Return to Video

OTP Үйрену сабақтары 07: Қалай тексеру керек?

 • 0:06 - 0:08
  [Қалай тексеру керек?]
 • 0:10 - 0:15
  Сонымен, кемінде 90 минут субтитрді
  аудардыңыз немесе транскрипт жасадыңыз
 • 0:15 - 0:18
  Өзге редакторлар мен тіл
  үйлестірушілердің тексеруін үйрендіңіз
 • 0:18 - 0:20
  және жұмысыңызға пікір алдыңыз
 • 0:20 - 0:23
  Барлық нұсқаулықтарды оқып,
  әдістемелерді көріп шықтыңыз
 • 0:23 - 0:25
  Редакциялауға қош келдіңіз!
 • 0:25 - 0:29
  Редакциялау - ашық аударма жобасы
  үшін өте маңызды
 • 0:29 - 0:32
  Сізсіз субтитрлер
  жарияланбайды
 • 0:32 - 0:34
  және әлемге таратылмайды.
 • 0:34 - 0:38
  Редакторлар субтитрді
  қатесіз және сапа стандартына сәйкес
 • 0:38 - 0:39
  болуы үшін тексереді.
 • 0:40 - 0:42
  Сонымен қатар,
  аудармашыға немесе субтитр жасаушыға
 • 0:42 - 0:45
  сыпайы түрде жауап қайтарады.
 • 0:45 - 0:48
  Бірігіп жұмыс істеу
  өте маңызды
 • 0:48 - 0:51
  және редакторлар өзгерістерді
  талқылауға
 • 0:51 - 0:53
  және өзгерту жасауға дайын
  болуы міндетті.
 • 0:53 - 0:57
  Субтитрді тексеру барысында
  мына талаптарға мән беріңіз.
 • 0:58 - 1:00
  Бірінші: Техникалық талаптар
 • 1:01 - 1:05
  Барлық субтитрлер TED стандартына
  сәйкес болуы керек.
 • 1:07 - 1:09
  Грамматикалық құрылымдардың
 • 1:09 - 1:12
  екі жолға немесе субтитрлерге бөлініп
  кетпеуін тексеріңіз
 • 1:12 - 1:14
  Жеке субтитр ешқашан
  алдыңғы сөйлемнің соңы мен
 • 1:14 - 1:17
  келесі сөйлемнің бастапқы бөлігін
  қамтымауы тиіс.
 • 1:19 - 1:23
  Техникалық талаптарға сәйкестендіру
  үшін мына тәсілді қолдана аласыз.
 • 1:23 - 1:27
  Мәтінің мағынасын өзгертпей қысқартуға,
  уақытын өзгертуге, субтитрді
 • 1:27 - 1:28
  екі жолға бөлуге,
 • 1:28 - 1:31
  мәтінді қатарлар немесе субтитрлер
  арасында қайта реттеуге,
 • 1:31 - 1:33
  және субтитрлерді қосуға не бөлуге
  болады.
 • 1:34 - 1:35
  Сізге кеңес.
 • 1:36 - 1:40
  Субтитрді бөлу үшін
  оның ұзақтығын қысқартыңыз
 • 1:40 - 1:43
  және мәтіннің бір бөлігін уақыт
  аралығында пайда болған
 • 1:43 - 1:45
  субтитрге қойыңыз.
 • 1:47 - 1:49
  Субтитрлерді қосу,
 • 1:49 - 1:53
  бірінші субтитрдегі мәтінді көшіріп,
  келесі жаңа субтитрге қою.
 • 1:53 - 1:56
  Кейін алдыңғы субтитрді өшіріп
 • 1:56 - 1:58
  және пайда болған
  уақыт аралығына
 • 1:58 - 2:00
  жаңа субтитрдің уақытын созыңыз.
 • 2:01 - 2:03
  Екінші қойылатын талап...
 • 2:03 - 2:04
  Дәлдік.
 • 2:05 - 2:07
  Аударма түпнұсқадағы мағынаны
 • 2:07 - 2:10
  дұрыс жеткізгендігіне сенімді болыңыз,
 • 2:10 - 2:13
  және өте тура мағынадағы
  аударманы түзетіңіз.
 • 2:14 - 2:18
  Арнайы терминдердің аудармасы,
  қазақ тіліндегі кәсіпқой саладағы
 • 2:18 - 2:22
  қолданылу мағынасымен сәйкес екендігін
  тексеріңіз.
 • 2:23 - 2:27
  Видеоның тақырыбы мен түсініктемесін
  тексеруді ұмытпаңыз.
 • 2:29 - 2:32
  Транскрипте, мәтіннің сөйлеушінің
  сөздерімен сәйкестігін тексеріңіз,
 • 2:32 - 2:34
  сөздердің дұрыс естілуіне
  және байқаусызда
 • 2:34 - 2:36
  түсіп қалмауына мән беріңіз.
 • 2:38 - 2:42
  Субтитрлерді әрдайым TED.com сайтында
  ұсынылған стилге сәйкестендіріңіз
 • 2:42 - 2:46
  және OTPedia-да қазақ тіліне көрсетілген
  ұсыныстарды ескеріңіз.
 • 2:47 - 2:49
