Swedish subtitles

← Växtbränslen som kan driva en jet | Bilal Bomani | TEDxNASA@SiliconValley

Alger plus saltvatten är lika med... bränsle? På TEDxNASA@SiliconValley redogör Bilal Bomani för ett självförsörjande ekosystem som producerar biobränslen - utan att använda varken åkermark eller sötvatten.

Get Embed Code
24 Languages

Showing Revision 22 created 11/09/2014 by Lisbeth Pekkari.

 1. Det jag ska göra är att förklara
 2. ett extremt grönt koncept för er,
 3. som utvecklats vid
  NASA:s Glenn Research Center (GRC)
 4. i Cleveland i Ohio.
 5. Men först måste vi
  definiera termen "grön",
 6. eftersom många av oss
  har olika definitioner.
 7. Grön: Produkten är tillverkad utifrån
  miljömässigt och socialt medvetna metoder.
 8. Idag finns det mängder av
  så kallade gröna produkter.
 9. Men vad betyder det egentligen?
 10. Vi använder tre parametrar
  för att avgöra om något är grönt.
 11. Den första är:
  Är produkten hållbar?
 12. Med andra ord,
  tänker du på framtida användning
 13. eller framtida generationer?
 14. Är produkten alternativ?
 15. Skiljer den sig från dagens produkter,
 16. eller har den lägre koldioxidutsläpp
 17. än vad som används traditionellt?
 18. Och tre:
  Är produkten förnybar?
 19. Är den tillverkad av förnybara resurser,
 20. såsom sol, vind och vatten?
 21. Min uppgift på NASA är att utveckla

 22. nästa generations flygbränslen.
 23. Extremt grön - så varför luftfart?
 24. Luftfartsindustrin använder mer bränsle
 25. än all annan industri sammantaget.
 26. Vi måste hitta ett alternativ.
 27. Detta är även fastställt i
  ett nationellt luftfartsdirektiv.
 28. Ett av de nationella målen
  för luftfarten är att utveckla
 29. nästa generations bränslen, biobränslen,
 30. utifrån inhemska och säkra,
  miljövänliga resurser.
 31. För att möta denna utmaning
 32. måste även vi uppfylla
  de tre stora parametrarna -
 33. Extremt grönt för oss
  innebär alla tre tillsammans,
 34. det är därför ni ser ett plus.
  Jag ombads säga det.
 35. Hos oss på GRC är de stora tre ett måste.
  Det är ytterligare en parameter.
 36. 97 procent av världens vatten
  är saltvatten.
 37. Varför inte använda det?
 38. Kombinera det med nummer det tre.
 39. Använd inte åkermark.
 40. För det växer redan grödor på denna mark
 41. som är en bristvara i hela världen.
 42. Nummer 2:
  Konkurrera inte med livsmedelsgrödor.
 43. Det är redan en väletablerad enhet
  som inte behöver fler användningsområden.
 44. Och slutligen,
  vår mest värdefulla resurs -
 45. sötvatten.
 46. Använd inte sötvatten.
 47. Om 97,5 procent av världens vatten
  är saltvatten,
 48. så är 2,5 procent sötvatten.
 49. Mindre än en halv procent av det
  finns tillgängligt för oss.
 50. Men 60 procent av befolkningen
  bor inom denna procent.
 51. Så, för att lösa mitt problem
  behövde jag vara extremt grön

 52. och uppfylla de stora tre.
 53. Mina damer och herrar,
 54. välkomna till forskningscentret Greenlab.
 55. Detta center är ägnat åt
 56. nästa generations flygbränslen
  gjorda på halofyter.
 57. En halofyt är en växt som tål salt.
 58. De flesta växter gillar inte salt,
  men halofyter tål salt.
 59. Vi använder oss också av ogräs
 60. och alger.
 61. Det positiva med vårt labb är
 62. att vi har haft 3 600 besökare
  de senaste två åren.
 63. Vad tror ni detta beror på?
 64. Det beror på att vi är något på spåren.
 65. Längst ner ser ni vårt labb,

