Turkish subtitles

← Bilgisayar bilimi prensiplerini günlük problemleri çözmek için nasıl kullanabiliriz | Rameez Virji | TEDxYYC

Get Embed Code
15 Languages

Showing Revision 11 created 10/20/2018 by Eren Gokce.

 1. Bugün sizlere, herhangi birinin -
 2. evet herhangi biri olabilir -
 3. bilgisayar bilimini, günlük problemleri
  çözmek için nasıl kullanacağını gösterip
 4. bir tıp problemini çözmek için
  kendim nasıl kullandığımı anlatacağım.
 5. Hikâye, rahmetli dedem ile başlıyor.
 6. Onu tanıyan herkes
  ne kadar mutlu ve neşeli olduğunu
 7. ve hep dışarı çıkıp bir şeyler denemeye
  hazır olduğunu bilir.
 8. İnsanların ve nesnelerin çoğunluğuna
  olan heyecanına rağmen,
 9. iğnelerden çok korkardı.
 10. Sağlığı konusunda çok dikkatli olsa bile,
 11. enetofobisi, yani iğne korkusu,
 12. düzenli aşılarını reddetmesine
  sebep olurdu.
 13. Dedem aslında bu konuda hiç yalnız değil.
 14. Genci yaşlısı pek çok kişi,
 15. (Gülüşmeler)
 16. iğneden korkar.
 17. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz.
 18. (Gülüşmeler)
 19. Bunun çözülmesi gereken
  bir konu olduğu çok açık
 20. ve 17 yaşındayken
  katıldığım bir yaz programında
 21. Kanada'nın yaşlanan nüfusu hakkında
  bir şey tasarlamaya davet edildiğimde
 22. aklımdan geçen şey tam olarak buydu.
 23. Dünyanın ilaçları vermek için
 24. şırıngalardan daha iyi bir çözüme
  ihtiyacı vardı.
 25. Sıkıntı, ilaç geliştirmeyi
  bilmiyor oluşumdu.
 26. Geçmişim ve tutkum bilgisayarlardı.
 27. Peki ya bu sorunu çözmek için
 28. bilgisayar bilimi kullanmanın
  bir yolu olsaydı?
 29. Tıbbi problemleri çözmek için
  bilgisayar bilimi kullanmak
 30. ilk bakışta imkânsız gibi görünse de,
 31. bilgisayar bilimi aslında
  çözülmesi zor görünen problemleri
 32. ele almak için harika bir yoldur.
 33. Peki, bilgisayar bilimi tam olarak nedir?
 34. Bilgisayar bilimi,
 35. ölçeklenebilir otomatik
  ve algoritmik işlemlerin araştırılmasıdır.
 36. Bu size bir bilim kurgu romanından
  çıkmış gibi gelebilir,
 37. fakat aslında gayet kolaydır.
 38. Bilgisayar bilimciler
  büyük miktardaki veriyi
 39. algoritmalar yoluyla ya da başka deyişle,
  verideki talimat düzenleri yoluyla
 40. etkili ve verimli olarak
  nasıl idare edebileceklerini araştırır.
 41. Yani, biz bu alanı
  bilgisayar alanının dışındaki problemleri
 42. çözmek için nasıl kullanabiliriz?
 43. Bilgisayar bilimindeki
  en iyi ve en büyük avantajlardan biri,
 44. öğrettiği problem çözme yaklaşımıdır.
 45. Bilgisayar bilimcilere,
  karmaşık problemlere
 46. nasıl daha az karmaşık şekilde
  bakabilecekleri öğretilir.
 47. İğnelerden nefret eden insanları
  aşılama probleminde
 48. kullandığım stratejilerden biri,
 49. problemi ana değişkenlerine indirgeyip
  alakasız verileri gözardı etmekti.
 50. Bilgisayar biliminde buna
  kapsamı belirlemek denir.
 51. Eğer bir şey kapsam dışındaysa,
 52. bu genellikle gereksiz kafa karışılığı ve
  alakasız verilerin oluşmasına sebep olarak
 53. problemin aslında nasıl çözülebileceğini
  anlamamızı zorlaştırır.
 54. Peki o zaman, bizi iğne dışında
 55. başka bir şey kullanmaktan
  vazgeçiren faktörler nelerdi?
 56. Fark ettim ki
  bu sorunu ele alan pek çok kişi
 57. "Bu ilacı daha iyi nasıl uygularız?"
  diye sormak yerine,
 58. aşılarla ilgili her bir soruna ayrı ayrı
 59. çözüm bulma çıkmazına girme
  eğilimindelerdi.
 60. Bu, bir sınava çalışmak için