  Үшінші талап
 • 2:49 - 2:53
  субтитрдің дұрыс жазылғанын, емле
  және грамматикалық қателерін тексеріңіз.
 • 2:54 - 2:57
  Дұрыс жазылуын тексеру үшін, браузерге
  арналған арнайы плагинді қолданыңыз,
 • 2:57 - 3:02
  бірақ өзіңіз де қате жібермеңіз. Бұл жерде
  плагин көмектеспейді.
 • 3:03 - 3:05
  Тыныс белгілерін тексеріңіз,
 • 3:05 - 3:08
  әсіресе субтитрдің немесе жолдың соңында.
 • 3:10 - 3:15
  Бірнеше субтитрге бөлінген сөйлемге
  мұқият болыңыз.
 • 3:15 - 3:18
  Сөздердің реттілігі қазақ тіліне
  сәйкес пе?
 • 3:18 - 3:20
  Әлде түпнұсқадағы тілдің реттілігіне
  сәйкес пе?
 • 3:21 - 3:24
  Сөйлем толық аяқталған ойды білдіре ме?
 • 3:24 - 3:28
  Тексерудің соңғы талабы...
 • 3:29 - 3:30
  Қайта тексеру!
 • 3:31 - 3:32
  Өзгерістерден кейін,
 • 3:32 - 3:36
  барлығы дұрыс екеніне сенімді болу үшін,
  тағы бір көріп шығыңыз.
 • 3:37 - 3:38
  Amara не TED профиль арқылы
 • 3:38 - 3:42
  аудармашыға немесе транскрип жасаушыға
 • 3:42 - 3:44
  өзгерістер жайлы хабар беріңіз.
 • 3:44 - 3:46
  Тапсырманы орындауға берілетін
 • 3:46 - 3:49
  уақытты ескере отырып, түзетулер мен
  талқылау жасау үшін
 • 3:49 - 3:52
  мерзім белгілеңіз.
 • 3:53 - 3:57
  Есіңізде болсын тексеруші болумен қатар,
  сіз тәлімгерсіз.
 • 3:57 - 3:59
  Әрқашан тексерген жұмысыңызға пікір
  қалдырыңыз.
 • 3:59 - 4:03
  Пікіріңіз ерекше, әрі позитивті
  болуы тиіс.
 • 4:04 - 4:06
  Аяқталған жұмыспен бөлісу
 • 4:06 - 4:09
  аударма мен транскрип жасаушыларға
  пайдалы болуы мүмкін.
 • 4:09 - 4:12
  Сонымен қатар субтитрдегі түзетулерді
  ғана емес,
 • 4:12 - 4:14
  істелген еңбекті есекеріңіз.
 • 4:15 - 4:19
  Түзетуі оңай қателер көп болса,
  мысалы, қате теру
 • 4:19 - 4:21
  онда субтитр кері қайтарылады.
 • 4:22 - 4:26
  Әрқашан нені түзету керек және
  қалай түзету керек екенін
 • 4:26 - 4:27
  түсіндіріп жазуды ұмытпаңыз.
 • 4:27 - 4:31
  Нені меңзеп тұрғаныңызды көрсету үшін,
  субтитрдің
 • 4:31 - 4:33
  алғашқы минуттарын
  түзетіп жіберіңіз.
 • 4:35 - 4:37
  Ең соңында есіңізде болсын,
 • 4:37 - 4:40
  субтитрлер жарияланбас бұрын
 • 4:40 - 4:43
  тіл үйлестіруші мақұлдау тиіс.
 • 4:43 - 4:45
  Үйлестірушінің пікіріне мән беріңіз
 • 4:45 - 4:47
  Егер субтитрді толықтыру үшін
  кері қайтарса,
 • 4:47 - 4:51
  берген нұсқаулықтарын
  орындаңыз.
 • 4:51 - 4:55
  Есіңізде болсын, субтитрді
  тексеруіңіз - өзге еріктілердің
 • 4:55 - 4:58
  жұмысының жариялануына мүмкіндік береді.
  Сондықтан,
 • 4:58 - 5:00
  сіздің рөліңіз өте маңызды.
 • 5:01 - 5:04
  Әзірге осы.
  Транскрипциялау мен аударма ісінде
 • 5:04 - 5:05
  және тексеруде сәттілік!
Title:
OTP Үйрену сабақтары 07: Қалай тексеру керек?
Description:

Бұл видео TED ашық аударма жобасында субтитрді тексеру кезеңдерін түсіндіреді. Видеода төмендегі сілтеме қолданылған:
OTPedia құжаты:
http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

Бұл видео TED Ашық аударма жобасына қатысып жүрген волонтерларға арналған. TED Open Translation Project жобасы TEDTalk-терді ағылшын тілінен өзге тілдерге транскрипциялап, аударуға мүмкіндік береді.
Толығырақ: http://www.ted.com/pages/287

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Kazakh subtitles

Revisions