 66. och till höger ser ni alger.
 67. Om ni arbetar med framtidens flygbränslen,
  är alger ett hållbart alternativ.
 68. Det finns mycket finansiering nu,
 69. och vi har ett algbränsleprogram.
 70. Det finns två typer av algodlingar.
 71. Den ena är en sluten fotobioreaktor,
  som ni ser här,
 72. och vad ni ser på andra sidan
  är våra arter -
 73. vi använder oss för närvarande av
  en art kallad Scenedesmus dimorphus.
 74. Vårt jobb på NASA är att göra
  experiment och beräkningar
 75. för att förbättra cirkulationen
  i de slutna fotobioreaktorerna.
 76. Problemet med slutna fotobioreaktorer är
 77. att de är relativt dyra, automatiserade,
 78. och svåra att driva storskaligt.
 79. Vad används då för storskalig drift?
 80. Vi använder öppna dammsystem.
 81. Runtom i världen odlas alger
  med den racerbanskonstruktion
 82. som ni ser här.
 83. Det ser ut som en oval
  med ett skovelhjul som blandar bra,
 84. men när vi kommer till det sista varvet,
  vad jag kallar varv fyra,
 85. står det still.
 86. Vi har dock en lösning.
 87. I vårt labbs öppna dammsystem
 88. använder vi ett naturligt fenomen:
 89. vågor.
 90. Vi använder vågteknik
  i våra öppna dammsystem.
 91. Vi har 95 procent cirkulation,
  och vårt lipidinnehåll är högre
 92. än i ett slutet fotobioreaktorsystem,
 93. vilket vi tycker är viktigt.
 94. Alger har dock en nackdel:

 95. Det är väldigt dyrt.
 96. Går det att producera alger billigt?
 97. Svaret är: Ja.
 98. Vi gör samma sak
  som vi gör med halofyterna;
 99. vi klimatanpassar dem.
 100. I vårt gröna labb har vi
  sex primära ekosystem
 101. som sträcker sig från sötvatten
  hela vägen till saltvatten.
 102. Vi tar helt enkelt en potentiell art,
  vi börjar med sötvatten
 103. och tillsätter sedan salt
  tills dess att behållare två
 104. motsvarar Brasiliens ekosystem -
 105. våra växter kan leva
  precis intill sockerrörsfälten -
 106. nästa behållare representerar Afrika,
  nästa behållare representerar Arizona,
 107. nästa behållare representerar Florida,
 108. och nästa behållare representerar
  Kalifornien eller det öppna havet.
 109. Vad vi försöker göra är
  att få fram en enda art
 110. som kan överleva
  överallt i världen där det råder öken.
 111. Hittills har vi haft stora framgångar.
 112. Här är ett av problemen.

 113. Om du är jordbrukare
  behöver du fem saker för att lyckas:
 114. Du behöver frön,
 115. du behöver mark, du behöver vatten,
  du behöver sol,
 116. och du behöver gödningsmedel.
 117. De flesta använder kemiska gödningsmedel,
  men gissa vad?
 118. Vi använder inte kemiska gödningsmedel.
 119. Men vänta nu,
  vi såg ju fullt av grönska i labbet.
 120. Ni måste använda gödningsmedel.
 121. Tro det eller ej, men enligt vår analys
  av våra saltvattenekosystem
 122. finns redan 80 procent
  av det vi behöver i själva behållarna.
 123. De 20 procent som fattas
  är kväve och fosfor.
 124. Vi har en naturlig lösning: fisk.
 125. Nej, vi skär inte upp fisken
  och lägger den i behållarna.
 126. Vi använder fiskavfall.
 127. Vi använder sötvattenfisken molly,
  som vi med vår teknik har klimatanpassat
 128. från sötvatten hela vägen till saltvatten.
 129. Mollys är billiga,
 130. älskar att föröka sig
 131. och älskar att uträtta sina behov.
 132. Och ju mer avföring,
  desto mer gödsel får vi,
 133. vilket, tro det eller ej,
  är bra för oss.
 134. Det bör påpekas att
  vi använder sand istället för jord,
 135. vanlig strandsand, förstenade koraller.
 136. Det är många som frågar mig:
  "Hur började allt?"

