Return to Video

Hur digital innovation kan bekämpa pandemier och stärka demokrati

 • 0:01 - 0:03
  Audrey Tang: Glad att vara här,
 • 0:03 - 0:04
  och god lokal tid, allihop.
 • 0:06 - 0:08
  David Biello: Så, berätta för oss...
 • 0:09 - 0:10
  Ursäkta att...
 • 0:10 - 0:13
  Berätta om digitala verktyg och COVID.
 • 0:14 - 0:15
  AT: Visst.
 • 0:15 - 0:18
  Jag är glad att dela med er
 • 0:18 - 0:21
  hur Taiwan framgångsrikt
  kunnat bemästra COVID
 • 0:21 - 0:24
  genom att använda kraften
  från digitala verktyg för demokrati.
 • 0:24 - 0:28
  Som vi vet blir demokrati bättre
  när fler personer deltar.
 • 0:28 - 0:32
  Och digital teknik förblir ett av
  de bästa sätten att förbättra deltagande,
 • 0:32 - 0:35
  så länge som fokus är
  att hitta gemensam mark,
 • 0:35 - 0:39
  med andra ord, prosocial media
  istället för antisocial media.
 • 0:39 - 0:42
  Och det finns tre nyckelidéer
  som jag vill dela med mig av idag
 • 0:43 - 0:47
  om digital demokrati,
  som är snabb, rättvis och rolig.
 • 0:48 - 0:50
  Först om den snabba delen.
 • 0:50 - 0:54
  Många jurisdiktioner började
  bekämpa coronaviruset först i år,
 • 0:54 - 0:56
  men Taiwan började förra året.
 • 0:56 - 1:00
  Förra december när doktor Li Wenliang,
  Kinas visselblåsare,
 • 1:00 - 1:02
  postade att det finns nya SARS-fall
 • 1:02 - 1:05
  blev han utredd och senare straffad
 • 1:05 - 1:07
  av Kinas polisväsende.
 • 1:07 - 1:08
  Men samtidigt,
 • 1:08 - 1:11
  har Taiwans motsvarighet till Reddit, PTT,
 • 1:11 - 1:13
  någon som kallar sig "nomorepipe"
 • 1:13 - 1:16
  som återpostar doktor Li:s visselblåsande.
 • 1:16 - 1:19
  Och våra läkare märkte
  det här inlägget direkt
 • 1:19 - 1:20
  och utfärdade ett beslut
 • 1:20 - 1:23
  att alla ankommande passagerare
  från Wuhan till Taiwan
 • 1:23 - 1:25
  måste genomgå hälsokontroll
  redan dagen efter,
 • 1:26 - 1:28
  vilket är första dagen i januari.
 • 1:28 - 1:29
  Och det här säger mig två saker.
 • 1:29 - 1:32
  Ett, samhället litar på
  regeringen tillräckligt
 • 1:32 - 1:35
  för att prata om möjliga nya
  SARS-epidemier i öppna forum.
 • 1:35 - 1:37
  Och regeringen litar på folket
 • 1:37 - 1:40
  tillräckligt för att ta det seriöst
  och anta att SARS har hänt igen,
 • 1:40 - 1:44
  något vi alltid har
  förberett oss för sedan 2003.
 • 1:44 - 1:46
  Och tack vare det här öppna samhället,
 • 1:46 - 1:50
  enligt CIVICUS-kontrollen,
  efter Solrosrörelsen
 • 1:50 - 1:53
  är Taiwan nu det mest
  öppna samhället i hela Asien.
 • 1:53 - 1:56
  Vi åtnjuter samma yttrandefrihet
  och mötesfrihet
 • 1:56 - 1:58
  som andra liberala demokratier
 • 1:58 - 2:01
  men med fokus på
  att hålla ett öppet sinne
 • 2:01 - 2:03
  för nyskapande idéer från samhället.
 • 2:03 - 2:07
  Så kan våra skolor och företag
  vara öppna ännu idag,
 • 2:07 - 2:08
  det blev ingen lockdown,
 • 2:08 - 2:11
  det har gått en månad
  utan några bekräftade fall lokalt.
 • 2:12 - 2:13
  Så den snabba delen.
 • 2:13 - 2:16
  Varje dag håller vårt
  centrala epidemi-center, CECC,
 • 2:16 - 2:19
  en presskonferens som alltid direktsänds
 • 2:19 - 2:21
  och vi jobbar med journalisterna,
 • 2:21 - 2:23
  de svarar alla frågor från journalisterna
 • 2:23 - 2:25
  och när det kommer en ny idé
  från den sociala sektorn
 • 2:25 - 2:28
  kan vem som helst ringa 1922
 • 2:28 - 2:30
  och dela den idén med CECC.
 • 2:30 - 2:33
  Till exempel var det en dag i april
 • 2:33 - 2:36
  då en ung pojke sade
  att han inte ville gå till skolan
 • 2:36 - 2:38
  för hans kompisar skulle skratta åt honom
 • 2:38 - 2:40
  för han hade bara ett rosa munskydd.
 • 2:40 - 2:42
  Redan nästa dag
 • 2:42 - 2:46
  började alla på CECC:s presskonferens
  använda rosa munskydd,
 • 2:46 - 2:49
  så att alla lärde sig
  om könskonventionalism.
 • 2:49 - 2:51
  Den här typen av snabbt responssystem
 • 2:51 - 2:54
  bygger förtroende mellan regering
  och det civila samhället.
 • 2:54 - 2:56
  Den andra delen handlar om rättvisa.
 • 2:56 - 2:59
  Att se till att alla kan använda
  deras sjukförsäkringskort
 • 2:59 - 3:01
  för att hämta ut munskydd från apoteken.
 • 3:01 - 3:04
  Vi publicerar inte bara lagerförrådet
  av munskydd i alla apotek,
 • 3:04 - 3:05
  6000 av dem,
 • 3:06 - 3:08
  vi publicerar det var 30:e sekund.
 • 3:08 - 3:12
  Det är därför våra kommunala hackers,
  våra digitala civilingenjörer
 • 3:12 - 3:16
  byggde mer än 100 verktyg
  som möjliggör för folk att se kartor
 • 3:16 - 3:20
  eller för blinda personer
  att prata med röstassistenter.
 • 3:20 - 3:23
  Alla ges åtkomst till information
 • 3:23 - 3:26
  om vilka apotek i närheten
  som fortfarande har munskydd.
 • 3:26 - 3:29
  Och eftersom den vanliga
  nationella sjukförsäkringen
 • 3:29 - 3:32
  täcker mer än 99,9% av sjukvården
 • 3:32 - 3:33
  kan folk som har symptom
 • 3:33 - 3:36
  sätta på sig sitt munskydd,
 • 3:36 - 3:37
  gå till en hälsocentral
 • 3:37 - 3:39
  med vetskapen att de får
  rättvis behandling
 • 3:39 - 3:41
  utan någon ekonomisk börda.
 • 3:41 - 3:43
  Så man utvecklade en dashboard
 • 3:43 - 3:45
  som låter alla se
  att vårt lager faktiskt växer,
 • 3:46 - 3:48
  och om det finns över- eller underskott,
 • 3:48 - 3:50
  så att vi utvecklar systemet tillsammans
 • 3:50 - 3:53
  med apoteken, med hela samhället.
 • 3:53 - 3:55
  Så baserat på denna analys
 • 3:55 - 3:59
  visar vi att det var en peak på 70 procent
 • 3:59 - 4:03
  och resterande 20 procent
  var oftast unga, som jobbar långa dagar.
 • 4:03 - 4:06
  När de slutar jobbet
  var apoteken stängda.
 • 4:06 - 4:08
  Så vi jobbar tillsammans
  med livsmedelsaffärer
 • 4:08 - 4:11
  så att man kan hämta ut
  munskydd när som helst,
 • 4:11 - 4:12
  24 timmar om dygnet.
 • 4:12 - 4:14
  Så vi säkerställer rättvisa
 • 4:14 - 4:17
  baserat på feedbacken
  från den digitala demokratin.
 • 4:17 - 4:21
  Slutligen vill jag medge
  att det här är en stressig tid.
 • 4:21 - 4:23
  Folk känner sig rädda, arga,
 • 4:23 - 4:24
  det är mycket panikköp,
 • 4:24 - 4:27
  många konspirationsteorier
  i alla ekonomier.
 • 4:27 - 4:29
  Och i Taiwan
 • 4:29 - 4:31
  är vår motstrategi mycket enkel.
 • 4:31 - 4:34
  Den kallas "humor framför rykte".
 • 4:34 - 4:37
  När det var panikköp
  av näsdukar till exempel,
 • 4:37 - 4:39
  gick det ett rykte som sade:
 • 4:39 - 4:41
  "Åh, vi stimulerar massproduktion,
 • 4:41 - 4:42
  det är samma material som näsdukar
 • 4:42 - 4:45
  så snart blir det slut på näsdukar".
 • 4:45 - 4:49
  Och vår statsminister visade
  en bild i form av en meme,
 • 4:49 - 4:51
  som jag bara måste dela med er,
 • 4:51 - 4:52
  med mycket stora bokstäver.
 • 4:52 - 4:55
  Han visar sin rumpa,
 • 4:55 - 4:57
  vickar på den lite grann,
 • 4:57 - 4:59
  och den stora texten säger:
 • 4:59 - 5:02
  "Var och en av oss
  har bara ett par skinkor".
 • 5:02 - 5:05
  Och självklart visar den seriösa tabellen
 • 5:05 - 5:08
  att näsdukar kom
  från Sydafrikanskt material
 • 5:08 - 5:10
  medan munskydd
  kom från lokalt material,
 • 5:10 - 5:12
  och det är ingen risk
  att ökad produktion av det ena
 • 5:12 - 5:15
  skulle skada produktionen av det andra.
 • 5:15 - 5:17
  Så den blev fullständigt viral.
 • 5:17 - 5:19
  Och på grund av det
  ebbade panikköpandet ut
 • 5:19 - 5:21
  på en dag eller två.
 • 5:21 - 5:24
  Till slut upptäckte vi att den
  som spred ryktet från första början
 • 5:24 - 5:26
  var försäljaren av näsdukar.
 • 5:26 - 5:29
  Och det här är inte den enda
  chocken på sociala medier.
 • 5:29 - 5:30
  Varenda dag
 • 5:30 - 5:32
  blir den dagliga presskonferensen översatt
 • 5:32 - 5:34
  av taleshunden för
  hälso- och välfärdsdepartementet,
 • 5:34 - 5:37
  som översätte många saker.
