Return to Video

OTP Learning Series 07.- Como revisar

 • 0:06 - 0:09
  [Como revisar]
 • 0:10 - 0:14
  Ben, xa traduciu ou transcribiu
  polo menos 90 minutos de charlas,
 • 0:14 - 0:18
  viu os cambios e comentarios
  que outros revisores e coordinadores
 • 0:18 - 0:20
  fixeron nos seus subtítulos,
 • 0:20 - 0:23
  leu todas as guías
  e viu todos os titoriais.
 • 0:23 - 0:25
  Benvida, benvido á revisión!
 • 0:25 - 0:27
  A fase de revisión entre iguais é esencial
 • 0:27 - 0:30
  no Open Translation Project.
 • 0:29 - 0:32
  Sen vostede,
  non poderiamos publicar subtítulos
 • 0:32 - 0:34
  e lanzalos polo mundo adiante.
 • 0:34 - 0:36
  Os revisores editan os subtítulos
 • 0:36 - 0:39
  para asegurarse de que son exactos
  e cumpren os estándares de calidade.
 • 0:39 - 0:42
  Déixanlle comentarios
  útiles e respectuosos
 • 0:42 - 0:45
  a quen traduce ou transcribe.
 • 0:45 - 0:47
  A colaboración é unha parte esencial
  do proceso,
 • 0:47 - 0:51
  e os revisores deben estar dispostos
  a discutir as súas edicións
 • 0:51 - 0:53
  e cooperar para melloralas.
 • 0:53 - 0:57
  Cando revise subtítulos,
  siga esta lista de control.
 • 0:58 - 1:00
  Un.- Estilo técnico.
 • 1:01 - 1:06
  Asegúrese de que todos os subtítulos
  cumpran as normas TED.
 • 1:07 - 1:09
  Comprobe que as unidades gramaticais
 • 1:09 - 1:11
  non se quebraron
  en dúas liñas ou subtítulos.
 • 1:12 - 1:17
  No mesmo subtítulo non debe aparecer
  o final dunha frase e o comezo doutra.
 • 1:19 - 1:23
  Hai varias técnicas
  para axustar os subtítulos ao estilo.
 • 1:23 - 1:27
  Reducir o texto, editar a minutaxe,
 • 1:27 - 1:28
  quebrar as liñas,
 • 1:28 - 1:31
  redistribuír o texto
  entre liñas ou subtítulos,
 • 1:31 - 1:33
  e dividir ou fusionar subtítulos.
 • 1:34 - 1:35
  Deixe que lle dea un consello.
 • 1:36 - 1:40
  Para dividir un subtítulo,
  reduza a súa duración
 • 1:40 - 1:43
  e pegue unha parte do texto
  noutro subtítulo
 • 1:43 - 1:45
  que creará no espazo de tempo sobrante.
 • 1:47 - 1:49
  Para fusionar subtítulos,
 • 1:49 - 1:53
  comece copiando e pegando
  o texto dun noutro,
 • 1:53 - 1:56
  e despois borre o orixinal
 • 1:56 - 1:58
  e aumente a duración
  do subtítulo combinado
 • 1:58 - 2:01
  usando o espazo de tempo sobrante.
 • 2:01 - 2:03
  O número 2 da súa lista.
 • 2:03 - 2:05
  Precisión.
 • 2:05 - 2:07
  Asegúrese de que as traducións
 • 2:07 - 2:10
  expresen o significado orixinal
  na lingua destino con naturalidade
 • 2:10 - 2:13
  e cambie subtítulos
  literais de máis.
 • 2:14 - 2:17
  Comprobe que os equivalentes
 • 2:17 - 2:19
  dos termos técnicos se correspondan
 • 2:19 - 2:22
  cos utilizados
  polos profesionais dese ámbito.
 • 2:24 - 2:28
  Non se esqueza de revisar
  o título e a descrición da charla.
 • 2:29 - 2:32
  Nas transcricións, revise os subtítulos
  mentres escoita a charla,
 • 2:32 - 2:34
  para asegurarse
  de que non se equivocaron palabras
 • 2:34 - 2:37
  ou se deixaron sen recoller
  involuntariamente.
 • 2:38 - 2:42
  Revise sempre os subtítulos
  coa guía de estilo de TED, en TED.com
 • 2:42 - 2:46
  e os recursos de estilo
  da sección da OTPedia na súa lingua.
 • 2:47 - 2:49
  E como terceiro punto na súa lista,
 • 2:49 - 2:54
  revise a puntuación, a ortografía
  e a gramática dos subtítulos.
 • 2:54 - 2:58
  Para atopar erros ortográficos,
  use o corrector do seu navegador,
 • 2:58 - 3:02
  pero busque os posibles erros
  que o corrector non é quen de detectar.
 • 3:03 - 3:06
  Comprobe que a puntuación sexa adecuada,
 • 3:06 - 3:08
  sobre todo ao final da liña ou subtítulo.
 • 3:10 - 3:15
  Poña moita atención nas frases
  divididas en varios subtítulos.
 • 3:16 - 3:18
  Respectan a orde de palabras
  correcta na súa lingua
 • 3:18 - 3:20
  ou seguen literalmente a lingua orixinal?
 • 3:21 - 3:24
  Ten sentido a frase en conxunto?
 • 3:24 - 3:28
  E á fin, o último elemento
  da lista de control do revisor:
 • 3:29 - 3:30
  Seguimento!
 • 3:31 - 3:33
  Despois de facer as súas correccións,
 • 3:33 - 3:35
  volva ver a charla cos subtítulos
 • 3:35 - 3:37
  para asegurarse de que todo está correcto.
 • 3:37 - 3:38
  Avise dos cambios
 • 3:38 - 3:42
  enviándolle unha mensaxe
  ao tradutor ou transcritor
 • 3:42 - 3:44