 137. Vi började i vad vi kallar
  biobränslelabbet.
 138. Det är ett växtlabb
  med 26 olika halofytarter,
 139. varav fem är vinnare.
 140. Vad vi gör här -
 141. det borde kallas dödslabbet
 142. eftersom vi försöker
  döda fröplantorna, göra dem tuffare -
 143. och sen kommer vi till GreenLab.
 144. Det ni ser längst ner i hörnet
 145. är ett försök att rena vatten med växter,
 146. närmare bestämt en makroalg
  som jag kommer att prata mer om.
 147. Och slutligen ser ni mig i labbet
  för att bevisa att jag faktiskt arbetar
 148. och inte bara pratar om vad jag gör.
 149. Här är växtarten Salicornia virginica.
 150. Det är en fantastisk växt.
  Jag älskar den växten.
 151. Var man än går ser man den.
  Den finns överallt, från Maine
 152. hela vägen till Kalifornien.
  Vi älskar den växten.
 153. Den andra är Salicornia bigelovii,
  som är mycket svår att få tag på.
 154. Den har det högsta lipidinnehållet,
 155. men har en brist:
 156. Den är kortväxt.
 157. Så vad vi gör är att vi tar Europaea,
  vår största och högsta växt.
 158. och vad vi försöker göra
 159. genom naturligt urval
  eller biologisk anpassning
 160. är att kombinera de tre för att få fram
  en högväxt växt med hög lipidnivå.
 161. Vi går vidare.
 162. När en orkan förstörde delar av
  Delaware Bay och sojafälten försvann
 163. kom vi på följande idé:
 164. Kan en växt användas
  för att återvinna mark i Delaware?
 165. Svaret är ja.
 166. Den kallas Kosteletzkya virginica-
 167. säg det fem gånger om ni kan.
 168. 100 procent av denna växt kan användas.
 169. Fröna: biobränsle.
 170. Övrigt: kreatursfoder.
 171. Den har växt där i tio år nu,
  och det funkar väldigt bra.
 172. Låt oss nu titta på Chaetomorpha.
 173. Detta är en makroalg
  som älskar extra näringsämnen.
 174. Är ni i akvarieindustrin
 175. så vet ni att den används
  för att rengöra akvarier.
 176. Denna art är ytterst viktig för oss.
 177. Den påminner mycket om plast.
 178. Vi försöker just nu att omvandla
  denna makroalg till bioplast.
 179. Om vi lyckas kommer vi
  att revolutionera plastindustrin.
 180. Vi har alltså
  ett frö till bränsle-program,

 181. och vi måste förstås göra något
  med den biomassa vi har.
 182. Så vi ägnar oss åt gaskromatografi,
  optimering av lipider med mera,
 183. eftersom vårt mål
  i slutändan är att ta fram
 184. nästa generations flygbränslen,
  flygdelar och så vidare.
 185. Hittills har vi pratat om
  vatten och bränsle,
 186. men under vårt arbete fann vi
  något intressant om Salicornia:
 187. Det är en livsmedelsgröda.
 188. Så vi talar om idéer värda att sprida,
  eller hur?
 189. Vad sägs om detta:
  Söder om Sahara, vid havet,
 190. råder öken, så varför inte
  ta denna växt dit,
 191. plantera den och använda
  hälften som föda, hälften som bränsle.
 192. Vi kan åstadkomma detta,
  till en låg kostnad.
 193. Det finns ett växthus i Tyskland