 • 5:37 - 5:41
  Till exempel, vårt fysiska avståndstagande
  formuleras som:
 • 5:41 - 5:44
  "Om du är utomhus,
  håll två hundlängders avstånd,
 • 5:44 - 5:47
  om du är inomhus,
  tre hundlängders avstånd", och så vidare.
 • 5:47 - 5:49
  Och regler kring handtvätt, och så vidare.
 • 5:49 - 5:51
  Eftersom allt det här går viralt
 • 5:51 - 5:54
  måste vi se till att saklig humor
  sprids snabbare än rykten.
 • 5:54 - 5:57
  Och de fungerar som ett vaccin,
  som medicinering
 • 5:57 - 5:59
  så att när folk ser konspirationsteorierna
 • 5:59 - 6:01
  blir R0-värdet av det under 1
 • 6:01 - 6:04
  vilket betyder att de idéerna inte sprids.
 • 6:04 - 6:07
  Jag har bara en genomgång på fem minuter,
 • 6:07 - 6:09
  resten går till er frågestund
 • 6:09 - 6:11
  men läs gärna mer
 • 6:11 - 6:13
  om Taiwans strategi mot corona
 • 6:13 - 6:15
  på taiwancanhelp.us.
 • 6:15 - 6:17
  Tack.
 • 6:19 - 6:21
  DB: Det är fantastiskt.
 • 6:21 - 6:25
  Och jag älskar detta "humor mot rykte".
 • 6:26 - 6:28
  Problemet här i USA är kanske
 • 6:28 - 6:33
  att ryktena verkar färdas
  snabbare än någon respons,
 • 6:33 - 6:35
  humorösa eller ej.
 • 6:35 - 6:38
  Hur bemästrar ni den aspekten i Taiwan?
 • 6:40 - 6:42
  AT: Vi upptäckte att, självklart,
 • 6:42 - 6:45
  humor betyder underförstått
  att det finns en överföring
 • 6:45 - 6:49
  av upprördhet, av ilska.
 • 6:49 - 6:53
  Som ni kan se, till exempel
  i vår statsministers exempel
 • 6:53 - 6:55
  driver han med sig själv.
 • 6:55 - 6:59
  Han skämtar inte på andras bekostnad.
 • 6:59 - 7:00
  Och det här var nyckeln.
 • 7:00 - 7:02
  För folk tycker det är jätteroligt,
 • 7:02 - 7:03
  de delar det,
 • 7:03 - 7:06
  men utan ondskefullt uppsåt.
 • 7:06 - 7:08
  Folk kommer ihåg nyttolasten,
 • 7:08 - 7:11
  tabellen om material som används
  för att producera munskydd,
 • 7:11 - 7:13
  mycket lättare.
 • 7:13 - 7:17
  Om de gör ett skämt
  som exkluderar grupper i samhället
 • 7:17 - 7:20
  så skulle den gruppen
  självklart bli förargad
 • 7:20 - 7:22
  och då skapar vi splittringar
 • 7:22 - 7:24
  snarare än prosocialt beteende.
 • 7:24 - 7:27
  Så humorn på ingens bekostnad,
 • 7:27 - 7:30
  ingen samhällsgrupp exkluderad,
 • 7:30 - 7:32
  det var nyckeln tror jag.
 • 7:34 - 7:35
  DB: Det är fantastiskt
 • 7:35 - 7:41
  också för att Taiwan har så nära band
  med ursprungsplatsen för det här.
 • 7:41 - 7:42
  AT: Folkrepubliken Kina.
 • 7:42 - 7:43
  DB: Fastlandet.
 • 7:43 - 7:47
  Med tanke på de nära ekonomiska banden,
 • 7:47 - 7:51
  hur överlever ni den typen av splittring?
 • 7:53 - 7:56
  AT: Jag menar att i detta nu,
 • 7:56 - 8:00
  nästan en månad utan
  några bekräftade fall lokalt,
 • 8:00 - 8:01
  så går det bra.
 • 8:01 - 8:03
  Och det vi gör är, i grunden,
 • 8:03 - 8:07
  att reagera snabbare än någon annan.
 • 8:07 - 8:09
  Vi började reagera förra året,
 • 8:09 - 8:13
  medan nästan alla andra reagerade i år.
 • 8:13 - 8:16
  Vi försökte varna världen
  förra året, men ändå ...
 • 8:16 - 8:17
  Så i vilket fall
 • 8:17 - 8:20
  är poängen att om man börjar tidigt nog
 • 8:20 - 8:23
  så vet man att gränskontrollen
 • 8:23 - 8:29
  blir huvudplatsen för karantän
  för alla återvändande resenärer,
 • 8:29 - 8:32
  istället för att vänta
  till en spridning i samhället
 • 8:32 - 8:36
  där ännu mer inskränkande metoder
  på mänskliga rättigheter
 • 8:36 - 8:38
  antagligen måste användas
  på ett eller annat sätt.
 • 8:38 - 8:42
  Så i Taiwan har vi inte
  deklarerat en nödsituation.
 • 8:42 - 8:44
  Grundlagen gäller oupphörligen.
 • 8:44 - 8:47
  Varje åtgärd som regeringen därför vidtar
 • 8:47 - 8:50
  kan också tillämpas utanför corona-tider.
 • 8:50 - 8:52
  Det tvingar oss att utvecklas.
 • 8:52 - 8:56
  Ungefär som föreställningen
  att "vi är en öppen liberal demokrati"
 • 8:56 - 8:58
  hindrade oss från att göra nedstängningar.
 • 8:58 - 9:02
  Därför utvecklade vi humor mot rykte
 • 9:02 - 9:04
  för den enkla vägen ut,
  borttagning av yttranden online,
 • 9:04 - 9:06
  är inte tillgänglig för oss.
 • 9:06 - 9:09
  Vår modells kännetecken,
  inga nedstängningar,
 • 9:10 - 9:13
  hindrade oss också
  från att göra några
 • 9:13 - 9:17
  alltför integritetskränkande
  responssystem.
 • 9:17 - 9:18
  Så vi måste improvisera vid gränsen,
 • 9:18 - 9:21
  och se till att vi har tillräckligt många
 • 9:21 - 9:24
  karantänhotell eller
  så kallade digitala stängsel,
 • 9:24 - 9:29
  där din telefon är ansluten
  till närliggande centraler
 • 9:29 - 9:33
  och de ser till att om den går utanför
  en radie på 15 meter eller så,
 • 9:33 - 9:38
  så skickas ett SMS till föreståndarna
  eller till polisen och så vidare.
 • 9:38 - 9:41
  Men eftersom vi fokuserar
  alla dessa åtgärder till gränsen
 • 9:41 - 9:44
  så kan den stora majoriteten
  leva ett normalt liv.
 • 9:45 - 9:47
  DB: Låt oss prata om det lite grann.
 • 9:47 - 9:49
  Så gå igenom de digitala verktygen
 • 9:50 - 9:52
  och hur de anpassades för COVID.
 • 9:53 - 9:54
  AT: Ja.
 • 9:54 - 9:58
  Det finns tre delar
  som jag just sammanfattade.
 • 9:58 - 10:01
  Den första är det kollektiva
  intelligenssystemet.
 • 10:01 - 10:02
  Genom online-forum
 • 10:02 - 10:06
  som vi designade
  med avsaknad av svarsknappar,
 • 10:06 - 10:09
  för vi ser att när det finns svarsknappar
 • 10:09 - 10:13
  så fokuserar folk på varandras
  ansikten istället för på texten
 • 10:13 - 10:15
  och utan svarsknappar
 • 10:15 - 10:17
  kan man få kollektiv intelligens
 • 10:17 - 10:22
  att jobba fram ett grovt samförstånd
  kring vart man är på väg
 • 10:22 - 10:24
  med responsstrategierna.
 • 10:24 - 10:26
  Så vi använder många slags ny teknik,
 • 10:26 - 10:27
  till exempel Polis,
 • 10:27 - 10:30
  vilket är i grunden ett forum
  som låter dig rösta för eller emot
 • 10:30 - 10:33
  varandras känslor,
 • 10:33 - 10:35
  men med realtids-grupperingar,
 • 10:35 - 10:38
  så att om du går till cohack.tw
 • 10:38 - 10:40
  ser du sex sådana konversationer
 • 10:40 - 10:43
  som pratar om hur man ska skydda
  de mest utsatta personerna,
 • 10:43 - 10:44
  hur göra en smidig övergång,
 • 10:44 - 10:48
  hur göra en rättvis
  fördelning av förråd och så vidare.
 • 10:48 - 10:50
  Och folk kan göra sina idéer hörda
 • 10:50 - 10:53
  och rösta för eller emot andras idéer.
 • 10:53 - 10:56
  Men knepet är att vi visar folk
  de främsta splittrande åsikterna
 • 10:56 - 10:58
  och de främsta gemensamma,
 • 10:58 - 11:00
  och vi använder bara de idéer
 • 11:00 - 11:03
  som kan övertyga alla olika åsiktsgrupper.
 • 11:03 - 11:07
  Så folk uppmuntras att posta
  mer sovrande, mer nyanserade idéer
 • 11:07 - 11:10
  och de upptäcker
  att på slutet av konsultationen,
 • 11:10 - 11:13
  att alla faktiskt håller med om det mesta,
 • 11:13 - 11:15
  med sina grannar kring de flesta frågor.
 • 11:15 - 11:18
  Och det är det vi kallar
  det sociala mandatet,
 • 11:18 - 11:19
  det demokratiska mandatet,
 • 11:19 - 11:23
  som sedan informerar vår utveckling
  av anti-coronavirus-strategin
 • 11:23 - 11:26
  och hjälper världen med sådana verktyg.
 • 11:26 - 11:27
  Så detta är den första delen,
 • 11:27 - 11:30
  det kallas att måttfullt lyssna
  efter ett grovt samförstånd.
 • 11:30 - 11:34
  Den andra delen som jag redan tagit upp
  är distribuerad databasteknik,
 • 11:34 - 11:36
  där alla kan gå
  till ett närliggande apotek,
 • 11:36 - 11:40
  visa upp sitt försäkringskort,
  köpa nio munskydd, tio om du är ett barn
 • 11:40 - 11:43
  och se det apotekets
  lagernivå på sin telefon
 • 11:43 - 11:47
  faktiskt sjunka med nio eller tio
  inom några minuter.
 • 11:47 - 11:49
  Och om det ökar med nio eller tio
 • 11:49 - 11:51
  så ringer man självklart 1922
 • 11:51 - 11:53
  och rapporterar att något skumt pågår.
 • 11:53 - 11:55
  Men det här är
  deltagande ansvarsskyldighet.
