Return to Video

Како ITU може да го однесе интернет зад затворени врати.

 • 0:00 - 0:04
  Интернетот ни дава слобода да разговараме со пријателите, да твориме уметност,
 • 0:04 - 0:09
  да почнеме со свој бизнис или да говориме против нашите влади, сето тоа во претходно невидени размери.
 • 0:09 - 0:11
  Тоа не е случајно.
 • 0:11 - 0:13
  Дизајнот на Интернет произлегува од отворената афирмативна дискусија
 • 0:13 - 0:16
  на глобалната заедница на научници и инжинери,
 • 0:16 - 0:20
  па немаше притисок од горе за негово затварање.
 • 0:20 - 0:23
  Сепак, сега едно меѓународно тело контролирано од владите во светот се обидува
 • 0:23 - 0:28
  да стане новиот простор каде ќе се одлучува за иднината на Интернетот.
 • 0:28 - 0:32
  Тоа тело е Меѓународната унија за телекомуникации (или ITU).
 • 0:32 - 0:35
  Така, во декември, владите на светот ќе се состанат за да одлучат дали
 • 0:35 - 0:39
  да го прошират нејзиниот мандат да носи значајни одлуки за мрежата.
 • 0:39 - 0:42
  ITU може да претставува опасност за слободата на изразувањето онлајн насекаде во светот.
 • 0:42 - 0:45
  Еве зошто. Да почнеме со основното.
 • 0:45 - 0:48
  Интернетот не е ничија сопственост.
 • 0:48 - 0:52
  Се работи за збир од независни мрежи од целиот свет. Секој може да си изгради своја мрежа.
 • 0:52 - 0:56
  Заедничките стандарди на кои е изграден Интернетот произлегуваат од отворените онлајн дискусии,
 • 0:56 - 1:00
  а не од приоритетите на една одредена влада или компанија.
 • 1:00 - 1:03
  А сега, да се запознаеме со ITU!
 • 1:03 - 1:08
  Како прво, ITU е навистина старо тело. Многу постаро од CD-то или телефонот со ротациски бројчаник,
 • 1:08 - 1:12
  старо колку и телеграфот, како Морзеовиот код.
 • 1:12 - 1:16
  На основањето во 1865 година, беше наречено Меѓународна унија за телеграфија.
 • 1:16 - 1:21
  За разлика од Интернетот, ITU не е изградена на отворена дискусија помеѓу научниците и инжинерите.
 • 1:21 - 1:23
  Напротив, само владите имаат право на глас во ITU.
 • 1:23 - 1:27
  А гласањете се одвива зад затворени врати.
 • 1:27 - 1:31
  Ако владите успеат да и обезбедат на Унијата поголеми овластувања да олучуваат за Интернетот, ќе добиеме
 • 1:31 - 1:35
  старомодна, хиерархиски поставена, владо-центрична организација
 • 1:35 - 1:37
  што ќе го замени отвореното управување од доле нагоре
 • 1:37 - 1:40
  што му овозможи на Интернет да го менува светот.
 • 1:40 - 1:42
  Тоа е само почетокот на нашите проблеми.
 • 1:42 - 1:45
  ITU не е транспарентна организација.
 • 1:45 - 1:53
  Нацрт-предлозите на ITU не се јавни, а моделот „една држава - еден глас“ ја резервира моќта за владите.
 • 1:53 - 1:58
  Тие можат да носат одлуки за нашиот интернет, без воопшто да знаеме за што расправале,
 • 1:58 - 2:01
  а нас само ќе не известат каква одлука е донесена.
 • 2:01 - 2:04
  Какви одлуки ќе бидат разгледувани на состанокот на ITU во декември?
 • 2:04 - 2:07
  Еве неколку предлози што протекоа во јавноста:
 • 2:07 - 2:11
  прекин на пристапот до Интернет поради неколку преопшто дефинирани причини;
 • 2:11 - 2:14
  повреда на меѓународните норми за човековите права;
 • 2:14 - 2:20
  давање поголеми овластувања на владите за следење и регулирање на сообраќајот на интернет;
 • 2:20 - 2:23
  дефиниција на „спам“ пораките што е толку широка што оправдува блокирање на што било,
 • 2:23 - 2:27
  од фотографии на симпатични мачиња до кампањи за човековите права.
 • 2:27 - 2:31
  Има и нови правила за наплата на компензација од провајдерите на онлајн содржини за нивниот пристап до корисниците,
 • 2:31 - 2:36
  што може да доведе до тоа помалку содржини да стигнат до земјите во развој, и до блокирање на сајтовите што не платиле.
 • 2:36 - 2:40
  А сега најстрашното: државите што најсилно притискаат за контрола на ITU
 • 2:40 - 2:44
  се истите оние држави што агресивно го цензурираат интернетот.
 • 2:44 - 2:49
  Во Русија, ако направите YouTube видео против владата, можете да добиете затворска казна до две години.
 • 2:49 - 2:52
  Во Кина не можете ни да им пристапите на најголемиот број сајтови на социјалните медиуми.
 • 2:52 - 2:59
  Иран се обидува да изгради своја сопствена интернет и е-маил мрежа, за да го држи целото население под контрола.
 • 2:59 - 3:02
  Од друга страна, ITU прави и добри дела:
 • 3:02 - 3:07
  Унијата помага во воспоставувањето на телекомуникациски мрежи и ширење на широкопојасните брзи конекции во земјите во развој.
 • 3:07 - 3:10
  А постоечкиот систем на управување со интернет е далеку од совршен.
 • 3:10 - 3:13
  САД имаат преголемо влијание и овластувања на тоа поле.
 • 3:13 - 3:16
  Сепак, тие проблеми мора да ги решиме на начин што ќе ги зачува
 • 3:16 - 3:19
  отвореноста, прагматичноста и управувањето оддолу нагоре
 • 3:19 - 3:22
  што го прават Интернет толку добра работа.
 • 3:22 - 3:27
  Во декември, нашите влади ќе се состанат да ги донесат конечните одлуки за иднината на Интернет.
 • 3:27 - 3:30
  Останува на нас, на корисниците на Интернет во сите земји на светот,
 • 3:30 - 3:34
  да им кажеме да застанат во одбрана на отворениот Интернет.
 • 3:34 - 3:39
  Ако сите што ќе го погледаат ова видео проговорат гласно и ги контактираат своите влади, постои шанса да победиме.
 • 3:39 - 3:40
  Помогнете ни да го споделиме ова видео
 • 3:40 - 3:43
  и посетете го овој сајт за да проговорите
 • 3:43 - 3:45
  и да ја контактирата вашата влада веднаш!
 • 3:45 - 3:48
  Да го искористиме глобалниот досег на интернет за да го одбраниме!
 • 3:48 - 3:56
  Побарајте од вашите водачи да се спротивстават на пренесувањето на овластувањата за клучните одлуки што се однесуваат на интернет на ITU.
Title:
Како ITU може да го однесе интернет зад затворени врати.
Description:

Превземете акција на http://www.whatistheITU.org

Ова кратко, информативно видео за сериозните закани за слободниот и отворен интернет што можат да имаат катастрофални последици по човековите права и слободата на изразувањето во целиот свет е плод на соработката на Fight for the Future и Access.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
04:08

Macedonian subtitles

Revisions Compare revisions