 194. som säljer den som ett hälsolivsmedel.
 195. Här är den skördade produkten
  och i mitten en inlagd räkrätt.
 196. Jag måste berätta ett skämt.
  Salicornia kallas också för havsbönor,
 197. saltvattensparris och inlagt ogräs.
 198. Så vi lägger in inlagt ogräs i mitten.
 199. Hm, jag tyckte det var kul. (Skratt)
 200. Längst ner ser ni "sjömanssenap".
  Det är logiskt.
 201. Det är ett logiskt snack.
  Du har senap,
 202. du är sjöman, du ser en halofyt,
  och du blandar de två.
 203. Det är ett perfekt tillbehör till kex.
 204. Och sist, Salicornia med vitlök,
  som jag tycker om.
 205. Så, vatten, bränsle och mat.
 206. Inget av detta skulle vara möjligt
  utan GreenLab-teamet.

 207. Precis som Miami Heat har de tre stora,
  har vi de stora tre på NASA GRC,
 208. nämligen jag, professor Bob Hendricks,
  vår orädde ledare, och Dr Arnon Chait.
 209. Labbets ryggrad utgörs av studenterna.
 210. Under de senaste två åren
  har vi haft 35 olika studenter
 211. från hela världen här i labbet.
 212. Min enhetschef säger ofta:
  "Du har ett grönt universitet."
 213. Jag svarar att jag är OK med det,
  eftersom vi fostrar
 214. nästa generation av extremt gröna tänkare,
  vilket är av avgörande betydelse.
 215. Jag har alltså visat er vad vi tror

 216. är en global lösning
  vad gäller mat, bränsle och vatten.
 217. Det fattas dock något
  för en komplett lösning.
 218. Vi använder förstås elektricitet.
  Men vi har en lösning åt er -
 219. Vi använder oss av en ren energikälla.
 220. Vi har två vindkraftverk
  kopplade till vårt labb,
 221. och förhoppningsvis kommer vi att ha
  ytterligare fyra eller fem inom kort.
 222. Vi använder också
  något väldigt intressant -
 223. Det finns ett fält med solpaneler
  vid NASA:s forskningscenter
 224. som har stått oanvänt i 15 år.
 225. Tillsammans med några elingenjörer
 226. insåg vi att de fortfarande funkar,
 227. så vi bygger just nu om dem.
 228. Om cirka 30 dagar kommer de
  att vara anslutna till vårt labb.
 229. Och anledningen till
  att ni ser rött, rött och gult,

 230. är att många tror att vi på NASA
  inte arbetar lördagar -
 231. Denna bild är tagen en lördag.
 232. Det är tomt på bilar,
  men ni ser min gula pickup,
 233. så jag jobbar lördagar. (Skratt)
 234. Detta är beviset.
 235. Vi gör vad som krävs för
  att få jobbet gjort, det vet de flesta.
 236. Här är ytterligare ett koncept
  kopplat till energi:
 237. Vi använder vårt labb
  som en testbädd för mikronät
 238. för konceptet med smarta nät i Ohio.
 239. Vi har möjlighet att göra det,
  och jag tror att det kommer att funka.
 240. Detta är alltså
  forskningscentret GreenLab.
 241. Jag har idag presenterat ett förnybart,
  självförsörjande energisystem.
 242. Vi hoppas innerligt att detta koncept
  sprids över hela världen.
 243. Vi tror att vi har en komplett lösning
  för mat, vatten, bränsle och nu även el.
 244. Vår lösning är extremt grön,
  hållbar, alternativ och förnybar,
 245. och den uppfyller de stora tre hos GRC:
 246. Använd inte åkermark,
 247. konkurrera inte med livsmedelsgrödor
 248. och viktigast av allt,
  använd inte sötvatten.
 249. Många frågar mig:
  "Vad gör du egentligen i labbet?"

 250. Oftast svarar jag:
  "Det har du inte att göra med." (Skratt)
 251. Och tro det eller ej,
  men det främsta skälet
 252. till att jag arbetar med detta projekt är
 253. att jag vill hjälpa till
  att rädda världen.