 • 11:55 - 11:57
  Det här publiceras var 30:e sekund.
 • 11:57 - 11:59
  Så alla håller varandra ansvariga
 • 11:59 - 12:01
  och det ökar förtroendet massivt.
 • 12:01 - 12:05
  Och slutligen, den tredje,
  den om humor mot rykte.
 • 12:05 - 12:07
  Jag tror att det viktiga att se här
 • 12:07 - 12:11
  är att när det pågår en trendande
  desinformation eller konspirationsteori
 • 12:11 - 12:13
  så svarar man med ett humoristiskt paket
 • 12:13 - 12:15
  inom två timmar.
 • 12:15 - 12:17
  Vi har upptäckt,
  om vi svarar inom två timmar
 • 12:18 - 12:22
  ser fler människor vaccinationen
  istället för konspirationsteorin.
 • 12:22 - 12:25
  Men om man svarar fyra timmar
  eller en dag senare
 • 12:25 - 12:26
  så är loppet förlorat.
 • 12:26 - 12:30
  Man kan inte kontra det med humor längre,
 • 12:30 - 12:33
  man måste bjuda in personen
  som spred de meddelandena
 • 12:33 - 12:35
  till en gemensam workshop.
 • 12:35 - 12:37
  Men vi är okej med det också.
 • 12:38 - 12:39
  DB: Din fart är otrolig.
 • 12:39 - 12:42
  Jag ser att Whitney är med oss
  och har några frågor.
 • 12:43 - 12:45
  Whitney Pennington Rodgers: Det stämmer,
 • 12:45 - 12:47
  vi har några redan från publiken.
 • 12:47 - 12:48
  Hej där, Audrey.
 • 12:48 - 12:52
  Och vi börjar med en
  från vår gruppmedlem Michael Backes.
 • 12:52 - 12:56
  Han undrar hur länge har
  humor mot rykte varit en strategi
 • 12:56 - 12:57
  som ni har använt?
 • 12:57 - 12:59
  Ursäkta mig.
 • 12:59 - 13:01
  "Hur länge har
  humor mot rykte-strategin använts?
 • 13:01 - 13:05
  Använde ni er av komiker
  för att skapa humorn?"
 • 13:06 - 13:07
  AT: Ja, definitivt.
 • 13:07 - 13:10
  Komiker är våra mest värdefulla kollegor.
 • 13:10 - 13:16
  Och varje departement har ett team
  av vad vi kallar delaktighets-tjänstemän
 • 13:16 - 13:19
  ansvariga för att skapa engagemang
  inom trendande ämnen.
 • 13:19 - 13:22
  och det är en grupp
  med mer än 100 personer nu
 • 13:22 - 13:25
  Vi träffas varje månad
  och även varannan vecka
 • 13:25 - 13:26
  gällande specifika ämnen.
 • 13:26 - 13:31
  Så har det varit sedan sent 2016,
 • 13:31 - 13:35
  men det var inte förrän vår förra
  talesperson, Kolas Yotaka,
 • 13:35 - 13:38
  gick med för runt ett och ett halvt år sen
 • 13:38 - 13:40
  som professionella komiker
  kom med i gruppen.
 • 13:40 - 13:47
  Innan dess handlade det mer om
  att bjuda in de personer som postade
 • 13:47 - 13:51
  citat som: "Vårt deklarationssystem
  är explosivt ovänligt",
 • 13:51 - 13:53
  och trendar,
 • 13:53 - 13:55
  så innan dess bjöd DT-männen
  bara in dom personerna.
 • 13:56 - 13:57
  Alla som klagar
 • 13:57 - 13:59
  på finansministerns
  deklarationssystem
 • 13:59 - 14:02
  blir inbjudna till ett samarbete
  om det deklarationssystemet.
 • 14:02 - 14:04
  Så innan var det så.
 • 14:04 - 14:07
  Men Kolas Yotaka och
  statsminister Su Tseng-chang sade
 • 14:07 - 14:09
  vore det inte bättre
  och vi når fler människor
 • 14:09 - 14:12
  om vi lägger till bilder
  på hundar och katter?
 • 14:12 - 14:15
  Så det har gjorts i ett och ett halvt år.
 • 14:17 - 14:20
  WPR: Absolut, jag tror det gör
  en stor skillnad bara att se dem
 • 14:20 - 14:23
  utan att vara del av
  tankeprocessen bakom det.
 • 14:23 - 14:28
  Och vi har en annan fråga här
  från G. Ryan Ansin.
 • 14:29 - 14:32
  Han undrar: "Hur skulle du
  ranka förtroendenivån
 • 14:32 - 14:34
  din gemenskap hade innan pandemin
 • 14:34 - 14:36
  för att regeringen ska ha en chans
 • 14:36 - 14:38
  att kontrollera krisen ordentligt?"
 • 14:39 - 14:42
  AT: Jag skulle säga
  att en gemenskap litar på varandra.
 • 14:42 - 14:45
  Och det är den
  digitala demokratins huvudpoäng.
 • 14:45 - 14:48
  Det handlar inte om att folk
  litar mer på regeringen.
 • 14:48 - 14:51
  Det handlar om att regeringen
  litar mer på folket,
 • 14:51 - 14:53
  att göra staten synlig för medborgaren,
 • 14:53 - 14:55
  inte medborgaren synlig för staten
 • 14:55 - 14:57
  vilket vore en annan regim.
 • 14:57 - 14:59
  Så att göra staten synlig för folket
 • 14:59 - 15:01
  skapar inte alltid mer förtroende
 • 15:01 - 15:04
  för du kan se något fel,
  något som saknas,
 • 15:04 - 15:07
  något explosivt ovänligt
  för användarupplevelsen,
 • 15:07 - 15:08
  och så vidare, med staten.
 • 15:08 - 15:12
  Så det leder inte nödvändigtvis
  till mer förtroende från regeringen.
 • 15:12 - 15:14
  Ursäkta, från medborgaren till regeringen.
 • 15:14 - 15:18
  Men det leder alltid till mer förtroende
  mellan den sociala sektorns aktörer.
 • 15:18 - 15:21
  Så jag skulle säga
  att förtroendenivån mellan de
 • 15:21 - 15:23
  som jobbar med, till exempel,
 • 15:23 - 15:26
  läkare,
 • 15:26 - 15:29
  och personer som jobbar
  med pandemi-respons,
 • 15:29 - 15:31
  personer som framställer munskydd
 • 15:31 - 15:32
  och så vidare,
 • 15:32 - 15:33
  alla dessa personer,
 • 15:33 - 15:35
  förtroendenivån mellan dem är mycket hög.
 • 15:35 - 15:38
  Och de litar inte alltid på regeringen.
 • 15:38 - 15:42
  Men vi behöver inte det
  för en framgångsrik respons.
 • 15:42 - 15:44
  Om du frågar en slumpvald person på gatan
 • 15:44 - 15:48
  kommer de säga att Taiwan
  presterar så bra tack vare folket.
 • 15:48 - 15:50
  När CECC säger åt oss att använda munskydd
 • 15:50 - 15:51
  så använder vi munskydd.
 • 15:51 - 15:53
  När CECC säger åt oss att inte göra det,
 • 15:53 - 15:55
  om man håller fysiskt avstånd,
 • 15:55 - 15:57
  så använder vi munskydd ändå.
 • 15:57 - 15:58
  Så på grund av det
 • 15:58 - 16:02
  tror jag att det är förtroendet
  mellan den sociala sektorns aktörer
 • 16:02 - 16:04
  som är nyckeln till responsen.
 • 16:06 - 16:09
  WPR: Jag kommer tillbaka snart
  med mer frågor,
 • 16:09 - 16:11
  men jag låter er fortsätta ert samtal.
 • 16:11 - 16:13
  AT: Härligt.
 • 16:13 - 16:17
  DB: Tja, helt klart var en del
  av förtroendet för regeringen
 • 16:17 - 16:22
  kanske inte där under Solrosrörelsen 2014.
 • 16:22 - 16:25
  Så berätta för mig om det
 • 16:25 - 16:30
  och hur det ledde fram till
  den här digitala transformationen.
 • 16:32 - 16:33
  AT: Verkligen.
 • 16:33 - 16:39
  Före mars 2014, om du frågade
  en slumpvis vald person på gatan i Taiwan
 • 16:39 - 16:43
  om huruvida det är möjligt
  för en minister - som mig -
 • 16:43 - 16:47
  att ha sitt kontor i en park,
  bokstavligt talat en park,
 • 16:47 - 16:50
  vem som helst kan gå in
  och prata med mig i 40 minuter åt gången,
 • 16:50 - 16:53
  jag finns i parken just nu,
  det sociala innovationslabbet,
 • 16:53 - 16:55
  så skulle de säga
  att det är galet, eller hur?
 • 16:55 - 16:57
  Inga tjänstemän jobbar så.
 • 16:57 - 17:01
  Men det berodde på att
 • 17:01 - 17:03
  hundratals unga aktivister,
  de flesta av dem studenter,
 • 17:03 - 17:06
  ockuperade den lagstiftande församlingen
  den 18 mars 2014,
 • 17:06 - 17:11
  för att uttrycka sitt oerhörda motstånd
  mot ett föreslaget handelsavtal med Peking
 • 17:11 - 17:15
  och det hemlighetsfulla sättet
  som det trycktes igenom riksdagen
 • 17:15 - 17:17
  av Kuomintang, det då regerande partiet.
 • 17:17 - 17:19
  Så motståndarna krävde, helt enkelt,
 • 17:19 - 17:21
  att det avtalet skulle strykas
 • 17:21 - 17:24
  och att regeringen skulle införa
  en mer synlig beslutsprocess.
 • 17:25 - 17:27
  Och det fick brett stöd av allmänheten.
 • 17:27 - 17:30
  Det slutade drygt tre veckor senare
 • 17:30 - 17:33
  när regeringen lovade och gick med på
 • 17:33 - 17:37
  de fyra kraven gällande
  insyn i lagstiftningen.
 • 17:37 - 17:40
  En enkät efter ockupationen
 • 17:40 - 17:43
  visade att mer än 75 procent
  var fortsatt missnöjda
 • 17:43 - 17:45
  med den styrande regeringen,
 • 17:45 - 17:49
  skildrar förtroendekrisen som var
  orsakad av bråket om handelsavtalet.
 • 17:49 - 17:51
  För att täta den här sprickan
  och kommunicera bättre
 • 17:51 - 17:53
  med vanliga medborgare
 • 17:53 - 17:56
  sökte administrationen upp de människor
  som stödde ockupanterna,
 • 17:57 - 17:59
  till exempel g0v-samfundet,
 • 17:59 - 18:02
  som har strävat efter
  att förbättra regeringsinsyn
 • 18:02 - 18:04
  genom utvecklandet av open source-verktyg.
