YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Hebrew subtitles

האם אתם יכולים לפתור את חידת ההצלה מריבוי המימדים? - דן פינקל

צפו בשיעור המלא: https://amara.org/en/videos/XtNL8p2mtTxG/info/can-you-solve-the-multiverse-rescue-mission-riddle/

חידת ההצלה מהמערה

שיעור מאת דן פינקל, בימוי של ארטייק סטודיו.

Get Embed Code
16 Languages

Showing Revision 6 created 09/17/2019 by Allon Sasson.

 1. זה היה יום שלישי רגיל במוליך העל,
 2. עד שבאג במערכת יצר בעיה קטנה.
 3. עכשיו הצוות שלכם לכוד
  ב 11 מימדי כיס נפרדים.
 4. למזלכם, יש רובוט טלפורטציה ניסויי חצי גמור
 5. שאולי יוכל להביא אתכם הביתה,
 6. אם תוכלו להבין איך להתמודד
  עם הבעיות בתכנון שלו.
 7. דרך רדיו רב מימדי,

 8. המהנדסים שלכם מסבירים
 9. שהרובוט יכול לשגר את עצמו
  ליקומים החלופיים בו אתם לכודים,
 10. אבל הוא יעשה זאת באופן אקראי לגמרי.
 11. לרובוט יש שתי ידיות וכפתור אחד גדול.
 12. כשהוא מופיע,
 13. אתם פשוט משנים את המיקום
  של אחת מהידיות מ א' ל ב' או להפך,
 14. ואז הרובוט יציין את המיקום המימדי שלכם
 15. וישוגר לאחד מ- 11 המימדים האחרים
  באופן אקראי.
 16. אם הוא יופיע שוב,
  תצטרכו למשוך ידית לפני שישוגר שוב.
 17. כשמישהו לוחץ על הכפתור,
 18. הרובוט יביא
  את כל מי שמשכו בידית חזרה הביתה.
 19. כל מי שלא יאבד לעד במולטי יקום.
 20. האתגר הוא לוודא שכולם משכו ידית

 21. לפני שמישהו לוחץ על הכפתור.
 22. בעוד שאתם יכולים לדבר אחד עם השני עכשיו
  עם הרדיו הרב מימדי
 23. ולהסכים על תוכנית,
 24. טכנולוגית השיגור של הרובוט
 25. תפריע לכל הנסיונות לתקשר ברגע שהוא מגיע.
 26. לא תהיו מסוגלים להצמיד מסר לרובוט
 27. או לחרוט מסר על הגוף המתכתי הסופר חזק שלו.
 28. הדרך היחידה שלכם לתקשר מידע
 29. היא לשנות את המצב
  של בדיוק ידית אחת או ללחוץ על הכפתור.
 30. איזה תוכנית תוודא שכולם יגיעו הביתה?

 31. עצרו פה את הסרטון
  אם אתם רוצים לגלות בעצמכם.

 32. תשובה עוד 3

 33. תשובה עוד 2

 34. תשובה עוד 1

 35. זה היה נחמד אם הייתם
  יכולים להזיז שילוב שונה של ידיות

 36. כדי לסמן את מי כבר ביקר הרובוט.
 37. אבל יש לו רק שתי ידיות.
 38. זה נותן ארבעה צרופים --
 39. מעט מדי כדי לתקשר על 11 אנשים,
 40. בעיקר כשאתם צריכים להזיז אחת
  כדי לשלוח את הרובוט הלאה.
 41. חייבת להיות דרך אחרת.
 42. התובנה הקריטית היא שלא כולם צריכים לדעת

 43. מתי ביקרו בכל יקום כיס.
 44. אם אדם אחד מקבל אחריות מראש
  על לחיצה על הכפתור,
 45. אז רק הוא צריך לדעת את מי הרובוט ביקר.
 46. למעשה, הם לא צריכים אפילו
  לדעת בדיוק את מי ביקרו....
 47. רק כמה אנשים הוא ביקר.
 48. התנדבתם להיות האדם הממונה ללחיצה על הכפתור

 49. כשהרגע הנכון יגיע,
 50. ונתתם את ההנחיות הבאות לכל האחרים.
 51. התוכנית שלכם פשוטה:
 52. אתם תשתמשו בידית השמאלית
  כדי לספור ביקורים,
 53. ולימנית לא תהיה משמעות,
 54. אז אין בעיה להזיז אותה למעלה או למטה.
 55. כל האחרים ימשכו רק את השמאלית
 56. ממיקום א' למיקום ב' בדיוק פעם אחת.
 57. אם הרובוט מופיע עם הידית כבר משוכה למטה,
 58. או אם האדם כבר הוריד את הידית השמאלית למטה
 59. בכל נקודה בעבר,
 60. אז הם יזיזו את הידית הימנית.
 61. אתם, בינתיים, תהיו האדם היחיד
  שיעביר את הידית השמאלית ממיקום ב'
 62. למיקום א'.
 63. זה נותן לכם דרך
  לספור כמה אנשים ביקר הרובוט.
 64. כולם צריכים למשוך את הידית השמאלית
  בדיוק פעם אחת,
 65. ורק אתם מחזירים אותה למקום.
 66. אז אתם יודעים שבפעם העשירית
  שהרובוט יבקר אתכם
 67. עם הידית השמאלית למטה,
 68. הוא היה חייב לבקר את עשרת האחרים.
 69. וזה אומר שאתם יכולים ללחוץ
  על הכפתור בבטחון ולשגר את כולם הביתה.
 70. זה אולי יקח קצת זמן --
 71. רוב הסיכויים שהרובוט
  ישגר את עצמו בערך 355 פעמים;
 72. אבל עדיף ככה מלהשאיר אנשים מאחור.
 73. חברי הצוות שלכם מופיעים חזרה
  במימד הביתי שלכם אחד אחד.
 74. המשימה הוכתרה כהצלחה גדולה.
 75. ובכן... כמעט.