Galician subtitles

← OTP Learning Series 07.- Como revisar

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 4 created 02/22/2018 by Serv. de Norm. Lingüística U. de Santiago de Compostela.

 1. [Como revisar]
 2. Ben, xa traduciu ou transcribiu
  polo menos 90 minutos de charlas,
 3. viu os cambios e comentarios
  que outros revisores e coordinadores
 4. fixeron nos seus subtítulos,
 5. leu todas as guías
  e viu todos os titoriais.
 6. Benvida, benvido á revisión!
 7. A fase de revisión entre iguais é esencial
 8. no Open Translation Project.
 9. Sen vostede,
  non poderiamos publicar subtítulos
 10. e lanzalos polo mundo adiante.
 11. Os revisores editan os subtítulos
 12. para asegurarse de que son exactos
  e cumpren os estándares de calidade.
 13. Déixanlle comentarios
  útiles e respectuosos
 14. a quen traduce ou transcribe.
 15. A colaboración é unha parte esencial
  do proceso,
 16. e os revisores deben estar dispostos
  a discutir as súas edicións
 17. e cooperar para melloralas.
 18. Cando revise subtítulos,
  siga esta lista de control.
 19. Un.- Estilo técnico.
 20. Asegúrese de que todos os subtítulos
  cumpran as normas TED.
 21. Comprobe que as unidades gramaticais
 22. non se quebraron
  en dúas liñas ou subtítulos.
 23. No mesmo subtítulo non debe aparecer
  o final dunha frase e o comezo doutra.
 24. Hai varias técnicas
  para axustar os subtítulos ao estilo.
 25. Reducir o texto, editar a minutaxe,
 26. quebrar as liñas,
 27. redistribuír o texto
  entre liñas ou subtítulos,
 28. e dividir ou fusionar subtítulos.
 29. Deixe que lle dea un consello.
 30. Para dividir un subtítulo,
  reduza a súa duración
 31. e pegue unha parte do texto
  noutro subtítulo
 32. que creará no espazo de tempo sobrante.
 33. Para fusionar subtítulos,
 34. comece copiando e pegando
  o texto dun noutro,
 35. e despois borre o orixinal
 36. e aumente a duración
  do subtítulo combinado
 37. usando o espazo de tempo sobrante.
 38. O número 2 da súa lista.
 39. Precisión.
 40. Asegúrese de que as traducións
 41. expresen o significado orixinal
  na lingua destino con naturalidade
 42. e cambie subtítulos
  literais de máis.
 43. Comprobe que os equivalentes
 44. dos termos técnicos se correspondan
 45. cos utilizados
  polos profesionais dese ámbito.
 46. Non se esqueza de revisar
  o título e a descrición da charla.
 47. Nas transcricións, revise os subtítulos
  mentres escoita a charla,
 48. para asegurarse
  de que non se equivocaron palabras
 49. ou se deixaron sen recoller
  involuntariamente.
 50. Revise sempre os subtítulos
  coa guía de estilo de TED, en TED.com
 51. e os recursos de estilo
  da sección da OTPedia na súa lingua.
 52. E como terceiro punto na súa lista,
 53. revise a puntuación, a ortografía
  e a gramática dos subtítulos.
 54. Para atopar erros ortográficos,
  use o corrector do seu navegador,
 55. pero busque os posibles erros
  que o corrector non é quen de detectar.
 56. Comprobe que a puntuación sexa adecuada,
 57. sobre todo ao final da liña ou subtítulo.
 58. Poña moita atención nas frases
  divididas en varios subtítulos.
 59. Respectan a orde de palabras
  correcta na súa lingua
 60. ou seguen literalmente a lingua orixinal?
 61. Ten sentido a frase en conxunto?
 62. E á fin, o último elemento
  da lista de control do revisor:
 63. Seguimento!
 64. Despois de facer as súas correccións,
 65. volva ver a charla cos subtítulos
 66. para asegurarse de que todo está correcto.
 67. Avise dos cambios
 68. enviándolle unha mensaxe
  ao tradutor ou transcritor

 69. a través de Amara ou do seu perfil en TED.
 70. Déalle un prazo para responder,
 71. e deixe tempo abondo
  para debateren e faceren máis cambios
 72. antes de que expire a tarefa.
 73. Lembre que, como revisor, tamén é mentor.
 74. Achegue sempre comentarios
  sobre a súa revisión.
 75. Sexa específico, estimulante,
  construtivo e positivo.
 76. Comparta consellos e ligazóns
 77. para que quen traduce ou transcribe
  aprenda e mellore,
 78. e saliente as cousas boas dos subtítulos,
 79. non só o que se debe mellorar.
 80. Valore se devolver subtítulos
  que teñan moitos erros
 81. que poderían corrixirse facilmente,
  como os tipográficos.
 82. Lembre incluír sempre notas
  que expliquen o que debe corrixirse
 83. e como facelo.
 84. Tente facer os cambios que cumpran
  polo menos nos primeiros minutos,
 85. para amosar o que pretende.
 86. E por último, acórdese
 87. de que antes de os subtítulos revisados
  se publiquen,
 88. deben ser aprobados
  polo coordinador lingüístico (LC).
 89. Siga os comentarios
 90. que os coordinadores lingüísticos
  lle fagan nas súas revisións
 91. e responda se lle devolven subtítulos
  para que os corrixa.
 92. E sobre todo, lembre que as súas revisións
  son o único xeito
 93. de que o traballo
  doutros voluntarios se publique.
 94. O seu papel é moi importante.
 95. E agora,
  felices transcricións e traducións!
 96. E revisións!