 • 18:04 - 18:07
  Jaclyn Tsai, en minister vid den tiden,
 • 18:07 - 18:09
  deltog i vårt hackathon
 • 18:09 - 18:12
  och föreslog grundandet
  av nyskapande plattformar
 • 18:12 - 18:15
  med online-samhället
  för utbyte av policyidéer.
 • 18:15 - 18:18
  Ett experiment som hette vTaiwan föddes,
 • 18:18 - 18:21
  som i början använde verktyg som Polis
 • 18:21 - 18:25
  som tillät "för" eller "emot"
  utan svarsknapp
 • 18:25 - 18:29
  som visar folks grova samtycke
  kring frågor som crowdfunding,
 • 18:29 - 18:31
  närmare bestämt
  delägarbaserad crowdfunding,
 • 18:31 - 18:35
  distansarbete och många andra
  cyberrelaterade lagstiftningar
 • 18:35 - 18:38
  som det inte finns något
  fackförbund eller förening för.
 • 18:38 - 18:40
  Och det blev mycket framgångsrikt.
 • 18:40 - 18:43
  De löste Uber-problemet, till exempel,
 • 18:43 - 18:45
  och nu kan man ringa en Uber -
 • 18:45 - 18:48
  jag ringde en Uber nu i veckan -
 • 18:48 - 18:51
  men iallafall, de verkar som taxibilar.
 • 18:51 - 18:54
  De startade ett lokalt taxibolag, Q Taxi,
 • 18:54 - 18:58
  därför att folk på plattformen
  brydde sig om försäkring,
 • 18:58 - 18:59
  de bryr sig om registrering,
 • 18:59 - 19:03
  de bryr sig om alla sorters skydd
  för passagerare, och så vidare.
 • 19:03 - 19:06
  Så vi ändrade taxiregleringarna
 • 19:06 - 19:09
  och nu är Uber
  som vilket taxibolag som helst
 • 19:09 - 19:11
  tillsammans med de andra kooperativen.
 • 19:12 - 19:14
  DB: Så man kan säga att ni på ett sätt
 • 19:14 - 19:19
  crowdsourcar lagar
  som sedan blir lagar.
 • 19:19 - 19:22
  AT: Ja, läs mer på crowd.law.
 • 19:22 - 19:23
  Det är en riktig webbsida.
 • 19:25 - 19:29
  DB: Vissa kanske skulle säga
  att det här verkar enklare
 • 19:29 - 19:32
  för att Taiwan är en ö,
 • 19:32 - 19:35
  att det hjälper er att kontrollera COVID,
 • 19:35 - 19:37
  att stödja social sammanhållning,
 • 19:37 - 19:41
  kanske det är ett mindre land än andra.
 • 19:41 - 19:45
  Tror du att det här kan
  användas utanför Taiwan?
 • 19:46 - 19:47
  AT: Tja, först och främst,
 • 19:47 - 19:50
  23 miljoner människor är ändå
  ganska många människor.
 • 19:50 - 19:52
  Det är ingen stad,
 • 19:52 - 19:56
  som vissa säger, du vet:
  "Taiwan är en stads-stat".
 • 19:56 - 20:00
  Tja, 23 miljoner människor,
  inte direkt en stads-stat.
 • 20:00 - 20:02
  Och vad jag vill komma till
 • 20:02 - 20:07
  är att den höga invånartätheten
  och en blandning av kulturer -
 • 20:07 - 20:09
  vi har mer än 20 nationella språk -
 • 20:09 - 20:14
  leder inte nödvändigtvis till en
  social sammanhållning, som du sade.
 • 20:14 - 20:19
  Jag tycker snarare det är
  alla ministrars ödmjukhet
 • 20:19 - 20:22
  i anti-corona-responsen.
 • 20:22 - 20:27
  De visade alla en attityd av:
  "Vi lärde oss saker från SARS" –
 • 20:27 - 20:30
  många av dem var ansvariga
  för SARS på den tiden,
 • 20:31 - 20:33
  men det var klassisk epidemiologi.
 • 20:33 - 20:36
  Det här är SARS 2.0,
  det har annorlunda egenskaper.
 • 20:36 - 20:38
  Och verktygen vi använder
  är annorlunda,
 • 20:38 - 20:40
  på grund av den
  digitala transformationen.
 • 20:40 - 20:43
  Så vi är här för att lära oss
  tillsammans med medborgarna.
 • 20:43 - 20:46
  Vår vicepresident på den tiden,
 • 20:46 - 20:48
  doktor Chen Chien-jen, en akademiker,
 • 20:48 - 20:52
  skrev bokstavligt talat
  textboken om epidemiologi.
 • 20:52 - 20:54
  Ändå säger han:
 • 20:54 - 20:57
  "Vad jag ska göra är att spela in
  ett MOOC online",
 • 20:57 - 20:59
  en intensivkurs om epidemiologi,
 • 20:59 - 21:00
  som jag tror hade
 • 21:01 - 21:03
  mer än 20 000 personer
  anmälda första dagen,
 • 21:03 - 21:04
  jag var bland dem,
 • 21:04 - 21:06
  för att lära mig viktiga idéer
 • 21:06 - 21:10
  som R0 och den basala spridningen
 • 21:10 - 21:13
  och hur de olika åtgärderna fungerar,
 • 21:13 - 21:15
  och sedan bad de folk att vara innovativa.
 • 21:15 - 21:19
  Om man kommer på ett nytt sätt
  som vicepresidenten inte hade tänkt på,
 • 21:19 - 21:21
  bara ring 1922,
 • 21:21 - 21:24
  så blir din idé nästa dags presskonferens.
 • 21:24 - 21:27
  Det här är den strategi
  för samarbetsinlärning
 • 21:27 - 21:31
  som jag tror, mer än något annat,
  gjorde social sammanhållning möjlig,
 • 21:31 - 21:32
  som man säger.
 • 21:32 - 21:36
  Men det här är mer ett robust
  civilt samhälle snarare än ett enhetligt.
 • 21:36 - 21:38
  Det finns ingen enhetlighet alls i Taiwan,
 • 21:38 - 21:40
  alla har rätt till sina egna idéer,
 • 21:40 - 21:42
  och alla sociala innovationer,
 • 21:42 - 21:44
  allt från att använda
  en traditionell riskokare
 • 21:44 - 21:47
  till att desinficera munskyddet,
 • 21:47 - 21:49
  till rosa munskydd, och så vidare,
 • 21:49 - 21:52
  det finns en mångfald
  av mycket intressanta idéer
 • 21:52 - 21:54
  som blir förstärkta
  av den dagliga presskonferensen.
 • 21:56 - 21:58
  DB: Det är vackert.
 • 21:59 - 22:01
  Nu – åh, Whitney är tillbaka,
 • 22:01 - 22:03
  så jag låter henne ställa nästa fråga.
 • 22:04 - 22:07
  WPR: Visst, vi har
  några fler frågor på ingång.
 • 22:07 - 22:10
  En från vår gruppmedlem Aria Bendix.
 • 22:10 - 22:14
  Aria frågade: "Hur försäkrar ni er om
  att digitala kampanjer agerar snabbt,
 • 22:14 - 22:16
  utan att offra noggrannhet?
 • 22:16 - 22:20
  I USA fanns en rädsla för
  att framkalla rädsla för COVID-19
 • 22:20 - 22:21
  i början av januari".
 • 22:23 - 22:25
  AT: Det här är en jättebra fråga.
 • 22:25 - 22:32
  De flesta vetenskapliga idéer
  om COVID-19 utvecklas, eller hur?
 • 22:32 - 22:37
  Munskyddens effektivitet, till exempel,
  är ett mycket bra exempel
 • 22:37 - 22:42
  för de olika kännetecknen
  för tidigare luftvägssjukdomar
 • 22:42 - 22:44
  svarar olika på munskyddet.
 • 22:44 - 22:46
  Så våra digitala kampanjer
 • 22:46 - 22:50
  fokuserar på tanken att få igenom
  det grova samförståndet.
 • 22:50 - 22:53
  Så egentligen är det
  en spegling av samhället,
 • 22:53 - 22:57
  genom Polis, genom Slido,
  genom den förenade plattformen,
 • 22:57 - 22:59
  de olika verktyg
  som vTaiwan har utvecklat.
 • 22:59 - 23:03
  Vi vet att folk känner
  ett grovt samförstånd kring saker
 • 23:03 - 23:06
  och vi svarar till samhället och säger:
 • 23:06 - 23:07
  "Så här känner ni alla
 • 23:07 - 23:10
  och det här är vad vi gör
  för att svara på era känslor."
 • 23:10 - 23:13
  Och den vetenskapliga enigheten
  utvecklas fortfarande
 • 23:13 - 23:14
  men vi vet att, till exempel,
 • 23:14 - 23:18
  folk känner att användandet
  av ett munskydd skyddar dig mest
 • 23:18 - 23:21
  för att det påminner dig om
  att inte röra vid ansiktet
 • 23:21 - 23:22
  och tvätta händerna ordentligt.
 • 23:22 - 23:25
  Och dessa, bortsett från allt annat,
 • 23:25 - 23:27
  är de två saker som alla håller med om.
 • 23:27 - 23:29
  Så vi drar bara nytta av det och säger:
 • 23:29 - 23:31
  "Okej, tvätta händerna ordentligt,
 • 23:31 - 23:32
  och vidrör inte ansiktet,
 • 23:32 - 23:34
  och använda munskydd
  påminner dig om det".
 • 23:34 - 23:36
  Och det låter oss bryta igenom
 • 23:36 - 23:39
  den sortens ideologiskt laddade debatter
 • 23:39 - 23:43
  och fokusera på vad folk
  i allmänhet håller med varandra om.
 • 23:43 - 23:47
  På så vis agerar vi snabbt
  utan att offra vetenskaplig noggrannhet.
 • 23:49 - 23:53
  WPR: Och nästa fråga hör också ihop
  med det här känns det som.
 • 23:53 - 23:56
  Det är en fråga från
  en anonym gruppmedlem.
 • 23:56 - 23:58
  "Tror du att några av era policys
 • 23:58 - 24:02
  kan användas i USA under
  den nuvarande Trump-regeringen?"
 • 24:02 - 24:03
  AT: Ganska många, faktiskt.
