Return to Video

How To Vote In Missouri 2020

 • 0:00 - 0:04
  [Nhạc yêu nước]
 • 0:04 - 0:05
  Hỡi những cư dân Missour!
 • 0:05 - 0:07
  Nếu các bạn muốn bầu cử, đầu tiên các bạn cần đăng kí
 • 0:07 - 0:10
  các bạn có thể kiểm tra lại trong trường hợp các bạn đăng kí rồi bằng cách ấn vào đường link ở phần mô tả bên dưới
 • 0:10 - 0:13
  Nhưng nếu như các bạn chưa làm điều đó hoặc cần phải cập nhật tên và địa chỉ,
 • 0:13 - 0:14
  các bạn có thể làm việc đó trực tuyến
 • 0:14 - 0:17
  Hạt Boone sử dụng một hình thức trực tuyến đặc biệt hơn những nơi khác ở Missouri
 • 0:17 - 0:18
  Nhưng cả 2 hình thức đó đều có link ở bên dưới
 • 0:18 - 0:20
  Các bạn có thể sử dụng hình thức gửi thư nếu hình thức này dễ dàng với bạn hơn
 • 0:20 - 0:23
  Nhưng cho dù bằng cách đăng kí nào, bạn chỉ có thời hạn đến ngày mùng 7 tháng 10 để đăng kí
 • 0:23 - 0:25
  Nếu bạn muốn bầu vào cuộc bẩu cử tháng 11
 • 0:25 - 0:26
  Một khi bạn đã đăng kí, bạn phải bầu cử!
 • 0:26 - 0:29
  Đối với hầu hết mọi người, điều này có nghĩa là hướng đến cuộc bầu cử vào ngày mùng 3 tháng 11
 • 0:29 - 0:32
  Nhưng nếu bạn sẽ ở đâu đó ngoải tiểu bang của mình vào ngày bầu cử, hoặc bị ốm,
 • 0:32 - 0:35
  bị tàn tật, hay niềm tin tín ngưỡng khiến bạn không thể tham gia bầu cử
 • 0:35 - 0:36
  Bạn có thể bầu theo thể thức vắng mặt
 • 0:36 - 0:39
  Link cho đơn đăng kí được đính kèm bên dưới và có hiệu lực cho đến 21 tháng 10
 • 0:39 - 0:41
  để điền đơn và gửi thư cho những người có thẩm quyền đối với cuộc bẩu cử trong khu vực
 • 0:41 - 0:44
  Một khi bạn đã có lá phiếu bầu đính kèm bức thư, hãy điền nó
 • 0:44 - 0:46
  và gửi nó đi trước ngày mùng 3 tháng 11
 • 0:46 - 0:47
  Nếu bạn có đủ điều kiện để bỏ phiếu vắng mặt
 • 0:47 - 0:49
  bạn cũng có thể đến văn phòng thi hành bầu cử của hạt
 • 0:49 - 0:53
  Từ ngày 22 tháng 9 đến ngày 2 tháng 11 và tự mình bầu phiếu vắng mặt
 • 0:53 - 0:54
  Đối với những người khác , các bạn có thể
 • 0:54 - 0:57
  đến bầu cử vào khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 3 tháng 11
 • 0:57 - 0:59
  Và đường link bên dưới giúp bạn tìm ra địa điểm nơi bạn cần đến để bầu cử
 • 0:59 - 1:01
  Bạn sẽ phải mang theo ID của bạn,
 • 1:01 - 1:05
  giấy phép lái xe hợp lệ, state ID, hộ chiếu, hoặc ID quân đội
 • 1:05 - 1:07
  Thẻ sinh viên của trường đại học Missouri hoặc trường nghề
 • 1:07 - 1:09
  và hóa đơn điện nước gần đây, bản sao kê ngân hàng
 • 1:09 - 1:11
  hoặc phiếu lương có tên và địa chỉ của bạn trên đó
 • 1:11 - 1:14
  Bạn cũng có thể sử dụng một đường link tương tự mà bạn đã dùng để kiềm tra tình trạng đăng kí của mình
 • 1:14 - 1:16
  và địa điểm bầu cử, xem lá phiếu mẫu cái mà cho bạn biết
 • 1:16 - 1:18
  bạn có thể bầu cử cho những ai
 • 1:18 - 1:20
  Bạn không cần phải bầu cho tất cả mọi người trên lá phiếu nếu bạn không muốn thế
 • 1:20 - 1:22
  Nhưng bầu cử địa phương rất quan trọng.
 • 1:22 - 1:24
  Chính vì thế nên rất đáng để kiểm tra những gì đang diễn ra ở ngoài kia trước thời hạn
 • 1:24 - 1:25
  Bạn có thể chụp lại màn hình
 • 1:25 - 1:27
  hoặc in nó ra và mang đi bầu cử
 • 1:27 - 1:29
  Nhờ đó bạn sẽ không quên ai là người mà bạn muốn bầu
 • 1:29 - 1:30
  Điều tuyệt vời nhất nếu bạn tham gia bầu cử vào năm nay
 • 1:30 - 1:34
  là lên kế hoạch bầu cử ngay bây giờ từ ngày mà bạn đăng kí
 • 1:34 - 1:36
  cho đến khi mà bạn sẽ bầu cử trực tiệp hoặc theo thể thức vắng mặt
 • 1:36 - 1:39
  Bạn sẽ sử dụng loại ID nào và ở đâu?
 • 1:39 - 1:41
  kể cả bạn sẽ bầu cử vào giờ nào và đến địa điểm bầu cử bằng cách nào
 • 1:41 - 1:44
  Viết tất cả xuống, cho nó vào ứng dụng ghi chú, nhắn tin cho bạn bè,
 • 1:44 - 1:47
  Chỉ đơn giản là lên kế hoạch, không để mọi thứ ngoài mong đợi cản trở bạn
 • 1:47 - 1:48
  Bắt đầu từ ngày 3 tháng 11
 • 1:48 - 1:50
  ở tất cả các đường link, bạn cần kiểm tra tình trạng
 • 1:50 - 1:52
  vả địa điểm bầu cử ở phần mô tả
 • 1:52 - 1:53
  Cảm ơn các bạn vì đã là cử tri
 • 1:53 - 1:55
  "Cách bầu cử ở mọi bang" được sản xuất bởi Complexity
 • 1:55 - 1:57
  Trong sự hợp tác với dự án the MediaWise Voter
 • 1:57 - 2:00
  cái gì ược dẫn dắt bởi Viện Poynter
  và được hỗ trợ bởi Facebook
Title:
How To Vote In Missouri 2020
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
02:04

Vietnamese subtitles

Revisions