 61. altı çizili notları ve ders özetleri
  okumak yerine,
 62. tüm ders kitabını okumaya benzer.
 63. Yani, sorunumuzla alakalı
  faktörleri ele alarak,
 64. problemi daha basit bir hâlde
  anlayabildim.
 65. Kulandığım bir başka strateji de
  "kullanım senaryosu" kavramı.
 66. Bilgisayar biliminde kullanım senaryoları,
 67. çözümü kullanacak farklı kişilerin
  bakış açısından ele almak için kullanılır.
 68. Mesela benim durumumda,
  dedemin durumunu ele aldım.
 69. İğnelerden çok korkuyordu ve aşısı
  için alternatif bir çözüm arıyordu.
 70. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerdeki
  insanları da ele aldım,
 71. onlar rahat bir çözüme o kadar da
  ihtiyaç duymuyor olabilir
 72. fakat pratik, hesaplı,
 73. taşınması ve uygulanması
  kolay çözümler arıyorlar.
 74. Öte yandan, diyabet hastalarını ele aldım.
 75. Her gün, her öğünde iğne kullanmak
  durumundalar
 76. ve daha rahat bir yönteme
  ihtiyaçları olabilir.
 77. Sonuçta, bir problemi yaşayan insanları
 78. en çok etkileyen faktörleri tanımlayarak
 79. daha kişiye özel çözümler geliştirebilir,
 80. hatta en başlarda düşünmediğiniz
 81. meseleleri anlayabilirsiniz.
 82. Kullandığım bir başka strateji de,
  problemi iki ana parçaya indirmekti:
 83. Fiziksel ve mantıksal bakış açılarına.
 84. Problemin bazı kısımları için
  çözüm yolları sınırsız olabilirken
 85. bazılarının fiziksel
  kısıtlamaları olabilir.
 86. Örneğin, benim durumumda,
  ağızdan ilaç verme tekniği için,
 87. insanların yutabileceği bir şey
  geliştirmek gerekir,
 88. bu mesela bir fiziksel kısıtlamadır.
 89. Fakat bu sistemin içeriğini
  kan akışına nasıl aktaracağı sorusu
 90. yaratıcılık ve hayal gücüne
  daha elverişlidir.
 91. Yani, problemin hangi kısımlarının limitli
 92. veya sınırsız olacağını tanımlayarak
 93. problemin hangi kısımlarının
 94. daha esnek ve değişime açık
  olduğunu anlayabildim.
 95. Bilgisayar biliminde,
 96. bu fonksiyonel soyutlama kavramına benzer
 97. ve hangi kısıtlamaların gerçek limit
  olduğunu veya
 98. hangilerinin daha dayatılmış olduğunu
  anlamak için mükemmel bir yoldur.
 99. Yani, problemin kapsamını belirleyerek
 100. veya hangi faktörlerin gerçekten
  problemle alakalı olduğunu anlayarak
 101. aslında hangi problemi çözmekte
  olduğumu anlayabildim.
 102. Farklı kullanım senaryolarını ele alarak
 103. hem çözümümün pratik olup olmayacağını,
 104. hem de uygun maliyetli
 105. ve taşımanın ve uygulamanın
  kolay olup olmayacağını anlayabildim.
 106. Problemi mantıksal ve fiziksel
  faktörlerine soyutlayarak
 107. yaratıcılığımı, problemin
  kuralların dışında düşünmeye
 108. daha elverişli kısımlarına odaklayabildim.
 109. Yani, bilgisayar bilimi prensiplerini
 110. teknolojik olmayan bu problemde kullanarak
 111. aşılar ve diğer ilaçlar için şırıngadan
 112. daha güvenli, ucuz,
  taşıması ve verilmesi kolay
 113. ve daha az korkutucu bir hap
  geliştirmeyi başardım.
 114. Bu modelin büyük veya küçük problemlerin
  çözümünde kullanılabileceğine inanıyorum.
 115. Tıp, sanat, iş ve hatta evdeki
  problemlerimizi çözmek için
 116. bilgisayar bilimi kullanmak
 117. harika olmaz mıydı?
 118. Eğer hepimiz
  bilgisayar bilimi prensiplerini
 119. günlük problemlerimiz için kullanmaya
  cesaret edebilirsek
 120. problemleri daha hızlı çözebilir
  ve daha iyi bir geleceğe uzanabiliriz.
 121. Teşekkürler.
 122. (Alkış)