 • 24:03 - 24:08
  Vi jobbar med många stater
  i USA och utomlands
 • 24:08 - 24:13
  på vad vi kallar "epicentret
  av diplomatins epicentrum". (Skrattar)
 • 24:13 - 24:16
  Så vad vi i grunden gör är att,
 • 24:16 - 24:18
  till exempel så fanns det
  en chatbot i Taiwan
 • 24:19 - 24:22
  som låter dig, men framför allt
  folk i hemkarantän,
 • 24:22 - 24:24
  fråga chatboten vad som helst.
 • 24:24 - 24:27
  Och om det finns en vetenskaplig rådgivare
 • 24:27 - 24:29
  som redan skrivit
  ett svar på en vanlig fråga
 • 24:29 - 24:31
  så svarar bara chatboten med det,
 • 24:31 - 24:34
  men annars ringer de till
  vetenskapliga rådgivningsnämnden
 • 24:34 - 24:37
  och skriver ett lättförståeligt svar,
 • 24:37 - 24:41
  och taleshunden översätter det
  till en gulligt hundmeme.
 • 24:41 - 24:43
  Så den här feedbackcykeln
 • 24:43 - 24:47
  som folk lätt hittar, får åtkomst till
  och kan fråga en vetenskapsman,
 • 24:47 - 24:50
  och ett öppet API
  som tillåter röststyrning
 • 24:50 - 24:54
  och andra tredjepartsutvecklare
  att komma med,
 • 24:54 - 24:57
  tas väl emot i många stater i USA
 • 24:57 - 24:59
  och jag tror att många implementerar det.
 • 24:59 - 25:03
  Och innan World Health Assembly,
  tre dagar innan tror jag,
 • 25:03 - 25:08
  så höll vi ett möte 14 länder emellan,
 • 25:08 - 25:09
  ungefär som ett för-WHA,
 • 25:09 - 25:13
  där vi delade med oss av många små,
  snabba vinster som denna.
 • 25:13 - 25:16
  Och jag tror att många jurisdiktioner
  tog till sig en del av det,
 • 25:16 - 25:18
  bland annat humor mot rykte.
 • 25:18 - 25:19
  Många av dom sade
 • 25:19 - 25:21
  att de tänker anställa komiker nu.
 • 25:21 - 25:23
  WPR: (Skrattar) Jag älskar det.
 • 25:23 - 25:25
  DB: Jag hoppas det.
 • 25:25 - 25:26
  WPR: Det hoppas jag också.
 • 25:26 - 25:29
  Och vi har en till fråga,
  som egentligen är en följdfråga,
 • 25:29 - 25:32
  från Michael Backes,
  som ställde en fråga tidigare.
 • 25:32 - 25:35
  "Planerar departementet att publicera
  sina planer i ett policydokument?"
 • 25:35 - 25:38
  Det låter som att ni redan
  delar era planer med folk,
 • 25:38 - 25:40
  men planerar ni att sätta det på papper?
 • 25:40 - 25:41
  AT: Självklart.
 • 25:41 - 25:43
  Ja, och i många dokument.
 • 25:43 - 25:47
  Så om du går till taiwancanhelp.us,
 • 25:47 - 25:50
  finns det mesta av vår strategi där,
 • 25:50 - 25:54
  och den webbsidan
  är faktiskt crowdsourcad också,
 • 25:54 - 25:57
  och den visar att mer än fem miljoner
 • 25:57 - 26:00
  munskydd donerats i humanitärt syfte.
 • 26:00 - 26:02
  Det är också crowdsourcat.
 • 26:02 - 26:05
  Folk som har några munskydd hemma
 • 26:05 - 26:08
  och som inte hämtade ut
  de ransonerade munskydden,
 • 26:08 - 26:10
  de kan använda en app och säga:
 • 26:10 - 26:13
  "Jag vill donera dessa
  till internationell humanitär hjälp",
 • 26:13 - 26:16
  och hälften av dem valde
  att publicera sina namn
 • 26:16 - 26:19
  så man kan också se namnen
  på personerna som deltog i detta.
 • 26:19 - 26:22
  Och det finns också
  en "Fråga Taiwan allt"-webbsida,
 • 26:22 - 26:24
  (Skratt)
 • 26:24 - 26:27
  på fightcovid.edu.tw,
 • 26:27 - 26:31
  som beskriver alla responsstrategier
  i ett policydokument,
 • 26:31 - 26:33
  så kolla in dem.
 • 26:33 - 26:34
  WPR: Jättebra.
 • 26:34 - 26:38
  Jag försvinner och kommer tillbaka
  senare med några andra frågor.
 • 26:39 - 26:42
  DB: En uppsjö av policydokument,
  om man säger så.
 • 26:42 - 26:47
  Jag skulle vilja vända fokus
  till dig lite grann.
 • 26:47 - 26:52
  Hur blir en konservativ anarkist
  digitaliseringsminister?
 • 26:53 - 26:57
  AT: Tja, genom att ockupera
  parlamentet, som vi pratade om.
 • 26:57 - 26:58
  (Skratt)
 • 26:58 - 26:59
  Mer intressant
 • 26:59 - 27:03
  skulle jag säga
  att jag jobbar med regeringen
 • 27:03 - 27:05
  men aldrig för regeringen.
 • 27:05 - 27:08
  Och att jag jobbar med folket,
  inte för folket.
 • 27:08 - 27:10
  Jag är som en Lagrangepunkt
 • 27:10 - 27:13
  mellan folkets rörelser på ena sidan
 • 27:13 - 27:16
  och regeringen på den andra.
 • 27:16 - 27:18
  Ibland precis emellan,
 • 27:18 - 27:20
  då jag försöker coacha eller översätta.
 • 27:20 - 27:23
  Ibland som en punkt i en triangel,
 • 27:23 - 27:28
  då jag försöker förse båda sidor
  med verktyg för prosocial kommunikation.
 • 27:28 - 27:31
  Men alltid med den här idén
 • 27:31 - 27:35
  om att få ut de gemensamma åsikterna
  från olika positioner,
 • 27:35 - 27:37
  från varierande positioner.
 • 27:37 - 27:38
  Därför alltför ofta
 • 27:38 - 27:41
  är demokrati uppbyggt
  som en kraftmätning mellan olika åsikter.
 • 27:41 - 27:44
  Men under pandemin,
  under informationsflödet,
 • 27:44 - 27:46
  under klimatförändring,
 • 27:46 - 27:48
  under många av dessa strukturella problem
 • 27:48 - 27:52
  så sätter sig inte virus eller koldioxid
  ner vid bordet och förhandlar med dig.
 • 27:52 - 27:56
  Det är ett strukturellt problem
  som kräver gemensamma värderingar
 • 27:56 - 27:58
  byggda utifrån olika positioner.
 • 27:58 - 28:03
  Så det är därför som
  min arbetsprincip är radikal insyn.
 • 28:03 - 28:05
  Varje konversation, inklusive den här,
 • 28:05 - 28:06
  är protokollförd,
 • 28:06 - 28:09
  inklusive de interna möten jag håller i.
 • 28:09 - 28:12
  Så du kan se
  alla de olika mötesprotokollen
 • 28:12 - 28:15
  på min YouTube-kanal,
  på Saylt-plattformen,
 • 28:15 - 28:18
  där folk kan se
  att efter jag blev digitaliseringsminister
 • 28:18 - 28:21
  höll jag mer än 1300 möten
  med mer än 5000 talare
 • 28:21 - 28:25
  med mer än 260 000 yttranden.
 • 28:25 - 28:28
  Och varenda en av dom har en URL
 • 28:28 - 28:31
  som blir ett socialt objekt
  som folk kan ha en konversation om.
 • 28:31 - 28:32
  Och på grund av det,
 • 28:32 - 28:38
  till exempel, när David Plouffe från Uber
  besökte mig för att lobba för Uber,
 • 28:38 - 28:39
  på grund av radikal insyn
 • 28:39 - 28:42
  är han väldigt medveten om det,
 • 28:42 - 28:44
  så han gjorde alla argument
  baserade på folkets bästa,
 • 28:44 - 28:46
  baserade på hållbarhet, och liknande,
 • 28:46 - 28:50
  för att han vet att de andra sidorna
  kommer att se hans ståndpunkt
 • 28:50 - 28:52
  mycket klart och synligt.
 • 28:52 - 28:55
  Så det uppmuntrar folk
  att bygga på varandras argument,
 • 28:55 - 28:58
  istället för att angripa varandras person,
 • 28:58 - 29:00
  du vet, meriter och liknande.
 • 29:00 - 29:02
  Så jag tror att det, mer än något annat,
 • 29:02 - 29:07
  är huvudprincipen
  för att bevara internets anarkism,
 • 29:07 - 29:08
  som handlar om, du vet,
 • 29:08 - 29:11
  ingen kan tvinga någon
  att ansluta till internet
 • 29:11 - 29:14
  eller att följa
  ett nytt internetprotokoll.
 • 29:14 - 29:17
  Allt måste göras genom att använda
  ett grovt samförstånd och att köra kod.
 • 29:19 - 29:22
  DB: Jag önskar att du hade mer
  motparter runt om i världen.
 • 29:22 - 29:25
  Kanske du önskar att du hade mer
  motparter runt om i världen.
 • 29:25 - 29:28
  AT: Därför är dessa idéer
  värda att spridas.
 • 29:28 - 29:29
  DB: Där ser man.
 • 29:29 - 29:35
  Så en av utmaningarna som kan visa sig
  med några av de här digitala verktygen
 • 29:35 - 29:37
  är åtkomst.
 • 29:37 - 29:39
  Hur ser du på den biten
 • 29:39 - 29:43
  för folk som kanske inte
  har det bästa bredbandet
 • 29:43 - 29:49
  eller den senaste mobiltelefonen
  eller vad det nu är som kan behövas?
 • 29:50 - 29:51
  AT: Var som helst i Taiwan,
 • 29:51 - 29:55
  även på toppen av Taiwan,
  på nästan 4 000 meters höjd,
 • 29:55 - 29:57
  Saviah- eller Jadeberget,
 • 29:57 - 30:00
  är man garanterad 10 megabit per sekund
 • 30:00 - 30:02
  över 4G eller fiber eller kabel,
 • 30:02 - 30:07
  för bara 16 amerikanska dollar
  i månaden, en obegränsad plan.
 • 30:07 - 30:10
  Och faktiskt är det snabbare
  på toppen av berget,
 • 30:10 - 30:12
  färre använder den bandbredden.
 • 30:12 - 30:14
  Och gör du inte det, är det mitt fel.
 • 30:14 - 30:15
  Personligen mitt fel.
 • 30:15 - 30:18
  I Taiwan är bredband
  en mänsklig rättighet.
