Vietnamese subtitles

← 07-72 Formula for Calculating Circular Fields

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Các đường tròn đã được sắp xếp như thế này.
 2. Một đường tròn tiếp xúc ngoài với các
  đường tròn khác xung quanh nó.
 3. Các đường tròn nằm liền kề với cùng
  khoảng cách bắt đầu từ đường tròn ở
 4. phía trên bên trái tới bên phải.
 5. Việc tính toán sẽ mất một vài bước, nên
  chúng ta cần làm một ví dụ trên giấy trước