Czech subtitles

← The OTP Learning Series 07: Jak na revize

Get Embed Code
31 Languages

Showing Revision 12 created 06/26/2020 by Kateřina Jabůrková.

 1. [Jak dělat revize]
 2. Přeložili jste nebo přepsali
  alespoň 90 minut přednášek,
 3. prostudovali jste změny
  provedené korektory a koordinátory
 4. a také zpětnou vazbu na své titulky,
 5. pročetli jste si pravidla
  a shlédli jste tutoriály…
 6. Vítejte u revidování!
 7. Pro Open Translation Project
  je fáze peer review klíčová.
 8. Bez vás by titulky nebyly publikovány
 9. a nespatřily by světlo světa.
 10. Korektoři titulky revidují proto,
 11. aby byly přesné a měly nezbytnou kvalitu.
 12. Poskytují také přepisovači a překladateli
  zdvořilým způsobem zpětnou vazbu.
 13. Spolupráce je nezbytnou součástí procesu.
 14. Korektoři musí být přístupní
  diskuzi o provedených změnách
 15. a spolupráci na dalších úpravách.
 16. Pokud revidujete titulky,
  postupujte podle jednoduchého seznamu.
 17. Zaprvé: technické aspekty.
 18. Ujistěte se, že všechny titulky
  dodržují standard TED.
 19. Zkontrolujte, zda gramatické celky
 20. nejsou rozdělené
  do dvou řádků nebo titulků.
 21. Jeden titulek by nikdy neměl obsahovat
 22. konec jedné věty a začátek věty další.
 23. Dodržet technické aspekty
  vám pomohou různé postupy.
 24. Můžete kondenzovat a redukovat text,
 25. upravovat časování, rozdělovat řádky,
 26. přesouvat text mezi řádky nebo titulky,
 27. titulky rozdělovat nebo slučovat.
 28. A další tip.
 29. Titulek rozdělíte tak,
  že zkrátíte jeho trvání
 30. a do vzniklé časové mezery
 31. vložíte do nového titulku
  zkopírovaný text.
 32. Titulky sloučíte tak,
 33. že nejprve text titulku zkopírujete
  a vložíte do dalšího titulku.
 34. Pak původní titulek smažete
 35. a prodloužíte trvání sloučeného titulku
 36. přes vzniklou časovou mezeru.
 37. Bod dva na seznamu je…
 38. přesnost.
 39. Ujistěte se, že překlad přirozeně převádí
 40. originál do cílového jazyka
 41. a upravte až moc doslovné překlady.
 42. Ověřte si, že ekvivalenty
  odborných termínů ve vašem jazyce
 43. jsou konsistentní se zavedenou
  terminologií v oboru.
 44. Nezapomeňte zkontrolovat
  název a popis přednášky.
 45. U přepisů titulky kontrolujte
  při poslechu přednášky,
 46. abyste se ujistili, že nedošlo k omylu
 47. nebo vynechání něčeho podstatného.
 48. Vždy zkontrolujte, že titulky odpovídají
  pravidlům TED na TED.com
 49. a informacím o vašem jazyce
  v příslušné sekci OTPedia.
 50. Třetím bodem na vašem seznamu
 51. je kontrola pravopisu,
  interpunkce a gramatiky.
 52. Využijte nejenom funkce
  kontrola pravopisu v prohlížeči,
 53. ale zaměřte se i na slova,
  které kontrola pravopisu nezjistí.
 54. Kontrolujte také správnou interpunkci,
 55. zejména na konci řádku titulku.
 56. Věnujte pozornost větám,
  které pokračují přes více titulků.
 57. Odpovídá slovosled vašemu jazyku
 58. nebo se příliš blíží originálu?
 59. Dává celá věta smysl?
 60. A nakonec se podívejme
  na poslední bod na seznamu korektora…
 61. Spolupracujte!
 62. Po provedení svých změn
 63. se ještě jednou podívejte na titulky
  a ujistěte se, že je vše v pořádku.
 64. O změnách informujte
  překladatele nebo přepisovače
 65. zprávou v Amara nebo pomocí TED profilu.
 66. Sdělte jim, do kdy mají odpovědět
 67. a ponechejte si dost času
  na diskuzi a případné další změny
 68. před uplynutím lhůty pro odevzdání revize.
 69. Pamatujte, že korektor je také mentorem.
 70. Vždy při své revizi
  poskytněte zpětnou vazbu.
 71. Buďte konkrétní, povzbudiví,
  konstruktivní a pozitivní.
 72. Podělte se o rady a odkazy,
 73. které umožní překladateli
  či přepisovači učit se a zlepšovat.
 74. Zaměřte se i na to,
  co v titulcích bylo dobře,
 75. a ne pouze na to, co bylo třeba opravit.
 76. Zvažte, zda titulky s mnoha chybami
  nevrátit zpět autorovi.
 77. Třeba snadno opravitelné překlepy.
 78. Pamatujte, vždy doplňte
  poznámku s vysvětlením,
 79. co je třeba opravit a jak to udělat.
 80. Snažte se udělat nezbytné změny
  v alespoň prvních minutách,
 81. abyste ukázali, co máte na mysli.
 82. A hlavně nezapomeňte,
 83. že před publikací zrevidované titulky
 84. ještě musí schválit jazykový koordinátor.
 85. Projděte si zpětnou vazbu,
 86. kterou jste na své revize obdrželi
  od jazykových koordinátorů
 87. a reagujte, pokud vám titulky
  vrátí k další úpravě.
 88. A pamatujte hlavně na to,
 89. že bez revize práce ostatních
  nebude publikována,
 90. a že vaše role korektora
  je velmi důležitá.
 91. Takže veselé přepisování a překládání!
 92. A revidování!