 • 30:18 - 30:20
  Så när vi placerar ut 5G
 • 30:20 - 30:23
  tittar vi på de platser
  där 4G-signalen är som svagast,
 • 30:23 - 30:27
  och vi börjar med de platserna
  i vår 5G-placering.
 • 30:27 - 30:30
  Och bara genom att placera ut bredband
  som en mänsklig rättighet
 • 30:30 - 30:33
  kan vi säga att detta är för alla.
 • 30:33 - 30:36
  Att digital demokrati
  faktiskt stärker demokrati.
 • 30:36 - 30:40
  Annars skulle vi exkludera
  delar av samhället.
 • 30:40 - 30:41
  Och det här gäller också för,
 • 30:41 - 30:44
  du kan gå till ett center
  för digitala möjligheter
 • 30:44 - 30:46
  och hyra en surfplatta som garanterat
 • 30:46 - 30:48
  tillverkats inom de senaste tre åren,
 • 30:48 - 30:49
  och sådana saker,
 • 30:49 - 30:52
  för att även aktivera
  de olika digitala åtkomsterna
 • 30:52 - 30:56
  för center för digitala möjligheter,
  universitet och skolor,
 • 30:56 - 30:58
  och stadsbibliotek, mycket viktigt.
 • 30:58 - 31:02
  Och om folk som föredrar
  att mötas i sitt stadshus,
 • 31:02 - 31:06
  reser jag personligen till det stadshuset
  med en 360-kamera
 • 31:06 - 31:09
  och livestreamar det till Taipei
  och till andra kommuner,
 • 31:09 - 31:12
  där den centrala regeringens
  statstjänstemän kan gå med
 • 31:12 - 31:14
  i ett anslutet rum,
 • 31:14 - 31:17
  men att man lyssnar
  på det lokala folkets agenda.
 • 31:17 - 31:19
  Så folk möts fortfarande öga mot öga,
 • 31:19 - 31:22
  vi gör inte detta
  för att ersätta möten öga mot öga.
 • 31:22 - 31:24
  Vi för med oss fler aktörer
 • 31:24 - 31:26
  från centrala regeringen
  in i de lokala stadshusen,
 • 31:26 - 31:28
  och vi förstärker deras röster
 • 31:28 - 31:31
  genom att se till att protokollen,
  tankekartorna, och sådana saker
 • 31:31 - 31:34
  sprids via internet i realtid
 • 31:34 - 31:37
  men vi ber aldrig de äldre att, låt säga,
 • 31:37 - 31:40
  du måste lära dig maskinskrivning,
  annars är du inte demokratisk.
 • 31:40 - 31:41
  Det är inte vår stil.
 • 31:41 - 31:42
  Men det kräver bredband.
 • 31:42 - 31:46
  För om du inte har bredband,
  utan bara väldigt begränsad bandbredd,
 • 31:46 - 31:48
  måste du använda
  textbaserad kommunikation.
 • 31:49 - 31:50
  DB: Det stämmer.
 • 31:50 - 31:51
  Med åtkomst, förstås,
 • 31:51 - 31:56
  följer åtkomst för folk
  som kanske missbrukar plattformen.
 • 31:56 - 31:58
  Du pratade lite om desinformation
 • 31:58 - 32:00
  och att använda humor mot rykte.
 • 32:00 - 32:05
  Men ibland är desinformation mer beväpnad.
 • 32:05 - 32:09
  Hur bekämpar ni den typen
  av attacker, egentligen?
 • 32:10 - 32:13
  AT: Just det, så du menar
  skadlig desinformation då.
 • 32:13 - 32:19
  I huvudsak information designad för
  att med uppsåt orsaka allmän skada.
 • 32:19 - 32:22
  Och det är inget att skämta om.
 • 32:22 - 32:27
  Så för det har vi en idé
  som kallas "notis och allmän notis".
 • 32:27 - 32:29
  Det här är ett Reuters-foto,
 • 32:29 - 32:31
  och jag ska läsa
  den ursprungliga bildtexten.
 • 32:31 - 32:33
  Bildtexten lyder:
 • 32:33 - 32:36
  "En tonåring som protesterar
  mot utlämningslagen i Hong Kong
 • 32:36 - 32:40
  ses under en marsch för demokrati
  och reformer i Hong Kong".
 • 32:40 - 32:43
  Okej, en väldigt
  neutral rubrik av Reuters.
 • 32:43 - 32:47
  Men det blev en spridning
  av skadlig desinformation
 • 32:47 - 32:49
  förra november,
 • 32:49 - 32:51
  i upptakten till vårt presidentval,
 • 32:51 - 32:53
  som visar något helt annorlunda.
 • 32:53 - 32:56
  Det här är samma foto, som säger:
 • 32:56 - 32:59
  "Den här 13-åriga boven köpte nya iPhones,
 • 32:59 - 33:01
  spelkonsoler och märkes-sportskor,
 • 33:01 - 33:03
  och värvar sina bröder att mörda poliser
 • 33:03 - 33:07
  och tjänar 200 000 dollar".
 • 33:07 - 33:10
  Och det här är förstås ett vapen
  utvecklat för att sprida oenighet,
 • 33:10 - 33:16
  och för att locka fram ett missnöje
  med Hong Kong hos Taiwans väljare.
 • 33:16 - 33:19
  Och för att de vet
  att det här är huvudfrågan.
 • 33:19 - 33:22
  Och hade vi försökt slå ner protesten,
 • 33:22 - 33:23
  vilket inte skulle fungerat,
 • 33:23 - 33:25
  därför det skulle bara orsakar mer raseri.
 • 33:25 - 33:27
  Så det blev inte så.
 • 33:27 - 33:29
  Istället jobbade vi med kontrollanter
 • 33:29 - 33:30
  och proffsjournalister
 • 33:30 - 33:35
  för att härleda ursprungsmeddelandet
  tillbaka till första dagen det postades.
 • 33:35 - 33:38
  Och det kom från Zhongyang Zhengfawei.
 • 33:38 - 33:44
  Det är det centrala partiets
  huvudenhet för politik och juridik,
 • 33:44 - 33:47
  centrala kommunistpartiet, CCP.
 • 33:47 - 33:52
  Och vi vet att det är deras Weibo-konto
  som först gjorde den här nya bildtexten.
 • 33:52 - 33:54
  Så vi sände ut en allmän notis
 • 33:54 - 33:57
  hos våra partners i sociala medier,
 • 33:57 - 33:58
  i stort sett alla av dem,
 • 33:58 - 34:01
  satte de bara en liten påminnelse
 • 34:01 - 34:05
  bredvid varje gång
  den här delas med fel bildtext,
 • 34:05 - 34:08
  som säger: "Det här kom egentligen
  från den centrala propaganda-enheten
 • 34:08 - 34:10
  hos CCP.
 • 34:10 - 34:13
  Klicka här för att lära mer.
  För att lära om hela historien".
 • 34:13 - 34:15
  Och det, märkte vi, det har fungerat,
 • 34:15 - 34:19
  därför då förstår folk
  att det här inte är nyheter.
 • 34:19 - 34:22
  Det här är snarare
  ett beslagtagande av Reuters nyhet
 • 34:22 - 34:24
  och ett copyrightbrott
 • 34:24 - 34:26
  och det är en del av det.
 • 34:26 - 34:29
  Hur som helst, poängen är
  att när folk förstår
 • 34:29 - 34:31
  att den här skildringen var avsiktlig,
 • 34:31 - 34:33
  så delar de den inte bara spontant.
 • 34:33 - 34:35
  De kanske delar den,
  men med en kommentar som säger:
 • 34:35 - 34:41
  "Det här är vad Zhongyang Zhengfawei
  försöker göra med vår demokrati".
 • 34:42 - 34:46
  DB: Det verkar som att några
  av de globala sociala medierna
 • 34:46 - 34:51
  har något att lära
  från notis och allmän notis.
 • 34:51 - 34:52
  AT: Allmän notis, det stämmer.
 • 34:52 - 34:55
  DB: Vilket råd skulle du ge
 • 34:55 - 35:00
  till Twitter och Facebook
  och LINE and WhatsApp
 • 35:00 - 35:03
  och allt vad de heter?
 • 35:04 - 35:05
  AT: Ja.
 • 35:05 - 35:09
  Precis före valet
 • 35:09 - 35:10
  sade vi till alla dem
 • 35:10 - 35:16
  att vi inte inför en lag
  för att straffa dem.
 • 35:16 - 35:19
  Däremot delar vi
  detta enkla faktum
 • 35:19 - 35:21
  att det finns en norm i Taiwan,
 • 35:21 - 35:24
  att vi även har en separat
  avdelning i regeringen,
 • 35:24 - 35:25
  kontrollavdelningen,
 • 35:25 - 35:28
  som publicerade kampanjens
  bidrag och omkostnad.
 • 35:28 - 35:31
  Och vi insåg plötsligt
 • 35:31 - 35:34
  att i förra valet,
  borgmästarvalet,
 • 35:34 - 35:35
  var det många kandidater
 • 35:35 - 35:38
  som inte inkluderade
  reklam på sociala medier
 • 35:38 - 35:40
  i deras utgifter till kontrollavdelningen.
 • 35:40 - 35:44
  Så i grunden betyder det
  att det finns ett separat belopp
 • 35:44 - 35:49
  av politiska bidrag och omkostnader
  som undgår allmän granskning.
 • 35:49 - 35:51
  Och vår kontrollavdelning
  publicerade beloppen
 • 35:51 - 35:52
  som rådata,
 • 35:52 - 35:54
  det vill säga, det är inte statistik
 • 35:54 - 35:58
  utan individuell bokföring
  för vem som donerat för vilket ändamål,
 • 35:58 - 35:59
  när, var,
 • 35:59 - 36:01
  och undersökande journalister
  är väldigt glada
 • 36:01 - 36:04
  för de kan då göra
  undersökande rapporter
 • 36:04 - 36:06
  om sambanden mellan kandidaterna
 • 36:06 - 36:08
  och de som finansierar dem.
 • 36:08 - 36:10
  Men de kan inte jobba med samma material
 • 36:10 - 36:12
  från de globala sociala medierna.
 • 36:12 - 36:14
  Så jag sade: "Det här är mycket enkelt.
 • 36:14 - 36:16
  Det här är social norm här,
 • 36:16 - 36:18
  jag bryr mig inte om andra jurisdiktioner.
 • 36:18 - 36:22
  Antingen följer man den sociala normen
  som är satt av kontrollmyndigheten
 • 36:22 - 36:24
  och de undersökande journalisterna,
 • 36:24 - 36:26
  eller så kanske man
  möts av sociala påföljder.
