Persian subtitles

مجموعه آموزشی پروژه باز ترجمه ۰۷: چطور بازنگری کنیم

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 3 created 04/26/2018 by sadegh zabihi.

 1. [چطور بازنگری کنیم]
 2. خوب، حداقل ۹۰ دقیقه ترجمه
  و رونویسی انجام دادهاید،
 3. ویرایشها و بازخوردهای بازنگرها
 4. و هماهنگ کنندگان گروه را مطالعه کردهاید،
 5. تمام دستورالعملها را خواندهاید
  و همه مطالب آموزشی را دیدهاید ...
 6. به بازنگری خوش آمدید!
 7. مرحله بازنگری در پروژه باز ترجمه
  نقش بسیار حیاتی دارد.
 8. بدون شما، زیرنویسها نمیتوانند منتشر شوند
 9. و در دنیا رها شوند.
 10. بازنگران زیرنویسها را
  بررسی میکنند تا از دقت
 11. و مطابق استاندارد بودن آنها مطمئن شوند.
 12. همچنین به مترجم یا نویسنده زیرنویس
 13. بازخوردهای مودبانه و موثر ارائه میدهند.
 14. همکاری یک بخش ضروری فرآیند است،
 15. و بازنگران باید در بحث درباره اصلاحاتشان
 16. و همکاری برای پیشرفتهای بیشتر
  با ذهن باز عمل کنند.
 17. وقتی کاری را بازنگری میکنید،
  این فهرست ساده را دنبال کنید.
 18. یک: سبک تکنیکی.
 19. مطمئن شوید که همه زیرنویسها
  مطابق استانداردهای TED هستند.
 20. بررسی کنید که واحدهای دستوری
 21. در دو خط یا دو زیرنویس
  از هم جدا نیفتاده باشند.
 22. یک زیرنویس هرگز نباید
 23. هم شامل پایان یک زیرنویس
  و هم آغاز زیرنویس دیگر باشد.
 24. راههای بسیاری برای تنظیم
  سبک تکنیکی زیرنویسها وجود دارد.
 25. میتوانید متن را فشرده یا کم کنید،
  زمان بندی را تغییر بدهید،
 26. خطوط را از هم جدا کنید،
 27. چیدمان متن در خطوط
  و زیرنویسها را تغییر دهید،
 28. و زیرنویسها را
  از هم جدا یا به هم متصل کنید.
 29. بگذارید راهنمایتان کنم.
 30. برای تقسیم یک زیرنویس،
  زمان آن را کم کنید،
 31. و بعد مقداری از متن را
  به زیرنویس دیگری منتقل کنید،
 32. که در فاصله به وجود آمده ایجاد شده است.
 33. برای ترکیب زیرنویسها،
 34. اول متن یک زیرنویس را در دیگری کپی کنید.
 35. و بعد زیرنویس اصلی را حذف کنید،
 36. و زمان پخش زیرنویس ترکیبی را
 37. در فاصله به وجود آمده زیاد کنید.
 38. مورد شماره دو در فهرست...
 39. دقت است.
 40. مطمئن شوید که زیرنویسها
 41. معنای اصلی را در زبان مقصد
  درست و روان بیان میکنند،
 42. و زیرنویسهایی که خیلی
  تحتالفظی هستند را اصلاح کنید.
 43. تایید کنید که عبارات تخصصی در زبان شما
 44. معادل عباراتی هستند
  که متخصصان آن حوزه به کار میبرند.
 45. و بررسی شرح و عنوان کار را فراموش نکنید.
 46. برای رونویسیها، زیرنویس را همین طور
  که سخنرانی را میشنوید بررسی کنید،
 47. و مطمئن شوید کلمهها بد شنیده نشدهاند
 48. یا سهواً از قلم نیفتادهاند.
 49. همیشه زیرنویسها را با توجه
  به دستورالعمل TED در TED.com
 50. و منابع موجود در زبانتان
  در قسمت OTPedia بازنگری کنید.
 51. و سومین نکته فهرست،
 52. املاء، علائم نگارشی و نکات دستوری را
  در زیرنویسها بررسی کنید.
 53. برای یافتن غلطهای املایی، از یک نرمافزار
  روی مرورگرتان استفاده کنید،
 54. اما خودتان هم به دنبال کلماتی
  که نرمافزار تشخیص نمیدهد بگردید.
 55. همچنین، علائم نگارشی
  باید به درستی استفاده شده باشند،
 56. مخصوصاً در انتهای یک خط یا یک زیرنویس.
 57. به جملههایی که در چند زیرنویس
  پخش شدهاند توجه ویژه کنید.
 58. آیا ترتیب کلمات در زبان شما درست هستند
 59. یا بیش از اندازه
  از زبان مبدا پیروی میکنند؟
 60. آیا جمله به عنوان یک واحد معنا دارد؟
 61. در نهایت، آخرین مورد
  در فهرست وظایف بازنگر...
 62. پیگیری!
 63. بعد از انجام اصلاحات،
 64. ویدیو را با زیرنویسها ببینید
  تا مطمئن شوید همه چیز درست است.
 65. اصلاحاتتان را از طریق یک پیام مستقیم
 66. در پروفایل آنها در Amara یا TED
 67. با مترجم یا نویسنده زیرنویس
  در میان بگذارید.
 68. به آنها به اندازهای فرصت پاسخ بدهید،
 69. که قبل از آنکه کار شما منقضی شود
 70. هردوتان زمان برای بررسی
  و ویرایش داشته باشید.
 71. به یاد داشته باشید که به عنوان یک بازنگر،
  شما همچنین یک مربی هستید.
 72. همیشه در بازنگریها بازخورد داشته باشید.
 73. نظرات شما باید مصداقی،
  تشویق کننده، سازنده و مثبت باشد.
 74. پیشنهادها و لینکهایی به اشتراک بگذارید
 75. تا مترجم یا نویسنده زیرنویس
  بتواند پیشرفت کند،
 76. به نقاط قوت و کار انجام شده
  در زیرنویس هم اشاره کنید،
 77. و فقط نکاتی که باید
  اصلاح شوند را مطرح نکنید.
 78. زیرنویسهایی که اشکال عمده
  دارند را برگردانید،
 79. مانند اشتباههای نوشتاری،
  که به راحتی قابل اصلاح هستند.
 80. یادتان باشد همیشه درباره
  چیزهایی که باید اصلاح شوند
 81. و نحوه اصلاح آنها یادداشت بگذارید.
 82. و سعی کنید تغییرات ضروری را حداقل
  در یکی دو دقیقه ابتدای کار انجام دهید،
 83. تا منظورتان را به درستی برسانید.
 84. و در پایان، به یاد داشته باشید
 85. که پیش از انتشار زیرنویسهای بازنگری شده،
 86. باید توسط هماهنگ کننده گروه هم تایید شوند.
 87. به بازخوردی که از هماهنگ کننده گروه
 88. درباره بازنگریتان
  دریافت میکنید توجه کنید
 89. و اگر کار را برای بررسی بیشتر
  به شما برگرداندند نسبت به آنها اقدام کنید.
 90. و مهمتر از همه به یاد داشته باشید
  که بازنگری شما تنها راهی است
 91. که کار داوطلبان دیگر بتوانند منتشر شوند،
 92. پس نقش شما بسیار مهم است.
 93. و فعلاً، رونویسی و ترجمه مبارک!
 94. و بازنگری مبارک!