Return to Video

The OTP Learning Series 07: Jak na revize

 • 0:06 - 0:08
  [Jak dělat revize]
 • 0:10 - 0:15
  Přeložili jste nebo přepsali
  alespoň 90 minut přednášek,
 • 0:15 - 0:18
  prostudovali jste změny
  provedené korektory a koordinátory
 • 0:18 - 0:20
  a také zpětnou vazbu na své titulky,
 • 0:20 - 0:23
  pročetli jste si pravidla
  a shlédli jste tutoriály…
 • 0:23 - 0:25
  Vítejte u revidování!
 • 0:25 - 0:29
  Pro Open Translation Project
  je fáze peer review klíčová.
 • 0:29 - 0:32
  Bez vás by titulky nebyly publikovány
 • 0:32 - 0:34
  a nespatřily by světlo světa.
 • 0:34 - 0:36
  Korektoři titulky revidují proto,
 • 0:36 - 0:39
  aby byly přesné a měly nezbytnou kvalitu.
 • 0:40 - 0:44
  Poskytují také přepisovači a překladateli
  zdvořilým způsobem zpětnou vazbu.
 • 0:45 - 0:48
  Spolupráce je nezbytnou součástí procesu.
 • 0:48 - 0:51
  Korektoři musí být přístupní
  diskuzi o provedených změnách
 • 0:51 - 0:53
  a spolupráci na dalších úpravách.
 • 0:53 - 0:57
  Pokud revidujete titulky,
  postupujte podle jednoduchého seznamu.
 • 0:58 - 1:00
  Zaprvé: technické aspekty.
 • 1:01 - 1:05
  Ujistěte se, že všechny titulky
  dodržují standard TED.
 • 1:07 - 1:09
  Zkontrolujte, zda gramatické celky
 • 1:09 - 1:12
  nejsou rozdělené
  do dvou řádků nebo titulků.
 • 1:12 - 1:14
  Jeden titulek by nikdy neměl obsahovat
 • 1:14 - 1:17
  konec jedné věty a začátek věty další.
 • 1:19 - 1:23
  Dodržet technické aspekty
  vám pomohou různé postupy.
 • 1:23 - 1:26
  Můžete kondenzovat a redukovat text,
 • 1:26 - 1:28
  upravovat časování, rozdělovat řádky,
 • 1:28 - 1:31
  přesouvat text mezi řádky nebo titulky,
 • 1:31 - 1:33
  titulky rozdělovat nebo slučovat.
 • 1:34 - 1:35
  A další tip.
 • 1:36 - 1:40
  Titulek rozdělíte tak,
  že zkrátíte jeho trvání
 • 1:40 - 1:42
  a do vzniklé časové mezery
 • 1:42 - 1:45
  vložíte do nového titulku
  zkopírovaný text.
 • 1:47 - 1:49
  Titulky sloučíte tak,
 • 1:49 - 1:53
  že nejprve text titulku zkopírujete
  a vložíte do dalšího titulku.
 • 1:53 - 1:56
  Pak původní titulek smažete
 • 1:56 - 1:58
  a prodloužíte trvání sloučeného titulku
 • 1:58 - 2:00
  přes vzniklou časovou mezeru.
 • 2:01 - 2:03
  Bod dva na seznamu je…
 • 2:03 - 2:04
  přesnost.
 • 2:05 - 2:08
  Ujistěte se, že překlad přirozeně převádí
 • 2:08 - 2:10
  originál do cílového jazyka
 • 2:10 - 2:13
  a upravte až moc doslovné překlady.
 • 2:14 - 2:18
  Ověřte si, že ekvivalenty
  odborných termínů ve vašem jazyce
 • 2:18 - 2:22
  jsou konsistentní se zavedenou
  terminologií v oboru.
 • 2:23 - 2:27
  Nezapomeňte zkontrolovat
  název a popis přednášky.
 • 2:29 - 2:32
  U přepisů titulky kontrolujte
  při poslechu přednášky,
 • 2:32 - 2:34
  abyste se ujistili, že nedošlo k omylu
 • 2:34 - 2:36
  nebo vynechání něčeho podstatného.
 • 2:38 - 2:42
  Vždy zkontrolujte, že titulky odpovídají
  pravidlům TED na TED.com
 • 2:42 - 2:46
  a informacím o vašem jazyce
  v příslušné sekci OTPedia.
 • 2:47 - 2:49
  Třetím bodem na vašem seznamu
 • 2:49 - 2:53
  je kontrola pravopisu,
  interpunkce a gramatiky.
 • 2:54 - 2:57
  Využijte nejenom funkce
  kontrola pravopisu v prohlížeči,