 • 36:26 - 36:28
  Och det här är inte regeringens mandat,
 • 36:28 - 36:32
  utan det är folket
  som tröttnat på en svart låda,
 • 36:32 - 36:36
  och det är en del av
  Solrosrörelsens krav också.
 • 36:36 - 36:40
  Så Facebook publicerade faktiskt,
  i annonsbiblioteket,
 • 36:40 - 36:45
  jag tror på den tiden en av de
  snabbaste responsstrategierna,
 • 36:45 - 36:51
  där alla som har någon form
  av reklam med vilseledande design
 • 36:51 - 36:53
  blir upptäckta väldigt fort,
 • 36:53 - 36:56
  och undersökande journalister
  jobbar med kommunala teknologer
 • 36:56 - 37:01
  för att se till att om någon vågar
  använda sociala medier på ett sådant sätt,
 • 37:01 - 37:05
  så släpps det en rapport
  inom en timme som dömer ut det.
 • 37:05 - 37:09
  Så ingen försökte med det under
  den förra presidentkampanjen.
 • 37:09 - 37:11
  DB: Så förändring är möjligt.
 • 37:12 - 37:13
  AT: Ja.
 • 37:16 - 37:19
  WPR: Hallå där, vi har
  några fler frågor från vår grupp.
 • 37:19 - 37:21
  Det är en anonym fråga
 • 37:21 - 37:26
  som lyder: "Jag tror att Taiwan är utanför
  Världshälsoorganisationen helt och hållet,
 • 37:26 - 37:29
  med ett 130-stegs förberedningsprogram -
 • 37:29 - 37:31
  utvecklat helt på egen hand -
 • 37:31 - 37:33
  till vilken grad beror
  er goda beredskap på
 • 37:33 - 37:35
  att ni bygger ert eget system?
 • 37:36 - 37:40
  AT: Lite grann, antar jag.
 • 37:40 - 37:43
  Vi försökte varna WHO,
 • 37:43 - 37:44
  men vid det laget -
 • 37:44 - 37:48
  vi står inte helt utanför,
  vi har begränsad vetenskaplig åtkomst.
 • 37:48 - 37:51
  Men vi har ingen administrativ åtkomst.
 • 37:51 - 37:52
  Och det är annorlunda, eller hur?
 • 37:52 - 37:55
  Om man bara har
  begränsad vetenskaplig åtkomst,
 • 37:55 - 38:01
  såvida inte den andra sidans bästa
  epidemiolog råkar vara vicepresidenten,
 • 38:01 - 38:03
  som i Taiwans fall,
 • 38:03 - 38:07
  gör de inte alltid
  berättelsen tillräckligt bra
 • 38:07 - 38:11
  för att omsätta det till politisk handling
  som vår vicepresident gjorde, eller hur?
 • 38:11 - 38:13
  Så avsaknaden
  av administrativ åtkomst, tror jag,
 • 38:13 - 38:16
  är till nackdel för
  den globala gemenskapen,
 • 38:16 - 38:19
  för annars hade folk
  kunnat reagera som vi gjorde
 • 38:19 - 38:21
  i början av januari,
 • 38:21 - 38:24
  istället för att behöva vänta veckor
 • 38:24 - 38:28
  innan WHO beslutade
  att det här är någonting,
 • 38:28 - 38:30
  att det säkert sprids
  från människa till människa,
 • 38:30 - 38:33
  att man ska kontrollera
  resenärer från Wuhan,
 • 38:33 - 38:34
  vilket de gjorde till slut,
 • 38:34 - 38:38
  men det var redan två eller
  tre veckor efter det vi gjorde.
 • 38:40 - 38:42
  WPR: Det låter logiskt.
 • 38:42 - 38:45
  DB: Fler vetenskapsmän
  och teknologer i politiken.
 • 38:45 - 38:47
  Låter som det är lösningen.
 • 38:47 - 38:48
  AT: Ja.
 • 38:51 - 38:54
  WPR: Och sedan har vi en annan
  fråga här från Kamal Srinivasan
 • 38:54 - 38:56
  om er återöppningsstrategi.
 • 38:56 - 39:00
  "Hur gör ni det möjligt för restauranger
  och affärer att öppna säkert i Taiwan?"
 • 39:01 - 39:03
  AT: Åh, de stängde aldrig, så... (Skratt)
 • 39:03 - 39:05
  WPR: Jaså?
 • 39:05 - 39:06
  AT: Ja, de stängde aldrig,
 • 39:06 - 39:09
  det var ingen lockdown,
  det var ingen nedstängning.
 • 39:09 - 39:13
  Vi gav bara ett enkelt budskap
  i CECC:s presskonferens,
 • 39:13 - 39:15
  att det ska införas
  fysiskt avståndstagande.
 • 39:15 - 39:17
  Man håller en och en halv meter inomhus
 • 39:17 - 39:18
  eller använder munskydd.
 • 39:18 - 39:20
  Och det är allt.
 • 39:20 - 39:24
  Så det var några restauranger
  som satte upp röda skynken,
 • 39:24 - 39:29
  några satte söta teddybjörnar
  på stolarna, och så vidare,
 • 39:29 - 39:31
  för att se till att folk spred ut sig,
 • 39:31 - 39:37
  vissa installerade plexiglas
  eller plastväggar
 • 39:37 - 39:39
  mellan sätena.
 • 39:39 - 39:42
  Olika sociala innovationer
  är på gång runt omkring.
 • 39:42 - 39:47
  Och jag tror att de enda affärerna
  som stängdes under en tid,
 • 39:47 - 39:51
  för att de inte kunde innovera
  snabbt nog för att möta dessa regler,
 • 39:52 - 39:54
  var de intima eskortbarerna.
 • 39:54 - 39:58
  Men till slut uppfann även de nya sätt
 • 39:58 - 40:02
  genom att dela ut kepsar med plastskärmar,
 • 40:02 - 40:06
  som fortfarande lämnar rum
  för att dricka bakom.
 • 40:06 - 40:08
  Så de öppnade igen,
  med den sociala innovationen.
 • 40:10 - 40:12
  DB: Det är otroligt.
 • 40:12 - 40:17
  WPR: Det är det, ja, det finns mycket
  att lära från era strategier där.
 • 40:17 - 40:21
  Tack, jag kommer tillbaka mot slutet
  med några sista frågor.
 • 40:22 - 40:26
  DB: Jag är mycket glad att höra
  att restaurangerna inte stängdes ner
 • 40:26 - 40:30
  för jag tycker att Taipei
  har ett av bästa matutbuden
 • 40:30 - 40:33
  av någon stad som jag besökt,
 • 40:33 - 40:37
  så beröm till er för det.
 • 40:38 - 40:45
  Så den stora frågan när det gäller
  användandet av digitala verktyg mot COVID
 • 40:45 - 40:47
  eller digitala verktyg för demokrati
 • 40:47 - 40:50
  är alltid integritet.
 • 40:50 - 40:53
  Du pratade om det lite grann,
 • 40:53 - 40:57
  men jag är säker på att Taiwans medborgare
 • 40:57 - 40:59
  är kanske lika bekymrade
  om sin integritet,
 • 40:59 - 41:02
  särskilt med tanke på
  den geopolitiska miljön.
 • 41:03 - 41:04
  AT: Definitivt.
 • 41:04 - 41:06
  DB: Hur hanterar ni de kraven?
 • 41:07 - 41:13
  AT: Ja, vi designar med
  inte bara försvarsstrategi,
 • 41:13 - 41:15
  som minimering av datainsamling,
 • 41:16 - 41:18
  men också proaktiva åtgärder,
 • 41:18 - 41:21
  som integritetsförstärkande teknik.
 • 41:21 - 41:24
  Ett av topplagen
  som uppstod från vårt hackathon,
 • 41:24 - 41:27
  TW-responsen från Polis,
 • 41:27 - 41:30
  hur man gör smittspårning enklare,
 • 41:30 - 41:32
  fokuserade inte på smittspårarna,
 • 41:32 - 41:35
  inte på läkarna, utan på individen.
 • 41:35 - 41:38
  Så de sade helt enkelt:
  "Okej, du har en telefon,
 • 41:38 - 41:40
  du kan mäta din temperatur,
 • 41:40 - 41:43
  lagra dina rörelsemönster
  och sådana saker,
 • 41:43 - 41:45
  men det sparas enbart i din telefon.
 • 41:45 - 41:47
  Den använder inte ens Bluetooth.
 • 41:47 - 41:48
  Det sker ingen överföring.
 • 41:48 - 41:50
  Tekniken använder öppen kod,
 • 41:50 - 41:52
  du kan kolla den, du kan
  använda den i flygplansläge.
 • 41:52 - 41:55
  Och när smittspåraren
  slutligen meddelar dig
 • 41:55 - 41:57
  att du är del av en högriskgrupp,
 • 41:57 - 41:59
  och att de vill ha din kontakthistorik,
 • 41:59 - 42:03
  kan det här verktyget
  generera en engångs-URL
 • 42:03 - 42:06
  som bara innehåller
  den exakta informationen,
 • 42:06 - 42:08
  anonymiserad,
 • 42:08 - 42:09
  som kontaktspårarna vill ha.
 • 42:09 - 42:13
  Men den kommer inte,
  som i en traditionell intervju,
 • 42:13 - 42:14
  fråga dig -
 • 42:14 - 42:18
  de ställer en fråga, de vill
  bara veta var du har varit
 • 42:18 - 42:20
  men du svarar med en sådan precision
 • 42:20 - 42:23
  att du äventyrar
  andra människors integritet.
 • 42:23 - 42:25
  Så kort sagt handlar det om att utveckla
 • 42:25 - 42:29
  med ett mål att förstärka
  andra människors integritet,
 • 42:29 - 42:32
  för personlig data
  är aldrig riktigt personlig.
 • 42:32 - 42:34
  Den är alltid social,
  den är alltid intersektionell.
 • 42:34 - 42:37
  Om jag tar en selfie på en fest
 • 42:37 - 42:41
  tar jag oavsiktligen också
  nästan alla andras
 • 42:41 - 42:44
  som är på bilden, i närheten,
  omgivningen och så vidare,
 • 42:44 - 42:48
  och om jag laddar upp den
  till en molntjänst,
 • 42:48 - 42:51
  så förminskar jag faktiskt
  förhandlingskraften,
 • 42:51 - 42:53
  yttrandeförmågan
  hos alla runt omkring mig,
 • 42:53 - 42:56
  för då blir deras data en del av molnet,
 • 42:56 - 42:58
  och molnet behöver inte kompensera dem
 • 42:58 - 43:00
  eller få deras tillstånd.