  a través de Amara ou do seu perfil en TED.
 • 3:44 - 3:46
  Déalle un prazo para responder,
 • 3:46 - 3:49
  e deixe tempo abondo
  para debateren e faceren máis cambios
 • 3:49 - 3:52
  antes de que expire a tarefa.
 • 3:53 - 3:56
  Lembre que, como revisor, tamén é mentor.
 • 3:57 - 3:59
  Achegue sempre comentarios
  sobre a súa revisión.
 • 3:59 - 4:03
  Sexa específico, estimulante,
  construtivo e positivo.
 • 4:04 - 4:06
  Comparta consellos e ligazóns
 • 4:06 - 4:09
  para que quen traduce ou transcribe
  aprenda e mellore,
 • 4:09 - 4:12
  e saliente as cousas boas dos subtítulos,
 • 4:12 - 4:14
  non só o que se debe mellorar.
 • 4:15 - 4:18
  Valore se devolver subtítulos
  que teñan moitos erros
 • 4:18 - 4:21
  que poderían corrixirse facilmente,
  como os tipográficos.
 • 4:22 - 4:26
  Lembre incluír sempre notas
  que expliquen o que debe corrixirse
 • 4:26 - 4:27
  e como facelo.
 • 4:27 - 4:31
  Tente facer os cambios que cumpran
  polo menos nos primeiros minutos,
 • 4:31 - 4:33
  para amosar o que pretende.
 • 4:35 - 4:37
  E por último, acórdese
 • 4:37 - 4:40
  de que antes de os subtítulos revisados
  se publiquen,
 • 4:40 - 4:42
  deben ser aprobados
  polo coordinador lingüístico (LC).
 • 4:43 - 4:44
  Siga os comentarios
 • 4:44 - 4:47
  que os coordinadores lingüísticos
  lle fagan nas súas revisións
 • 4:47 - 4:51
  e responda se lle devolven subtítulos
  para que os corrixa.
 • 4:51 - 4:55
  E sobre todo, lembre que as súas revisións
  son o único xeito
 • 4:55 - 4:58
  de que o traballo
  doutros voluntarios se publique.
 • 4:58 - 5:00
  O seu papel é moi importante.
 • 5:01 - 5:04
  E agora,
  felices transcricións e traducións!
 • 5:04 - 5:06
  E revisións!
Title:
OTP Learning Series 07.- Como revisar
Description:

Este titorial explica a fase de revisión entre iguais no Open Translation Project. Se quere máis ideas sobre revisión consulte http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

Este vídeo elaborouse para o persoal voluntario que traballa no Open Translation Project de TED. Este proxecto leva as charlas TED, as leccións TED-Ed e as charlas TEDx alén do mundo angloparlante ofrecendo subtítulos, transcricións interactivas e a posibilidade de que calquera charla sexa traducida por persoal voluntario de todo o mundo.
Máis información en http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07
Xusto Rodriguez approved Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review
Xusto Rodriguez accepted Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review
Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela edited Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review
Xusto Rodriguez edited Galician subtitles for The OTP Learning Series 07: How to review

Galician subtitles

Revisions

 • Revision 4 Edited
  Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela