Return to Video

ITU چه‌طور می‌تونه اینترنت رو پشت درهای بسته نگه داره.

 • 0:00 - 0:04
  اینترنت به ما آزادی میده، تا در مقیاس بیسبقهای با دوستانمون صحبت کنیم،
 • 0:04 - 0:09
  کارهای هنری بکنیم، یک کسبوکار راه بندازیم یا بر علیه دولتهامون صحبت کنیم.
 • 0:09 - 0:11
  این اتّفاقی و تصادفی نیست.
 • 0:11 - 0:13
  اینترنت از ابتدا برای ایجاد گفتوگوهای همهگیر طرّاحی شد
 • 0:13 - 0:16
  توسّط جامعهای از دانشمندان و مهندسان،
 • 0:16 - 0:20
  برای همین هم هیچ فشاری از بالا روشون نبود.
 • 0:20 - 0:23
  ولی الآن یک تشکّل که توسّط دولت کنترل میشه داره کاری میکنه
 • 0:23 - 0:28
  که مکان جدیدی بشه که دربارهی آیندهی اینترنت تصمیم میگیره.
 • 0:28 - 0:32
  اسمش هست «اتّحادیهی ارتباطات راه دور بین المللی» یا ITU.
 • 0:32 - 0:35
  و در آذرماه امسال دولتهای جهان گرد هم میآن، تا تصمیم بگیرن که چهطور
 • 0:35 - 0:39
  اختیاراتش رو گسترش بدن تا بتونه تصمیمات مهم رو در مورد شبکه بگیره.
 • 0:39 - 0:42
  اتّحادیه میتونه یه ریسک بزرگ برای آزادی بیان برخط در هرکجا باشه.
 • 0:42 - 0:45
  دلیلش اینه. ابتدا پایهها.
 • 0:45 - 0:48
  هیچکس صاحب اینترنت نیست.
 • 0:48 - 0:52
  اینترنت مجموعهای از شبکههای مستقل در سراسر جهانه. هرکسی میتونه یه دونه از این شبکهها بسازه
 • 0:52 - 0:56
  استانداردهای معمول که اینترنت بر روی اونها ساخته شده به وسیلهی کفتوگوهای آزاد برخط بهوجود اومدن،
 • 0:56 - 1:00
  نه از انحصارهای یک دولت یا شرکت خاص.
 • 1:00 - 1:03
  ولی حالا بذارین با اتّحادیه آشنا بشیم!
 • 1:03 - 1:08
  نخست این که اتّحادیه قدیمیه. خیلی قدیمی. نه به اندازهی سیدی، نه به امدازهی تلفنهای با شمارهگیر چرخشی،
 • 1:08 - 1:12
  به اندازهی تلگرافی که با کد مورس کار میکرد.
 • 1:12 - 1:16
  وقتی در سال ۱۳۴۴ شمسی تأسیس شد اسمش بود اتّحادیهی تلگراف بینالمللی.
 • 1:16 - 1:21
  برخلاف اینترنت، اتّحادیه بر اساس گفتوگوهای آزاد بین دانشمندان و مهندسان شکل نگرفته بود.
 • 1:21 - 1:23
  به جاش فقط دولتهابه اتّحادیه رأی دادن.
 • 1:23 - 1:27
  و این رأیها پشت درهای بسته داده شد.
 • 1:27 - 1:31
  اگه دولتها در دادن قدرت بیشتر به اتّحادیه برای تصمیم گیری دربارهی اینترنت موفّق بشن، سهم ما
 • 1:31 - 1:35
  یه سازمان دولتی عقبمونده و بالا به پایینه
 • 1:35 - 1:37
  که با سیاستهای باز و پایین به بالای فعلی عوض میشه
 • 1:37 - 1:40
  و ساختار اینترنت رو در جهان تغییر میده.
 • 1:40 - 1:42
  و این تازه شروع مشکلات ماست.
 • 1:42 - 1:45
  اتّحادیه شفّافیت نداره.
 • 1:45 - 1:53
  پیشنویس لایحههای اتّحادیه علنی نیستند، و مدل «یک کشور، یک رأی» اون تمام قدرت رو به دولتها میده.
 • 1:53 - 1:58
  اونها میتونن در بارهی اینترنت ما تصمیم بگیرن، بدون این که حتّا بدونیم دارن دربارهی چی صحبت میکنن،
 • 1:58 - 2:01
  و بعد که تصمیم گرفته شد، خبرش رو به ما میدن.
 • 2:01 - 2:04
  چه نوع تصمیماتی برای نشست آذرماه امسال درنظر گرفته شد؟
 • 2:04 - 2:07
  خب، اینجا چندتا از پیشنهادات واقعی هستن که به بیرون درز کردن:
 • 2:07 - 2:11
  قطع دسترسی به اینترنت برای تعداد زیادی از دلایلی که تشریح دقیقی ندارند؛
