewers
  en taalcoördinatoren
 4. en de feedback
  op je ondertitels bestudeerd,
 5. je hebt alle richtlijnen gelezen
  en alle video's bekeken...
 6. Tijd om te gaan nalezen!
 7. Het nalezen door collega's
  is cruciaal voor het Open Vertaalproject.
 8. Zonder jou kunnen de ondertitels
  niet worden gepubliceerd
 9. en wereldwijd worden verspreid.
 10. Nalezers passen de ondertitels aan
  om ervoor te zorgen dat ze correct zijn
 11. en voldoen aan onze kwaliteitsnormen.
 12. Ze geven ook nuttige,
  hoffelijke feedback
 13. aan wie transcribeert of vertaalt.
 14. Samenwerking is essentieel
  voor het proces.
 15. Nalezers moeten openstaan
  voor bespreking van hun wijzigingen
 16. en voor samenwerking
  om de tekst te verbeteren.
 17. Als je ondertitels naleest,
  volg dan deze checklist.
 18. Eén. Technische stijl.
 19. Zorg ervoor dat alle ondertitels
  aan de TED-normen voldoen.
 20. Kijk na of grammaticale eenheden
 21. niet over twee regels of ondertitels
  worden uitgesplitst.
 22. Een enkele ondertitel mag nooit
 23. het einde van één en het begin
  van een andere ondertitel bevatten.
 24. Er zijn verschillende technieken
  om ondertitels aan te passen op dit punt.
 25. Je kan de tekst comprimeren of reduceren,
  de timing aanpassen,
 26. regels afbreken,
 27. de tekst herverdelen
  over de regels of de ondertitels
 28. en ondertitels
  splitsen of samenvoegen.
 29. Hier is een tip.
 30. Om een ondertitel te splitsen,
  maak je hem korter
 31. en plak je een stuk van de tekst
  in een volgende ondertitel
 32. die je maakt in het ontstane 'gat'.
 33. Om ondertitels samen te voegen,
 34. plak je eerst de tekst
  van één ondertitel in de andere.
 35. Dan verwijder je de eerste ondertitel
 36. en verleng je de duur
  van de gecombineerde ondertitel
 37. om het gat op te vullen.
 38. Nummer twee op je lijstje is...
 39. accuraatheid.
 40. Zorg ervoor dat vertalingen
 41. de oorspronkelijke betekenis
  vlot weergeven in de doeltaal.
 42. Pas ondertitels aan
  als ze te letterlijk zijn.
 43. Ga na of de weergave
  van vaktermen in je taal
 44. strookt met de termen gebruikt
  door specialisten terzake.
 45. Vergeet de titel en beschrijving
  van de talk niet na te kijken.
 46. Voor transcripties check je de ondertitels
  terwijl je de talk beluistert
 47. om zeker te zijn dat woorden
  niet fout zijn gehoord
 48. of per ongeluk zijn weggelaten.
 49. Check de ondertitels altijd
  op naleving van de stijlrichtlijnen van TED
 50. en de stijlhulpmiddelen
  voor jouw taal op OTPedia.
 51. Het derde punt op je checklist
 52. is het nakijken van spelling,
  interpunctie en grammatica.
 53. Om spellingfouten te vinden, gebruik je
  de spellingcontrole van je browser.
 54. Let ook op spelfouten
  die de spellingcontrole niet vindt.
 55. Kijk de interpunctie na,
 56. vooral op het einde
  van een regel of ondertitel.
 57. Let goed op ondertitels
  die over meerdere ondertitels lopen.
 58. Klopt de woordvolgorde
  in jouw taal
 59. of sluit ze te nauw aan
  bij de oorspronkelijke taal?
 60. Heeft de zin als geheel een betekenis?
 61. Tot slot het laatste punt
  op het lijstje van de reviewer...
 62. opvolging!
 63. Als je aanpassingen zijn gemaakt,
 64. bekijk je de talk nog eens met ondertitels
  om zeker te zijn dat alles klopt.
 65. Meld je aanpassingen
 66. door een bericht te sturen naar diegene
  die vertaalde of transcribeerde
 67. via Amara of via hun TED-profiel.
 68. Geef aan wanneer je antwoord verwacht.
 69. Geef elk van jullie voldoende tijd
  voor discussie en aanpassingen
 70. voordat de tijd voor de review verstrijkt.
 71. Als reviewer ben je ook mentor.
 72. Geef dan ook altijd feedback
  bij het reviewen.
 73. Wees specifiek, bemoedigend,
  constructief en positief.
 74. Deel advies en links
 75. waardoor de vertaler of transcribeert
  kan leren en verbeteren.
 76. Geef aan wat goed was
  aan de ondertitels,
 77. niet alleen wat moest verbeterd worden.
 78. Ondertitels die veel fouten bevatten,
  kan je terugsturen.
 79. Tikfouten zijn bijvoorbeeld
  gemakkelijk te corrigeren.
 80. Denk eraan om altijd te vermelden
  wat er aangepast moet worden
 81. en hoe dat moet gebeuren.
 82. Probeer de nodige wijzigingen te doen
  aan de eerste paar minuten
 83. om duidelijk te maken wat je bedoelde.
 84. Vergeet tenslotte niet
 85. dat de ondertitels, voor ze
  gepubliceerd worden,
 86. moeten goedgekeurd worden
  door een Taalcoördinator.
 87. Geef gevolg aan de feedback
 88. die je krijgt van de Taalcoördinatoren
  over je reviews
 89. en reageer als ze je ondertitels
  terugsturen voor aanpassing.
 90. Vergeet vooral niet dat jouw naleeswerk
  de enige manier is
 91. waarop andere vrijwilligers
  hun werk gepubliceerd kunnen zien.
 92. Je heb dus een sleutelrol.
 93. Intussen wens ik je
  veel transcribeer- en vertaalplezier!
 94. En naleesplezier!