Return to Video

როგორ შეიძლება შეზღუდოს ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირმა ინტერნეტი დახურულ კარს მიღმა

 • 0:00 - 0:04
  ინტერნეტი გვაძლევს საშუალებას დავუკავშირდეთ მეგობრებს,
 • 0:04 - 0:09
  დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი ან გამოვთქვათ აზრი ჩვენი ხელისუფლების და მთავრობის შესახებ, გლობალური მასშტაბით.
 • 0:09 - 0:11
  ეს შემთხვევითობა არ არის.
 • 0:11 - 0:13
  ინტერნეტის არქიტექტურა სწორედ ღია, შეუზღუდავი კომუნიკაციის შედეგად წარმოიქმნა
 • 0:13 - 0:16
  მეცნიერებისა და ინჟინრების საერთაშორისო საზოგადოებაში,
 • 0:16 - 0:20
  მთავრობის ზეწოლის გარეშე.
 • 0:20 - 0:23
  მაგრამ ახლა, მთავრობების მიერ კონტროლირებადი საერთაშორისო ორგანიზაცია თამაშის წესებს ცვლის,
 • 0:23 - 0:28
  რათა გახდეს ცენტრი, სადაც ინტერნეტის მომავალი განისაზღვრება.
 • 0:28 - 0:32
  ამ ორგანიზაციის სახელია საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი (ITU).
 • 0:32 - 0:35
  დეკემბერში, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობის წარმომადგენლები იკრიბებიან
 • 0:35 - 0:39
  რათა ამ კავშირს მანდატი განუვრცონ და მისცენ უფრო მეტი ძალაუფლება.
 • 0:39 - 0:42
  ამ კავშირს შეუძლია საფრთხის ქვეშ დააყენოს გამოხატვის თავისუფლება ინტერნეტში.
 • 0:42 - 0:45
  რატომ? იმიტომ რომ:
 • 0:45 - 0:48
  არავის მფლობელობაში ინტერნეტს.
 • 0:48 - 0:52
  ეს არის დამოუკიდებელი ქსელების საერთაშორისო კავშირი.
 • 0:52 - 0:56
  ძირეული სტანდარტი, რამაც ინტერნეტის შექმნა გახადა შესაძლებელი იყო ღია, შეუზღუდავი ონლაინ კომუნიკაცია,
 • 0:56 - 1:00
  და არა რომელიმე კონკრეტული მთავრობის ან კომპანიის ინტერესები.
 • 1:00 - 1:03
  რა ხდება საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირის შემთხვევაში?
 • 1:03 - 1:08
  პირველი, ეს კავშირი თავისი სტრუქტურით მოძველებული ორგანიზაციაა. ის უფრო დიდი ხნის წინ შეიქმნა, ვიდრე კომპაქტ-დისკები ან ტელეფონი,
 • 1:08 - 1:12
  ტელეგრაფისა და მორზეს ანბანის პერიოდში.
 • 1:12 - 1:16
  1865 წელს როდესაც კავშირი შეიქმნა, მას საერთაშორისო სატელეგრაფო კავშირი ერქვა.
 • 1:16 - 1:21
  ინტერნეტისაგან განსხვავებით, ეს ორგანიზაცია ღია და გახსნილი კომუნიკაციის შედეგად არ იმართება,
 • 1:21 - 1:23
  არამედ მთავრობების მიერ, რომელთაც ხმის უფლება აქვთ.
 • 1:23 - 1:27
  მაგრამ ხმის მიცემა დახურულ კარს მიღმა ხდება!
 • 1:27 - 1:31
  თუ მთვარობები ამ ორგანიზაციას უფრო მეტ ძალაუფლებას მისცემენ გადაწყვიტოს ინტერნეტის მომავალი,
 • 1:31 - 1:35
  მივიღებთ, მოძველებულ, მთავრობებზე ორიენტირებულ ორგანიზაციას,
 • 1:35 - 1:37
  რომელიც ჩაანაცვლებს ინტერნეტის ეგალიტარულ სტრუქტურას,
 • 1:37 - 1:40
  სტრუქტურას, რომელმაც გახადა ასეთი (ღია) ინტერნეტი შესაძლებელი.
 • 1:40 - 1:42
  და ეს მხოლოდ ნაწილია პრობლემების.
 • 1:42 - 1:45
  საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირი არ არის გამჭვირვალე ორგანიზაცია.
 • 1:45 - 1:53
  დოკუმენტები ახალი გეგმებისა და რეგულაციების შესახებ საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი არ არის და მხოლოდ "ერთი ხმა - ერთ წევრზე" პრინციპით ხდება გადაწვეტილების მიღება.
 • 1:53 - 1:58
  რეალურად, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას ჩვენი ინტერნეტის შესახებ, ყოველგვარი განხილვის გარეშე
 • 1:58 - 2:01
  და მხოლოდ მაშინ გვაცნობენ, როდესაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია.
 • 2:01 - 2:04
  რას განიხილავს ეს ორგანიზაცია დეკემბერში?
 • 2:04 - 2:07