 • 2:11 - 2:14
  برخورد با فعّالیتهای حقوق بشر بینالمللی؛
 • 2:14 - 2:20
  دادن قدرت بیشتر به دولتها برای زیرنظر گرفتن ترافیک اینترنت و اعمال نفوذ قانونی بر نحوهی فرستادن ترافیک؛
 • 2:20 - 2:23
  تعریف کردن هرزنامه چنان مبهم که میتونن بستن هرچیزی رو باهاش توجیه کنن
 • 2:23 - 2:27
  از عکس گربههای ناز تا کمپینهای حقوق بشر.
 • 2:27 - 2:31
  و قوانین جدیدی برای پول گرفتن از فراهمکنندگان محتوایی که به کاربرها میرسه،
 • 2:31 - 2:36
  که معنیاش میتونه محتوای کمتری که به جهان در حال توسعه میره، و بسته شدن سایتهایی که براشون پول نمیدین باشه.
 • 2:36 - 2:40
  ولی قسمت واقعاً ترسناکش: کشورهایی که بیشترین تلاش رو برای کنترل اتّحادیه میکنن
 • 2:40 - 2:44
  همون کشورهایی هستن که تجاوزکارانه اینترنت رو سانسور میکنن.
 • 2:44 - 2:49
  در روسیه، ساخت ویدئویی علیه دولت میتونه شما رو دو سال در زندان نگه داره.
 • 2:49 - 2:52
  در چین نمیتونین حتا به بیشتر وبسایتهای اجتماعی وارد شین.
 • 2:52 - 2:59
  و ایران داره تلاش میکنه اینترنت ملّی و شبکهی ایمیل خودش رو بسازه، تا تمام جمعیت رو زیر نظر بگیره.
 • 2:59 - 3:02
  البته اتّحادیه کار خوب هم میکنه:
 • 3:02 - 3:07
  اونها به جهان درحال توسعه کمک میکنن شبکههای ارتباط راهدور برپا کنن و اتّصالهای پرسرعت رو توسعه بدن.
 • 3:07 - 3:10
  و سیاستهای فعلی اینترنت هم بدون مشکل نیست.
 • 3:10 - 3:13
  ایالات متّحده در این مورد برتری و نفوذ داره.
 • 3:13 - 3:16
  ولی ما نیاز به حلّ این مشکلات به گونهای داریم که آزادی،
 • 3:16 - 3:19
  عملگرایی و سیاست پایین به بالا رو،
 • 3:19 - 3:22
  که اینترنت رو این قدر عالی کرده حفظ کنه.
 • 3:22 - 3:27
  آذر امسال دولتهای ما میشینن تا آخرین تصمیمشون رو دربارهی آیندهی اینترنت بگیرن.
 • 3:27 - 3:30
  وظیفهی ما کابران اینترنت، در هر کشوری از جهان اینه
 • 3:30 - 3:34
  که بهشون بگیم: برای اینترنت آزاد به پا خیزید.
 • 3:34 - 3:39
  اگه هرکسی که این ویدئو رو میبینه بیپرده با دولتش تماس بگیره، ما شانس بردن داریم.
 • 3:39 - 3:40
  به ما کمک کنید. این ویدئو رو به اشتراک بذارید
 • 3:40 - 3:43
  و از این سایتها دیدن کنید تا بتونید صداتون رو برسونید
 • 3:43 - 3:45
  و همین الآن با دولت خودتون تماس بگیرید
 • 3:45 - 3:48
  بذارید از توانایی جهانی اینترنت برای نجاتش استفاده کنیم!
 • 3:48 - 3:56
  به رهبرانتون بگین که با دادن اختیار تصمیمهای مهم دربارهی اینترنت به اتّحادیه مخالفت کنن
Title:
ITU چه‌طور می‌تونه اینترنت رو پشت درهای بسته نگه داره.
Description:

در این‌جا اقدام کنید http://www.whatistheITU.org

برای آینده بجنگید و در این ویدئوی کوتاه و اطّلاع رسان درباره‌ی تهدیدی جدّی برای اینترنت باز و آزاد که می‌تونه آثار ویرانگری برای حقوق بشر و آزادی بیان در جهان داشته باشه اطّلاعاتی به دست بیارید.

more » « less
Video Language:
English
Team:
Volunteer
Duration:
04:08
dani.behzi edited Persian subtitles for How the ITU could put the internet behind closed doors.
dani.behzi added a translation

Persian subtitles

Revisions Compare revisions