 • 2:57 - 3:02
  ale zaměřte se i na slova,
  které kontrola pravopisu nezjistí.
 • 3:03 - 3:05
  Kontrolujte také správnou interpunkci,
 • 3:05 - 3:08
  zejména na konci řádku titulku.
 • 3:10 - 3:15
  Věnujte pozornost větám,
  které pokračují přes více titulků.
 • 3:15 - 3:18
  Odpovídá slovosled vašemu jazyku
 • 3:18 - 3:20
  nebo se příliš blíží originálu?
 • 3:21 - 3:24
  Dává celá věta smysl?
 • 3:24 - 3:28
  A nakonec se podívejme
  na poslední bod na seznamu korektora…
 • 3:29 - 3:30
  Spolupracujte!
 • 3:31 - 3:32
  Po provedení svých změn
 • 3:32 - 3:36
  se ještě jednou podívejte na titulky
  a ujistěte se, že je vše v pořádku.
 • 3:37 - 3:41
  O změnách informujte
  překladatele nebo přepisovače
 • 3:41 - 3:44
  zprávou v Amara nebo pomocí TED profilu.
 • 3:44 - 3:46
  Sdělte jim, do kdy mají odpovědět
 • 3:46 - 3:49
  a ponechejte si dost času
  na diskuzi a případné další změny
 • 3:49 - 3:52
  před uplynutím lhůty pro odevzdání revize.
 • 3:53 - 3:57
  Pamatujte, že korektor je také mentorem.
 • 3:57 - 3:59
  Vždy při své revizi
  poskytněte zpětnou vazbu.
 • 3:59 - 4:03
  Buďte konkrétní, povzbudiví,
  konstruktivní a pozitivní.
 • 4:04 - 4:06
  Podělte se o rady a odkazy,
 • 4:06 - 4:09
  které umožní překladateli
  či přepisovači učit se a zlepšovat.
 • 4:09 - 4:12
  Zaměřte se i na to,
  co v titulcích bylo dobře,
 • 4:12 - 4:14
  a ne pouze na to, co bylo třeba opravit.
 • 4:15 - 4:19
  Zvažte, zda titulky s mnoha chybami
  nevrátit zpět autorovi.
 • 4:19 - 4:21
  Třeba snadno opravitelné překlepy.
 • 4:22 - 4:24
  Pamatujte, vždy doplňte
  poznámku s vysvětlením,
 • 4:24 - 4:27
  co je třeba opravit a jak to udělat.
 • 4:27 - 4:31
  Snažte se udělat nezbytné změny
  v alespoň prvních minutách,
 • 4:31 - 4:33
  abyste ukázali, co máte na mysli.
 • 4:35 - 4:37
  A hlavně nezapomeňte,
 • 4:37 - 4:40
  že před publikací zrevidované titulky
 • 4:40 - 4:43
  ještě musí schválit jazykový koordinátor.
 • 4:43 - 4:45
  Projděte si zpětnou vazbu,
 • 4:45 - 4:47
  kterou jste na své revize obdrželi
  od jazykových koordinátorů
 • 4:47 - 4:51
  a reagujte, pokud vám titulky
  vrátí k další úpravě.
 • 4:51 - 4:55
  A pamatujte hlavně na to,
 • 4:55 - 4:58
  že bez revize práce ostatních
  nebude publikována,
 • 4:58 - 5:00
  a že vaše role korektora
  je velmi důležitá.
 • 5:01 - 5:04
  Takže veselé přepisování a překládání!
 • 5:04 - 5:06
  A revidování!
Title:
The OTP Learning Series 07: Jak na revize
Description:

Tento tutoriál popisuje fázi peer review v rámci Open Translation Project. Další tipy ohledně toho, jak provádět revize, naleznete zde:
http://translations.ted.org/wiki/How_to_Tackle_a_Review

Toto video bylo vytvořeno dobrovolníky, zapojenými do TED Open Translation Project. TED Open Translation Project šíří anglické TED Talks, TED-Ed lekce a TEDx Talks do dalších jazyků poskytnutím titulků a interaktivních přepisů a dobrovolníci po celém světě tak mají možnost přeložit jakoukoli přednášku.

Více se dozvíte na: http://www.ted.com/participate/translate

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED Translator Resources
Duration:
05:07

Czech subtitles

Revisions