 • 43:00 - 43:02
  Så bara genom att utveckla verktygen
 • 43:02 - 43:06
  med integritetsförstärkning
  som ett positivt värde,
 • 43:06 - 43:08
  och inte bara förstärka
  personens egen integritet,
 • 43:08 - 43:10
  precis som ett munskydd, det skyddar dig,
 • 43:10 - 43:12
  men det skyddar också andra, eller hur?
 • 43:13 - 43:16
  Så om vi utvecklar verktyg
  efter den principen,
 • 43:16 - 43:19
  och alltid öppen källkod,
  och med ett öppet API,
 • 43:19 - 43:21
  så är vi i ett mycket bättre läge
 • 43:21 - 43:25
  än med centraliserade
  eller så kallade molnbaserade tjänster.
 • 43:28 - 43:30
  DB: Tja, du lever helt klart i framtiden,
 • 43:30 - 43:33
  bokstavligt talat, antar jag,
 • 43:33 - 43:36
  med tanke på att det är
  imorgon bitti hos er.
 • 43:36 - 43:37
  AT: Tolv timmar.
 • 43:37 - 43:38
  DB: Ja.
 • 43:39 - 43:42
  Berätta, vad ser du i framtiden?
 • 43:42 - 43:44
  Vad kommer härnäst?
 • 43:45 - 43:49
  AT: Ja, så jag ser coronaviruset
  som en stor förstärkare.
 • 43:49 - 43:53
  Om man börjar
  med ett auktoritärt samhälle,
 • 43:53 - 43:56
  har coronaviruset med alla
  nedstängningar med mera,
 • 43:56 - 44:01
  potential att göra samhället
  ännu mer totalitärt.
 • 44:01 - 44:03
  Men om folk sätter sitt förtroende
 • 44:03 - 44:04
  till den sociala sektorn,
 • 44:04 - 44:07
  till de sociala innovatörernas idékraft,
 • 44:07 - 44:09
  så kan pandemin, som i Taiwan,
 • 44:09 - 44:11
  faktiskt stärka vår demokrati,
 • 44:11 - 44:15
  så att folk faktiskt känner
  att alla kan komma på någonting
 • 44:15 - 44:18
  som förbättrar välfärden
  inte bara i Taiwan,
 • 44:18 - 44:21
  men nästan överallt i världen.
 • 44:21 - 44:23
  Så min poäng här
 • 44:23 - 44:28
  är att den stora förstärkaren
  kommer, vare sig du vill eller ej,
 • 44:28 - 44:32
  men vad samhället kan göra
  är att göra vad Taiwan gjorde efter SARS.
 • 44:32 - 44:35
  2003, när SARS kom,
 • 44:35 - 44:37
  fick vi stänga ett helt sjukhus,
 • 44:37 - 44:41
  spärra av det på obestämd tid.
 • 44:41 - 44:42
  Det var väldigt traumatiskt,
 • 44:42 - 44:46
  alla över 30 års ålder
  minns hur traumatiskt det var.
 • 44:46 - 44:47
  Kommunerna
 • 44:47 - 44:50
  och den centrala regeringen
  sade många olika saker,
 • 44:50 - 44:52
  och det är därför som, efter SARS,
 • 44:52 - 44:55
  författningsdomstolen beordrade
  den lagstiftande församlingen
 • 44:55 - 44:57
  att bygga upp systemet som det är idag,
 • 44:57 - 44:59
  och det är också därför
 • 44:59 - 45:02
  personer som svarade på
  den krisen under 2003
 • 45:02 - 45:06
  byggde ett mycket svarssystem,
  med årliga övningar.
 • 45:06 - 45:09
  Så precis som under Solrosrörelsen,
 • 45:09 - 45:13
  på grund av förtroendekrisen
  kan vi bygga nya verktyg
 • 45:13 - 45:15
  som sätter förtroende först.
 • 45:15 - 45:20
  Jag tror att coronaviruset är chansen
  för alla som har överlevt
 • 45:20 - 45:21
  den första vågen
 • 45:21 - 45:27
  att komma överens om nya normer
  som underbygger era grundvärderingar,
 • 45:27 - 45:31
  istället för att anamma okända värderingar
  i överlevnadens namn.
 • 45:33 - 45:35
  DB: Ja, låt oss hoppas det,
 • 45:35 - 45:40
  och låt oss hoppas att resten av världen
  är lika förberedda som Taiwan
 • 45:40 - 45:43
  till nästa gång.
 • 45:43 - 45:46
  När det kommer till digital demokrati
 • 45:46 - 45:48
  och digitalt medborgarskap,
 • 45:48 - 45:50
  åt vilket håll tror du att det är på väg,
 • 45:50 - 45:52
  både i Taiwan och kanske
  i resten av världen?
 • 45:53 - 45:56
  AT: Jag har min arbetsbeskrivning här
 • 45:56 - 45:57
  som jag ska läsa för dig.
 • 45:57 - 46:01
  Det är bokstavligt talat
  min arbetsbeskrivning, och svaret.
 • 46:01 - 46:02
  Den lyder så här:
 • 46:02 - 46:05
  När vi ser på sakers internet,
 • 46:05 - 46:07
  låt oss göra det till varelsers internet.
 • 46:08 - 46:10
  När vi ser på virtuell verklighet,
 • 46:10 - 46:12
  låt oss göra det till en delad verklighet.
 • 46:13 - 46:15
  När vi ser på maskininlärning,
 • 46:15 - 46:17
  låt oss göra det till
  samarbetande inlärning.
 • 46:18 - 46:20
  När vi ser på användarupplevelse,
 • 46:20 - 46:23
  låt oss göra det till
  en mänsklig upplevelse.
 • 46:23 - 46:26
  Och när vi än hör,
  att singulariteten är nära,
 • 46:26 - 46:28
  låt oss alltid komma ihåg,
 • 46:28 - 46:30
  att pluraliteten är här.
 • 46:31 - 46:33
  Tack för att ni lyssnade.
 • 46:33 - 46:35
  DB: Wow.
 • 46:35 - 46:37
  Jag måste ge det en liten applåd,
 • 46:37 - 46:38
  det var vackert.
 • 46:39 - 46:40
  (Skratt)
 • 46:40 - 46:42
  En imponerande arbetsbeskrivning.
 • 46:42 - 46:44
  Så, konservativ anarkist,
 • 46:44 - 46:47
  digitaliseringsminister,
  och med den arbetsbeskrivningen -
 • 46:47 - 46:48
  hyfsat imponerande.
 • 46:48 - 46:50
  AT: En poetiker, ja.
 • 46:50 - 46:52
  DB: (Skratt)
 • 46:53 - 46:58
  Jag har svårt att föreställa mig
 • 46:58 - 47:01
  ett införande av dessa tekniker i USA,
 • 47:01 - 47:05
  och det kanske är
  min pessimism som väger in.
 • 47:05 - 47:10
  Men har du några hoppfulla ord för USA,
  nu när vi handskas med COVID?
 • 47:12 - 47:15
  AT: Som jag nämnde,
  när SARS pågick i Taiwan
 • 47:15 - 47:20
  kunde ingen föreställa sig att vi
  kunde ha CECC och en söt taleshund.
 • 47:20 - 47:23
  Innan Solrosrörelsen,
  under en stor protest
 • 47:23 - 47:27
  var det, tror jag, en halv miljon
  människor på gatan, kanske mera.
 • 47:27 - 47:31
  Ingen trodde att vi kunde ha
  ett kollektivt informationssystem
 • 47:31 - 47:34
  som använder regeringens data
 • 47:34 - 47:37
  som ett sätt att bygga upp
  medborgerlig delaktighet.
 • 47:37 - 47:39
  Så tappa aldrig hoppet.
 • 47:39 - 47:45
  Som min favoritsångare, Leonard Cohen -
  också en poet - gillar att säga:
 • 47:45 - 47:46
  "Ring de klockor som ännu kan ringa
 • 47:46 - 47:49
  och glöm den perfekta offergåvan.
 • 47:49 - 47:53
  Det finns en spricka i allt
  och det är så ljuset strålar in".
 • 47:55 - 47:56
  WPR: Wow.
 • 47:57 - 47:59
  Det är så vackert,
 • 47:59 - 48:02
  och det känns som det bästa budskapet
  att lämna publiken med,
 • 48:02 - 48:04
  och att dela uppfattningen
 • 48:04 - 48:07
  att alla verkar vara så tacksamma
  för det du har delat med dig av, Audrey,
 • 48:07 - 48:13
  och all den viktiga informationen
  och insynen kring Taiwans strategier.
 • 48:15 - 48:16
  AT: Tack.
 • 48:16 - 48:17
  WPR: Och David -
 • 48:18 - 48:20
  DB: Jag skulle precis säga,
  tack så mycket för det,
 • 48:20 - 48:22
  tack för den vackra arbetsbeskrivningen
 • 48:22 - 48:27
  och för all visdom du delat
  på ett snabbt och effektivt sätt.
 • 48:27 - 48:30
  Det var inte bara en idé du delade,
 • 48:30 - 48:33
  men kanske, jag vet inte, 20, 30, 40?
 • 48:33 - 48:35
  Jag tappade räkningen där någon gång.
 • 48:36 - 48:38
  AT: Det kallas Idéer värda att dela,
 • 48:38 - 48:39
  det är plural.
 • 48:39 - 48:41
  (Skratt)
 • 48:41 - 48:43
  DB: Mycket sant.
 • 48:43 - 48:45
  Tack så mycket
  för att du har varit med oss.
 • 48:45 - 48:46
  WPR: Tack, Audrey.
 • 48:46 - 48:48
  DB: Och jag önskar dig lycka med allt.
 • 48:49 - 48:51
  AT: Tack, och ha en god lokal tid.
 • 48:51 - 48:52
  Ta hand om er.
Title:
Hur digital innovation kan bekämpa pandemier och stärka demokrati
Speaker:
Audrey Tang
Description:

Kan teknologi skapa en demokrati som är snabb, rättvis... till och med rolig? Digitaliseringsminister Audrey Tang berättar om hur Taiwan undvek en COVID-19-nedstängning i början av 2020, genom innovationer som appar för mätning av tillgång på munskydd, crowdsourcing av idéer som kan bli till lagar, och skapandet av en "humor framför rykte"-kampanj för bekämpning av desinformation med humor.

Den här virtuella konversationen, ledd av TED:s vetenskapskurator David Biello och aktualitetskurator Whitney Pennington Rodgers, spelades in 1 juni 2020.

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
49:05

Swedish subtitles

Revisions