  იმ განაცხადების მიხედვით, რომლებიც ფარულად გახდა ცნობილი
 • 2:07 - 2:11
  იგეგმება ვრცლად განისაზღვროს რა შემთხვევებშია მართებული ინტერნეტის კავშირის შეწყვეტა,
 • 2:11 - 2:14
  მაგალითად, ზოგადად საერთაშორისო ადამიანის უფლებების ნორმების დარღვევის გამო;
 • 2:14 - 2:20
  ეს მთავრობებს უფრო მეტ ძალაუფლებას მისცემს, აკონტროლონ ინტერნეტ კავშირი;
 • 2:20 - 2:23
  იგეგმება, განისაზღვროს რა არის სპამი (არასაჭირო ინფორმაცია), მაგრამ იმდენად ზოგადად, რომ შესაძლებელია ნებისმიერი ინფორმაციის დაბლოკვა,
 • 2:23 - 2:27
  იქნება ეს კნუტების ფოტოები თუ ადამიანის უფლებებათა დამცველთა დემონსტრაციის კადრები.
 • 2:27 - 2:31
  ასევე, იგეგმება ინტერნეტში ინფორმაციის გავრცელების შესახებ ახალი წესის ამოქმედდება
 • 2:31 - 2:36
  რის შედეგადაც, შესაძლოა განვითარებადი ქვეყნების ინტერნეტ მომხმარებლებისათვის გაკრვეული ინფორმაცია დაიბლოკოს, თუ ისინი საფასურის გადახდას ვერ შეძლებენ.
 • 2:36 - 2:40
  ყველაზე საშიში ამ პროცესში, სწორედ იმ ქვეყნების აქტიურობაა
 • 2:40 - 2:44
  რომლებსაც არაერთხელ განუხორციელებიათ ინტერნეტზე აგრესიული ცენზურა.
 • 2:44 - 2:49
  მაგალითად, რუსეთი, სადაც ანტისამთავრობო ვიდეოს გავრცელებას YouTube-ზე, შესაძლოა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოყვეს.
 • 2:49 - 2:52
  ჩინეთი, სადაც სოციალური მედიის ძირითადი საიტები ხელმიუწვდომელია.
 • 2:52 - 2:59
  ირანი, სადაც მცდელობაა შეიქმნას ნაციონალური ინტერნეტი და ელექტროული ფოსტის კავშირი.
 • 2:59 - 3:02
  საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო კავშირს დადებითი გავლენაც ჰქონია ინტერნეტის განვითარებაზე, მაგალითად
 • 3:02 - 3:07
  ხელი შეუწყო მსოფლიო სატელეკომუნკაციო და მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ კავშირის გაყვანას.
 • 3:07 - 3:10
  ინტერნეტის არსებული მმართველობის ფორმა სრულყოფილი არ არის,
 • 3:10 - 3:13
  მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არაპროპორციულად დიდი გავლენა აქვს.
 • 3:13 - 3:16
  ეს პრობლემები უნდა გადაიჭრას, მაგრამ
 • 3:16 - 3:19
  მანამდე უნდა შევინარჩუნოთ ინტერნეტის ძირეული, ღია და გახსნილი არქიტეტურა,
 • 3:19 - 3:22
  რომელმაც შექმნა სწორედ ასეთი ინტერნეტი.
 • 3:22 - 3:27
  დეკემბერში ჩვენი ქვეყნის მთავრობის წარმომადგენლები შეიკრიბებიან რათა გადაწყვიტონ ინტერნეტის მომავალი.
 • 3:27 - 3:30
  ახლა, ჩვენზე, ყველა ქვეყნის ინტერნეტ მომხმარებელზეა დამოკიდებული
 • 3:30 - 3:34
  რომ დავიცვათ ღია და თავისუფალი ინტერნეტი.
 • 3:34 - 3:39
  თუ ყველა ის ადამიანი ვინც ამ ვიდეოს ნახავს, დაუკავშირდება საკუთარი ქვეყნის წამომადგენელს, ჯერ კიდევ შეგვეძლება გავლენა ვიქონიოთ.
 • 3:39 - 3:40
  გააზიარე ეს ვიდეო,
 • 3:40 - 3:43
  იხილე ოფიციალური გვერდი
 • 3:43 - 3:45
  ან დაუკავშირდი პირდაპირ შენი ქვეყნის წამომადგენელს!
 • 3:45 - 3:48
  გამოვიყენოთ ინტერნეტის გლობალური სისტემა, მისივე გადასარჩენად.
 • 3:48 - 3:56
  გახადე შენი ხელისუფლება ანგარიშვალდებული ინტერნეტის მომავალზე.
Title:
როგორ შეიძლება შეზღუდოს ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირმა ინტერნეტი დახურულ კარს მიღმა
Description:

იმოქმედე: http://www.whatistheITU.org

იბრძოლე ინტერნეტის მომავლისა და კავშირისათვის, დაუკავშირდი შენი ქვეყნის წარმომადგენელს და გაავრცელე ეს ინფორმაციული ვიდეო.

(თარგმანში არსებული შეცდომები გთხოვთ მიუთითოთ ან შეასწოროთ, მადლობა).

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
04:08
lelamose added a translation

Georgian subtitles

Revisions